Som NBK-medlem har du stemmerett i valg av Norske Billedkunstneres stipendkomité og Den Nasjonale Jury.

NBK har laget en egen informasjonsside om valget her.

For å stemme følger du denne linken: valg.norskebilledkunstnere.no

Frist for å avgi din stemme er tirsdag 10. september kl. 15:00.