Vi takker avtroppende stipendkomité og jury for innsatsen i forrige periode!
Og ønsker velkommen til følgende nyvalgte komité- og jurymedlemmer:

NBKs stipendkomité 2020-2021:

Sverre Bjærtnes (1976), Oslo
André Kamran Tehrani (1980), Oslo
Gunvor Nervold Antonsen (1974), Buskerud
Snorre Ytterstad (1969), Oslo
Anna Marie Sigmond Gudmundsdottir (1974), Oppland
Sverre Malling (1977), Akershus
Siri Austeen (1961), Oslo
Kirsti van Hoegee (1975), Hordaland
Karolin Tampere (1978), Nordland
Anders Eiebakke (1970), Akershus

Vara:
Eamon O’Kane (1974), Hordaland
Katrine Giæver (1960), Oslo
Stian Ådlandsvik (1981), Oslo
Elin Melberg (1976), Rogaland
Elisabeth Mathisen (1961), Østfold
Arne Bendik Sjur (1941), Oslo
Kristin Tårnes (1985), Troms
Samir M ́kadmi (1956), Akershus
Hanan Benammar (1989), Oslo
Ann-Cathrin Hertling (1976), Trøndelag


Den Nasjonale Jury 2020-2021:

Andreas Siqueland (1973), Oppland
Terje Roalkvam (1948), Oslo
Espen Dietrichson (1976), Oslo
Nora Joung (1989), Oslo
Trygve Ohren (1983), Trøndelag
Kiyoshi Yamamoto (1982), Hordaland

Vara:
Maiken Stene (1983), Rogaland
Anja Carr (1985), Oslo
Solveig Landa (1960), Rogaland
Trine Lise Nedreaas (1972), Hordaland
Marita Isobel Solberg (1977), Troms
Yola Maria Tsolis (1981), Buskerud

 

NBKs grunnorganisasjoner og enkeltmedlemmer foreslo kandidater til verv i SK og DNJ med frist 15. august. Deretter ble forslagene gjennomgått av Nominasjonsutvalget som delte kandidatene inn i kompetansegrupper, basert på deres oppgitte fagfelt.

Nominasjonsutvalget laget også en innstilling til sammensetning av hhv. SK og DNJ, hvor de tilstrebet faglig, aldersmessig, kjønnsmessig, geografisk og kulturelt mangfoldig spredning. Nominasjonsutvalget arbeidet i henhold til NBKs vedtekter, samt instruks og prosedyre vedtatt av NBKs landsmøte 2019.

NBK-medlemmene kunne enten stemme på nominasjonsutvalgets forslag, eller stemme på enkeltkandidater fra listen med samtlige foreslåtte navn innen 15. september kl. 15. Medlemmer uten epost fikk tilsendt valgskjema pr post. Av 3012 stemmeberettigede medlemmer avga 801 medlemmer sin stemme. Dette utgjør en valgdeltakelse på 26,6%.

NBK har laget en egen informasjonsside om valget her, dersom du ønsker mer informasjon om valget, valgordningen og de foreslåtte kandidatene.