Her formidles utlysninger om utstillingsplass/ kunstneropphold/økonomiske midler.

Søknadsfrist november 2019

Hordaland kunstsenter forvalter på vegne av Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) fem produksjonsstipender. Hvert stipend er på 20 000 kroner og skal benyttes til produksjon av et kunstprosjekt som skal vises eller formidles i Hordaland i 2020. Stipendtildelinger skjer uavhengig av nasjonalitet, kjønn, alder og eventuell organisasjonstilhørighet, men søker må ha, eller ha hatt, sitt virke i Norge. Søker må også kunne vise til gyldig utstillingsavtale eller intensjonsavtale fra visningssted. Det er ikke mulig for studenter å søke. Juryen består av en representant fra Bildende Kunstneres Forening Hordaland (BKFH) og Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge (NKVN), samt leder for Hordaland kunstsenter.

Søknaden skal inneholde:

  • kortfattet prosjektbeskrivelse på norsk eller engelsk i PDF (maks 800 ord)
  • avtale med utstillingssted
  • dokumentasjon av relevante arbeider (maks 10 bilder samlet i én PDF)
  • cv

Søknadsfrist: 21. november

Send søknaden til hks@kunstsenter.no, og husk å merke e-posten med Produksjonsstipend BKH. Spørsmål i forbindelse med søknaden kan sendes til hks@kunstsenter.no.

Søknadsfrist januar 2020

Sparebankstiftelsen DNB har opprettet støtteordningen «Kunst på programmet» og vil støtte prosjekter som formidler visuell kunst til barn og unge i lokalmiljøet.

Prosjekter som får støtte må være et samarbeid mellom skoler kunstinstitusjoner og kunstnere eller kunstnerorganisasjoner, og må foregå på Østlandet.

Støtteordningen er opprettet med mål om å gjøre kunst mer relevant og interessant for barn og unge.

Søknadsfrist 3. januar 2020