Treårig stipend a 235.000 kroner per år 2019

BKH – Treårig kunstnerstipend – 235 000,– kroner per år
Kvote 2019: 7 stipender

  • Jan Christensen (Oslo)
  • Sandra Norrbin (Vest-Agder)
  • Karl Ingar Røys (Oslo)
  • Morten Slettemeås (Oslo)
  • Leif Gaute Staurland (Oslo)
  • Sverre Vegard Strandberg (Oslo)
  • Kjell Varvin (Akershus)