Her formidles utlysninger om utstillingsplass/ kunstneropphold/økonomiske midler.

Søknadsfrist juni 2018

Åpen prekvalifisering for kunstoppdrag i forbindelse med André Bjerkes 100 års-jubileum

I 2018 er det 100 år siden forfatteren André Bjerke ble født. Dette skal markeres i form av en metallplakett montert på Bekkestua biblioteks yttervegg. Det skrevne ord var viktig for André Bjerke og det skrevne ord vil derfor være viktig i dette prosjektet. Både et portrett og et sitat er ønskelig på plaketten. Vi søker kunstnere som arbeider innenfor ulike uttrykksformer og teknikker. Formålet med prekvalifiseringen er å finne kandidater til direkte oppdrag. Oppdragets ramme er på 100 000,–. Dokumentasjonen for prekvalifisering skal inneholde:

• Kort motivasjon for oppdraget
• CV med kontaktinformasjon
• Foto fra tidligere relevante arbeider/prosjekter
• Materialene sendes I PDF-format, max 10 sider og 5 MB

Frist 15. juni 2018

Merk e-posten: André Bjerke-jubileum
E-post sendes til ina.skarpodde@baerum.kommune.no (spørsmål om oppdraget sendes også hit).

Søknadsfrist mai 2018

OPEN CALL THE CROFT 2019

The Snäcksund Croft in Ekenäs/Tammisaari, Finland, is a place for short-stay periods of artistic or art-related research, adjoined to the Snäcksund Villa residence. This Nordic-oriented programme is open to artists, curators, art critics and educators through open call and by invitation. Each residency is planned individually in order to match the needs of the specific project.

Due to the diverse character of projects we facilitate stays up to 2 months with the possibility to split a residency period and return for further development of the project. The Snäcksund Croft is situated approx 1,5 hours South of Helsinki.

Conditions:
The Snäcksund Croft offers an approx 30 square foot fully furnished living space suitable for one artist or an artist couple. Participants receive travel allowances for the most economical return journey. A production support according to need and pre-calculated project costs is also granted.

Application deadline Friday 18 May 2018 at 4 pm.

Applicants shall provide the following information by e-mail titled THE CROFT to opencall@proartibus.fi

Contact Information.
Project Description
CV / Resume
Portfolio

The application shall be written in Swedish, Finnish or English. Applicants will be notified of the outcome within June 2018.

For further information, please contact:
Executive Director Sabina Westerholm | sabina.westerholm@proartibus.fi
or Residency Manager Åsa Lönnqvist | asa.lonnqvist@proartibus.fi

Open Call open March 15th– May 15th 2018

OpenART is a public art biennial and takes place in Örebro, Sweden. During twelve summer weeks contemporary art from all over the world is showcased in the public space. It is a unique event that turns the city upside down with unconventional art, encouraging bold ideas and promoting unusual expressions. We are now searching for artists with different backgrounds, art mediums and expressions to fill our city with artworks. OpenART invites a broad and curious audience to experience the art regardless if they are acquainted with art or not.

We search for a diversity of artworks that can transform the city with different conformations and concepts. Artists can submit with an already existing artwork or a new idea. OpenART is an exhibition that takes place in the city centre and the art will be placed outdoors available for public interaction day and night during the exhibition period. We see possibilities for a wide range of art mediums and techniques but are particulary looking for artworks for the open space and in particular new ideas on what public art can be. Invited artists will receive an artist fee of 1000 EUR and transport, travel and accommodation support.

Apply now.

Do you want to create site specific art for the display window and/or the corridor wall at the Nordic Culture Point in the heart of Helsinki?

The Nordic Culture Point is a cultural institution operating under the Nordic Council of Ministries. We administer four Nordic grant programmes, run a Nordic library and a cultural centre in the heart of Helsinki and arrange cultural events. The vision of the Nordic Culture Point is that everyone should be able to participate in culture and society on equal terms.

Apply by May 25th 2018.

Open call
Technical information

Kunstnerstipend Sula fyr: To kunstnere vil i løpet av 2018 bli tildelt det nye Sula-stipendet. Det dekker opp til en måneds opphold for hver av kunstnerne. Søknadsfristen er 31 mai. Vinnerne vil bli offentliggjort på Sula festival 29. juni.

Stiftelsen Sula fyr kan tilby kunstnerne bolig i den gamle fyrvokterboligen mellom 1. september 2018 og 31. mai 2019. Kunstnerne blir innkvartert i enten Fyrvokterboligen eller fyrassistentdelen, vakkert og høyt beliggende med fantastisk utsikt til skjærgården og storhavet.

Hvem kan søke?

Kunstnere innen film, foto, maleri, skulptur, musikk, bøker, design og andre kreative yrker er velkommen til å søke hos oss. Minst ett arbeid bør spores til øya, men Stiftelsen håper oppholdet kan være en spore til nye ideer og kanskje en utstilling.

Hvordan søke?

Send søknaden til Stiftelsen Sula fyr ved Ola Flyum. E-post: post@sulafyr.com eller telefon: 97110574.

Vi trenger følgende informasjon:

1. CV

2. Hvor lenge du vil bli, og når du vil komme. Vennligst oppgi tre alternativer, arrangert som 1., 2. og 3. valg.

3. Relevant dokumentasjon av kunstnerisk arbeid: Bilder, eventuelt nettlenker

4. En idé eller kort beskrivelse av hva du forventer av oppholdet

Søknadsfristen er 31. mai 2018. Stiftelsen Sula fyr og et råd bestående av kulturarbeidere velger blant søknadene.

Hva er vårt tilbud?

Stiftelsen støtter kunstnerne med overnatting og arbeidssted på øya. I tillegg kan vi tilby utstillingsplass og bidra til omtale i pressen og sosiale medier. Kunstnerne forventes å dekke sin egen mat og kostnader for reiser til og fra Sula.

Fyrvokterboligen driftes som et vanlig hotell med 16 senger, to kjøkken, to stuer og 3 badrom felles. Opprinnelig bodde tre familier her. Hver kunstner får et eget soverom. Erfaring til nå er at kunstnerne utenfor sesong vil få mesteparten av boligen for seg selv, men i helgene kan de bli nødt til å dele fellesområdene. Se 

Søknadsfrist april 2018

KORO lanserer et fordypningsprogram som skal gi faglig spesialisering innen kuratering og organisering av kunst i offentlige rom. Programmet er samlingsbasert og strekker seg over seks måneder med oppstart i mai 2018. 

Gjennom en åpen utlysning vil det bli tatt opp 6–8 deltagere i programmet. Det vil være tre samlinger; to i Oslo og én i Los Angeles. Søknadsfrist: 4. april 2018. 

Kuratorpraksis + det offentlige rom er et samlingsbasert fordypningsprogram for fagpersoner som vil arbeide med å kuratere og organisere kunstprosjekter i det offentlige rom. Målsetningen for programmet er gjennom forelesninger, feltstudier og møter med ledende kunstnere, kuratorer og teoretikere å utvikle relevante verktøy og aktuell kunnskap om forholdet mellom samtidskunst, offentlig rom og publikum i dag.

Kuratorpraksis + det offentlige rom utforsker hvordan kritisk, kunstnerisk og kuratorisk praksis i det offentlige rom utfordrer institusjonelle rammer og metodologier. Fra utsmykkingsparadigmets forventninger om kunsten som forsyner av forskjønnende elementer, via den sosiale vendingen og «new genre public art», har kunsten i dag en sammensatt rolle i samfunnet. Vi ser nærmere på de institusjonshistoriske perspektivene på kunst i offentlige rom fra 1930-årenes kunstnerinitiativer, via kunstneraksjonen i 1974 og kuratorens inntog på 90-tallet. Gjennom et spesielt blikk på ulike teorier om deltagerbaserte kunstpraksiser, kunst som sosial praksis og samproduksjoner, ønsker vi å åpne opp diskusjonen om hva slags forutsetninger som ligger til grunn for estetiske produksjoner i det offentlige rom.

Fordypningsprogrammet er organisert som tre intensive fagsamlinger, to i Oslo og en i Los Angeles, i tidsrommet mai til oktober 2018. Gjennom en to-dagers introduksjonssamling og to intensive ukesamlinger kombinerer programmet workshops, forelesninger, diskusjoner, kritikk og individuell oppfølging. I tillegg kommer besøk til lokale kunstprosjekter og institusjoner, og samtaler med sentrale kunstnere, teoretikere og kuratorer som Lucy Lippard, Tania Bruguera, Rick Lowe, Suzanne Lacy, Nato Thompson, Grant Kester, Dominic Willsdon, Lucía Sanromán, Judy Baca, Lauren Bon, Allison Agsten, Glenn Phillips, Cognate Collective, Bill Kelly Jr, Andrea Bowers, Shannon Jackson, John Malpede, Amelia Jones, Karen Moss, Edgar Arceneaux, Andy Campbell, Josh Kun, Annette Kim, Kari J. Brandtzæg, Eivind Røssak, Martin Braathen, Svein Bjørkås, Nora C. Nerdrum, Per Gunnar Eeg-Tverbakk, Boel Christensen-Scheel, Ane Hjort Guttu, Jonas Dahlberg, Anne Szefer Karlsen, Marianne Hurum, Hanne Hammer Stien, Vanessa Baird og Marit Paasche.

Kuratorpraksis + det offentlige rom er programmert av Trude Schjelderup Iversen og produsert av KORO.

Etter at Oslo- og Los Angeles-delene av programmet er fullført, skal deltakerne produsere et faglig essay med utgangspunkt i relevante prosjekter de arbeider med. Programmet vil ha en faglitterær pensumliste på 750–1000 sider.

Seks til åtte deltagere blir tatt opp i programmet.
Søknaden må inneholde:

  • Motivasjonstekst på inntil en A4-side.
  • CV
  • Dokumentasjon av inntil tre kuraterte prosjekter eller arbeid som kunstkonsulent. Nyutdannede søkere vil også bli vurdert.
  • Vedlegg kan være i formatene word, pdf eller jpeg, og ikke overskride 30MB til sammen.

Kvalifikasjonskrav:

  • Kunstfaglig bakgrunn på masternivå. Dokumentert relevant praksis kan erstatte formelle utdanningskrav.

Utgifter til reise og overnatting i Los Angeles dekkes av KORO. Alle øvrige utgifter må deltakerne dekke selv.
Det er ikke deltakeravgift. Programmet strekker seg fra mai-oktober 2018, med oppstart i mai 2018.
Kontaktperson: Trude Schjelderup Iversen ti@koro.no.
Søknaden sendes til post@koro.no og merkes med Kuratorpraksis + det offentlige rom.
Søknadsfrist 4. april 2018. Det vil bli gitt tilbakemelding om opptak etter kort tid.

Samling 1: Teori/historie
Introduksjon
3. og 4. mai 2018
Oslo

Hvordan har kritisk, kunstnerisk og kuratorisk praksis formet og utfordret feltet «kunst i offentlige rom»? Den første samlingen går inn i de historiske, institusjonelle og teoretiske forutsetninger for kunstens endrede status i samfunnet, med et spesielt blikk på kunstneraksjonen og etableringen av institusjoner som forvaltet feltet, nasjonalt og internasjonalt. Vi ser nærmere på de store nasjonale utsmykkinger eksemplifisert gjennom kunsten i Rådhuset og Universitetsaulaen i Oslo, og hvordan den sosiale vendingen i kunsten og utsmykkingsparadigmet lenge har eksistert side ved side. I dag arbeider mange kunstinstitusjoner med en spesifikk varsomhet overfor sitt lokalmiljø. Hvordan engasjerer disse sitt lokalmiljø, og hva er motsetningene mellom lokale forutsetninger og ivaretagelse av kunstnere som ikke nødvendigvis arbeider med stedsspesifisitet? Hvilken rolle spiller kuratoren i disse spørsmålene, og hvordan håndterer og reflekterer kuratorutdannelsene de kontekstuelle problemstillingene? Har yrkesutøvelsen for kuratorer endret seg siden etableringen av utdannelsene ved årtusenskiftet?

Innledere: Martin Braathen, Kari J. Brandtzæg, Svein Bjørkås, Trude Schjelderup Iversen, Anne Szefer Karlsen og Eivind Røssaak.

Samling 2: Feltarbeid
24. –31. mai 2018
University of Southern California (UCS)
Roski School of Art and Design, Los Angeles.

How do you? 
Hvordan lage?
Hvordan kuratere?
Hvordan tenke?
Hvordan samle?
Hvordan produsere?
Hvordan arkivere?
Hvordan dokumentere?
Hvordan skrive om?
Hvordan historisere?
Hvordan forstå?

How do You? er et intensivt seminar som strekker seg over syv dager og utforsker sosial, deltakende og kollektiv estetisk produksjon i samtidskunsten. En betydelig del av kunsten i dag inkorporerer prosess, deltakelse og samproduksjon som en hovedingrediens i kunstverket selv. Noen av disse kunstverkene søker eksplisitt sosial transformasjon, mens andre har en konseptuell tilnærming og utforsker sosialitet eller relasjonalitet som kunstnerisk materiale. Benyttelsen av relasjonelle og deltakelsesbaserte strategier, ofte referert til som «kunst som sosial praksis», har blitt sett på som en kritisk respons på den vestlige kulturens forbrukermentalitet. Med utgangspunkt i ulike tilnærminger til «sosialt engasjert» kunst i dag, fra kunstnerens, kuratorens, filosofens, museets, forfatterens og historikerens perspektiv, søker vi å åpne opp diskursen rundt en etterspurt kunstpraksis som på den ene siden er en sentral del av samtidskunstscenen og underlig teoretisk og diskursivt uutviklet på den annen siden.

Dette samarbeidet mellom USC Roski School of Art and Design og KORO, viderefører plattformen Critical Issues in Public Art, lansert av KORO for tre år siden, der internasjonale kunstnere, teoretikere, kritikere og kuratorer ble invitert sammen med sine kollegaer fra Norge for å diskutere hva kunst i det offentlige rom kan være i dag.

Forelesere: Tania Bruguera, Lucy Lippard, Grant Kester, Nato Thompson, Rick Lowe, Suzanne Lacy, Dominic Willsdon, Lucía Sanromán, Judy Baca, Lauren Bon, Allison Agsten, Cognate Collective, Bill Kelly Jr, Andrea Bowers, Shannon Jackson, John Malpede, Amelia Jones, Karen Moss, Edgar Arceneaux, Andy Campbell og Josh Kun .

How do you? er en samproduksjon mellom KORO og USC, og programmert av Suzanne Lacy (UCS)og Trude Schjelderup Iversen (KORO).

Samling 3: Verk
15. – 19. oktober 2018
Oslo

Fem utvalgte kunstverk – Memory Wound (ikke realisert) av Jonas Dahlberg, Lyset forsvinner – bare vi lukker øynene (2015) av Vanessa Baird, UT av Goshka Macuga (2019), Inger Sitters Komposisjon i gult og Smi og Sveve (2017) av Marianne Hurum – er utgangspunktet for den tredje intensive samlingen. Her går vi i dybden på ulike tradisjoner, posisjoner, forutsetninger og muligheter knyttet til det å arbeide med kunst i offentlige rom. Kunstnerisk frihet, ytring, sensur, byråkrati, politikk og demokrati er ofte konkrete og levende problemstillinger i en kuratorisk praksis som operer i det offentlige rom. Gjennom erfaringer fra kunstnere, kuratorer, forvaltere og arkitekter ønsker vi gjennom dette ukelange programmet å gi innsikt i de prosesser, praksiser og typiske operative forutsetninger for å arbeide med kunst i offentlige rom.

Innledere: Jonas Dahlberg, Per Gunnar Tverbakk, Jørn Mortensen, Nora C. Nerdrum, Vanessa Baird, Ane Hjort Guttu, Trude Schjelderup Iversen, Hanne Hammer Stien, Marianne Hurum, Marit Paasche og Boel Christensen-Scheel.

Med forbehold om endringer i programmet.

Skandinavisk forenings kunstnerhus i Roma tilbyr residenser til nordiske kunstnere for opphold i Roma, Italia. Kunstnere fra alle nordiske land og alle kunstfelt kan søke i perioden 1. februar til 8. april.

Opphold er minimum en måned, og programmet kan inkludere en kulturell begivenhet (artist talk, master class, et litterært arrangement eller lignende), det vil si alt som er åpent for allmennheten og andre prosjekter for å fremme nordiske kunstnere i Italia. Programmet bidrar til samarbeid og nettverksbygging med det italienske publikum og kultur. Norske Billedkunstneres stipendkomité vurderer søknadene fra norske kunstnere. Kunstnere som får innvilget opphold, kan søke støtte fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.

 

Fra 8. til og med 17. juni vil en gruppe kunstnere være med på å skape en prosessbasert utstilling med et stedsbasert tema. Wergelandshaugen ønsker at kunstnere, uavhengig av kunstform, skal søke på prosjektet:

Høsten 2018 vil sorenskrivervillaen på Wergelandshaugen i Eidsvoll pusses opp. Med tiden vil huset fungere som residenser for kunstnere med tilgang til atelier og verksted, og en liten kafé, men før den tid vil det tidligere fraflyttede huset bli åpnet for kunstnere og deres produksjon. Stedet har fra istiden mange historiske hendelser å vise til og er stort potensiale for enhver kunstner som vil ta tak i stedet som tema. Arkitektene Eilif og Arnstein Arneberg, er kjent for bygg som Oslo Rådhus, Festningen, fasaden til Grand hotell med fler. De har også tegnet huset og tidligere eiere har tatt vare på husets autentiske detaljer. Huset har både små og store rom i alt fra kjeller til loft. I blant annet hovedstuen, med doble dører til den
praktfulle hagen, finnes det rom til utfoldelse og kunstnerisk samarbeid. Ettersom kuratorene ønsker å ta utgangspunkt i prosesser er det en forutsetning at kunstnerne jobber i huset  under utstillingen. Det er åpent for kunstnerisk arbeid en uke i forveien av den endelige utstillingen som er åpen for publikum helgen 15.-17. juni 2018. Det vil være mulighet for å bo i huset i prosjektperioden som starter 8. juni, men dette er opp til den enkelte kunstner å avgjøre. Huset ligger på en stor tomt med kupert terreng, der det planlegges å etablere en skulpturpark på sikt. Det er mulig å søke om prosjekter også i disponibelt uterom. Alle prosjekter som blir skapt under utstillingsperioden, har med samme utgangspunkt og helt uavhengig av kunstform, mulighet til å bli kjøpt opp av huseier.

Søknaden bør inneholder en kort prosjektbeskrivelse på maks 1 side, og inntil tre bilder i PDF (mail oss gjerne
ang. Detaljer og lyd/videofiler), og sendes til wergelandshaugen@gmail.com.

Kunstneren er selv ansvarlig for å anskaffe egne materialer, verktøy og utstyr. Spesielle ønsker kan anbefales å nevn i søknaden, da det vil være mulig å få tilrettelagt disse. Utvelgelsesprosessen vil være anonym, og de utvalgte kunstnerne inviteres til befaring fredag 27. og lørdag 28. april. Søknadsfristen er satt til 6. april. Kunstnere som blir valgt ut til å delta vil bli honorert for sitt bidrag, og transport vil bli dekket.

Residency dates // This residency is split into two periods
25 June – 8 July
7 September – 21 September

APPLICATION DEADLINE //  22 APRIL 2018

Applications are now being accepted for PRAKSIS’s tenth residency, The Collective Subject of HistoryFor this residency, selected local and internationally based residents will have the rare opportunity to explore the potential of the extensive and eclectic archive of the artist Guttorm Guttormsgaard. Working alongside curator Elvira Dyangani Ose, the group will explore the potential of the archive as a starting point for narrative – potentially both historical and fictional.

MORE INFORMATION & HOW TO APPLY

ABOUT ELVIRA DYANGANI OSE //
Elvira Dyangani Ose (ES) is Lecturer in Visual Cultures at Goldsmiths, Creative Time Senior Curator and member of the Thought Council at the Fondazione Prada. Recently she was part of the curatorial team of the Biennale de l’Image en Mouvement 2016, and was curator of the eighth edition of the Göteborg International Biennial for Contemporary Art, GIBCA 2015. From 2011—14 Dyangani Ose served as Curator of International Art at Tate Modern, London.

ABOUT GUTTORMSGAARD’S ARCHIVE //
The archive of the artist Guttorm Guttormsgaard (b. 1938) occupies a former dairy at the village of Blaker, just outside Oslo. Here, individual outsiders and collective life-forms – ‘art of known and unknown origins’ – are documented: masters such as El Lissitzky, Hannah Ryggen and Hokusai reside alongside works of art produced by Soviet prisoners of war during the Second World War, steel-wire artefacts made by ‘tatere’ (Scandinavian travellers of Romani origins) in order to earn a living, hand-drawn Korans and Coptic bibles, Indian bronze figures, African masks and Greenlandic newspapers alongside a wide range of other things. Get a glimpse at www.guttormsgaardsarkiv.no.

ABOUT PRAKSIS //
PRAKSIS is a knowledge-generating platform for creative production, emphasising development through collective activity. PRAKSIS seeks to establish dialogue between local and international creatives and organisations across culture, discipline and career stage. PRAKSIS works with experienced creative professionals and organisations to develop thematically focused, supportive residency communities whose participants are selected through open call. PRAKSIS aims to open the artistic process up to a wide audience, encouraging a deeper engagement with, and understanding of, contemporary art and culture through a range of public events, and online and print resources.