Norske Billedkunstneres stipendkomité innstiller til stipender fra Statens kunstnerstipend, Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV) og Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH). Under finner du en oversikt over tildelinger fra BKV og BKH.

Ofte stilte spørsmål

Tildelinger fra BKV og BKH publiseres i månedsskiftet mars / april.

Billedkunstnernes stipendbehandling har vært en samkjørt prosess i en årrekke. Det betyr at BKH og BKV har samkjørt sin søknadsfrist med statens kunstnerstipend (medio oktober hvert år).  Majoriteten av søkerne leverer søknad til både Kulturrådet og NBK, og stipendkomiteen vurderer alle disse søknadene i en og samme behandlingsprosess. Målet er å lette prosessen for søkerne, i tillegg til at dette er effektiv bruk av ressurser både faglig og administrativt.

Når NBK får tilgang til vedtakslistene til statens kunstnerstipend, sjekker administrasjonen i NBK disse opp mot listene til BKH og BKV for å unngå doble stipendtildelinger (jamfør retningslinjene til BKV og BKH). 

At vi må gjøre dette skyldes at NBKs stipendkomité kun innstiller til stipend, ikke vedtar endelig. Det vil si at det ofte skjer endringer i de endelige vedtaksmøtene – noen faller av ulike grunner kanskje ut av listene, andre rykker opp fra reserveplass. Tildelingene må også sjekkes opp mot tildelinger fra andre stipendkomiteer. Dette får NBK tilgang til når Kulturrådet publiserer samtlige tildelinger fra statens kunstnerstipend. Det endelige resultatet er altså ikke klart selv om stipendkomiteen har ferdigstilt sine vurderinger. NBK kan heller ikke publisere stipendtildelingene før de er behandlet og vedtatt av de ulike bevilgende organer. 

I år er det slik at BKH vedtar stipendtildelingene for 2020 på et styremøte 25. mars, dagen etter at statens kunstnerstipend publiserte tildelingene. Eventuelle endringer som vedtas på dette møtet medfører videre omrokkeringer i henhold til komiteens rangeringer, og NBKs administrasjon må deretter korrekturlese og kvalitetssikre publiseringslistene.

Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV)

Antall søknader 2020: 1188

Stipendtildelinger i 2020:

Kvote 2020: 15 á kr. 280 000,– per år

 1. Blystad, Sissel (Vestland)
 2. Brkic, Mikael Damstuen (Oslo)
 3. Eggen, Ingrid (Oslo)
 4. Hansen, Mona Orstad (Rogaland)
 5. Hegnar, Mikael (Oslo)
 6. Helling, Sebastian (Oslo)
 7. Hess, Per (Oslo)
 8. Husevaag, Torgeir (Oslo)
 9. Kosmo, Tom Stian (Vestland)
 10. Kristensen, Maren Dagny Juell (Viken)
 11. Lindgren, Rina Charlott (Nordland)
 12. Lønseth, Solveig (Oslo)
 13. Myskja, Kristoffer (Oslo)
 14. Rasmussen, Hans Hamid (Oslo)
 15. Wanthiang, Apichaya (Oslo)

Kvote 2020: 20 à kr. 280 000,– per år

 1. Balke, Thora Dolven (Oslo)
 2. Dessen, Liv (Oslo)
 3. Johanssen, Annette Stav (Oslo)
 4. Kjøll, Mari (Oslo)
 5. Kohler, Hans-Georg (Oslo)
 6. Kolverud, Christian (Oslo)
 7. Kristiansen, Lars-Andreas (Viken)
 8. Luktvasslimo, Trygve (Nordland)
 9. Magelssen, Janine (Oslo) 
 10. Markhus, Frode (Oslo)
 11. Ojeda, Cecilia Jiménez (Oslo) 
 12. Olsen, Sandra Vaka (Rogaland)
 13. Pettersen, Arvid (Vestland)
 14. Ringdal, Olav (Oslo)
 15. Serné, Ananda (Rogaland)
 16. Skard, Sigmund (Vestland)
 17. Skogholt, Ingunn (Oslo)
 18. Storn, Willibald (Oslo)
 19. Stråhle, Martin (Trøndelag)
 20. Waledkhani, Gelawesh (Oslo)

Kvote 2020: 20 à kr. 280 000,–

 1. Bjørlo, Birk (Utlandet)
 2. Blomgren, Karin (Vestland)
 3. Brand, Paul Fritz (Oslo)
 4. Bøyesen, Bente (Viken)
 5. Dahl, Kristian Øverland (Viken)
 6. Eger, Nils (Rogaland)
 7. Eines, Eli (Viken)
 8. Glein, Christer (Oslo)
 9. Hagen, Ole (Utlandet)
 10. Kirkebø, Kay Arne (Vestland)
 11. Kruse, Janne (Oslo)
 12. Lid, Tom (Agder)
 13. Lind, Victor (Oslo)
 14. Lisztes, Istvan (Oslo)
 15. Masresha, Wendimagegn (Oslo)
 16. Mogstad, Jon Arne (Møre og Romsdal)
 17. Nygård, Randi (Oslo)
 18. Rönnbäck, Sara (Oslo)
 19. Stene, Maiken (Rogaland)
 20. Vatne, Siv Bugge (Oslo)

 

Kvote 2020: 150 à kr. 150 000,– 

 1. Ablett, Amber (Vestland)
 2. Alexandersson, Richard (Oslo)
 3. Alvestad, Audun (Møre og Romsdal)
 4. Andersen, Marthe A. (Oslo)
 5. Andreassen, Mads (Innlandet)
 6. Askeland, Marie (Oslo) 
 7. Aspelund, Christine (Oslo)
 8. Bare, Bjarne (Agder)
 9. Berberg, Fredrik (Oslo)
 10. Bergquist, Johan Urban (Oslo)
 11. Bishnoi, Prerna (Trøndelag)
 12. Bjordam, Tone (Oslo)
 13. Björklund, Maija Liisa (Troms og Finnmark)
 14. Bjørnmyr, Marianne (Nordland)
 15. Blom, Vilde (Oslo)
 16. Bobrikova, Martinka (Oslo)
 17. Boullet, Victor (Utlandet)
 18. Brady, Paul (Oslo)
 19. Brekke, Marianne (Oslo)
 20. Brekke, Lars Kolstad (Oslo)
 21. Bromö, Erik (Oslo)
 22. Bull, Synne Tollerud (Oslo)
 23. Buskov, Sigrid Marie (Oslo)
 24. Bülow, Malin (Oslo)
 25. Bø, Ole Martin Lund (Oslo)
 26. Calderon, Yamile (Oslo)
 27. Cantzler, Mattias (Oslo)
 28. Carlsen, Runa (Oslo)
 29. Dahlstrøm, Øystein (Oslo)
 30. Dalmar, Line Anda (Rogaland)
 31. Danielsson, Robin (Oslo)
 32. Drachuk, Mariia (Trøndelag)
 33. Ebbing, Julie (Trøndelag)
 34. Einarsdottir, Unnur Andrea (Trøndelag)
 35. Eknæs, Marte (Innlandet)
 36. Elgaard, Rune (Oslo)
 37. Evers, Frido (Oslo)
 38. Fauske, Hanna (Trøndelag)
 39. Fitje, Tor-Finn (Oslo)
 40. Foyn, Kjersti (Utlandet)
 41. Furre, Ingrid (Utlandet)
 42. Goksøyr, Kristin Wexelsen (Viken)
 43. Gonsholt, Stine (Vestfold Telemark)
 44. Grieg, Nina (Vestland)
 45. Griegel, Ellen Sofie (Trøndelag)
 46. Grude, Kalle (Oslo)
 47. Grundvåg, Kåre (Troms og Finnmark)
 48. Hagen, Kim André (Oslo)
 49. Hammonds, Hans Edward (Rogaland)
 50. Hansen, Christina Leithe (Oslo)
 51. Hansen, Daniel Vincent (Oslo)
 52. Haraldsen, Ingri (Oslo)
 53. Hauge, Iselin Linstad (Oslo)
 54. Haugen, Bjørn Erik (Oslo)
 55. Hegardt, Bjørn (Oslo)
 56. Helland, Joseph (Oslo)
 57. Hergum, Anders (Viken)
 58. Heuch, Andreas (Oslo)
 59. Hjorth, Siri (Oslo)
 60. Hofset, Inga Sund (Oslo)
 61. Horntvedt, Linn (Vestfold Telemark)
 62. Hougaard, Nanna K. (Trøndelag)
 63. Ingvaldsen, Arne Heglum (Vestland)
 64. Johannessen, Jens (Oslo)
 65. Karlsen, Inghild (Troms og Finnmark)
 66. Karlstad, Christer (Viken)
 67. Keegan, Kristen (Vestland)
 68. Kim, Hankyul (Vestland)
 69. Kjølaas, Sebastian Makonnen (Oslo)
 70. Kjønniksen, Hilde (Vestland)
 71. Klokk, Kornelia Remø (Oslo)
 72. Knutsen, Anne Tveit (Vestland)
 73. Koefoed-Jespersen, Tulle Ruth (Viken)
 74. Kogan, Anne-Liis (Oslo)
 75. Kopperud, Jon Eirik (Oslo)
 76. Kraugerud, Reidar Martin (Oslo)
 77. Kun, Eva (Vestland)
 78. Kvålsvoll, Turid (Trøndelag)
 79. Landfald, Ane (Oslo)
 80. Lantto, Markus (Trøndelag)
 81. Laverde, Icaro Zorbar Sanchez (Vestland)
 82. Laybourn, Kim (Oslo)
 83. Leirvik, Else (Rogaland)
 84. Lervik, Linn (Viken)
 85. Liljedahl, Tobias (Trøndelag)
 86. Lind, Victoria Pihl (Oslo)
 87. Lindahl, Ingeborg Annie (Troms og Finnmark)
 88. Lippard, Hanne (Utlandet)
 89. Lorente, Oscar Gil (Oslo)
 90. Lorentzen, Ida (Viken)
 91. Lund, Inger Wold (Utlandet)
 92. Løland, Cato (Vestland)
 93. Løvgren, Åse (Vestland)
 94. MacMillan, Jessica (Oslo)
 95. Miletic, Dragan (Oslo)
 96. Morell, Linda (Vestland)
 97. Musæus, Simen (Viken)
 98. Myrvold, Berit (Utlandet)
 99. Nel, Kobie (Vestland)
 100. Nergaard, Ketil (Oslo)
 101. Nicolaysen, William (Vestland)
 102. Nielsen, Atle Selnes (Vestfold Telemark)
 103. Nilsen, UIf (Viken)
 104. Nordby, Anders (Viken) 
 105. O´Donnell, Michael (Vestfold Telemark)
 106. Olsson, Tommy (Viken)
 107. Opdøl, Magnhild (Møre og Romsdal)
 108. Paré, Gabrielle (Oslo)
 109. Pascua, Jet (Troms og Finnmark)
 110. Pope, Greg (Viken)
 111. Poppe, Martine (Utlandet)
 112. Rahlff, Elsebet (Vestland)
 113. Rasmussen, Irene (Troms og Finnmark)
 114. Richardson, Even (Oslo)
 115. Roloff, Hanna (Oslo)
 116. Rongen, Andreas Olavssønn (Nordland)
 117. Rønning, Halvor (Oslo)
 118. Sandås, Lars (Oslo)
 119. Schønning, Janicke (Oslo)
 120. Sexton, Erin (Viken)
 121. Shebeta, Mekdes W (Oslo)
 122. Siegrist, Franzisca (Oslo)
 123. Silva, Tiago Bom R. da (Oslo)
 124. Skarsbø, Nina (Oslo)
 125. Skjensvold, Jone (Vestland)
 126. Skylstad, Kristian (Oslo)
 127. Slåttnes, Daniel (Nordland)
 128. Stramrud, Marthe Elise (Oslo)
 129. Støen, Eirin (Vestfold Telemark)
 130. Suhrke, Ellen Henriette (Oslo)
 131. Sund, Torgrim Wahl (Vestland)
 132. Sæther, Martin (Oslo)
 133. Sætre, Karoline (Oslo)
 134. Sæverud, Thomas (Oslo)
 135. Söderström, Johan (Oslo)
 136. Sølvberg, Lydia Hauge (Utlandet)
 137. Torgersen, Gunnhild (Oslo)
 138. Torvund, Ingrid (Oslo)
 139. Tunge, Christian (Oslo)
 140. Tveito, Arild (Viken)
 141. Tørresen, Harald E. (Vestland)
 142. Uchida-Khanna, Vikram (Oslo)
 143. Vadstein, Hege (Oslo)
 144. Vatvedt, Magnus (Oslo)
 145. Vindenes, Vegard (Vestland)
 146. Virag, Istvan (Oslo)
 147. Wallström, Bo Krister (Oslo)
 148. Widén, Anna (Innlandet)
 149. Xi, Leif Inge (Oslo)
 150. Aas, Sjur Eide (Vestland)

Kvote 2020: 130 à kr. 100 000,–

 1. Adwan, Nora (Vestland)
 2. Alme, Kenneth (Oslo)
 3. Arnøy, Fredrick (Oslo)
 4. Askheim, Hans (Utlandet)
 5. Bergene, Solveig (Oslo)
 6. Biringvad, Anne Ingeborg (Oslo)
 7. Blytt, Are (Oslo)
 8. Brandal, Eirik (Rogaland)
 9. Btffn (Braastad Tiffon), Agnes (Rogaland)
 10. Bugge, Peder Kirkvaag (Oslo)
 11. Bøe, Tor Erik (Oslo)
 12. Carlsson, Ulf Verner (Oslo)
 13. Christensen, Sandra Blichert (Vestland)
 14. Dahl, Cathrine (Viken)
 15. Dahle, Siren Elise Dversnes (Oslo)
 16. Dalseng, Tora (Oslo)
 17. Danielsson, Tobias Alexander (Oslo)
 18. Eliasson, Sofia Magdalena (Vestland)
 19. Eltvedt, Per Ellef (Trøndelag)
 20. Fagerli, Camilla (Utlandet)
 21. Falstad, Thomas (Nordland)
 22. Farazollahi, Behzad (Oslo)
 23. Fjeldstad, Christoffer (Viken)
 24. Fleming, Pete (Oslo)
 25. Fonfara, Amalia (Trøndelag)
 26. Gahnström, Nicklas (Oslo)
 27. Griveau, Eleonore (Vestland)
 28. Grønlien, Anders (Viken)
 29. Grønstad, Ragna Misvær (Nordland)
 30. Gunnufsen, Marte (Oslo)
 31. Halvorsrød, Linn (Trøndelag)
 32. Hansen, Johannes Borchgrevink (Innlandet)
 33. Haugen, Trond Hugo (Viken)
 34. Hedberg, Anna Carin (Oslo)
 35. Heggren, Silje (Vestland)
 36. Helle, Una Hamilton (Utlandet)
 37. Hermanrud, Anne-Kjersti (Rogaland)
 38. Holm-Olsen, Håkon (Vestland)
 39. Hooymans, Simone (Vestland)
 40. Hughes, Nicolas William (Viken)
 41. Huizing, Jiska (Oslo)
 42. Husvik-Olaussen, Gunhild Mathea (Oslo)
 43. Høst, Katja (Oslo)
 44. Høvik, Tommy (Oslo)
 45. Håskjold, Marin Forsbak (Trøndelag)
 46. Jaeger, Trudi (Vestland)
 47. Jegerstedt, Alexandra (Trøndelag)
 48. Johannesen, Janne Gill (Oslo)
 49. Johansen, Trude (Viken)
 50. Johansen, Gry Hege (Oslo)
 51. Johansson, Robert Per-Olov (Oslo)
 52. Kallio, Taru (Vestland)
 53. Knag-Danielsen, Andreas (Utlandet)
 54. Kolbeinson, Mari (Rogaland)
 55. Kommedal, Tove (Rogaland)
 56. Kongevold, Laila (Viken)
 57. Krogh, Vilde von (Oslo)
 58. Krogsgaard, Iben Isabell (Vestland)
 59. Kvame, Ingeborg (Rogaland)
 60. Larsen, Sigrid Bendz (Viken)
 61. Larsen, Tarjei Bodin (Oslo)
 62. Larssen, Edvine (Trøndelag)
 63. Lewis, Chloe (Vestland)
 64. Lie, Anne Cecilie Caroline Brunborg (Viken)
 65. Lillestrøm, Kine (Viken)
 66. Loeb, Mia Van Veen (Oslo)
 67. Lurie, Dimitri (Oslo)
 68. Macmillan, Elise (Oslo)
 69. McAlinden, Miles (Oslo)
 70. Mella, Heidi Rognskog (Oslo)
 71. Melsom, Irina (Utlandet)
 72. Mjølsnes, Hannah (Trøndelag)
 73. Moe, Marius (Oslo)
 74. Monsen, Anders Dahl (Oslo)
 75. Morton, Anthony Charles (Vestland)
 76. Moshtaghi, Ronak (Viken)
 77. Myrtveit, Magnus (Oslo)
 78. Møllberg, Vebjørn Guttormsgaard (Utlandet)
 79. Naveiras, Emma Brack (Oslo)
 80. Nergaard, Yngvild (Oslo)
 81. Nes, Silje (Oslo)
 82. Nicolaisen, Camilla (Troms og Finnmark)
 83. Nikgol, Karen (Oslo)
 84. Norell, Lina (Oslo)
 85. Olsen, Sven-Erik (Viken)
 86. Placht, Henrik (Oslo)
 87. Pohl, Lucilla Mayol (Vestland)
 88. Porselius, Ina (Utlandet)
 89. Qvale, Oscar (Oslo)
 90. Rohde, Setsuko Kurioka (Viken)
 91. Rolland, Yngvild (Oslo)
 92. Rustand, Anngjerd (Vestland)
 93. Rusten, Trond Sebastian (Oslo)
 94. Rytter, Hedvig Lien (Viken)
 95. Rødseth, Elin (Viken)
 96. Røise, Espen (Oslo)
 97. Raadt, Noëlie de (Vestland)
 98. Samuelsen, Geir Harald (Oslo)
 99. Sjöstrand, Hanna (Oslo)
 100. Sjøvold, Marie (Viken)
 101. Skancke, Sindre Foss (Oslo)
 102. Skålnes, Inga (Trøndelag)
 103. Solberg, Aurora Lund (Vestland)
 104. Strand, Elisabet Alsos (Trøndelag)
 105. Stöckel, Erika (Oslo)
 106. Størseth, Bror Sander Berg (Viken)
 107. Taggart, Andrew (Vestland)
 108. Thomassen, Mirjam Raen (Agder)
 109. Thorbjørnsen, Thale Fastvold (Oslo)
 110. Thorkildsen, Hedvig Sønstabø (Vestland)
 111. Thorstensen, Catrine (Oslo)
 112. Trengereid, Linda Soh (Vestland)
 113. Tveter, Thomas (Oslo)
 114. Utgarden, Gisle (Oslo)
 115. Verbiesen, Marieke (Vestland)
 116. Wettre, Mikkel (Vestland)
 117. White, Martin (Oslo)
 118. Wibe, Magnus (Vestland)
 119. Wien, Heidi Marie (Oslo)
 120. Williams, Eleanor Clare (Vestland)
 121. Wood, Allyce (Oslo)
 122. Yttri, Arild (Oslo)
 123. Zachrisson, Liv (Oslo)
 124. Øiseth, Heidi (Oslo)
 125. Aalrust, Endre (Utlandet)
 126. Aamodt, Tine (Oslo)
 127. Aanestad, Marit (Rogaland)
 128. Aas, Ørjan (Viken)
 129. Aaser, Knut Ivar Huseby (Oslo)
 130. Aasgaard, Ellinor Aurora (Oslo)

Mottaker av Rune Brynestad minnestipend 2020 annonseres i egen pressemelding i april/mai

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)

Antall søknader 2020: 1202

Stipendtildelinger i 2020:

Kvote 2020: 21 stipender á kr. 100.000,-

 1. Barrios, Javier (Oslo)
 2. Bell, Roddy (Oslo)
 3. Blakstad, Siri (Viken)
 4. Chieco, Fernanda Helena Magri (Vestland)
 5. Fløysvik, Jan Trygve (Oslo)
 6. Fuglevaag, Brit Haldis (Oslo)
 7. Gulbransen, Wenche (Oslo)
 8. Haugtrø, Vigdis (Trøndelag)
 9. Høyer, Gunnhilde (Agder)
 10. Jarstø, Elisabeth (Utlandet)
 11. Knoff, Johan Ulrik (Oslo)
 12. Larsen, Nina Bang (Vestland)
 13. Mohall, Carl Peter Lars (Viken)
 14. Oledal, Magnus (Oslo)
 15. Pettersen, Margrethe (Viken)
 16. Stoltz, Gerhard (Vestland)
 17. Sønju, Unn (Oslo)
 18. Thorstensen, Knut (Viken)
 19. Uhrn, Terje (Oslo)
 20. Varpe, Kenneth (Rogaland)
 21. Wouthi, Stein Erik (Vestfold og Telemark)

Geografisk oversikt over stipendtildelinger

Norske Billedkunstneres stipendkomité behandler søknader om stipender fra Billedkunstnernes Vederlagsfond, Bildende Kunstneres Hjelpefond og Statens kunstnerstipend. Se oversikt over antall stipendsøknader og prosentvis tildeling fordelt på fylker:

Fylkesvis fordeling av stipender 2020

Tildelinger 2019

Tildelinger 2018

Norske Billedkunstneres stipendkomité behandler søknader om stipender fra Billedkunstnernes Vederlagsfond, Bildende Kunstneres Hjelpefond og Statens kunstnerstipend. Se oversikt over antall stipendsøknader og prosentvis tildeling fordelt på fylker.

Norske Billedkunstneres stipendkomités tildelinger av stipender fra Billedkunstnerens Vederlagsfond, Bildende Kunstneres Hjelpefond og Statens kunstnerstipend

Søknader, tildelinger og tildelingsprosent for stipender fra Billedkunstnernes Vederlagsfond

Søknader, tildelinger og tildelingsprosent for stipender fra Bildende Kunstneres Hjelpefond

Geografisk oversikt over tildelinger fra Statens kunstnerstipend finnes på Kulturrådets nettsider.