Her formidles utlysninger om utstillingsplass/ kunstneropphold/økonomiske midler.

Søknadsfrist oktober 2019

Den kulturelle skolesekken (DKS) skal sikre at alle barn og unge får oppleve profesjonell kunst og kultur i skolen. Årlig er 3 500 utøvere ute i DKS Norge rundt med kunst- og kulturproduksjoner innen litteratur, visuell kunst, film, scenekunst, kulturarv og musikk til barn og unge. Det gjør DKS-ordningen til Norges største arbeidsplass for kunstnere og kulturformidlere. DKS-ordningen er et viktig virkemiddel for at alle barn og unge skal ha lik tilgang til kunst- og kulturopplevelser, uavhengig av bosted og bakgrunn.

Ett sted én frist

Snart kommer en ny nasjonal DKS-portal. For utøvere betyr dette at det fra høsten 2019 bli én portal og én frist (1. oktober) for innmelding av forslag. Det vil bli enklere, mer oversiktlig og tidsbesparende. Utøver får «min side» og kan selv administrere sin informasjon og sitt forslag om produksjon til DKS.

Ny portal åpner på denkulturelleskolesekken.no 1.september. Frist for innsending er 1. oktober.

Vestfoldkunstnere:  Kunstsentrene i Norge disponerer også i år kr.100.000 hver, fra Bildende Kunstneres Hjelpefond, til stipender og prosjektstøtte i sin region.

Vestfold Kunstsenters Arbeidsstipend fra BKH 2019 er på kr. 80 000 og tildeles en billedkunstner eller kunsthåndverker bosatt i Vestfold.

Med søknaden må det følge en kort kunstfaglig begrunnelse, CV og inntil 6 digitale bilder.

Det er ikke nødvendig å søke med et utstillingsprosjekt. Rapport i etterkant kan leveres i form av en performance, foredrag eller skriftlig tekst.

NB! Alt materialet kopieres inn i ett PDF dokument, i alt max 5 MB. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Kun søknad på e-post godtas. Les også nøye gjennom retningslinjene.

Søknad sendes til post@vestfoldkunstsenter.no .

Søknadsfrist 18.oktober 2019.