Frist for å foreslå kandidater til vervene er 13. august 2021 kl. 13

Kjære NBK-medlemmer!

Medlemmer av Norske Billedkunstneres stipendkomité (SK) og Den Nasjonale Jury (DNJ) sitter som kjent for en periode på to år om gangen. Det betyr at tiden igjen er kommet for å foreslå nye komité- og jurymedlemmer for perioden 2021-2023.

Slik foregår valget:

  • NBKs grunnorganisasjoner og enkeltmedlemmer kan i perioden 11. juni – 13. august 2021 kl. 13:00 foreslå kandidater til verv i SK og DNJ. Kunstnerne som foreslås til vervet behøver ikke å være medlemmer av NBK eller andre fagorganisasjoner. Skjemaet for innmelding av kandidater er nå stengt.
  • Forslagene gjennomgås av Nominasjonsutvalget som deler kandidatene inn i kompetansegrupper, basert på deres oppgitte fagfelt. Nominasjonsutvalget lager også en innstilling til sammensetning av hhv. SK og DNJ, hvor de tilstreber faglig, aldersmessig, kjønnsmessig, geografisk og kulturelt mangfoldig spredning. Nominasjonsutvalget arbeider i henhold til NBKs vedtekter, samt instruks og prosedyre vedtatt av NBKs landsmøte.
  • Valgskjemaet vil være åpent i perioden 25. august – 8. september 2021. Som NBK-medlem kan du da enten stemme på nominasjonsutvalgets forslag, eller du kan stemme på enkeltkandidater fra listen med samtlige foreslåtte navn. Valget er hemmelig – det vil si at administrasjonen i NBK kan se hvem som har stemt, men ikke hva de har stemt. Alle stemmer blir talt opp innen kompetansegruppen kandidaten tilhører. Slik sikres faglig spredning i komité og jury.


NBK har opprettet en egen informasjonsside om valget her:

Valg av stipendkomité og Den Nasjonale Jury 2021

 

Kontakt NBK dersom du har spørsmål rundt vervene eller valget:

Koordinator: haakon@norskebilledkunstnere.no
Administrasjonskonsulent: kristin@norskebilledkunstnere.no