Ofte stilte spørsmål

Lister for tildelingene til Statens Kunstnerstipend publiseres på deres nettsider.

NBK publiserer tildelingslistene for Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV) og Bildende kunstneres hjelpefond (BKH). Publiseringen vil komme i løpet av uke 12.

Henvendelser vedrørende Statens kunstnerstipend rettes til deres sekretariat.

Statens arbeidsstipend og de tiårige stipendordningene hos Kulturrådet utbetales månedlig som arbeidsinntekt. For disse stipendene er det er det et krav at mottakerne ikke kan jobbe mer enn 50 % i en annen stilling. Siden stipendene utbetales som arbeidsinntekt og Staten betaler arbeidsgiveravgift til folketrygden, opparbeider man seg sosiale rettigheter når man mottar arbeidsstipend. Se mer informasjon på kulturrådet.no.

Stipendene fra BKH og BKV utbetales i henholdsvis én og to utbetalinger pr år og regnes som næringsinntekt. Her er det ikke satt noen inntektsbegrensninger, og kunstnere kan bli tildelt stipender fra BKV og BKH selv om de allerede har en jobb med stillingsprosent på over 50%. Disse stipendene gir ikke de samme sosiale rettighetene som arbeidsstipend. Som næringsinntekt kan imidlertid utgiftene trekkes fra på kostnadssiden i næringsoppgaven, slik at det kun er det eventuelle overskuddet som er skattepliktig.

Om BKV og BKH
Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV) og Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) forvalter midler fra kollektive ordninger som utgjør en viktig del av den direkte støtten til billedkunstnere.

 • BKV forvalter kollektive midler fra visningsvederlag, det vil si vederlag for visning av billedkunst i offentlig eie, samt kollektive vederlagsmidler fra kopieringsvederlag (kreves inn av Kopinor) og kabelvederlag (kreves inn av Norwaco). Vederlagsmidlene går direkte tilbake til billedkunstnere gjennom stipend og prosjektstøtte.
 • BKH forvalter den lovpålagte kunstavgiften på 5% ved offentlig omsetning av kunst med salgspris over 2 000 kroner. Avgiftsmidlene tilbakeføres til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd og stipend til kunstnere som har eller har hatt sitt hovedvirke i Norge.

 

Hvert år er det dessverre flere søkere som får avslag enn tildeling. Stipendkomiteen har ikke kapasitet til å begrunne alle avslag, og vi håper på forståelse for dette.

Husk at du ikke er alene om å oppleve å få avslag. Det finnes langt flere støtteverdige kunstnerskap i Norge enn det finnes tilgjengelige stipendmidler. Vi kan ikke gjøre annet enn å oppfordre deg til å søke igjen! Og husk at du alltid bør søke på alle ordninger du kvalifiserer til, både til Statens Kunstnerstipend og til BKV og BKH i NBKs søkeportal. Kontakt gjerne avdeling for stipend og prosjektstøtte i NBK for hjelp og veiledning før neste søknadsfrist.

Merk at dersom du har spørsmål til Statens kunstnerstipend, så må du kontakte deres sekretariat direkte.

TILDELINGER 2024

Norske Billedkunstneres stipendkomité innstiller til stipender fra Statens kunstnerstipend, Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV) og Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH).

Merk at lister for tildelingene til Statens Kunstnerstipend er tilgjengelige på Kulturrådets nettsider.

Tildelingen av Rune Brynestad Minnestipend 2024 blir offentliggjort senere i vår.

Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV)

Kvote 2024: 15 á kr. 320 000,– per år

 1. Antonio, Ana R De (Vestland)
 2. Bergquist, Johan Urban (Oslo)
 3. Brekke, Margrethe Kolstad (Vestfold og Telemark)
 4. Hansen, Miriam (Oslo)
 5. Kvavik, Ove (Oslo)
 6. Landfald, Ane (Oslo)
 7. Lilleengen, Veslemøy (Trøndelag)
 8. Lundgaard, Eli Maria (Oslo)
 9. Oledal, Magnus (Vestfold og Telemark)
 10. Varpe, Kenneth (Rogaland)
 11. Vindenes, Vegard (Vestland)
 12. Vaage, Lars Monrad (Viken)
 13. Wyller, Ilija (Oslo)
 14. Øiseth, Heidi (Oslo)
 15. Ørmen, Lene Baadsvig (Oslo)

Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV)

Kvote 2024: 15 à kr. 320 000,– per år

 1. Aspelund, Christine (Oslo)
 2. Augland, Kristian Suvatne (Agder)
 3. Erichsen, Jan Hakon (Oslo)
 4. Ertzeid, Liv (Viken)
 5. Fredriksen, Hilmar (Oslo)
 6. Hansen, Christina Leithe (Agder)
 7. Hanstvedt, Jorunn Irene (Oslo)
 8. Kverneland, Steffen (Oslo)
 9. Nøst, Torill (Vestland)
 10. Reisch, Tore (Trøndelag)
 11. Rivrud, Hanne (Oslo)
 12. Rygg, Arne (Vestland)
 13. Saksi, Liilian (Innlandet)
 14. Slettemeås, Morten (Oslo)
 15. Wettre, Mikkel (Vestland)

 

Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV)

Kvote 2024: 20 à kr. 320 000,–

 1. Alexandersson, Richard (Oslo)
 2. Færøy, Yngvild (Oslo)
 3. Hansen, Ingunn Milly (Nordland)
 4. Hansen, Stian (Nordland)
 5. Hustveit, Sindre (Oslo)
 6. Ingvaldsen, Arne Heglum (Vestland)
 7. Kosmo, Tom Stian (Vestland)
 8. Mollestad, Vicente (Vestfold og Telemark)
 9. Neseblod, Grete Johanne (Viken)
 10. Rindal, Ola (Innlandet)
 11. Rolland, Yngvild (Oslo)
 12. Røise, Espen (Oslo)
 13. Sandersen, Siri (Vestfold og Telemark)
 14. Stensrud, Markus Li (Oslo)
 15. Svennevig, Skade Marie Henriksen (Vestland)
 16. Sønju, Unn (Oslo)
 17. Sørfjordmo, Øyvind (Oslo)
 18. Wassvik, Tarald (Innlandet)
 19. Wold, Erlend Grytbakk (Oslo)
 20. Åsbakk, Fatou Madeleine (Oslo)

Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV)

Kvote 2024: 120 à kr. 150 000,– 

 1. Alazraq, Ayman (Oslo)
 2. Amundsen, Ørjan (Viken)
 3. Andersen, Kaja (Utlandet)
 4. Andreassen, Marit Victoria Wulff (Rogaland)
 5. Aronsen, May Bente (Oslo)
 6. Aronsson-Towler, Märit (Trøndelag)
 7. Ballo, Petter (Viken)
 8. Bang, Nina (Oslo)
 9. Barbera, Simona (Viken)
 10. Barrios, Javier (Oslo)
 11. Benua, Anton (Oslo)
 12. Berge, Kjetil (Nordland)
 13. Besuijen, Charlotte (Vestland)
 14. Bjørnaali, Ingrid Kristensen (Oslo)
 15. Blytt, Are (Oslo)
 16. Brzeski, Samuel (Vestland)
 17. Braaten, Julia P Boracco (Oslo)
 18. Bull, Synne Tollerud (Oslo)
 19. Bülow, Malin (Oslo)
 20. Carter, Robert (Oslo)
 21. Dahlstrøm, Øystein (Oslo)
 22. Daren, Oddvar I.N. (Trøndelag)
 23. Eikebø, Ruben (Vestland)
 24. Eikaas, Pia (Agder)
 25. Eldøy, Åsne (Vestland)
 26. Elgaard, Rune (Oslo)
 27. Elling, Lars (Oslo)
 28. Eriksson, Karin (Utlandet)
 29. Ewertson, Sara-Lovise (Oslo)
 30. Falstad, Thomas (Nordland)
 31. Figueroa, Reyes Santiago Rojas (Oslo)
 32. Finnerud, Emil (Oslo)
 33. Forberg, Eigil (Trøndelag)
 34. Gallefoss, Ali Shah (Oslo)
 35. Gaustad, Matilde Westavik (Trøndelag)
 36. Gharibi, Madihe (Oslo)
 37. Grieg, Nina (Vestland)
 38. Guo, Doris (Oslo)
 39. Halleraker, Runa (Vestland)
 40. Holst, Preben (Oslo)
 41. Holthen, Amalie (Oslo)
 42. Huizing, Jiska (Oslo)
 43. Hundeide, Runhild (Oslo)
 44. Huse, Jo Mikkel Sjaastad (Oslo)
 45. Hvistendahl, Robert Julian (Troms og Finnmark)
 46. Jegerstedt, Alexandra (Trøndelag)
 47. Joung, Nora (Oslo)
 48. Kamyab, Saman (Oslo)
 49. Kitti, Melanie (Utlandet)
 50. Kluge, Stian Eide (Oslo)
 51. Krogsgaard, Iben Isabell (Oslo)
 52. Kruse, Janne (Oslo)
 53. Kyllingstad, Roald (Rogaland)
 54. Larsen, Tarjei Bodin (Oslo)
 55. Ledaal, Jens Stegger (Viken)
 56. Leirvik, Else (Rogaland)
 57. Linde, Dirkjan Van Der (Oslo)
 58. Lindell, Karin Aurora (Trøndelag)
 59. Løvaasen, Rina Eide (Utlandet)
 60. Marman, Mickael (Oslo)
 61. Marsh, Dillan (Vestland)
 62. Medvedeva, Polina (Troms og Finnmark)
 63. Melstrøm, Eirik (Oslo)
 64. Meyer, Tron (Viken)
 65. Miletic, Dragan (Oslo)
 66. Moe, Marius (Oslo)
 67. Mogstad, Jon Arne (Møre og Romsdal)
 68. Mohall, Carl Peter Lars (Viken)
 69. Moldestad, Joakim Blattmann (Oslo)
 70. Monsen, Anders Dahl (Oslo)
 71. Myrvoll, Bent Erik (Møre og Romsdal)
 72. Nedreaas, Trine Lise (Vestland)
 73. Nesse, Eli Mai Huang (Oslo)
 74. Nikgol, Karen (Oslo)
 75. Nilsen, Maja (Oslo)
 76. Nogva, Karin Augusta (Møre og Romsdal)
 77. Nordby, Lars (Innlandet)
 78. Olou, Samuel (Oslo)
 79. Olsen, Arne Skaug (Vestland)
 80. Olsen, Julie (Viken)
 81. Paré, Gabrielle (Oslo)
 82. Perez, Enrique Eduardo Roura (Oslo)
 83. Persson, Daniel (Vestland)
 84. Reitan, Erik Friis (Vestland)
 85. Rios, David A. (Vestland)
 86. Rolfsen, Anne (Oslo)
 87. Rongen, Andreas Olavssønn (Oslo)
 88. Rostad, Charlotte (Viken)
 89. Røed, Vilde Salhus (Vestland)
 90. Sandfær, Mette (Utlandet)
 91. Skalegård, Nils Elvebakk (Viken)
 92. Skarsbø, Nina (Oslo)
 93. Skeie, Marie (Vestland)
 94. Skjønsberg, Katarina (Viken)
 95. Skrinde, Kamilla (Rogaland)
 96. Somby, Marte Lill (Troms og Finnmark)
 97. Stene, Maiken (Rogaland)
 98. Stråhle, Martin (Viken)
 99. Størseth, Bror Sander Berg (Oslo)
 100. Svensson, Lars-Erik (Oslo)
 101. Sætre, Gitte (Vestland)
 102. Torgersen, Gunnhild (Oslo)
 103. Torgersrud, Morten (Troms og Finnmark)
 104. Torve, Torgrim (Agder)
 105. Tsolis, Yola Maria (Viken)
 106. Utgarden, Gisle (Oslo)
 107. Veen, Mia Van (Oslo)
 108. Versto, Ånond (Vestfold og Telemark)
 109. Vevatne, True Solvang (Oslo)
 110. Walderhaug, Valgerdur (Oslo)
 111. Wara, Agatha (Oslo)
 112. Widén, Anna (Innlandet)
 113. Wien, Heidi Marie (Oslo)
 114. Williams, Eleanor Clare (Vestland)
 115. Ystad, Ingunn S. (Trøndelag)
 116. Zwaig, Johanna Såmundsen (Oslo)
 117. Øksendal, Solveig Ane Kirkaune (Oslo)
 118. Aamodt, Nicolay (Oslo)
 119. Årikstad, Lasse (Agder)
 120. Aas, Sjur Eide (Agder)

Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV)

Kvote 2024: 130 à kr. 100 000,–

 1. Abusland, Jo Ravn (Agder)
 2. Agerlie, Øystein (Oslo)
 3. Alvestad, Audun (Møre og Romsdal)
 4. Andersen, Marthe A (Oslo)
 5. Ardagh, Astrid (Nordland)
 6. Askeland, Daniel Peder (Utlandet)
 7. Aukrust, Gard (Vestfold og Telemark)
 8. Azanova, Alexandra (Vestland)
 9. Bawan, Kwestan Jamal (Vestland)
 10. Berntsen, Per (Vestfold og Telemark)
 11. Bjordam, Tone (Oslo)
 12. Boullet, Victor (Utlandet)
 13. Brady, Paul (Oslo)
 14. Brafield, Stacy (Vestland)
 15. Brekke, Marianne (Oslo)
 16. Bruun, Maria Konstanse (Trøndelag)
 17. Bugge, Peder Kirkvaag (Vestfold og Telemark)
 18. Buxbom, Bella Da Silva (Trøndelag)
 19. Bye, Karen Ingeborg (Viken)
 20. Bøyum, Sigrid Voll (Trøndelag)
 21. Cantzler, Mattias (Oslo)
 22. Christensen, Vilhelm (Oslo)
 23. Christiansen, Stefan (Viken)
 24. Correia, Carlos Alberto Da Fonseca (Trøndelag)
 25. Dagnall, Rachel (Oslo)
 26. Dahl, Marius (Viken)
 27. Dahle, Øistein Sæthren (Utlandet)
 28. Danielsson, Robin (Oslo)
 29. Debs, Oscar (Trøndelag)
 30. Drozd, Luke (Vestland)
 31. Dunne, Jason (Vestland)
 32. Eiene, Snøfrid Hunsbedt (Rogaland)
 33. Eines, Eli (Viken)
 34. Ellestad, Ole Christian (Oslo)
 35. Everett, Robin (Vestland)
 36. Evers, Frido (Viken)
 37. Fløysvik, Jan Trygve (Oslo)
 38. Foltyn, Agnieszka (Trøndelag)
 39. Frantzsen, Gard Andreas (Vestland)
 40. Furre, Ingrid (Utlandet)
 41. Gaupås, Maj-Gret (Vestfold og Telemark)
 42. Gjestvang, Andrea (Oslo)
 43. Gorospe, Jon (Oslo)
 44. Griveau, Eleonore (Vestland)
 45. Grøttum, Matias (Vestland)
 46. Guttormsen, Beatrice (Vestfold og Telemark)
 47. Hafslund, Natalie Price (Oslo)
 48. Hammonds, Hans Edward (Rogaland)
 49. Haugen, Bjørn Erik (Oslo)
 50. Haugerud, Halvard (Oslo)
 51. Hennie, Christian (Oslo)
 52. Heredia, Pablo Castilla (Viken)
 53. Hoel, Frithjof (Oslo)
 54. Holmen, Magnus (Troms og Finnmark)
 55. Hultgreen, Anders Elsrud (Vestland)
 56. Hørran, Hedda (Vestfold og Telemark)
 57. Høvik, Tommy (Møre og Romsdal)
 58. Höög, Matilda (Oslo)
 59. Karlsen, Ottar (Oslo)
 60. Kazmi, Sarah (Oslo)
 61. Kennedy, Heidi Skjerve (Oslo)
 62. Kiil, Matias (Oslo)
 63. Kjemphol, Lars (Oslo)
 64. Kjøll, Mari (Oslo)
 65. Kotkowska, Magdalena (Oslo)
 66. Kvalvik, Kristina (Oslo)
 67. Kvello, Kim (Trøndelag)
 68. Lervik, Linn (Viken)
 69. Li, Tonje (Vestland)
 70. Lie, Jørgen Herleiksplass (Oslo)
 71. Lin, Pei-Han (Troms og Finnmark)
 72. Lindström, Sarah Vajira (Oslo)
 73. Lundgreen, Rikke (Oslo)
 74. Lærum, Andreas (Viken)
 75. Løkke, Ragnhild (Oslo)
 76. Macotela, Jose Antonio Vega (Vestfold og Telemark)
 77. Mailand, Jonas (Oslo)
 78. Malekian, Shahrzad (Oslo)
 79. Maslanka, Mariusz (Oslo)
 80. McGarrighan, Sara-Marie (Vestland)
 81. Mondal, Milton (Oslo)
 82. Morild, Marianne (Vestland)
 83. Moseid, Geir (Oslo)
 84. Murphy, Erin (Oslo)
 85. Nielsen, Niels (Troms og Finnmark)
 86. Nissen, Cecilie (Agder)
 87. O’Donnell, Michael (Vestfold og Telemark)
 88. Olsson, Tommy (Viken)
 89. Omar, Stix (Viken)
 90. Opdøl, Magnhild (Møre og Romsdal)
 91. Ottesen, Hedda (Oslo)
 92. Pacini, Lisa (Oslo)
 93. Palmer, Martin (Trøndelag)
 94. Pedersen, Anne Siv Falkenberg (Oslo)
 95. Pope, Greg (Viken)
 96. Popp, Sabine (Vestland)
 97. Purkpong, Arisa Sarah (Oslo)
 98. Rasmussen, Michael Rahbek (Oslo)
 99. Ree, Aksel (Oslo)
 100. Roloff, Hanna (Oslo)
 101. Rønning, Halvor (Oslo)
 102. Sandås, Lars (Oslo)
 103. Schønning, Janicke (Oslo)
 104. Segelberg, Carl (Oslo)
 105. Shebeta, Mekdes Weldhanna (Oslo)
 106. Silva, Tiago Bom Rodrigues Da (Oslo)
 107. Simonsson, Annika (Oslo)
 108. Sjöstrand, Hanna (Oslo)
 109. Skedsmo, Dag (Innlandet)
 110. Skog, Karen (Vestfold og Telemark)
 111. Skøien, Kjetil (Oslo)
 112. Souyris, Natacha April (Vestland)
 113. Sundby, Maria (Oslo)
 114. Söderström, Johan (Oslo)
 115. Terins, Love (Oslo)
 116. Thiis-Evensen, Charlotte (Oslo)
 117. Thomassen, Mirjam Raen (Agder)
 118. Trydal, Lena (Oslo)
 119. Tversland, Espen (Nordland)
 120. Ulset, Anja (Møre og Romsdal)
 121. Vadstein, Hege (Oslo)
 122. Vatvedt, Magnus (Oslo)
 123. Vergnano, Alina (Oslo)
 124. Vettukattil, Nikhil (Oslo)
 125. Wyller, Vera (Oslo)
 126. Zachrisson, Liv (Oslo)
 127. Ödemark, Camilla Edström (Oslo)
 128. Øktner, Silje Eugenie Strande (Innlandet)
 129. Aanestad, Margrethe (Rogaland)
 130. Aasvang, Kristine Marie (Oslo)

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)

Kvote 2024: 6 à kr. 320 000,– per år

 1. Bjørgeengen, Kjell (Viken)
 2. Book, Ingrid (Oslo)
 3. Dybvig, Per (Rogaland)
 4. Hedén, Carina (Oslo)
 5. Kogan, Anne-Liis (Oslo)
 6. Strandberg, Sverre Vegard (Oslo)

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)

Kvote 2024: 12 à kr. 299 000,– per år

 1. Alme, Kenneth (Møre og Romsdal)
 2. Askeland, Marie Gurine (Viken)
 3. Buhagen, Petter (Trøndelag)
 4. Fadlabi, Cassius (Utlandet)
 5. Førde, Helene (Vestland)
 6. Imwinkelried, Branko Boero (Vestland)
 7. Kopperud, Jon Eirik (Oslo)
 8. Lindgren, Rina Charlott (Nordland)
 9. Lyche, Harald (Oslo)
 10. Nedregård, Agnes (Vestland)
 11. Opheim, Endre (Viken)
 12. Aamås, Ragnhild (Oslo)

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)

Kvote 2024: 15 à kr. 160 000,–

 1. Dessen, Liv (Oslo)
 2. Heske, Marianne (Oslo)
 3. Isdahl, Hennie Ann (Oslo)
 4. Jensen, Bo Bisgaard (Oslo)
 5. Mader, Susanne Kathlen (Viken)
 6. Magnhildøen, Bjørn (Viken)
 7. Myrvold, Berit (Viken)
 8. Roalkvam, Terje (Oslo)
 9. Spira, Edith (Vestfold og Telemark)
 10. Storn, Willibald (Oslo)
 11. Sætrang, Bente (Oslo)
 12. Sæverud, Thomas (Oslo)
 13. Yttervik, Geir (Viken)
 14. Yttri, Arild (Oslo)
 15. Aasen, Kari (Vestland)

TILDELINGER 2023

Norske Billedkunstneres stipendkomité innstiller til stipender fra Statens kunstnerstipend, Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV), Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) og Hans og Helga Reusch legat. Merk at lister for tildelingene til Statens Kunstnerstipend er tilgjengelige på Kulturrådets nettsider.

 1. Kjell Bjørgeengen (Viken)

Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV)
Kvote 2023: 20 á kr. 300 000,– per år

 1. Asgharnejad, Amir (Oslo)
 2. Blystad, Sissel (Vestland)
 3. Bøyesen, Bente (Viken)
 4. Cuzner, Lars (Oslo)
 5. Entian, Patrik (Viken)
 6. Gullaksen, Tarje Eikanger (Viken)
 7. Hansen, Johannes Borchgrevink (Innlandet)
 8. Henningsen, Stein (Svalbard)
 9. Karlsen, Inghild (Troms og Finnmark)
 10. Knutsen, Anne Tveit (Vestland)
 11. Kramer, Cathrine (Rogaland)
 12. Laybourn, Kim (Oslo)
 13. Lerseth, Linda (Oslo)
 14. Liberg, Cathrine Alice (Oslo)
 15. Lind, Victor (Oslo)
 16. Myskja, Kristoffer (Oslo)
 17. Pettersen, Arvid (Vestland)
 18. Talstad, Janne (Oslo)
 19. Tenvik, Constance Alexandra (Oslo)
 20. Wright, Emilie (Vestland)

Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV)
Kvote 2023: 20 à kr. 300 000,– per år

 1. Anda, Åse (Rogaland)
 2. Bakketun, Andrea (Viken)
 3. Bergene, Solveig (Oslo)
 4. Bjørlo, Birk (Utlandet)
 5. Hergum, Anders (Oslo)
 6. Kjellesvik, Anders (Oslo)
 7. Knutsen, Anne (Viken)
 8. Lie, Anne Cecilie Caroline Brunborg (Oslo)
 9. Lindahl, Ingeborg Annie (Troms og Finnmark)
 10. MacMillan, Jessica (Oslo)
 11. Møllberg, Vebjørn Guttormsgaard (Oslo)
 12. Nielsen, Atle Selnes (Vestfold og Telemark)
 13. Olsen, Sandra Vaka (Rogaland)
 14. Qi, Yafei (Oslo)
 15. Schröder, Stefan (Viken)
 16. Steinsholm, Vibeke (Nordland)
 17. Torvund, Ingrid (Oslo)
 18. Vestenfor, Vilje Celin Kern (Oslo)
 19. White, Martin (Oslo)
 20. Yu, Shuk Pui (Oslo)

Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV)
Kvote 2023: Kvote 25 à kr. 300 000,–

 1. Amundsen, Ørjan (Agder)
 2. Andersen, Kaja (Utlandet)
 3. Andersen, Roald (Agder)
 4. Balke, Thora Dolven (Oslo)
 5. Bergquist, Johan Urban (Oslo)
 6. Birkeland, Tonje Bøe (Vestland)
 7. Durnak, Victoria Hageselle (Viken)
 8. Embaie, Makda (Oslo)
 9. Gaustad, Matilde Westavik (Trøndelag) 
 10. Hansen, Miriam (Oslo)
 11. Hermansen, Hanne Grieg (Oslo)
 12. Joung, Nora (Oslo)
 13. Koefoed-Jespersen, Tulle Ruth (Viken)
 14. Kukreja, Samrridhi (Trøndelag)
 15. Leite, Nayara (Vestland)
 16. Løvaasen, Rina Eide (Utlandet)
 17. O’Donnell, Michael (Vestfold og Telemark)
 18. Rasmussen, Michael Rahbek (Oslo)
 19. Rishaug, Alexander (Oslo)
 20. Saksi, Liilian (Innlandet)
 21. Slyngstad, Alice (Oslo)
 22. Torgersen, Gunnhild (Oslo)
 23. Trengereid, Linda Soh (Vestland)
 24. Versto, Ånond (Vestfold og Telemark)
 25. Wyller, Ilija (Oslo)

Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV)
Kvote 2023: 160 à kr. 150 000,–

 1. Aikio, Matti (Utlandet)
 2. Aitken, Ruth (Troms og Finnmark)
 3. Alazraq, Ayman (Oslo)
 4. Alexandersson, Richard (Oslo)
 5. Amundsen, Hedda Roterud (Oslo)
 6. Andersen, Marthe A (Oslo)
 7. Andreassen, Mads (Innlandet)
 8. Andreassen, Marit Victoria Wulff (Rogaland)
 9. Aronsson-Towler, Märit (Trøndelag)
 10. Barbera, Simona (Viken)
 11. Bawan, Kwestan Jamal (Vestland)
 12. Berge, Arild Våge (Oslo)
 13. Berntsen, Per (Vestfold og Telemark)
 14. Blix, Inga (Innlandet)
 15. Blytt, Are (Oslo)
 16. Brafield, Stacy (Vestland)
 17. Brandal, Eirik (Rogaland)
 18. Brekke, Marianne (Oslo)
 19. Bremnes, Oda (Oslo)
 20. Brønlund, Dan Brown (Vestland) 
 21. Bråten, Markus Strandjord (Rogaland)
 22. Bugge, Peder Kirkvaag  (Vestfold og Telemark)
 23. Burgess, Freja (Oslo)
 24. Buskov, Sigrid Marie (Oslo)
 25. Bøhme, Brit (Vestland)
 26. Caballero, Alejandra Aguilar (Oslo) 
 27. Calderon, Yamile (Oslo)
 28. Christensen, Vilhelm (Oslo)
 29. Danielsson, Robin (Oslo)
 30. Dunne, Jason (Vestland)
 31. Dybvig, Per (Rogaland)
 32. Einarsdottir, Unnur Andrea (Trøndelag)
 33. Eliasson, Sofia Magdalena (Oslo)
 34. Ertzeid, Liv (Viken)
 35. Ewertson, Sara-Lovise (Oslo)
 36. Fjellheim, Vigdis (Oslo)
 37. Forberg, Eigil (Trøndelag)
 38. Frostensson, Sanne (Vestland)
 39. Gharibi, Madihe (Oslo)
 40. Goedeke, Lena von (Troms og Finnmark)
 41. Hagemann, Elna (Oslo)
 42. Halvorsen, Morten Norbye (Rogaland)
 43. Hammonds, Hans Edward (Rogaland)
 44. Haremska, Danuta (Oslo)
 45. Haugen, Trond Hugo (Viken)
 46. Hegelbach, Ray (Oslo)
 47. Hegnar, Mikael (Oslo)
 48. Helling, Sebastian (Oslo)
 49. Hjertholm, Kari (Vestland)
 50. Holmen, Magnus (Oslo)
 51. Holthen, Amalie (Troms og Finnmark)
 52. Hultgreen, Anders Elsrud (Vestland)
 53. Hundeide, Runhild (Oslo)
 54. Høst, Katja (Oslo)
 55. Iden, Espen (Oslo)
 56. Jafari, Rebecca Shirin (Oslo)
 57. Kak, Kamil (Oslo)
 58. Kamyab, Saman (Oslo)
 59. Karlsen, Ottar (Oslo)
 60. Khoury, Jad El (Oslo)
 61. Kitti, Melanie (Utlandet)
 62. Klokk, Kornelia Remø (Oslo)
 63. Kluge, Stian Eide (Oslo)
 64. Knag-Danielsen, Andreas (Utlandet)
 65. Kogan, Anne-Liis (Oslo)
 66. Kolbeinson, Mari (Rogaland)
 67. Kosmo, Tom Stian (Vestland)
 68. Kraugerud, Reidar Martin (Oslo)
 69. Kvavik, Ove (Oslo)
 70. Larsen, Tarjei Bodin (Oslo)
 71. Larsen, Yngvar (Oslo)
 72. Ledaal, Jens Stegger (Viken)
 73. Lersveen, Pål (Trøndelag)
 74. Li, Mingshu (Oslo)
 75. Lilleengen, Veslemøy (Trøndelag)
 76. Lorentzen, Mette (Oslo)
 77. Lundgreen, Rikke (Oslo)
 78. Lundgaard, Eli Maria (Oslo)
 79. Lyche, Harald (Oslo)
 80. Macmillan, Elise (Oslo)
 81. Mader, Susanne Kathlen (Viken)
 82. Magelssen, Janine (Oslo)
 83. Mailand, Jonas Bela (Oslo)
 84. Malekian, Zeynab (Oslo)
 85. Marman, Mickael (Oslo)
 86. Meidell, Pernille (Oslo)
 87. Meinert, Thea (Trøndelag)
 88. Meszaros, Milan Benza (Oslo)
 89. Mjølsnes, Hannah (Utlandet)
 90. Mogstad, Jon Arne (Møre og Romsdal)
 91. Naustdal, Ann (Oslo)
 92. Nerland, Marie (Trøndelag)
 93. Nilsen, Maja (Oslo)
 94. Nohr, Elise (Oslo)
 95. Norell, Lina (Oslo)
 96. Näumann, Anna (Troms og Finnmark)
 97. Olou, Samuel (Oslo)
 98. Palmer, Martin (Trøndelag)
 99. Paré, Gabrielle (Oslo)
 100. Pedersen, Hilde Skancke (Troms og Finnmark) 
 101. Perez, Enrique Eduardo Roura (Oslo) 
 102. Persson, Julia K. (Oslo)
 103. Pettersen, Lisa Størseth (Trøndelag)
 104. Pohl, Lucila Mayol (Utlandet)
 105. Popp, Sabine (Vestland)
 106. Rafal, Ethan (Oslo)
 107. Rios, David A. (Vestland)
 108. Rolland, Yngvild (Oslo)
 109. Rongen, Andreas Olavssønn (Oslo)
 110. Rytter, Hedvig Lien (Viken)
 111. Røed, Vilde Salhus (Vestland)
 112. Sagen, Håvard (Rogaland)
 113. Sanchez, Nathalie Fuica (Oslo)
 114. Sande, Olve (Oslo)
 115. Schildt, Ulla Marianne (Oslo)
 116. Siegrist, Franzisca (Oslo)
 117. Siljeholm, Helle (Oslo)
 118. Silva, Tiago Bom Rodrigues da (Oslo)
 119. Sjöstrand, Hanna (Viken)
 120. Skancke, Sindre Foss (Oslo)
 121. Skrinde, Kamilla (Rogaland)
 122. Slettemeås, Morten (Oslo)
 123. Stav, Annette (Oslo)
 124. Stenberg, Simen (Oslo)
 125. Stråhle, Martin (Viken)
 126. Størseth, Tone Berg (Viken)
 127. Sundby, Maria (Oslo)
 128. Sureshkumar, Sanjey (Troms og Finnmark)
 129. Sølvberg, Lydia Hauge (Utlandet)
 130. Sørfjordmo, Øyvind (Oslo)
 131. Tan, Qi (Oslo)
 132. Trydal, Lena (Oslo)
 133. Tsolis, Yola Maria (Viken)
 134. Tversland, Espen (Nordland)
 135. Tørresen, Harald E. (Vestland)
 136. Ulland, Mari (Oslo)
 137. Vadseth, Elly Stormer (Viken)
 138. Vangen, Thale (Utlandet)
 139. Varpe, Kenneth (Rogaland)
 140. Venø, Bjørn (Vestland)
 141. Vindenes, Vegard (Vestland)
 142. Vaage, Lars Monrad (Viken) 
 143. Waheed, Hamid (Oslo)
 144. Wassvik, Tarald (Innlandet)
 145. Welsh, Jeremy (Vestland)
 146. Wettre, Mikkel (Vestland)
 147. Widén, Anna (Innlandet)
 148. Willgohs, Jan Erik (Vestland)
 149. Wimmer, Annalise (Oslo)
 150. Winther, Monica (Oslo)
 151. Wisløff, Isak (Oslo)
 152. Wyller, Vera (Oslo)
 153. Yttredal, Calina Pandele (Oslo)
 154. Zolcinska, Izabela (Vestfold og Telemark)
 155. Ödemark, Camilla Edström (Oslo)
 156. Aalberg, Solveig (Viken)
 157. Aamodt, Nicolay (Oslo)
 158. Årikstad, Lasse (Agder)
 159. Aas, Ørjan (Viken)
 160. Aasgaard, Ellinor Aurora (Oslo)

Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV)
Kvote 2023: 155 à kr. 100 000,–

 1. Alireza, Masoud (Vestland)
 2. Altern, Geir Backe (Oslo)
 3. Andreassen, Are (Nordland)
 4. Arnøy, Fredrick (Oslo)
 5. Askeland, Daniel Peder (Utlandet)
 6. Ballo, Petter (Viken)
 7. Bang, Nina (Oslo)
 8. Bare, Bjarne (Utlandet)
 9. Barrios, Javier (Oslo)
 10. Beldam, Benedicte (Oslo)
 11. Bergaust, Kristin (Viken)
 12. Billekvist, Joel (Oslo)
 13. Biringvad, Anne Ingeborg (Viken)
 14. Birkeland, Ingela (Nordland)
 15. Bjerk, Magnus (Viken)
 16. Boberg, Marianne (Oslo)
 17. Borgan, Arne (Oslo)
 18. Boullet, Victor (Utlandet)
 19. Brack, Emma (Oslo)
 20. Brady, Paul (Oslo)
 21. Bredholt, Harald (Trøndelag)
 22. Bremerstent, Thomas (Oslo)
 23. Christiansen, Stefan (Viken)
 24. Correia, Joel (Oslo)
 25. Dahl, Marius (Viken)
 26. Dahl, Stein Are Kjærås (Oslo)
 27. Dahle, Siren Elise Dversnes (Oslo)
 28. Drozd, Luke (Vestland)
 29. Duus, Matilde (Viken)
 30. Einarsen, Grethe Irene (Nordland)
 31. Eines, Ane Vik (Møre og Romsdal)
 32. Ellestad, Ole Christian (Oslo)
 33. Elling, Lars (Oslo)
 34. Falstad, Thomas (Nordland)
 35. Fitje, Tor-Finn Malum (Oslo)
 36. Flor, Martine (Utlandet)
 37. Foltyn, Agnieszka (Trøndelag)
 38. Furre, Ingrid (Utlandet)
 39. Gade, Hågen (Oslo)
 40. Gaiger, Laura (Vestland)
 41. Geving, Bente (Vestfold og Telemark)
 42. Ghattas, Rodrigo (Oslo)
 43. Glein, Christer (Trøndelag)
 44. Granberg, Solveig Aurora Lien (Oslo)
 45. Green, Riri Klingenberg (Oslo)
 46. Grieg, Nina (Vestland)
 47. Griegel, Ellen Sofie (Trøndelag)
 48. Grimen, Terje Johan (Troms og Finnmark)
 49. Griveau, Eleonore (Vestland)
 50. Grøttum, Matias (Vestland)
 51. Guttormsen, Beatrice (Oslo)
 52. Hansen, Mona Orstad (Rogaland)
 53. Hauan, Åse Liv (Viken)
 54. Helle, Una Hamilton (Oslo)
 55. Him-Jensen, Lisa (Vestland)
 56. Hoel, Frithjof (Oslo)
 57. Holbø, Inger (Innlandet)
 58. Holm-Olsen, Håkon (Vestland)
 59. Holmen, Aud Marit Skarrebo (Vestland)
 60. Holst, Preben (Oslo)
 61. Horntvedt, Linn (Vestfold og Telemark)
 62. Hustveit, Sindre (Oslo)
 63. Hvistendahl, Robert Julian (Troms og Finnmark)
 64. Hørran, Hedda (Oslo)
 65. Høyer, Gunnhilde (Agder)
 66. Kampmann, Anne (Innlandet)
 67. Kazmi, Sarah (Oslo)
 68. Keegan, Kristen (Vestland)
 69. Kirkebø, Kay Arne (Innlandet)
 70. Kjemphol, Lars (Oslo)
 71. Kjerschow, Kari Brit (Oslo)
 72. Kommedal, Tove (Rogaland)
 73. Kongevold, Laila (Viken)
 74. Kvello, Kim (Trøndelag)
 75. Kvålsvoll, Espen (Oslo)
 76. Larsen, Gunhild Sannes (Vestland)
 77. Lillestrøm, Kine (Viken)
 78. Lindberg, Kristin (Viken)
 79. Lindgren, Rina Charlott (Nordland)
 80. Lindstad, Pernille (Oslo)
 81. Lunde, Njål (Rogaland)
 82. Lærum, Andreas (Viken)
 83. Marchi, Alessandro (Oslo)
 84. Markinhuhta, Sofie Gustafsson (Oslo)
 85. Matre, Gerd Wevling (Viken)
 86. Maurstig, Karen Helga (Vestland)
 87. McGarrighan, Sara-Marie (Vestland)
 88. Melsom, Evelyn (Viken)
 89. Meyer, Tron (Viken)
 90. Moe, Marius (Oslo)
 91. Mork, Liva (Oslo)
 92. Murphy, Erin (Oslo)
 93. Myhre, Yngvill (Viken)
 94. Møller, Anne Lindgaard (Troms og Finnmark)
 95. Nesse, Eli Mai Huang (Oslo)
 96. Nicolaysen, William (Vestland)
 97. Nissen, Cecilie (Agder)
 98. Norseth, Helene Emilie Glimdal (Vestland)
 99. Nyhus, Morten (Vestfold og Telemark)
 100. Olsen, Gunvor (Vestland)
 101. Olsson, Tommy (Trøndelag)
 102. Opstad, Kirsten (Oslo)
 103. Otzko, Ina (Nordland)
 104. Pedersen, Anne Siv Falkenberg (Oslo)
 105. Poppe, Martine Frølich Wang (Oslo)
 106. Porfyris, Lykourgos (Oslo)
 107. Rahm, Petra (Vestland)
 108. Roland, Marit (Oslo)
 109. Rostad, Charlotte (Viken)
 110. Rummelhoff, Thomas (Viken)
 111. Rustand, Anngjerd (Vestland)
 112. Rygvold, Arne (Viken)
 113. Røe, Annelen (Oslo)
 114. Rønnevik, Kristen (Rogaland)
 115. Rønning, Halvor (Oslo)
 116. Rønning, Svein (Vestland)
 117. Sama, Odd (Rogaland)
 118. Sandnes, Runa Nymoen (Oslo)
 119. Sandås, Lars (Oslo)
 120. Skedsmo, Dag (Innlandet)
 121. Skeide, Susanne (Vestland)
 122. Skjelland, Torunn (Oslo) 
 123. Skjensvold, Jone (Vestland)
 124. Sletteland, Roar (Vestland)
 125. Solberg, Aurora Lund (Vestland)
 126. Solhaugstrand, Marianne Darlén (Viken)
 127. Spira, Edith (Vestfold og Telemark)
 128. Steinvik, Siri Harr (Viken)
 129. Stoltz, Gerhard (Vestland)
 130. Svartangen, Susanne Roti (Oslo) 
 131. Sæland, Anne (Vestland)
 132. Söderström, Johan (Oslo)
 133. Søeborg, Lena (Vestfold og Telemark)
 134. Talento, Anaclara (Trøndelag)
 135. Tan, Mingxuan (Oslo)
 136. Terins, Love (Oslo) 
 137. Thorbjørnsen, Anne Karine (Innlandet)
 138. Thorkildsen, Hedvig Sønstabø (Vestland)
 139. Uhrn, Terje (Oslo)
 140. Utgarden, Gisle (Oslo)
 141. Vadstein, Hege (Oslo)
 142. Vagle, Maria (Oslo)
 143. Vatn, Per Christian (Vestfold og Telemark)
 144. Veen, Mia Van (Oslo)
 145. Velle-George, Kristin (Rogaland)
 146. Walderhaug, Valgerdur (Oslo)
 147. Wang, Guang Hua (Viken)
 148. Williams, Jessica (Viken)
 149. Yttervik, Geir (Viken)
 150. Øgaard, Linda (Vestland)
 151. Öhman, Andreas (Oslo)
 152. Øktner, Silje Eugenie Strande (Innlandet)
 153. Aanestad, Margrethe (Rogaland)
 154. Aarholt, Tore (Vestfold og Telemark)
 155. Åsbakk, Fatou Madeleine (Oslo)

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)
Kvote 2023: 23 à kr. 299 000,– per år

 1. Andreassen, Aleksander Johan (Oslo)
 2. Bøe, Tor Erik (Utlandet)
 3. Eckhoff, Wenche Britt Kvalstad (Oslo)
 4. Fauske, Hanna (Trøndelag)
 5. Flo, Annike (Oslo)
 6. Foyn, Kjersti (Vestland)
 7. Gulbransen, Wenche (Viken)
 8. Göransson, Gabriella (Oslo)
 9. Hess, Per (Oslo)
 10. Hisse, Bianca (Oslo)
 11. Håskjold, Marin Forsbak (Oslo)
 12. Krogh, Vilde von (Oslo)
 13. Kvame, Ingeborg (Rogaland)
 14. Kvålsvoll, Turid (Trøndelag)
 15. Larssen, Edvine (Troms og Finnmark)
 16. Lorentzen, Ida (Viken)
 17. Mikalsen, Elina Waage (Oslo)
 18. Ringdal, Olav (Oslo)
 19. Sivertsen, Roald (Oslo)
 20. Skylstad, Kristian (Oslo)
 21. Sæter, Yngvild (Utlandet)
 22. Sæther, Martin (Oslo)
 23. Warboys, Jessica (Rogaland)

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)
Kvote 17 à kr. 145 000,–

 1. Alveng, Dag (Vestfold og Telemark)
 2. Ballo, Edgar (Viken)
 3. Bell, Roddy (Oslo)
 4. Bratteli, Marianne (Oslo)
 5. Braastad-Tiffon, Agnes (Btffn) (Rogaland)
 6. Dessen, Liv (Oslo)
 7. Eger, Nils (Rogaland)
 8. Grøttum, Eva (Oslo)
 9. Heske, Marianne (Oslo)
 10. Larsen, Børre (Oslo)
 11. Liliequist, Randi (Innlandet)
 12. Lurås, Siw (Oslo)
 13. Løkke, Ragnhild (Oslo)
 14. McAlinden, Miles (Oslo)
 15. Mørland, Astrid (Agder)
 16. Rygg, Arne (Vestland)
 17. Aalto, Eevahenna (Troms og Finnmark)

Kvote: kr. 300.000,-
Antall søkere: 19

Tildelinger:

1. Solvang, Ane Barstad – NOK 80.000,-
2. Berger, Kim Andreas Roland – NOK 80.000,-
3. Metzger, Tyler Jan – NOK 80.000,-
4. Andreassen,Kim Henning – NOK 30.000,-
5. Tohidi, Samira – NOK 30.000,-

TILDELINGER 2022

 1. Hanne Tyrmi (Oslo)

Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV)
Kvote 2022: 20 á kr. 290 000,– per år

 1. Berberg, Fredrik (Oslo)
 2. Christensen, Jan (Oslo)
 3. Engelberth, Linda Bournane (Oslo)
 4. Espedal, Johannes Engelsen (Innlandet)
 5. Fredriksen, Grethe Britt (Trøndelag)
 6. Hietbrink, Roderick (Viken)
 7. Kampen, Marthe Karen (Innlandet)
 8. Kantun, Audar (Oslo)
 9. Kilickiran, Damla (Oslo)
 10. Langeland, Kamilla (Agder)
 11. Laverde, Icaro Zorbar Sanchez (Oslo)
 12. Mannov, Carl (Utlandet)
 13. Morell, Lars (Oslo)
 14. Norrbin, Sandra (Agder)
 15. Pettersen, Margrethe (Viken)
 16. Røys, Karl Ingar (Oslo)
 17. Shani, Yanir (Trøndelag)
 18. Storihle, Sille (Oslo)
 19. Vinje, Petrine (Oslo)
 20. Øvrelid, Munan (Oslo)

 

Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV)
Kvote 2022: 15 à kr. 290 000,– per år

 1. Alme, Kenneth (Oslo)
 2. Alsharif, Azar (Vestland)
 3. Aspelund, Christine (Oslo)
 4. Bull, Synne Tollerud (Oslo)
 5. Hansen, Christina Leithe (Agder)
 6. Hjorth, Siri (Oslo)
 7. Kjølaas, Sebastian Makonnen (Oslo)
 8. Landa, Solveig (Rogaland)
 9. Leirvik, Else (Rogaland)
 10. Longva, Terese (Møre og Romsdal)
 11. Miletic, Dragan (Oslo)
 12. Skalegård, Nils Elvebakk (Viken)
 13. Staurland, Leif Gaute (Oslo)
 14. Storn, Willibald (Oslo)
 15. Aanestad, Marit (Rogaland)

 

Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV)
Kvote 2022: Kvote 20 à kr. 290 000,–

 1. Alexandersson, Richard (Oslo)
 2. Andersen, Marthe A (Oslo)
 3. Buxbom, Bella da Silva (Trøndelag)
 4. Cuzner, Lars (Oslo)
 5. Ebbing, Julie (Trøndelag)
 6. Fadlabi, Cassius (Oslo)
 7. Griegel, Ellen Sofie (Trøndelag)
 8. Hagemann, Elna (Oslo)
 9. Hansen, Miriam (Oslo)
 10. Hisse, Bianca (Oslo)
 11. Håskjold, Marin Forsbak (Oslo)
 12. Ingvaldsen, Arne Heglum (Vestland)
 13. Lie, Anne Cecilie Brunborg (Oslo)
 14. Nohr, Elise (Oslo)
 15. Olsen, Amalie Vestergaard (Oslo)
 16. Pedersen, Viktor (Oslo)
 17. Saksi, Liilian (Innlandet)
 18. Sørfjordmo, Øyvind (Oslo)
 19. Talstad, Janne (Oslo)
 20. Yu, Shuk Pui (Oslo)

 

Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV)
Kvote 2022: 150 à kr. 150 000,–

 1. Aitken, Ruth (Troms og Finnmark)
 2. Amundsen, Hedda Roterud (Oslo)
 3. Anda, Åse (Rogaland)
 4. Andreassen, Kim Henning (Oslo)
 5. Arnøy, Fredrick (Oslo)
 6. Asgharnejad, Amir Amadeus (Oslo)
 7. Askeland, Unni (Viken)
 8. Ballo, Eva Margrethe (Trøndelag)
 9. Bangsund, Liv (Troms og Finnmark)
 10. Barbera, Simona (Viken)
 11. Bawan, Kwestan Jamal (Vestland)
 12. Bergene, Solveig (Oslo)
 13. Birkeland, Emilie (Oslo)
 14. Bjørlo, Birk (Utlandet)
 15. Blekesaune, Eirik Arthur (Trøndelag)
 16. Borgan, Arne (Oslo)
 17. Brady, Paul (Oslo)
 18. Brandal, Eirik (Rogaland)
 19. Brotas, Ana Henriques (Oslo)
 20. Bruland, Christina (Oslo)
 21. Buhagen, Petter (Trøndelag)
 22. Buskov, Sigrid (Oslo)
 23. Bøhme, Brit (Vestland)
 24. Chen, Jinbin (Oslo)
 25. Christensen, Sandra Blichert (Agder)
 26. Christensson, Jasmine (Utlandet)
 27. Dahle, Siren Elise Dversnes (Oslo)
 28. Dahlstrøm, Øystein (Oslo)
 29. Dalseng, Tora (Oslo)
 30. Danielsson, Robin (Oslo)
 31. Danielsson, Tobias Alexander (Oslo)
 32. Dragland, Kristine (Oslo)
 33. Duus, Matilde (Viken)
 34. Dybvig, Per (Rogaland)
 35. Eckhoff, Wenche Britt Kvalstad (Oslo)
 36. Eliasson, Sofia Magdalena (Oslo)
 37. Fitje, Tor-Finn (Oslo)
 38. Fonfara, Amalia (Trøndelag)
 39. Furre, Ingrid (Utlandet)
 40. Galiazzo, Andrea (Oslo)
 41. Gaustad, Matilde Westavik (Trøndelag)
 42. Gharibi, Madihe (Vestland)
 43. Glein, Christer (Oslo)
 44. Glomsås, Guttorm (Vestland)
 45. Goksøyr, Kristin Wexelsen (Viken)
 46. Gonsholt, Stine (Vestfold og Telemark)
 47. Hafslund, Natalie Price (Oslo)
 48. Haugen, Trond Hugo (Viken)
 49. Haugsgjerd, Maja Pauline Bang (Oslo)
 50. Hermansen, Hanne Grieg (Oslo)
 51. Hjertholm, Kari (Vestland)
 52. Hustveit, Sindre (Oslo)
 53. Høst, Katja (Oslo)
 54. Høyer, Gunnhilde (Agder)
 55. Jansen, Michiel (Oslo)
 56. Jonsson, Nellie (Viken)
 57. Jorkjen, Finn Adrian (Oslo)
 58. Jørgensen, Tine Adler Teixeira (Vestland)
 59. Kjøll, Mari (Oslo)
 60. Klokk, Kornelia Remø (Oslo)
 61. Kluge, Stian Eide (Oslo)
 62. Knag-Danielsen, Andreas (Utlandet)
 63. Knutsen, Anne Tveit (Vestland)
 64. Knutsen, Ane Thon (Oslo)
 65. Koefoed-Jespersen, Tulle Ruth (Viken)
 66. Kommedal, Tove (Rogaland)
 67. Kotkowska, Magdalena (Oslo)
 68. Kukreja, Samrridhi (Trøndelag)
 69. Kun, Eva (Vestland)
 70. Kvålsvoll, Turid (Trøndelag)
 71. Lervik, Linn (Viken)
 72. Lewis, Chloe (Vestland)
 73. Lidal, Karen Kviltu (Oslo)
 74. Lilleengen, Veslemøy (Trøndelag)
 75. Lillestrøm, Kine (Viken)
 76. Lindahl, Ingeborg Annie (Troms og Finnmark)
 77. Lorentzen, Ida (Viken)
 78. Løvgren, Åse (Vestland)
 79. Løvaasen, Rina Eide (Utlandet)
 80. Magelssen, Janine (Oslo)
 81. Maldonyte, Oné Austeja (Oslo)
 82. Manderlova, Magdalena (Trøndelag)
 83. Marchi, Alessandro (Oslo)
 84. Matre, Gerd Wevling (Viken)
 85. Mogstad, Jon Arne (Møre og Romsdal)
 86. Mork, Liva (Oslo)
 87. Nel, Kobie (Vestland)
 88. Nicholson, Kirsty (Oslo)
 89. Nicolaisen, Camilla (Troms og Finnmark
 90. Nielsen, Atle Selnes (Vestfold og Telemark)
 91. Norell, Lina (Oslo)
 92. O’Donnell, Michael (Vestfold og Telemark)
 93. Otzko, Ina (Nordland)
 94. Palmer, Martin (Trøndelag)
 95. Paré, Gabrielle (Oslo)
 96. Pedersen, Urd Joachimsen (Oslo)
 97. Persson, Daniel (Vestland)
 98. Pettersen, Lisa Størseth (Trøndelag)
 99. Pohl, Lucila Mayol (Utlandet)
 100. Popp, Sabine (Vestland)
 101. Porselius, Ina (Utlandet)
 102. Presti, Mikael Lo (Utlandet)
 103. Rahlff, Elsebet (Vestland)
 104. Reed, Erika (Oslo)
 105. Rivrud, Hanne (Oslo)
 106. Roalkvam, Terje (Oslo)
 107. Rolland, Yngvild (Oslo)
 108. Rostad, Charlotte (Viken)
 109. Rygg, Arne (Vestland)
 110. Rygvold, Arne (Viken)
 111. Rønnevik, Kristen (Rogaland)
 112. Rønning, Halvor (Oslo)
 113. Sagen, Håvard (Rogaland)
 114. Saxegaard, Astrid Runde (Viken)
 115. Segelberg, Carl (Oslo)
 116. Sjöstrand, Hanna (Oslo)
 117. Skarsbø, Nina (Oslo)
 118. Skauen, Martin (Utlandet)
 119. Skrinde, Kamilla (Oslo)
 120. Skåre, Kent Fonn (Vestland)
 121. Slyngstad, Alice (Møre og Romsdal)
 122. Stav, Annette (Oslo)
 123. Stråhle, Martin (Viken)
 124. Størseth, Tone Berg (Viken)
 125. Sundby, Maria (Oslo)
 126. Taggart, Andrew (Vestland)
 127. Talento, Anaclara (Trøndelag)
 128. Taylor, Jessica Lauren Elizabeth (Oslo)
 129. Thiis-Evensen, Charlotte (Oslo)
 130. Torgersrud, Morten (Troms og Finnmark)
 131. Tronsmo, Goro (Viken)
 132. Uchida-Khanna, Vikram (Oslo)
 133. Vadstein, Hege (Oslo)
 134. Varpe, Kenneth (Rogaland)
 135. Vaage, Lars Monrad (Viken)
 136. Welsh, Jeremy (Vestland)
 137. Wettre, Mikkel (Vestland)
 138. Wien, Heidi Marie (Oslo)
 139. Winther, Monica (Oslo)
 140. Wright, Emilie (Vestland)
 141. Yttervik, Geir (Viken)
 142. Yttri, Arild (Oslo)
 143. Zolcinska, Izabela (Vestfold og Telemark)
 144. Øiseth, Heidi (Oslo)
 145. Økland, Maya (Oslo)
 146. Aalto, Eevahenna (Troms og Finnmark)
 147. Årikstad, Lasse (Agder)
 148. Aas, Ørjan (Viken)
 149. Åsbakk, Fatou Madeleine (Oslo)
 150. Aasgaard, Ellinor Aurora (Oslo)

Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV)
Kvote 2022: 150 à kr. 100 000,–

 1. Abusland, Jo Ravn (Agder)
 2. Aikio, Matti (Utlandet)
 3. Alveng, Dag (Vestfold og Telemark)
 4. Amble, Andreas (Oslo)
 5. Andersskog, Ingeborg Blom (Utlandet)
 6. Aukrust, Gard (Trøndelag)
 7. Barrios, Javier (Oslo)
 8. Bell, Roddy (Oslo)
 9. Bergjord, Geir Egil (Rogaland)
 10. Bishnoi, Prerna (Trøndelag)
 11. Boero, Branko (Vestland)
 12. Brafield, Stacy (Vestland)
 13. Bredesen, Marianne (Viken
 14. Brekke, Marianne (Oslo)
 15. Bremerstent, Thomas (Utlandet)
 16. Brito, Juan Carlos Vargas (Oslo)
 17. Brønlund, Dan Brown (Vestland)
 18. Bugge, Adrian (Oslo)
 19. Bøyum, Sigrid Voll (Trøndelag)
 20. Cárdenas, Viviana (Oslo)
 21. Carlsen, Runa (Oslo)
 22. Christiansen, Stefan (Viken)
 23. D’Haene, Stan (Oslo)
 24. Dahl, Kristian Øverland (Viken)
 25. Dahlström, Petra Viktoria (Utlandet)
 26. Dean, Peter (Viken)
 27. Drachuk, Mariia (Trøndelag)
 28. Dyvi, Anne Marthe (Vestland)
 29. Efrony, Mor (Oslo)
 30. Egseth, Jørn Tore (Innlandet)
 31. Eikebø, Ruben (Vestland)
 32. Eikaas, Pia (Agder)
 33. Elliott, Scott (Vestland)
 34. Esdaile, Peter (Vestfold og Telemark)
 35. Fagerli, Camilla (Troms og Finnmark)
 36. Flo, Annike (Oslo)
 37. Foltyn, Agnieszka (Trøndelag)
 38. Forberg, Eigil (Trøndelag)
 39. Forland, Ingrid (Vestland)
 40. Frostensson, Sanne (Vestland)
 41. Gaiger, Laura (Vestland)
 42. Geving, Hanne Dahl (Trøndelag)
 43. Grieg, Nina (Vestland)
 44. Griveau, Eleonore (Vestland)
 45. Hammonds, Hans Edward (Rogaland)
 46. Hansen, Bjørn-Kowalski (Oslo)
 47. Hansen, Johannes Borchgrevink (Innlandet)
 48. Hansen, Christine (Rogaland)
 49. Hansen, Tore (Innlandet)
 50. Helle, Sive Hamilton (Oslo)
 51. Hultgreen, Anders Elsrud (Vestland)
 52. Hundeide, Runhild (Oslo)
 53. Hustveit, Øyunn (Oslo)
 54. Hvistendahl, Robert Julian (Troms og Finnmark)
 55. Høgenhaug, Aksel (Viken)
 56. Hørran, Hedda (Oslo)
 57. Inman-Simpson, Rhiannon (Vestland)
 58. Jacobs, Louise (Oslo)
 59. Johansen, Arnold (Troms og Finnmark)
 60. Johns, Andrea Grundt (Oslo)
 61. Jost, Sarah (Vestland)
 62. Kazmi, Sarah (Oslo)
 63. Keegan, Kristen (Vestland)
 64. Kiil, Matias (Oslo)
 65. Kitti, Melanie (Utlandet)
 66. Kohler, Hans-Georg (Oslo)
 67. Kongevold, Laila (Viken)
 68. Krabberød, Pia Jeanette (Troms og Finnmark)
 69. Kuo, Jaan-Yuan (Oslo)
 70. Kvame, Ingeborg (Rogaland)
 71. Kvavik, Ove (Agder)
 72. Kvello, Kim (Trøndelag)
 73. Larsen, Gunhild Sannes (Vestland)
 74. Li, Mingshu (Oslo)
 75. Lind, Victoria Pihl (Oslo)
 76. Lisztes, Istvan (Oslo)
 77. Løkke, Ragnhild (Oslo)
 78. MacDaid, Mary Katharine (Oslo)
 79. Macmillan, Elise (Oslo)
 80. Mader, Susanne Kathlen (Viken)
 81. Magnus, Gitte (Ragnhild Birgitte) (Viken)
 82. Mailand, Jonas (Oslo)
 83. Markhus, Frode (Oslo)
 84. Marman, Mickael (Oslo)
 85. Marsh, Dillan (Vestland)
 86. McAlinden, Sunniva (Utlandet)
 87. McAlinden, Miles (Oslo)
 88. Meisfjord, Katrine (Vestland)
 89. Mella, Heidi Rognskog (Oslo)
 90. Midtskau, Home (Vestfold og Telemark)
 91. Millar, Alex (Vestland)
 92. Mjølsnes, Hannah (Trøndelag)
 93. Moe, Marius (Oslo)
 94. Morild, Marianne (Vestland)
 95. Murphy, Erin (Trøndelag)
 96. Myrvoll, Bent Erik (Møre og Romsdal)
 97. Nes, Janne (Vestland)
 98. Neseblod, Grete Johanne (Viken)
 99. Nicolaysen, William (Vestland)
 100. Nilsen, Maja (Oslo)
 101. Ohren, Trygve (Viken)
 102. Ottesen, Hedda (Oslo)
 103. Owen, Alexis (Oslo)
 104. Paiva, Margarida (Oslo)
 105. Pedersen, Anne Siv Falkenberg (Oslo)
 106. Persson, Felix Dahlström (Oslo)
 107. Placht, Henrik (Oslo)
 108. Plur, Tonje Veronica Krohg (Oslo)
 109. Reid, Pavana (Vestland)
 110. Rios, David A. (Vestland)
 111. Roland, Marit (Oslo)
 112. Røed, Vilde Salhus (Vestland)
 113. Raadt, Noëlie de (Vestland)
 114. Samuelsen, Geir Harald (Oslo)
 115. Sanchez, Nathalie Fuica (Oslo)
 116. Sande, Olve (Oslo)
 117. Sandemose, Esra Düzen (Oslo)
 118. Schildt, Ulla Marianne (Oslo)
 119. Siegrist, Franzisca (Oslo)
 120. Sjövall, Emma (Vestland)
 121. Skjæveland, Dan (Trøndelag)
 122. Skålnes, Inga (Trøndelag)
 123. Solberg, Aurora Lund (Vestland)
 124. Solhaugstrand, Marianne Darlén (Viken)
 125. Størseth, Bror Sander Berg (Oslo)
 126. Sweeney, Kaeto (Vestland)
 127. Sæland, Anne (Vestland)
 128. Sæter, Yngvild (Utlandet)
 129. Sønderland, Liv Dysthe (Møre og Romsdal)
 130. Sørensen, Ståle (Viken)
 131. Thomassen, Mirjam Raen (Agder)
 132. Torgersen, Gunnhild (Oslo)
 133. Torve, Torgrim (Oslo)
 134. Torvund, Ingrid (Oslo)
 135. Utgarden, Gisle (Oslo)
 136. Vagle, Maria (Oslo)
 137. Vangsnes, Magne Oddvin (Vestland)
 138. Veen, Mia van (Oslo)
 139. Vinnem, Arne (Oslo)
 140. Westberg, Ida (Vestland)
 141. White, Martin (Oslo)
 142. Wibe, Magnus (Vestland)
 143. Widén, Anna (Innlandet)
 144. Williams, Eleanor Clare (Vestland)
 145. Wyller, Vera (Oslo)
 146. Xi, Leif Inge (Oslo)
 147. Ödemark, Camilla Edström (Oslo)
 148. Øktner, Silje Eugenie Strande (Innlandet)
 149. Aanestad, Margrethe (Rogaland)
 150. Aaser, Knut Ivar Huseby (Oslo)

 

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)
Kvote 2022: 7 à kr. 283 000,– per år

 1. Been, Brita (Vestfold og Telemark)
 2. Mannila-Wildhagen, Aleksi (Oslo)
 3. Stramrud, Marthe Elise (Oslo)
 4. Strand, Elisabet Alsos (Trøndelag)
 5. Sustersic, Apolonija Polona (Oslo)
 6. Wyller, Sverre (Oslo)
 7. Aamodt, Tine (Oslo)

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)
Kvote 2022: 7 à kr. 276 000,– per år

 1. Andersen, Vibeke Frost (Oslo)
 2. Kaarstein, Henrik Olai (Oslo)
 3. Løland, Cato (Vestland)
 4. Nordahl, Magnhild Øen (Vestland)
 5. Senje, Erik (Oslo)
 6. Verbiesen, Marieke (Vestland)
 7. Winkelmann, Verena (Vestfold og Telemark)

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)
Kvote 14 à kr. 283 000,– 

 1. Abel, Jannik (Viken)
 2. Blytt, Are (Oslo)
 3. Bråten, Markus Strandjord (Rogaland)
 4. Calderon, Yamile (Oslo)
 5. Finnerud, Emil (Oslo)
 6. Gullaksen, Tarje Eikanger (Oslo)
 7. Halvorsen, Morten Norbye (Rogaland)
 8. Larsen, Yngvar (Oslo)
 9. Lerseth, Linda (Oslo)
 10. Olou, Samuel (Oslo)
 11. Rasmussen, Irene (Troms og Finnmark)
 12. Reisch, Tore (Trøndelag)
 13. Sundland, Kjersti (Vestland)
 14. Svendsen, Siri Ekker (Oslo)

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)
Kvote 17 à kr. 135 000,–

 1. Albers, Brian (Viken)
 2. Boger, Runa (Oslo)
 3. Brand, Paul (Oslo)
 4. Dessen, Liv (Oslo)
 5. Dommen, Philipp (Vestfold og Telemark)
 6. Eiene, Snøfrid H. (Rogaland)
 7. Frost, Stuart Ian (Viken)
 8. Gulbransen, Wenche (Oslo)
 9. Hansen, Ingunn Milly (Nordland)
 10. Haremska, Danuta (Oslo)
 11. Kuiters, Ingerid (Vestfold og Telemark)
 12. Monsen, Ragnhild (Oslo)
 13. Naustdal, Ann (Oslo)
 14. Pope, Greg (Viken)
 15. Ringdal, Olav (Oslo)
 16. Tørresen, Harald E. (Vestland)
 17. Aasland, Nils (Viken)

Kvote: kr. 300.000,-
Antall søkere: 35

Tildelinger:

1. Billekvist, Joel Charles – kr. 100.000,-
2. Ericsson, Vidar John Valdemar – kr.  50.000,-
3. Espeland, Marthin – kr. 32.000,-
4. Karoubi, Julius Berntzen – kr.  58.000,-
5. Rasmussen, Jonas Erboe – kr. 60.000,-

TILDELINGER 2021

Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV)
Kvote 2021: 15 á kr. 280 000,– per år

 1. Daraghmeh, Hasan (Trøndelag)
 2. Elgaard, Rune (Oslo)
 3. Følling, Ida Madsen (Oslo)
 4. Hauge, Iselin Linstad (Oslo)
 5. Kopperud, Jon Eirik (Oslo)
 6. Kruse, Janne (Oslo)
 7. Oledal, Magnus (Vestfold og Telemark)
 8. Pascua, Jet (Troms og Finnmark)
 9. Reitan, Erik Friis (Vestland)
 10. Stene, Maiken (Rogaland)
 11. Sætrang, Bente (Oslo)
 12. Tingleff, Tyra (Viken)
 13. Wetten, Synnøve (Oslo)
 14. Ørmen, Lene Baadsvig (Oslo)
 15. Aalrust, Endre (Utlandet)

Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV)
Kvote 2021: 20 à kr. 280 000,– per år

 1. Andreassen, Aleksander Johan (Oslo)
 2. Askeland, Daniel Peder (Utlandet)
 3. Bergquist, Johan Urban (Oslo)
 4. Bjørnmyr, Marianne (Nordland)
 5. Blytt, Anne-Sophie (Vestland)
 6. Bunn, Alex (Oslo)
 7. Bøyesen, Bente (Viken)
 8. da Silva, Tiago Bom Rodrigues (Oslo)
 9. Einarsdottir, Unnur Andrea (Trøndelag)
 10. Eines, Eli (Viken)
 11. Fehr, Anneke von der (Oslo)
 12. Fuglevaag, Brit Haldis (Oslo)
 13. Hagen, Kim Andrè (Oslo)
 14. Karlstad, Christer (Viken)
 15. Kyllingstad, Roald (Rogaland)
 16. Musæus, Simen (Oslo)
 17. Myrvold, Berit (Viken)
 18. Nygård, Randi (Oslo)
 19. Sæther, Martin (Oslo)
 20. Vindenes, Vegard (Vestland)

Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV)
Kvote 2021: 20 à kr. 280 000,–

 1. Amble, Andreas (Oslo)
 2. Been, Brita (Vestfold og Telemark)
 3. Benua, Anton (Oslo)
 4. Brand, Paul (Fritz) (Oslo)
 5. Brito, Juan Carlos Vargas (Oslo)
 6. Cantzler, Mattias (Oslo)
 7. Dahle, Siren Elise Dversnes (Oslo)
 8. Daren, Oddvar I.N. (Trøndelag)
 9. Hedberg, Anna Carin (Oslo)
 10. Helle, Una Hamilton (Oslo)
 11. Lantto, Markus (Trøndelag)
 12. Lorentzen, Ida (Viken)
 13. Lærum, Andreas (Viken)
 14. Marchi, Alessandro (Oslo)
 15. Mogstad, Jon Arne (Møre og Romsdal)
 16. Otzko, Ina (Nordland)
 17. Persen, Synnøve (Troms og Finnmark)
 18. Sandersen, Siri (Vestfold og Telemark)
 19. Saxegaard, Astrid Runde (Viken)
 20. Sjöstrand, Hanna (Oslo)

Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV)
Kvote 2021: 150 à kr. 150 000,–
 

 1. Abel, Jannik (Viken) 
 2. Ablett, Amber (Vestland)
 3. Adwan, Nora (Vestland)
 4. Alme, Kenneth (Oslo)
 5. Anda, Åse (Rogaland)
 6. Andersskog, Ingeborg Blom (Utlandet)
 7. Andersson, Emil (Oslo) 
 8. Arnøy, Fredrick (Oslo) 
 9. Bekk, Trude (Innlandet)
 10. Berg, Patrik (Oslo) 
 11. Biringvad, Anne Ingeborg (Viken)
 12. Bjørlo, Birk (Utlandet)
 13. Bobrikova, Martinka (Oslo)
 14. Bonde, Sidsel Nielsen (Vestfold og Telemark) 
 15. Bremerstent, Thomas (Oslo) 
 16. Bremnes, Oda (Oslo)
 17. Bromö, Erik (Oslo)
 18. Braaten, Julia P Boracco (Oslo)
 19. Bråten, Markus Strandjord (Rogaland)
 20. Carlsen, Runa (Oslo)
 21. Christiansen, Hanne (Vestfold og Telemark)
 22. Cossais, Joachim (Oslo)
 23. Cuzner, Lars (Oslo)
 24. Dahl, Ronny Faber (Viken)
 25. Danielsson, Tobias Alexander (Oslo)
 26. Drachuk, Mariia (Trøndelag)
 27. Dybvig, Per (Rogaland)
 28. Eckhoff, Wenche Britt Kvalstad (Oslo)
 29. Eriksen, Ina (Oslo)
 30. Ertzeid, Liv (Viken)
 31. Finnerud, Emil (Oslo)
 32. Fløysvik, Jan Trygve (Oslo)
 33. Fredriksen, Hilmar (Oslo)
 34. Gaiger, Laura (Vestland)
 35. Gonsholt, Stine (Vestfold og Telemark)
 36. Grieg, Nina (Vestland)
 37. Griegel, Ellen Sofie (Trøndelag)
 38. Griveau, Eleonore (Vestland)
 39. Grosseova, Isabela (Oslo)
 40. Gunnufsen, Marte (Oslo)
 41. Hafslund, Natalie Price (Oslo)
 42. Herup, Dorthe (Vestfold og Telemark)
 43. Him-Jensen, Lisa (Vestland)
 44. Hisse, Bianca (Troms og Finnmark)
 45. Hjelmark, Truls Rukke (Oslo)
 46. Hjortdal, Astrid (Oslo)
 47. Hjorth, Siri (Oslo)
 48. Hultgreen, Anders Elsrud (Vestland)
 49. Hundeide, Runhild (Oslo)
 50. Hystad, Bettina Hvidevold (Vestland)
 51. Haarr, Elisabeth (Agder)
 52. Håskjold, Marin Forsbak (Oslo)
 53. Jacobs, Louise (Oslo)
 54. Jensen, Bo Bisgaard (Oslo)
 55. Jost, Sarah (Vestland)
 56. Keegan, Kristen (Vestland)
 57. Kjemphol, Lars (Oslo)
 58. Kjerschow, Kari Brit (Oslo)
 59. Kjølaas, Sebastian Makonnen (Oslo)
 60. Klokk, Kornelia Remø (Oslo)
 61. Kluge, Stian Eide (Oslo)
 62. Kolbeinson, Mari (Rogaland)
 63. Krag, Søren (Vestland)
 64. Kryhlmann, Tina (Oslo)
 65. Kvame, Ingeborg (Rogaland)
 66. Larsen, Nina Bang (Vestland)
 67. Larsen, Per-Erik (Vestland)
 68. Larsen, Simen Engen (Oslo)
 69. Laumann, Steinar (Viken)
 70. Ledaal, Jens Stegger (Viken)
 71. Leirvik, Else (Rogaland)
 72. Leite, Nayara (Vestland)
 73. Lewis, Chloe (Vestland)
 74. Liberg, Cathrine Alice (Oslo)
 75. Liljedahl, Tobias (Trøndelag)
 76. Lind, Victoria Pihl (Oslo)
 77. Linde, Dirkjan van der (Oslo)
 78. Liseth, Hege (Viken)
 79. Lisztes, Istvan (Oslo)
 80. Lorente, Oscar Gil (Oslo)
 81. Lund, Inger Wold (Utlandet)
 82. Løvgren, Åse (Vestland)
 83. Macmillan, Elise (Oslo)
 84. Malekian, Zeynab (Oslo)
 85. Manderlova, Magdalena (Trøndelag)
 86. Marman, Mickael (Oslo)
 87. Marsh, Dillan (Vestland)
 88. Martinussen, Joakim (Agder)
 89. McAlinden, Miles (Oslo)
 90. Meinich, Andreas (Oslo)
 91. Monsen, Anders Dahl (Oslo)
 92. Morild, Marianne (Vestland)
 93. Møllberg, Vebjørn Guttormsgaard (Vestland)
 94. Møller, Anne Lindgaard (Troms og Finnmark)
 95. Naustdal, Ann (Oslo)
 96. Nergaard, Ketil (Oslo)
 97. Nikgol, Karen (Oslo)
 98. Nilsen, Maja (Oslo)
 99. Norell, Lina (Oslo)
 100. O’Donnell, Michael (Vestfold og Telemark)
 101. Paiva, Margarida (Oslo)
 102. Palmer, Martin (Trøndelag)
 103. Paré, Gabrielle (Oslo)
 104. Paus, Bodil (Oslo)
 105. Pedersen, Anne Siv Falkenberg (Oslo)
 106. Pettersen, Margrethe (Viken)
 107. Pohl, Lucila Mayol (Vestland)
 108. Popp, Sabine (Vestland)
 109. Poppe, Martine (Oslo)
 110. Rasmussen, Michael Rahbek (Oslo)
 111. Risåsen, Nina Katrine (Oslo)
 112. Rohde, Erling Stuart (Viken)
 113. Rolfsen, Anne (Oslo)
 114. Rolland, Yngvild (Oslo)
 115. Ruud, Jan Kåre (Oslo)
 116. Røe, Annelen (Oslo)
 117. Røise, Espen (Oslo)
 118. Rønnevik, Kristen (Rogaland)
 119. Rådlund, Christopher (Oslo)
 120. Samuelsen, Geir Harald (Oslo)
 121. Sanchez, Nathalie Fuica (Oslo)
 122. Sandbeck, Sten Are (Viken)
 123. Saxegaard, Erle (Oslo)
 124. Schønning, Janicke (Oslo)
 125. Skudal, Atle (Vestland)
 126. Skålnes, Inga (Trøndelag)
 127. Slåttnes, Daniel (Utlandet)
 128. Solberg, Aurora Lund (Vestland)
 129. Stoltz, Gerhard (Vestland)
 130. Stramrud, Marthe Elise (Oslo)
 131. Sæter, Yngvild (Utlandet)
 132. Sætre, Karoline (Oslo)
 133. Söderström, Johan (Oslo)
 134. Søreide, Inga S. (Vestlandet)
 135. Sørensen, Fredrik Wiig (Vestland)
 136. Taggart, Andrew (Vestland)
 137. Thoresen, Hege (Oslo)
 138. Thorkildsen, Hedvig Sønstabø (Vestland)
 139. Torgersen, Gunnhild (Oslo)
 140. Uchida-Khanna, Vikram (Oslo)
 141. Uhrn, Terje (Oslo)
 142. Utgarden, Gisle (Oslo)
 143. Vestenfor, Vilje Celin Kern (Oslo)
 144. Wenzel, Simon Daniel Tegnander (Oslo)
 145. Williams, Eleanor Clare (Vestland)
 146. Winther, Brynhild (Vestland)
 147. Öhman, Andreas (Oslo)
 148. Østbye, Thomas (Oslo)
 149. Aaser, Knut Ivar Huseby (Oslo)
 150. Åsnes, Frank (Rogaland)

Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV)
Kvote 2021: 150 à kr. 100 000,–

 1. Aguilera, Catalina (Utlandet)
 2. Alireza, Masoud (Nordland)
 3. Alveng, Dag (Vestfold og Telemark)
 4. Amundsen, Hedda Roterud (Oslo)
 5. Andersen, Kaja (Utlandet)
 6. Andersen, Roald (Agder)
 7. Andersen, Vibeke Frost (Oslo)
 8. Askeland, Marie (Viken)
 9. Aukrust, Gard (Trøndelag)
 10. Ballo, Eva Margrethe (Trøndelag)
 11. Ballo, Petter (Viken)
 12. Barrios, Javier (Oslo)
 13. Bawan, Kwestan Jamal (Vestland)
 14. Bergjord, Geir Egil (Rogaland)
 15. Biong, Hedvig (Viken) 
 16. Birkeland, Emilie (Oslo)
 17. Bjordam, Tone (Oslo)
 18. Borgan, Arne (Oslo)
 19. Borge, Liliana (Oslo)
 20. Brack, Emma (Oslo)
 21. Brafield, Stacy (Vestland)
 22. Brautaset, Inger-Johanne A. (Vestland)
 23. Bredesen, Marianne (Viken)
 24. Bugge, Adrian (Oslo)
 25. Bøhme, Brit (Vestland)
 26. Carlsson, Ulf Verner (Oslo)
 27. Carter, Robert (Vestland)
 28. Correia, Carlos Alberto da Fonseca (Trøndelag)
 29. Czapran, Barbara (Oslo)
 30. D’Haene, Stan (Oslo)
 31. Dahlstrøm, Øystein (Oslo)
 32. Danielsson, Christoffer (Oslo)
 33. Danielsson, Robin (Oslo)
 34. de Raadt, Noëlie (Vestland)
 35. Dean, Peter (Viken)
 36. Dolmen, Line Solberg (Oslo)
 37. Dragland, Kristine (Oslo)
 38. Dyb, Kristin (Vestland)
 39. Ebbing, Julie (Trøndelag) 
 40. Efrony, Mor (Oslo)
 41. Egseth, Jørn Tore (Innlandet)
 42. Elling, Lars (Oslo)
 43. Eltvedt, Per Ellef (Trøndelag) 
 44. Engeland, Jon Vogt (Oslo)
 45. Eriksen, Ingrid Skåland (Vestland)
 46. Eriksson, Karin (Oslo)
 47. Fjellheim, Vigdis (Oslo)
 48. Fonfara, Amalia (Trøndelag)
 49. Gahnström, Nicklas (Oslo)
 50. Gellein, Anette (Rogaland)
 51. Glomsås, Guttorm (Vestland) 
 52. Godtfredsen, Simen (Oslo)
 53. Gravningen, Christian Berg (Oslo)
 54. Green, Riri Klingenberg (Oslo)
 55. Grønstad, Ragna Misvær (Nordland)
 56. Guzman, Victor (Oslo)
 57. Hansen, Christine (Rogaland)
 58. Hansen, Daniel (Trøndelag)
 59. Hansen, Johannes Borchgrevink (Innlandet)
 60. Haugen, Trond Hugo (Viken)
 61. Haugsgjerd, Maja Pauline Bang (Oslo)
 62. Haukelidsæter, Ingrid (Rogaland)
 63. Hegardt, Bjørn (Oslo)
 64. Helland, Joseph (Oslo)
 65. Henriksen, Guri Guri (Viken)
 66. Hoel, Frithjof (Oslo)
 67. Holmen, Aud Marit Skarrebo (Vestland)
 68. Hougaard, Nanna K. (Trøndelag) 
 69. Husvik-Olaussen, Gunhild Mathea (Oslo)
 70. Hvistendahl, Robert Julian (Troms og Finnmark) 
 71. Høst, Katja (Oslo)
 72. Høyer, Gunnhilde (Agder)
 73. Jansen, Michiel (Oslo)
 74. Kazmi, Sarah (Oslo)
 75. Kitti, Melanie (Oslo)
 76. Knag-Danielsen, Andreas (Utlandet)
 77. Kommedal, Tove (Rogaland)
 78. Kongevold, Laila (Viken)
 79. Koppen, Henrik (Møre og Romsdal)
 80. Kvavik, Ove (Agder)
 81. Kvåle, Ane (Oslo)
 82. Lande, Kjersti (Oslo)
 83. Larsen, Sigrid Bendz (Viken)
 84. Larsen, Tarjei Bodin (Oslo)
 85. Lervik, Linn (Viken)
 86. Lie, Anne Cecilie Caroline Brunborg (Oslo)
 87. Liljekrantz, Anna (Trøndelag) 
 88. Lilleengen, Veslemøy (Trøndelag) 
 89. Loeb, Mia Van Veen (Oslo)
 90. Longva, Terese (Møre og Romsdal)
 91. Lybeck, Bjørn-Henrik (Vestland)
 92. Løvvik, Marianne (Rogaland)
 93. Mella, Heidi Rognskog (Oslo)
 94. Mitterer, Stefan (Viken)
 95. Mjølsnes, Hannah (Trøndelag) 
 96. Moe, Marius (Oslo)
 97. Mollestad, Vicente (Utlandet) 
 98. Morton, Anthony Charles (Vestland) 
 99. Nergaard, Yngvild (Oslo)
 100. Nogva, Karin Augusta (Møre og Romsdal)
 101. Olsen, Amalie Vestergaard (Oslo)
 102. Olsen, Arne (Troms og Finnmark)
 103. Olsen, Gunvor (Vestland)
 104. Ottesen, Hedda (Oslo)
 105. Pedersen, Tove (Oslo)
 106. Pedersen, Viktor (Oslo)
 107. Pettersen, Lisa Størseth (Trøndelag) 
 108. Porfyris, Lykourgos (Oslo)
 109. Rahm, Petra (Vestland)
 110. Reid, Pavana (Vestland)
 111. Rostad, Charlotte (Viken)
 112. Rustand, Anngjerd (Vestland)
 113. Rönnbäck, Sara (Oslo)
 114. Sandås, Lars (Oslo)
 115. Shebeta, Mekdes Weldhanna (Oslo)
 116. Sivertsen, Roald (Oslo)
 117. Skancke, Sindre Foss (Oslo)
 118. Skedsmo, Dag (Innlandet)
 119. Skjensvold, Jone (Vestland)
 120. Skøien, Kjetil (Oslo)
 121. Spira, Edith (Vestfold og Telemark) 
 122. Stavang, Bjørn Tore (Nordland)
 123. Stenberg, Simen (Oslo)
 124. Støen, Eirin (Vestfold og Telemark)
 125. Sweeney, Kaeto (Vestland)
 126. Terins, Love (Oslo)
 127. Thiis-Evensen, Charlotte (Oslo)
 128. Thomassen, Mirjam Raen (Agder)
 129. Tjensvold, Gunn (Rogaland)
 130. Torstensen, Ellen Grimm (Viken)
 131. Tørresen, Harald E. (Vestland)
 132. Vagle, Maria (Oslo)
 133. Vangsnes, Magne (Vestland)
 134. Varpe, Kenneth (Rogaland)
 135. Wara, Agatha (Oslo)
 136. Wettre, Mikkel (Vestland)
 137. White, Martin (Oslo)
 138. Wibe, Magnus (Vestland)
 139. Wyller, Ilija (Oslo)
 140. Xi, Leif Inge (Oslo)
 141. Zandian, Davood (Viken)
 142. Økland, Maya (Oslo)
 143. Øktner, Silje Eugenie Strande (Innlandet)
 144. Åmo, Linn Rebekka (Nordland) 
 145. Aamodt, Nicolay (Oslo)
 146. Aamodt, Tine (Oslo)
 147. Aanestad, Margrethe (Rogaland)
 148. Aanestad, Marit (Rogaland)
 149. Aarholt, Tore (Vestfold og Telemark) 
 150. Åsbakk, Fatou Madeleine (Oslo)

Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV)
Kvote 2021: 1 stipend á kr. 400.000,-

 1. Inghild Karlsen

Bildende Kuntstneres Hjelpefond (BKH)
Kvote 2021: 21 à kr. 276 000,–

 1. Bishnoi, Prerna (Trøndelag)
 2. Brekke, Lars Kolstad (Oslo)
 3. Bruland, Christina (Oslo)
 4. Dalmar, Line Anda (Trøndelag)
 5. Dalseng, Tora (Oslo)
 6. Dinh, Hai Nguyen (Vestfold og Telemark)
 7. Dyvi, Anne Marthe (Vestland)
 8. Giannakoudakis, Georg Oskar (Oslo)
 9. Glein, Christer (Oslo)
 10. Grude, Kalle (Oslo)
 11. Gulbransen, Wenche (Oslo)
 12. Kvello, Kim (Trøndelag)
 13. Kvålsvoll, Turid (Trøndelag) 
 14. Lidal, Karen Kviltu (Oslo)
 15. Lillestrøm, Kine (Viken)
 16. Ludvigsen, Klara Sofie (Vestland)
 17. Rohde, Setsuko Kurioka (Viken)
 18. Skarsbø, Nina (Oslo)
 19. Warboys, Jessica (Rogaland)
 20. Wien, Heidi Marie (Oslo)
 21. Aas, Sjur Eide (Agder)

Bildende Kuntstneres Hjelpefond (BKH)
Kvote 2021: 17 à kr. 125 000,–

 1. Drougge, Elin (Viken)
 2. Eiene, Snøfrid Hunsbedt (Rogaland)
 3. Gundersen, Ingvar (Viken)
 4. Krogstad, Bjørn Arne (Viken)
 5. Løkke, Ragnhild (Oslo)
 6. Mannsåker, Marianne (Innlandet)
 7. Monsen, Ragnhild (Oslo)
 8. Nilsen, Ulf (Viken)
 9. Nygren, Inger Johanne (Viken)
 10. Olsson, Tommy (Viken)
 11. Rahlff, Elsebet (Vestland)
 12. Roalkvam, Terje (Oslo)
 13. Selvikvåg, Andreas Soma (Rogaland)
 14. Sivertsen, Odd Marakatt (Viken)
 15. Wyller, Vera (Oslo)
 16. Yttri, Arild (Oslo)
 17. Øiseth, Heidi (Oslo)

NBKs stipendkomité behandler søknader om stipender fra Billedkunstnernes Vederlagsfond, Bildende Kunstneres Hjelpefond og Statens kunstnerstipend. Se oversikt over antall stipendsøknader og prosentvis tildeling fordelt på fylker:

Fylkesvis fordeling av stipender 2021

TILDELINGER 2020

Norske Billedkunstneres stipendkomité behandler søknader om stipender fra Billedkunstnernes Vederlagsfond, Bildende Kunstneres Hjelpefond og Statens kunstnerstipend. Se oversikt over antall stipendsøknader og prosentvis tildeling fordelt på fylker:

Fylkesvis fordeling av stipender 2020

TILDELINGER 2019

TILDELINGER 2018

Norske Billedkunstneres stipendkomité behandler søknader om stipender fra Billedkunstnernes Vederlagsfond, Bildende Kunstneres Hjelpefond og Statens kunstnerstipend. Se oversikt over antall stipendsøknader og prosentvis tildeling fordelt på fylker.

Norske Billedkunstneres stipendkomités tildelinger av stipender fra Billedkunstnerens Vederlagsfond, Bildende Kunstneres Hjelpefond og Statens kunstnerstipend

Søknader, tildelinger og tildelingsprosent for stipender fra Billedkunstnernes Vederlagsfond

Søknader, tildelinger og tildelingsprosent for stipender fra Bildende Kunstneres Hjelpefond

Geografisk oversikt over tildelinger fra Statens kunstnerstipend finnes på Kulturrådets nettsider.