Her formidles utlysninger om utstillingsplass/ kunstneropphold/økonomiske midler.

Søknadsfrist desember 2018

Vil du bli festivalkunstner under Norges eneste vitenskapsfestival?

NTNU og Trondheim Kunstmuseum inviterer billedkunstnere til å søke om prosjektmidler til utstilling i anledning NTNUs vitenskapsfestival 16.–19. juni 2019.

Tema: Helse

Kort om festivalen:
Vitenskapsfestivalen The Big Challenge har et internasjonalt perspektiv. Festivalen vil gi stor aktivitet i Trondheim sentrum, ha internasjonale trekkplaster og er stort og sammensatt publikum. Festivalen vil få en omfattende nasjonal og internasjonal mediedekning.

Totalsum for kunstprosjektet inkludert produksjonskostnad er 500 000,– kroner.

Søknadsfrist: 10. desember 2018.

En kunstfaglig komité vil vurdere de innsendte søknadene.

Kunstprosjektet vil bli produsert i samarbeid med Trondheim kunstmuseum. Det vil bli utstilt i TKM Gråmølna under Vitenskapsfestivalen, med åpning 16. juni 2019.

Les hele utlysningsteksten.

Søknadsfrist november 2018

Arbeidsstipend 2019 på 50 000 kroner

Søknaden bør sendes digitalt og skal inkludere: Fullstendig navn, adresse og mobilnummer, CV, kort begrunnelse for søknaden, fem digitale bilder i jpg-format, av verk eller prosjektet en ønsker å vise på stipendutstillingen. Blant søkerne til arbeidsstipendet blir inntil åtte kunstnere nominert til å delta på stipendutstillingen i perioden juni–august 2019.
Det er Faglig Råd for Kunstmuseet som avgjør hvem som blir mottaker av stipendet, noe som skjer ved slutten av utstillingsperioden.

Spesielle vilkår for arbeidsstipendet: Arbeidsstipendet kan søkes av billedkunstnere, kunsthåndverkere og konseptkunstnere med arbeids- og oppholdstillatelse i Norge. Mottaker av arbeidsstipendet får én måneds residency på gjesteatelieret Snedkeriet som ligger ved Norsk Sagbruksmuseum i Namsos. I tillegg til stipendet på kr 50 000, dekkes husleie for opphold på gjesteatelieret.

Prosjektstøtte 2019 på 50 000 kroner

Prosjektstøtte kan søkes av billedkunstnere, kunsthåndverkere og konseptkunstnere som arbeider, bor, ble født eller har nære familiære bånd i Trøndelag, og som kan vise til profesjonell faglig virksomhet. Prosjektstøtten skal benyttes til å avholde offentlig tilgjengelig separat- eller gruppeutstilling etter avtale med et utstillings- eller visningssted. Støtten kan kun benyttes til utstillinger som skal avholdes eller påbegynnes senest to år etter året for søknadsfristen. Det gis ikke støtte til avholdte eller påbegynte utstillinger. Det kan gis støtte til utstillinger i utlandet. Det gis ikke støtte til kollektivutstillinger.

Søknad skal skrives på eget skjema som kan lastes ned fra Kunstmuseet Nord-Trøndelags hjemmeside

BEGGE SØKNADER SENDES TIL:
Stasjonsgata 3, Kulturhuset, 7800 Namsos
kunstmuseet@museetmidt.no
T: +47 400 39 240

Søknadsfrist: tirsdag 20. november 2018

To oppholdsperioder: 
– Mandag 29. april – mandag 27. mai 2019
– Mandag 19. august – mandag 16. september 2019
* Ønsket periode må spesifiseres i søknaden

Norske tekstilkunstnere (NTK) utlyser tilbud om kunstneropphold for kunstnere som arbeider relatert til tekstil ved Søndre Green gård, som ligger ved Noresund og foten av Norefjell i Krødsherad kommune. NTK ønsker å skape en arena for fordypning og konsentrasjon, bidra til utvikling og synliggjøring av tekstilkunst og fremme kontakt mellom kunstnere med ulik tilnærming til tekstilfeltet.

Hvem kan søke? 
Alle profesjonelle kunstnere som arbeider med tekstile medier eller har et prosjekt relatert til tekstil. En kan søke som enkeltpersoner eller gruppe. Oppholdet er personlig.

Application deadline: Tuesday, November 20th 2018

Two residency periods: 
– Monday, April 29th – Monday, May 27th 2019
– Monday, August 19th – Monday, September 16th 2019
* The preferred period must be specified in the application

Norwegian Textile Artists (NTK) announces an artist-residency opportunity for artists whose work relates to textile media. The residency is at the farm ‘Søndre Green Gård’ in Noresund, at the foot of the Norefjell mountain range in Krødsherad Municipality, Buskerud County, Norway. With this residency, NTK aims to create an arena for concentration and in-depth research, to contribute to the development and presentation of textile art, and to promote contact between artists who use different approaches to textile media.

Who can apply?
All professional artists who work with textile media, or who have a project relating to textiles. Artists can apply individually, or as groups. The residency applies solely for the artists (it does not extend to family members, partners, etc.).

Aggregat kunstnerfellesskap arrangerer multimediafestivalen Moving Ålesund for sjette gang i desember 2018. Festivalen har opp igjennom årene hatt ulik form og innhold, alltid med den hensikt å vekke og begeistre folket i Ålesunds gater. Videoinstallasjoner, lyd og lys, kunstvanding og foredrag har gitt byens fasader og gaterom nytt liv, og vi har tatt kunsten ut til folket, der folket er. Moving Ålesund 2018 vil gjennomføres i et nystartet prosjektrom på gateplan i Ålesund sentrum. Tidligere år har Aggregat invitert lokale, nasjonale og internasjonale kunstnere til å delta, nå snur vi om og ønsker at videokunstnere som vil jobbe stedsspesifikt i Ålesund, søker via vår Open Call-ordning.

Om Aggregat Kunstnerfellesskap
Aggregat har vært en dynamisk arena for kunstnerisk virksomhet i Ålesund med verksted og atelier for kunstnere i 12 år ,og arrangerer årlig stedsspesifikke kunstprosjekter. I desember 2018 åpnes et prosjektrom som Aggregat har initiert. Dette vil være et samarbeid mellom mange ulike kulturaktører, herav kunstnere, forfattere, musikere, teater mm.

Hvordan blir Moving Ålesund 2018?
Moving Ålesund 2018 vil være startskuddet på det nye prosjektrommet. Vi ønsker at to kunstnere, eller en kunstnerduo, kommer til Ålesund og arbeider i prosjektrommet, de to første ukene i desember. Arbeidsperioden skal ende i en/ flere stedsspesifikke videoer som skal vises resten av desember i prosjektrommet. Prosjektperioden avsluttes med en storslått fellesåpning for prosjektrommet og Moving Ålesund 2018. Moving-kunstnerne bes holde et foredrag/ artist talk og det vil bli flere innslag av ulikt innhold.

Hvem kan søke?
Prosjektet er basert på åpen innsendelse fra profesjonelle kunstnere som jobber innenfor medie- eller videokunstfeltet. Søker må kunne være tilstede i Ålesund i arbeidsperioden fra 3.–15. desember.

Hva skal søknaden inneholde?
• Kortfattet prosjektbeskrivelse (maks 3000 tegn)
• CV
• Dokumentasjon av tidligere prosjekter (PDF, lenker til websider og video)

Økonomiske vilkår
Moving betaler honorar på NOK 15 000,– kroner til hver kunstner, samt inntil 2000,– kroner i produksjonskostnader. Aggregat står for losji av kunstnerne og betaler reise inntil 3000,– kroner per deltaker.

Søknadsfrist
1. november 2018, kl 12.00.

Prosjekttperiode i Ålesund  3.–15. desember.

Visningsperioden blir 14.–31 desember.

Juryens avgjørelse kunngjøres innen 8. november.

Jurymedlemmer
Medlemmer ved Aggregat Kunstnerfellesskap

Send søknad til Aggregat Kunstnerfellesskap: leder.aggregat@gmail.com
Merk søknaden «MovingÅlesund 2018»

Prosjektet er støttet av Ålesund Kommune.

Moving Ålesund har søknadsfrist 1. november.

Østlandsutstillingen feier 40 år i 2019 og markerer dette med syv unike utstillinger – Bærum Kunsthall et av syv visningssteder som vil vise Østlandsutstillingen i forbindelse med dette jubileet.

Alle kunstnere med tilknytting til Østlandet kan søke gjennom en open call til disse syv markeringene. I tillegg til den søknadsbaserte utstillingen er det valgt ut syv jubileumskunstnere, en fra hver av de syv fylkene, som presenteres med hver sin separatutstilling på samme visningssted.

I Bærum Kunsthall vil Zdenka Rusova være jubileumskunstner. Zdenka Rusova fyller 80 år neste år og er æresmedlem av Bildende Kunstnere i Bærum (BKiB). Hennes arbeider er fremdeles relevante i dag og Bærum Kunsthall ønsker å ære henne ved å sette hennes produksjon i dialog med andre samtidskunstnere under Østlandsutstillingen. Rusova er derfor utvalgt som jubileumskunstner for den delen av Østlandsutstillingen som vises i Bærum Kunsthall, hvor hun vil vise tre profilserier med bemalt trykk fra 90-tallet.

Vi oppfordrer kunstnere til å søke deltagelse på Østlandsutstillingen med verk som kan gå i dialog med hennes kunstneriske produksjon.

Søknadsfrist 1. november.

Les øvrig utlysningstekst på Østlandsutstillingens nettsider.

Søknadsfrist oktober 2018

Ønsker du et arbeidsopphold ved Leveld Kunstnartun i januar neste år, må du søken innen 15. oktober.

Trenger du arbeidsro, eller har du et samarbeidsprosjekt samen med andre? Leveld Kunstnartun i Ål, Hallingdal lyser ut gratis arbeidsopphold i 2019.

Oppholdet er tiltenkt profesjonelt utdannet kunstnere – billedkunstnere, forfattere, musikere, skuespillere og kulturarbeidere mv. Et vilkår er medlemskap i en fagorganisasjon, eller tilsvarende faglig dokumentasjon. Det er gratis bruk av verksted og internett. Stipendiatane må selv ta med materialer, redskaper, instrumenter og laptop til eget bruk. Oppholdsperioden er normalt én måned, men både korte og lengre opphold kan avtales. Det er et vilkår at kunstnerne under oppholdet formidler sine prosjekter eller relatert emne lokalt etter nærmere avtale.

Søknadsfrist 15. oktober. 

Se full utlysning

 

Søknadsfrist september 2018

The Cité internationale des arts, which was founded in 1965, is today a residence center that has welcomed more than 22,000 artists since its creation. Its ideal location in the heart of Paris and its commitment to place the artist at the heart of the project mean that the Cité internationale des arts is a key player on the Parisian and international art scene.

Born from the desire to bring artists from all over the world together and gather all disciplines under the same roof, this ambitious project gives the Cité internationale des arts a unique status that fosters encounters, artistic crossovers and creativity.

Every year, the Cité internationale des arts welcomes over 1,000 artists from 90 different countries in more than 300 studios in the Marais and Montmartre districts of central Paris.

Based on the artistic projects of residents, artists and/or exhibition curators, the Cité internationale des arts implements a multidisciplinary cultural program in its various spaces: the Galerie (a 525 m2 exhibition space), the Corridor, the Auditorium (128 seats), as well as through “open-studio days”. The Cité internationale des arts also supports residents’ “fringe events and projects” and helps bring them into contact with professionals.

Residents can also take French lessons, work in shared studios (engraving or silkscreen printing workshops) and use the pottery kiln. Partnerships with other institutions in Paris and Ile-de-France also enable residents to develop their practices outside the walls of the Cité internationale des arts.

Details of residency

SCHEDULE

Submission of applications: from June 28th to September 1st, 2018

Notification of results: from the beginning of November onwards

Residences start: January 2019

ELEMENTS TO PROVIDE

Before completing the online form below, please make sure you have the following documents in your possession:

– 1 curriculum vitae (pdf, 4 pages maximum)

– 1 presentation of your residency project (pdf, 2 pages maximum)

– 1 portfolio (pdf – between 5 and 20 pages)

– Video links and/or audio files representative of your work (mp3, avi), and/or letters of recommendation (pdf).

The application fee of € 32 (incl tax) can be paid online or by direct debit. Your registration will not be definitively approved until you have submitted all the required supporting documents and paid the application fee.

If you cannot access online registration, please contact the Cité internationale des arts committee office: commissions@citedesartsparis.fr

APPLY HERE

AIR-Vejle is Vejle Printmaking Workshop’s residency programme for international fine art printmakers.

Residency: 1 month, 12th of October – 12th of November 2018

Funding: Together with being awarded the residency, the chosen artist is awarded 15,000 Danish kroner (about 2,012 Euro).

The artist provides their own transport, lodging, meals (and other necessities) and materials. Vejle Printmaking Workshop will provide advice concerning inexpensive accomodation, shopping and the purchase of extra materials. Additionally Vejle Printmaking Workshop, if wished, will help with contact to other institutions.

The primary goal of the residency is to give the artist an opportunity for some time to immerse themselves in the artistic process. There is also a focus on networking, dialogue and knowledge exchange.

The application is an Open Call process. The artist is chosen by a jury composed of 2 representatives of Vejle Printmaking Workshop, 1 representative of the Artist Council of the Municipality of Vejle, 1 representative of Vejle Art Museum and the coordinator of AIR-Vejle.

Vejle Printmaking Workshop is a relatively new workshop (established in 2016). It was created with the purpose of establishing and developing technical facilities within the professional graphic art field. The intention is to ensure, that the artists associated with the workshop have the best possible conditions for their creation of graphic art.

AIR-Vejle cooperates with Vejle Art Museum. Vejle Art Museum is a leader in graphic fine art / works on paper. The museum has a unique graphic art collection of about  20.000 works – the second largest collection of graphic art in Denmark.

By utilizing this cohesion between Vejle Printmaking Workshop, the Artist In Residence program and Vejle Art Museum, Vejle can emerge as one of the most important graphic art cities in Denmark.

Apply

Søknadsfrist august 2018

The Saari Residence, maintained by Kone Foundation, is a residence located in Mynämäki, southwest Finland, for artists of all disciplines and nationalities. 

The Saari Residence offers artists a peaceful working environment in the historical and scenic surroundings of an old, rural manor house, as well as excellent opportunities for interaction with other residents. The application period for 2019 residency places begins on 1 August, 2018 and ends on 15 August, 2018 at 4 p.m. Finnish time.

Residencies are available to individual artists working in various artistic fields; translators, curators and critics; and artistic groups (working groups and organisations with a business ID) of all disciplines. It is open to all nationalities.

Residency places are intended for artistic work. Priority is given to fresh, multidisciplinary or non-mainstream themes and fields of art. Applicants must present in their application a project proposal or a work plan for their residency.

Spring, autumn and winter are reserved for individual artists working in four two-month periods while the summer, from May to August, is reserved for intensive group work. Individual residency includes accommodation, workspace, and a monthly grant. The grant is awarded to cover living and travel expenses. Groups may apply for support for travel and living costs if their residency is of a shorter duration (1–4 weeks).

Application guide and criteria

Atelier Nords prosjektrom er et tilbud til profesjonelle billedkunstnere som har behov for å arbeide med bevegelige bilder, lyd eller nettbaserte prosjekter i en kortere periode. Prosjektrommet er tilrettelagt for profesjonell arbeidsflyt i studio-lignende omgivelser.

Programvare og hardware har blitt billigere og enklere i bruk, men vi har likevel merket oss en økende etterspørsel fra billedkunstnere som ønsker tilgang på en arbeidsplass. Bærbare datamaskiner har lagt til rette for desentraliserte arbeidsformer, men denne måten å jobbe på kan ikke måle seg med produksjonsarbeid over flere skjermflater og med avanserte lydmuligheter.

Rommet er på ca. 7 kvm og er utstyrt med en 27’ iMac med 5K skjerm, én ekstra 27’ monitor, eksternt lydkort, miksebord, studiomonitorer, hodetelefonforsterker og hodetelefoner. For fullstendig utstyrsliste trykk her. Vi kan også tilby en rekke ulike programvareløsninger inkludert Adobe-pakken, Final Cut og Abelton. Merk at rommet ikke er lydisolert, og at det dermed er noen begrensninger når det kommer til støy.

Neste søknadsfrist for prosjektrommet er 15. august 2018. Det kan søkes om å benytte rommet i september, oktober, november og desember. Det tar kun noen minutter å søke! Søknadsskjema finnes her.

En vanlig arbeidsperiode i prosjektrommet varer i 1-2 uker. Lengre perioder er mulig etter avtale.

Bruk av prosjektrommet forutsetter at Atelier Nord og Norsk Kulturråd krediteres i dokumentasjonen av eventuelle arbeider. Kort dokumentasjon av arbeidsperioden publiseres på Atelier Nords nettsider. Atelier Nord kan ikke tilby teknisk støtte eller opplæring i programvare. Depositum på 500 kroner tilbakebetales ved endt prosjektperiode.

Kjerringøy Land Art Biennale Nord 2019 The 7th Interdisciplinary, site-specific, Land Art Biennale at Kjerringøy in North Norway

Time of the Biennale: 02.08 – 11.08 2019 Application date for proposals is the 19th of August 2018.

Artists working in any media are invited to apply to make place-specific land-art projects, with and within nature in the region of Kjerringøy in North Norway, during the week of Friday the 2nd of August till Sunday the 11th of August 2019. Participants must commit to being on location during the full length of the time period.

PROFESSIONAL ARTISTS NATIVE OR LIVING FOR MORE THAN 2 YEARS IN THESE COUNTRIES CAN APPLY: Norway, Sweden, Finland, Denmark with Greenland, Faroe Islands, Iceland and the Barents Region.

WHO CAN APPLY: Artists from different artistic disciplines are invited, including visual arts, sound and music, dance and performing arts.

OUTLINE: We encourage you to remain open for what the place and landscape has to offer and not come with preconceived plans and ideas. The idea is to explore and interact with the natural and biodegradable materials available and investigate, transform, alter, reflect or commune with these on site. Hence there is no need to bring materials for making the work. We expect the selected participants to have respect for the place and its inhabitants, creatures great and small, when choosing your site and making your work. Witch eiter integrates or disappear in the nature.

DOCUMENTATION: The process will be documented with photography and video recordings and presented on social media and in the press. On the last day of the Biennale, August the 10th, there will be an opening walk & talk where the artists present their work to the general public. The process and the finished work will also be documented.

ACCOMMODATION AND FOOD: We offer free main meals and lodging to the selected artists. You will live in a shared house and rooms in the valley. The commune House, Tverbakk Ungdomshus, will serve as our hub for meals, presentations and social gatherings. Cooking will be a communal effort and the main meals are shared.

FUNDING: Participation is free of charge. In addition we are hoping to offer travel support for participating artists. However, the amount we are able to offer depends on our funding from local and national sources and will therefore be announced at a later date.

THE SETTING: Kjerringøy is a place of outstanding natural beauty. The landscape is  steeped in wilderness and is breathtakingly beautiful with dramatic mountains, woodlands and marshlands, lowland and highland lakes and a river delta where the valley meets the fjord. The area has a great variety of wild flora and fauna, which makes a spectacular setting for being and making creative and land based work. The population of the Kjerringøy region is scarcely 400 people but attracts many summer visitors. Kjerringøy Land Art is an established biannual event that is very popular amongst locals and tourists alike.

THE JURY: 1. Lise Seier Petersen DK., Artist /curator 2. Eva Bakkeslett, Artist / curator 3. Are Andreassen, Artist / curator, from Bodø/Fleinvær 4. Glafira Severianova, Artist, Art Historian, Gallerist, Murmansk, Russian Federation 5. Ane Vigdis Øverås, Artist / initiator of the land art

About Kjerringøy Land Art Biennale: www.kjerringoylandart.com Facebook Kjerringoy Land Art. https://www.facebook.com/kjerringoylandart About Kjerringøy: http://www.kjerringoy.info

APPLICATIONS Send proposal before or on Sunday the 19th of august to: kjerringoylandart@gmail.com

Include in your application: 1. Short CV, max 2 A 4 pages, a short bio (1/4 of a A4 page) and link to your website. 2. A short (1/2 page) text of your motivation, what you want to explore, methods etc.

Note: Do not do a project description, but more a general and personal intention. Contact us for advise 3. Six images of relevant work, not exceeding 3 MB each, 3 Video works;1 minutes each.

Applicants will get a reply by the 15th of September 2018.

 

Søknadsfrist juni 2018

Åpen prekvalifisering for kunstoppdrag i forbindelse med André Bjerkes 100 års-jubileum

I 2018 er det 100 år siden forfatteren André Bjerke ble født. Dette skal markeres i form av en metallplakett montert på Bekkestua biblioteks yttervegg. Det skrevne ord var viktig for André Bjerke og det skrevne ord vil derfor være viktig i dette prosjektet. Både et portrett og et sitat er ønskelig på plaketten. Vi søker kunstnere som arbeider innenfor ulike uttrykksformer og teknikker. Formålet med prekvalifiseringen er å finne kandidater til direkte oppdrag. Oppdragets ramme er på 100 000,–. Dokumentasjonen for prekvalifisering skal inneholde:

• Kort motivasjon for oppdraget
• CV med kontaktinformasjon
• Foto fra tidligere relevante arbeider/prosjekter
• Materialene sendes I PDF-format, max 10 sider og 5 MB

Frist 15. juni 2018

Merk e-posten: André Bjerke-jubileum
E-post sendes til ina.skarpodde@baerum.kommune.no (spørsmål om oppdraget sendes også hit).

Aust-Agder DKS søker kunstner til et nytt pilotprosjekt som utforsker nye måter å jobbe med visuell kunst med barn og unge i skolen. Ved hjelp av kommunikasjonsteknologi etableres en møteplass der barn og unge kan oppleve visuell kunst gjennom et prosessbasert samarbeid med en profesjonell kunstner. Kunstneren leder kunstmøtene med barna fra eget verksted basert på egen kunstnerpraksis.

Teknologien går fra å være et kommunikasjonsverktøy til å være et kunstnerisk verktøy og et ‘tredje rom’ for skaperkraft og kommunikasjon. Målsettingen er å bruke digitale verktøy som kan fremme kunstnerisk kvalitet, dyrke barnas kreative evner, og tilrettelegge for barn og unges medskaping og deltakelse. Denne arbeidsformen introduserer barna til visuell kunst hvor kunstner og lærer i samspill veileder barn og unges kreative utfoldelse og utforskning.

Samarbeidet og relasjonen mellom kunstner og lærer vil være en vesentlig suksessfaktor i forsøksprosjektet. Kunstner og lærer må ha full tillit til hverandre. Kunstneren er ikke pedagog, og læreren er ikke kunstner. Begge har en spesialkompetanse som er unik og som i hovedsak ikke er overlappende, men supplerende. Den forberedende fasen vil derfor ha fokus på å bygge opp en felles plattform og forståelse der de definerer grunnlaget for samarbeidet. Forsøksprosjektet er tenkt å gå over skoleåret 2018/19, der høsten har fokus på å bygge en felles plattform og forståelse for prosjektet mellom kunstner og lærere. Workshopene med elevene vil gjennomføres på våren. Piloten tar utgangspunkt i et prosjekt i Irland, Virtually there, som startet for ti år siden med
kunstneren Ann Henderson og Ballydown Primary School. Ved hjelp av moderne kommunikasjonsutstyr leder Ann Henderson i tett samspill med lærer Judith White kunstneriske og kreative prosesser med elevene. Samarbeidet har spredt seg til andre skoler
og involverer nå ti forskjellige kunstnere. Ann Henderson og Judith White vil være veiledere for kunstnerne og lærerne i den norske piloten.

Mer informasjon om Virtually there og prosjektene i Irland

Omfang: Forberedelser høst 2018 estimert til 5 dager. Vår 2019 er det estimert 10 kunstmøter Vi følger satsene i rammeavtalen til DKS.

Frist for å melde interesse: 20. juni

Høres dette interessant ut?
Kontakt prosjektleder Vigdis Blaker, e-post: vigdis@aabk.no T: 37 01 76 90

Latvian Centre for Contemporary Art (LCCA) invites the emerging artists, art critics, curators and other interested audiences from cultural fields to apply for the international summer school Contemporary Geographies. To Map Places, Experiences and Ideas. It will take place in Kuldīga from 3 to 8 August. Deadline for applications: 27 June.

Latvian Centre for Contemporary Art is organising the Summer School in cooperation with Kuldīga artist residency and Latvian Academy of Art. It is aimed at providing the emerging professionals with lectures by acknowledged lecturers and moderators of workshops in a free and interdisciplinary form. The lectures are focused on the most up-to-date contexts of contemporary culture, development of critical thinking and collective research and creative practices. The lectures, seminars and creative workshops will be led by artists, curators, theoreticians and cultural researchers, including artists Inga Erdmane, Diāna Tamane, Tanel Rander, Eléonore de Montesquiou, Mindaugas Gapševičius, Didem Pekün, curator Jonatan Habib Engqvist, media theoretician Ilva Skulte and others.

The framework of the 2018 Summer School is ‘contemporary geographies’ – the visible and invisible boundaries, including the social and cultural boundaries, transformation processes and experiences, which often do not match with the national and political geographies. ‘Other’ geographical categories are used to study such processes and experiences, constructing and deconstructing knowledge from the most varied fields merging objective and subjective perspectives. In these changing circumstances art is also involved to create common knowledge, understanding and perception fields.

Participation in the Summer School is free of charge, yet the participants have to cover partial accommodation and catering costs in the amount of 100 EUR.

To apply for the Summer School, please email the application form in English, which can be found on the LCCA website, CV and motivation letter. Additionally, you can add the creative portfolio, publications, etc.

Deadline for applications: 27 June 2018. Please email the respective documents to: lccasummerschool@gmail.com

Søknadsfrist mai 2018

OPEN CALL THE CROFT 2019

The Snäcksund Croft in Ekenäs/Tammisaari, Finland, is a place for short-stay periods of artistic or art-related research, adjoined to the Snäcksund Villa residence. This Nordic-oriented programme is open to artists, curators, art critics and educators through open call and by invitation. Each residency is planned individually in order to match the needs of the specific project.

Due to the diverse character of projects we facilitate stays up to 2 months with the possibility to split a residency period and return for further development of the project. The Snäcksund Croft is situated approx 1,5 hours South of Helsinki.

Conditions:
The Snäcksund Croft offers an approx 30 square foot fully furnished living space suitable for one artist or an artist couple. Participants receive travel allowances for the most economical return journey. A production support according to need and pre-calculated project costs is also granted.

Application deadline Friday 18 May 2018 at 4 pm.

Applicants shall provide the following information by e-mail titled THE CROFT to opencall@proartibus.fi

Contact Information.
Project Description
CV / Resume
Portfolio

The application shall be written in Swedish, Finnish or English. Applicants will be notified of the outcome within June 2018.

For further information, please contact:
Executive Director Sabina Westerholm | sabina.westerholm@proartibus.fi
or Residency Manager Åsa Lönnqvist | asa.lonnqvist@proartibus.fi

Open Call open March 15th– May 15th 2018

OpenART is a public art biennial and takes place in Örebro, Sweden. During twelve summer weeks contemporary art from all over the world is showcased in the public space. It is a unique event that turns the city upside down with unconventional art, encouraging bold ideas and promoting unusual expressions. We are now searching for artists with different backgrounds, art mediums and expressions to fill our city with artworks. OpenART invites a broad and curious audience to experience the art regardless if they are acquainted with art or not.

We search for a diversity of artworks that can transform the city with different conformations and concepts. Artists can submit with an already existing artwork or a new idea. OpenART is an exhibition that takes place in the city centre and the art will be placed outdoors available for public interaction day and night during the exhibition period. We see possibilities for a wide range of art mediums and techniques but are particulary looking for artworks for the open space and in particular new ideas on what public art can be. Invited artists will receive an artist fee of 1000 EUR and transport, travel and accommodation support.

Apply now.

Do you want to create site specific art for the display window and/or the corridor wall at the Nordic Culture Point in the heart of Helsinki?

The Nordic Culture Point is a cultural institution operating under the Nordic Council of Ministries. We administer four Nordic grant programmes, run a Nordic library and a cultural centre in the heart of Helsinki and arrange cultural events. The vision of the Nordic Culture Point is that everyone should be able to participate in culture and society on equal terms.

Apply by May 25th 2018.

Open call
Technical information

Kunstnerstipend Sula fyr: To kunstnere vil i løpet av 2018 bli tildelt det nye Sula-stipendet. Det dekker opp til en måneds opphold for hver av kunstnerne. Søknadsfristen er 31 mai. Vinnerne vil bli offentliggjort på Sula festival 29. juni.

Stiftelsen Sula fyr kan tilby kunstnerne bolig i den gamle fyrvokterboligen mellom 1. september 2018 og 31. mai 2019. Kunstnerne blir innkvartert i enten Fyrvokterboligen eller fyrassistentdelen, vakkert og høyt beliggende med fantastisk utsikt til skjærgården og storhavet.

Hvem kan søke?

Kunstnere innen film, foto, maleri, skulptur, musikk, bøker, design og andre kreative yrker er velkommen til å søke hos oss. Minst ett arbeid bør spores til øya, men Stiftelsen håper oppholdet kan være en spore til nye ideer og kanskje en utstilling.

Hvordan søke?

Send søknaden til Stiftelsen Sula fyr ved Ola Flyum. E-post: post@sulafyr.com eller telefon: 97110574.

Vi trenger følgende informasjon:

1. CV

2. Hvor lenge du vil bli, og når du vil komme. Vennligst oppgi tre alternativer, arrangert som 1., 2. og 3. valg.

3. Relevant dokumentasjon av kunstnerisk arbeid: Bilder, eventuelt nettlenker

4. En idé eller kort beskrivelse av hva du forventer av oppholdet

Søknadsfristen er 31. mai 2018. Stiftelsen Sula fyr og et råd bestående av kulturarbeidere velger blant søknadene.

Hva er vårt tilbud?

Stiftelsen støtter kunstnerne med overnatting og arbeidssted på øya. I tillegg kan vi tilby utstillingsplass og bidra til omtale i pressen og sosiale medier. Kunstnerne forventes å dekke sin egen mat og kostnader for reiser til og fra Sula.

Fyrvokterboligen driftes som et vanlig hotell med 16 senger, to kjøkken, to stuer og 3 badrom felles. Opprinnelig bodde tre familier her. Hver kunstner får et eget soverom. Erfaring til nå er at kunstnerne utenfor sesong vil få mesteparten av boligen for seg selv, men i helgene kan de bli nødt til å dele fellesområdene. Se 

Søknadsfrist april 2018

KORO lanserer et fordypningsprogram som skal gi faglig spesialisering innen kuratering og organisering av kunst i offentlige rom. Programmet er samlingsbasert og strekker seg over seks måneder med oppstart i mai 2018. 

Gjennom en åpen utlysning vil det bli tatt opp 6–8 deltagere i programmet. Det vil være tre samlinger; to i Oslo og én i Los Angeles. Søknadsfrist: 4. april 2018. 

Kuratorpraksis + det offentlige rom er et samlingsbasert fordypningsprogram for fagpersoner som vil arbeide med å kuratere og organisere kunstprosjekter i det offentlige rom. Målsetningen for programmet er gjennom forelesninger, feltstudier og møter med ledende kunstnere, kuratorer og teoretikere å utvikle relevante verktøy og aktuell kunnskap om forholdet mellom samtidskunst, offentlig rom og publikum i dag.

Kuratorpraksis + det offentlige rom utforsker hvordan kritisk, kunstnerisk og kuratorisk praksis i det offentlige rom utfordrer institusjonelle rammer og metodologier. Fra utsmykkingsparadigmets forventninger om kunsten som forsyner av forskjønnende elementer, via den sosiale vendingen og «new genre public art», har kunsten i dag en sammensatt rolle i samfunnet. Vi ser nærmere på de institusjonshistoriske perspektivene på kunst i offentlige rom fra 1930-årenes kunstnerinitiativer, via kunstneraksjonen i 1974 og kuratorens inntog på 90-tallet. Gjennom et spesielt blikk på ulike teorier om deltagerbaserte kunstpraksiser, kunst som sosial praksis og samproduksjoner, ønsker vi å åpne opp diskusjonen om hva slags forutsetninger som ligger til grunn for estetiske produksjoner i det offentlige rom.

Fordypningsprogrammet er organisert som tre intensive fagsamlinger, to i Oslo og en i Los Angeles, i tidsrommet mai til oktober 2018. Gjennom en to-dagers introduksjonssamling og to intensive ukesamlinger kombinerer programmet workshops, forelesninger, diskusjoner, kritikk og individuell oppfølging. I tillegg kommer besøk til lokale kunstprosjekter og institusjoner, og samtaler med sentrale kunstnere, teoretikere og kuratorer som Lucy Lippard, Tania Bruguera, Rick Lowe, Suzanne Lacy, Nato Thompson, Grant Kester, Dominic Willsdon, Lucía Sanromán, Judy Baca, Lauren Bon, Allison Agsten, Glenn Phillips, Cognate Collective, Bill Kelly Jr, Andrea Bowers, Shannon Jackson, John Malpede, Amelia Jones, Karen Moss, Edgar Arceneaux, Andy Campbell, Josh Kun, Annette Kim, Kari J. Brandtzæg, Eivind Røssak, Martin Braathen, Svein Bjørkås, Nora C. Nerdrum, Per Gunnar Eeg-Tverbakk, Boel Christensen-Scheel, Ane Hjort Guttu, Jonas Dahlberg, Anne Szefer Karlsen, Marianne Hurum, Hanne Hammer Stien, Vanessa Baird og Marit Paasche.

Kuratorpraksis + det offentlige rom er programmert av Trude Schjelderup Iversen og produsert av KORO.

Etter at Oslo- og Los Angeles-delene av programmet er fullført, skal deltakerne produsere et faglig essay med utgangspunkt i relevante prosjekter de arbeider med. Programmet vil ha en faglitterær pensumliste på 750–1000 sider.

Seks til åtte deltagere blir tatt opp i programmet.
Søknaden må inneholde:

  • Motivasjonstekst på inntil en A4-side.
  • CV
  • Dokumentasjon av inntil tre kuraterte prosjekter eller arbeid som kunstkonsulent. Nyutdannede søkere vil også bli vurdert.
  • Vedlegg kan være i formatene word, pdf eller jpeg, og ikke overskride 30MB til sammen.

Kvalifikasjonskrav:

  • Kunstfaglig bakgrunn på masternivå. Dokumentert relevant praksis kan erstatte formelle utdanningskrav.

Utgifter til reise og overnatting i Los Angeles dekkes av KORO. Alle øvrige utgifter må deltakerne dekke selv.
Det er ikke deltakeravgift. Programmet strekker seg fra mai-oktober 2018, med oppstart i mai 2018.
Kontaktperson: Trude Schjelderup Iversen ti@koro.no.
Søknaden sendes til post@koro.no og merkes med Kuratorpraksis + det offentlige rom.
Søknadsfrist 4. april 2018. Det vil bli gitt tilbakemelding om opptak etter kort tid.

Samling 1: Teori/historie
Introduksjon
3. og 4. mai 2018
Oslo

Hvordan har kritisk, kunstnerisk og kuratorisk praksis formet og utfordret feltet «kunst i offentlige rom»? Den første samlingen går inn i de historiske, institusjonelle og teoretiske forutsetninger for kunstens endrede status i samfunnet, med et spesielt blikk på kunstneraksjonen og etableringen av institusjoner som forvaltet feltet, nasjonalt og internasjonalt. Vi ser nærmere på de store nasjonale utsmykkinger eksemplifisert gjennom kunsten i Rådhuset og Universitetsaulaen i Oslo, og hvordan den sosiale vendingen i kunsten og utsmykkingsparadigmet lenge har eksistert side ved side. I dag arbeider mange kunstinstitusjoner med en spesifikk varsomhet overfor sitt lokalmiljø. Hvordan engasjerer disse sitt lokalmiljø, og hva er motsetningene mellom lokale forutsetninger og ivaretagelse av kunstnere som ikke nødvendigvis arbeider med stedsspesifisitet? Hvilken rolle spiller kuratoren i disse spørsmålene, og hvordan håndterer og reflekterer kuratorutdannelsene de kontekstuelle problemstillingene? Har yrkesutøvelsen for kuratorer endret seg siden etableringen av utdannelsene ved årtusenskiftet?

Innledere: Martin Braathen, Kari J. Brandtzæg, Svein Bjørkås, Trude Schjelderup Iversen, Anne Szefer Karlsen og Eivind Røssaak.

Samling 2: Feltarbeid
24. –31. mai 2018
University of Southern California (UCS)
Roski School of Art and Design, Los Angeles.

How do you? 
Hvordan lage?
Hvordan kuratere?
Hvordan tenke?
Hvordan samle?
Hvordan produsere?
Hvordan arkivere?
Hvordan dokumentere?
Hvordan skrive om?
Hvordan historisere?
Hvordan forstå?

How do You? er et intensivt seminar som strekker seg over syv dager og utforsker sosial, deltakende og kollektiv estetisk produksjon i samtidskunsten. En betydelig del av kunsten i dag inkorporerer prosess, deltakelse og samproduksjon som en hovedingrediens i kunstverket selv. Noen av disse kunstverkene søker eksplisitt sosial transformasjon, mens andre har en konseptuell tilnærming og utforsker sosialitet eller relasjonalitet som kunstnerisk materiale. Benyttelsen av relasjonelle og deltakelsesbaserte strategier, ofte referert til som «kunst som sosial praksis», har blitt sett på som en kritisk respons på den vestlige kulturens forbrukermentalitet. Med utgangspunkt i ulike tilnærminger til «sosialt engasjert» kunst i dag, fra kunstnerens, kuratorens, filosofens, museets, forfatterens og historikerens perspektiv, søker vi å åpne opp diskursen rundt en etterspurt kunstpraksis som på den ene siden er en sentral del av samtidskunstscenen og underlig teoretisk og diskursivt uutviklet på den annen siden.

Dette samarbeidet mellom USC Roski School of Art and Design og KORO, viderefører plattformen Critical Issues in Public Art, lansert av KORO for tre år siden, der internasjonale kunstnere, teoretikere, kritikere og kuratorer ble invitert sammen med sine kollegaer fra Norge for å diskutere hva kunst i det offentlige rom kan være i dag.

Forelesere: Tania Bruguera, Lucy Lippard, Grant Kester, Nato Thompson, Rick Lowe, Suzanne Lacy, Dominic Willsdon, Lucía Sanromán, Judy Baca, Lauren Bon, Allison Agsten, Cognate Collective, Bill Kelly Jr, Andrea Bowers, Shannon Jackson, John Malpede, Amelia Jones, Karen Moss, Edgar Arceneaux, Andy Campbell og Josh Kun .

How do you? er en samproduksjon mellom KORO og USC, og programmert av Suzanne Lacy (UCS)og Trude Schjelderup Iversen (KORO).

Samling 3: Verk
15. – 19. oktober 2018
Oslo

Fem utvalgte kunstverk – Memory Wound (ikke realisert) av Jonas Dahlberg, Lyset forsvinner – bare vi lukker øynene (2015) av Vanessa Baird, UT av Goshka Macuga (2019), Inger Sitters Komposisjon i gult og Smi og Sveve (2017) av Marianne Hurum – er utgangspunktet for den tredje intensive samlingen. Her går vi i dybden på ulike tradisjoner, posisjoner, forutsetninger og muligheter knyttet til det å arbeide med kunst i offentlige rom. Kunstnerisk frihet, ytring, sensur, byråkrati, politikk og demokrati er ofte konkrete og levende problemstillinger i en kuratorisk praksis som operer i det offentlige rom. Gjennom erfaringer fra kunstnere, kuratorer, forvaltere og arkitekter ønsker vi gjennom dette ukelange programmet å gi innsikt i de prosesser, praksiser og typiske operative forutsetninger for å arbeide med kunst i offentlige rom.

Innledere: Jonas Dahlberg, Per Gunnar Tverbakk, Jørn Mortensen, Nora C. Nerdrum, Vanessa Baird, Ane Hjort Guttu, Trude Schjelderup Iversen, Hanne Hammer Stien, Marianne Hurum, Marit Paasche og Boel Christensen-Scheel.

Med forbehold om endringer i programmet.

Skandinavisk forenings kunstnerhus i Roma tilbyr residenser til nordiske kunstnere for opphold i Roma, Italia. Kunstnere fra alle nordiske land og alle kunstfelt kan søke i perioden 1. februar til 8. april.

Opphold er minimum en måned, og programmet kan inkludere en kulturell begivenhet (artist talk, master class, et litterært arrangement eller lignende), det vil si alt som er åpent for allmennheten, og andre prosjekter for å fremme nordiske kunstnere i Italia. Programmet bidrar til samarbeid og nettverksbygging med det italienske publikum og kultur. Norske Billedkunstneres stipendkomité vurderer søknadene fra norske kunstnere. Kunstnere som får innvilget opphold, kan søke støtte fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.

 

Fra 8. til og med 17. juni vil en gruppe kunstnere være med på å skape en prosessbasert utstilling med et stedsbasert tema. Wergelandshaugen ønsker at kunstnere, uavhengig av kunstform, skal søke på prosjektet:

Høsten 2018 vil sorenskrivervillaen på Wergelandshaugen i Eidsvoll pusses opp. Med tiden vil huset fungere som residenser for kunstnere med tilgang til atelier og verksted, og en liten kafé, men før den tid vil det tidligere fraflyttede huset bli åpnet for kunstnere og deres produksjon. Stedet har fra istiden mange historiske hendelser å vise til og er stort potensiale for enhver kunstner som vil ta tak i stedet som tema. Arkitektene Eilif og Arnstein Arneberg, er kjent for bygg som Oslo Rådhus, Festningen, fasaden til Grand hotell med fler. De har også tegnet huset og tidligere eiere har tatt vare på husets autentiske detaljer. Huset har både små og store rom i alt fra kjeller til loft. I blant annet hovedstuen, med doble dører til den
praktfulle hagen, finnes det rom til utfoldelse og kunstnerisk samarbeid. Ettersom kuratorene ønsker å ta utgangspunkt i prosesser er det en forutsetning at kunstnerne jobber i huset  under utstillingen. Det er åpent for kunstnerisk arbeid en uke i forveien av den endelige utstillingen som er åpen for publikum helgen 15.-17. juni 2018. Det vil være mulighet for å bo i huset i prosjektperioden som starter 8. juni, men dette er opp til den enkelte kunstner å avgjøre. Huset ligger på en stor tomt med kupert terreng, der det planlegges å etablere en skulpturpark på sikt. Det er mulig å søke om prosjekter også i disponibelt uterom. Alle prosjekter som blir skapt under utstillingsperioden, har med samme utgangspunkt og helt uavhengig av kunstform, mulighet til å bli kjøpt opp av huseier.

Søknaden bør inneholder en kort prosjektbeskrivelse på maks 1 side, og inntil tre bilder i PDF (mail oss gjerne
ang. Detaljer og lyd/videofiler), og sendes til wergelandshaugen@gmail.com.

Kunstneren er selv ansvarlig for å anskaffe egne materialer, verktøy og utstyr. Spesielle ønsker kan anbefales å nevn i søknaden, da det vil være mulig å få tilrettelagt disse. Utvelgelsesprosessen vil være anonym, og de utvalgte kunstnerne inviteres til befaring fredag 27. og lørdag 28. april. Søknadsfristen er satt til 6. april. Kunstnere som blir valgt ut til å delta vil bli honorert for sitt bidrag, og transport vil bli dekket.

Residency dates // This residency is split into two periods
25 June – 8 July
7 September – 21 September

APPLICATION DEADLINE //  22 APRIL 2018

Applications are now being accepted for PRAKSIS’s tenth residency, The Collective Subject of HistoryFor this residency, selected local and internationally based residents will have the rare opportunity to explore the potential of the extensive and eclectic archive of the artist Guttorm Guttormsgaard. Working alongside curator Elvira Dyangani Ose, the group will explore the potential of the archive as a starting point for narrative – potentially both historical and fictional.

MORE INFORMATION & HOW TO APPLY

ABOUT ELVIRA DYANGANI OSE //
Elvira Dyangani Ose (ES) is Lecturer in Visual Cultures at Goldsmiths, Creative Time Senior Curator and member of the Thought Council at the Fondazione Prada. Recently she was part of the curatorial team of the Biennale de l’Image en Mouvement 2016, and was curator of the eighth edition of the Göteborg International Biennial for Contemporary Art, GIBCA 2015. From 2011—14 Dyangani Ose served as Curator of International Art at Tate Modern, London.

ABOUT GUTTORMSGAARD’S ARCHIVE //
The archive of the artist Guttorm Guttormsgaard (b. 1938) occupies a former dairy at the village of Blaker, just outside Oslo. Here, individual outsiders and collective life-forms – ‘art of known and unknown origins’ – are documented: masters such as El Lissitzky, Hannah Ryggen and Hokusai reside alongside works of art produced by Soviet prisoners of war during the Second World War, steel-wire artefacts made by ‘tatere’ (Scandinavian travellers of Romani origins) in order to earn a living, hand-drawn Korans and Coptic bibles, Indian bronze figures, African masks and Greenlandic newspapers alongside a wide range of other things. Get a glimpse at www.guttormsgaardsarkiv.no.

ABOUT PRAKSIS //
PRAKSIS is a knowledge-generating platform for creative production, emphasising development through collective activity. PRAKSIS seeks to establish dialogue between local and international creatives and organisations across culture, discipline and career stage. PRAKSIS works with experienced creative professionals and organisations to develop thematically focused, supportive residency communities whose participants are selected through open call. PRAKSIS aims to open the artistic process up to a wide audience, encouraging a deeper engagement with, and understanding of, contemporary art and culture through a range of public events, and online and print resources.