Ofte stilte spørsmål

Billedkunstnernes stipendbehandling har vært en samkjørt prosess i en årrekke. Det betyr at BKH og BKV har samkjørt sin søknadsfrist med statens kunstnerstipend (medio oktober hvert år).  Majoriteten av søkerne leverer søknad til både Kulturrådet og NBK, og stipendkomiteen vurderer alle disse søknadene i en og samme behandlingsprosess. Målet er å lette prosessen for søkerne, i tillegg til at dette er effektiv bruk av ressurser både faglig og administrativt.

Når NBK får tilgang til vedtakslistene til Statens kunstnerstipend, sjekker administrasjonen i NBK disse opp mot listene til BKH og BKV for å unngå doble stipendtildelinger (jamfør retningslinjene til BKV og BKH). Det er også slik at NBKs stipendkomité kun innstiller til stipend, og vedtar ikke endelig. Det vil si at det ofte skjer endringer i de endelige vedtaksmøtene – noen faller av ulike grunner kanskje ut av listene, andre rykker opp fra reserveplass. Det endelige resultatet er altså ikke klart selv om stipendkomiteen har ferdigstilt sine vurderinger. NBK kan heller ikke publisere stipendtildelingene før de er behandlet og vedtatt av de ulike bevilgende organer.

Statens arbeidsstipend og de tiårige stipendordningene hos Kulturrådet utbetales månedlig som arbeidsinntekt. For disse stipendene er det er det et krav at mottakerne ikke kan jobbe mer enn 50% i en annen stilling. Siden stipendene utbetales som arbeidsinntekt og Staten betaler arbeidsgiveravgift til folketrygden, opparbeider man seg sosiale rettigheter når man mottar arbeidsstipend. Se mer informasjon på kulturrådet.no.

Stipendene fra BKH og BKV utbetales i henholdsvis én og to utbetalinger pr år og regnes som næringsinntekt. Her er det ikke satt noen inntektsbegrensninger, og kunstnere kan bli tildelt stipender fra BKV og BKH selv om de allerede har en jobb med stillingsprosent på over 50%. Disse stipendene gir ikke de samme sosiale rettighetene som arbeidsstipend. Som næringsinntekt kan imidlertid utgiftene trekkes fra på kostnadssiden i næringsoppgaven, slik at det kun er det eventuelle overskuddet som er skattepliktig.

Om BKV og BKH
Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV) og Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) forvalter midler fra kollektive ordninger som utgjør en viktig del av den direkte støtten til billedkunstnere.

 • BKV forvalter kollektive midler fra visningsvederlag, det vil si vederlag for visning av billedkunst i offentlig eie, samt kollektive vederlagsmidler fra kopieringsvederlag (kreves inn av Kopinor) og kabelvederlag (kreves inn av Norwaco). Vederlagsmidlene går direkte tilbake til billedkunstnere gjennom stipend og prosjektstøtte.
 • BKH forvalter den lovpålagte kunstavgiften på 5% ved offentlig omsetning av kunst med salgspris over 2 000 kroner. Avgiftsmidlene tilbakeføres til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd og stipend til kunstnere som har eller har hatt sitt hovedvirke i Norge.

 

Hvert år er det dessverre flere søkere som får avslag enn tildeling. Stipendkomiteen har dermed ikke kapasitet til å begrunne alle avslag, og vi håper på forståelse for dette.

Husk at du ikke er alene om å oppleve å få avslag. Det finnes langt flere støtteverdige kunstnerskap i Norge enn det finnes tilgjengelige stipendmidler. Vi kan ikke gjøre annet enn å oppfordre deg til å søke igjen! Og husk at du alltid bør søke på alle ordninger du kvalifiserer til, både til Statens Kunstnerstipend og til BKV og BKH i NBKs søkeportal. Kontakt gjerne avdeling for stipend og prosjektstøtte i NBK for hjelp og veiledning før neste søknadsfrist.

Merk at dersom du har spørsmål til Statens kunstnerstipend, så må du kontakte deres sekretariat direkte.

TILDELINGER 2021

Norske Billedkunstneres stipendkomité innstiller til stipender fra Statens kunstnerstipend, Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV) og Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH). Under finner du en oversikt over tildelinger fra BKV og BKH. Oversikt over Statens kunstnerstipends tildelinger finner du på Kulturrådets hjemmesider.

Antall søknader 2021
Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV): 1175
Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH): 1166

Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV)
Kvote 2021: 15 á kr. 280 000,– per år

 1. Daraghmeh, Hasan (Trøndelag)
 2. Elgaard, Rune (Oslo)
 3. Følling, Ida Madsen (Oslo)
 4. Hauge, Iselin Linstad (Oslo)
 5. Kopperud, Jon Eirik (Oslo)
 6. Kruse, Janne (Oslo)
 7. Oledal, Magnus (Vestfold og Telemark)
 8. Pascua, Jet (Troms og Finnmark)
 9. Reitan, Erik Friis (Vestland)
 10. Stene, Maiken (Rogaland)
 11. Sætrang, Bente (Oslo)
 12. Tingleff, Tyra (Viken)
 13. Wetten, Synnøve (Oslo)
 14. Ørmen, Lene Baadsvig (Oslo)
 15. Aalrust, Endre (Utlandet)

Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV)
Kvote 2021: 20 à kr. 280 000,– per år

 1. Andreassen, Aleksander Johan (Oslo)
 2. Askeland, Daniel Peder (Utlandet)
 3. Bergquist, Johan Urban (Oslo)
 4. Bjørnmyr, Marianne (Nordland)
 5. Blytt, Anne-Sophie (Vestland)
 6. Bunn, Alex (Oslo)
 7. Bøyesen, Bente (Viken)
 8. da Silva, Tiago Bom Rodrigues (Oslo)
 9. Einarsdottir, Unnur Andrea (Trøndelag)
 10. Eines, Eli (Viken)
 11. Fehr, Anneke von der (Oslo)
 12. Fuglevaag, Brit Haldis (Oslo)
 13. Hagen, Kim Andrè (Oslo)
 14. Karlstad, Christer (Viken)
 15. Kyllingstad, Roald (Rogaland)
 16. Musæus, Simen (Oslo)
 17. Myrvold, Berit (Viken)
 18. Nygård, Randi (Oslo)
 19. Sæther, Martin (Oslo)
 20. Vindenes, Vegard (Vestland)

Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV)
Kvote 2021: 20 à kr. 280 000,–

 1. Amble, Andreas (Oslo)
 2. Been, Brita (Vestfold og Telemark)
 3. Benua, Anton (Oslo)
 4. Brand, Paul (Fritz) (Oslo)
 5. Brito, Juan Carlos Vargas (Oslo)
 6. Cantzler, Mattias (Oslo)
 7. Dahle, Siren Elise Dversnes (Oslo)
 8. Daren, Oddvar I.N. (Trøndelag)
 9. Hedberg, Anna Carin (Oslo)
 10. Helle, Una Hamilton (Oslo)
 11. Lantto, Markus (Trøndelag)
 12. Lorentzen, Ida (Viken)
 13. Lærum, Andreas (Viken)
 14. Marchi, Alessandro (Oslo)
 15. Mogstad, Jon Arne (Møre og Romsdal)
 16. Otzko, Ina (Nordland)
 17. Persen, Synnøve (Troms og Finnmark)
 18. Sandersen, Siri (Vestfold og Telemark)
 19. Saxegaard, Astrid Runde (Viken)
 20. Sjöstrand, Hanna (Oslo)

Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV)
Kvote 2021: 150 à kr. 150 000,–
 

 1. Abel, Jannik (Viken) 
 2. Ablett, Amber (Vestland)
 3. Adwan, Nora (Vestland)
 4. Alme, Kenneth (Oslo)
 5. Anda, Åse (Rogaland)
 6. Andersskog, Ingeborg Blom (Utlandet)
 7. Andersson, Emil (Oslo) 
 8. Arnøy, Fredrick (Oslo) 
 9. Bekk, Trude (Innlandet)
 10. Berg, Patrik (Oslo) 
 11. Biringvad, Anne Ingeborg (Viken)
 12. Bjørlo, Birk (Utlandet)
 13. Bobrikova, Martinka (Oslo)
 14. Bonde, Sidsel Nielsen (Vestfold og Telemark) 
 15. Bremerstent, Thomas (Oslo) 
 16. Bremnes, Oda (Oslo)
 17. Bromö, Erik (Oslo)
 18. Braaten, Julia P Boracco (Oslo)
 19. Bråten, Markus Strandjord (Rogaland)
 20. Carlsen, Runa (Oslo)
 21. Christiansen, Hanne (Vestfold og Telemark)
 22. Cossais, Joachim (Oslo)
 23. Cuzner, Lars (Oslo)
 24. Dahl, Ronny Faber (Viken)
 25. Danielsson, Tobias Alexander (Oslo)
 26. Drachuk, Mariia (Trøndelag)
 27. Dybvig, Per (Rogaland)
 28. Eckhoff, Wenche Britt Kvalstad (Oslo)
 29. Eriksen, Ina (Oslo)
 30. Ertzeid, Liv (Viken)
 31. Finnerud, Emil (Oslo)
 32. Fløysvik, Jan Trygve (Oslo)
 33. Fredriksen, Hilmar (Oslo)
 34. Gaiger, Laura (Vestland)
 35. Gonsholt, Stine (Vestfold og Telemark)
 36. Grieg, Nina (Vestland)
 37. Griegel, Ellen Sofie (Trøndelag)
 38. Griveau, Eleonore (Vestland)
 39. Grosseova, Isabela (Oslo)
 40. Gunnufsen, Marte (Oslo)
 41. Hafslund, Natalie Price (Oslo)
 42. Herup, Dorthe (Vestfold og Telemark)
 43. Him-Jensen, Lisa (Vestland)
 44. Hisse, Bianca (Troms og Finnmark)
 45. Hjelmark, Truls Rukke (Oslo)
 46. Hjortdal, Astrid (Oslo)
 47. Hjorth, Siri (Oslo)
 48. Hultgreen, Anders Elsrud (Vestland)
 49. Hundeide, Runhild (Oslo)
 50. Hystad, Bettina Hvidevold (Vestland)
 51. Haarr, Elisabeth (Agder)
 52. Håskjold, Marin Forsbak (Oslo)
 53. Jacobs, Louise (Oslo)
 54. Jensen, Bo Bisgaard (Oslo)
 55. Jost, Sarah (Vestland)
 56. Keegan, Kristen (Vestland)
 57. Kjemphol, Lars (Oslo)
 58. Kjerschow, Kari Brit (Oslo)
 59. Kjølaas, Sebastian Makonnen (Oslo)
 60. Klokk, Kornelia Remø (Oslo)
 61. Kluge, Stian Eide (Oslo)
 62. Kolbeinson, Mari (Rogaland)
 63. Krag, Søren (Vestland)
 64. Kryhlmann, Tina (Oslo)
 65. Kvame, Ingeborg (Rogaland)
 66. Larsen, Nina Bang (Vestland)
 67. Larsen, Per-Erik (Vestland)
 68. Larsen, Simen Engen (Oslo)
 69. Laumann, Steinar (Viken)
 70. Ledaal, Jens Stegger (Viken)
 71. Leirvik, Else (Rogaland)
 72. Leite, Nayara (Vestland)
 73. Lewis, Chloe (Vestland)
 74. Liberg, Cathrine Alice (Oslo)
 75. Liljedahl, Tobias (Trøndelag)
 76. Lind, Victoria Pihl (Oslo)
 77. Linde, Dirkjan van der (Oslo)
 78. Liseth, Hege (Viken)
 79. Lisztes, Istvan (Oslo)
 80. Lorente, Oscar Gil (Oslo)
 81. Lund, Inger Wold (Utlandet)
 82. Løvgren, Åse (Vestland)
 83. Macmillan, Elise (Oslo)
 84. Malekian, Zeynab (Oslo)
 85. Manderlova, Magdalena (Trøndelag)
 86. Marman, Mickael (Oslo)
 87. Marsh, Dillan (Vestland)
 88. Martinussen, Joakim (Agder)
 89. McAlinden, Miles (Oslo)
 90. Meinich, Andreas (Oslo)
 91. Monsen, Anders Dahl (Oslo)
 92. Morild, Marianne (Vestland)
 93. Møllberg, Vebjørn Guttormsgaard (Vestland)
 94. Møller, Anne Lindgaard (Troms og Finnmark)
 95. Naustdal, Ann (Oslo)
 96. Nergaard, Ketil (Oslo)
 97. Nikgol, Karen (Oslo)
 98. Nilsen, Maja (Oslo)
 99. Norell, Lina (Oslo)
 100. O’Donnell, Michael (Vestfold og Telemark)
 101. Paiva, Margarida (Oslo)
 102. Palmer, Martin (Trøndelag)
 103. Paré, Gabrielle (Oslo)
 104. Paus, Bodil (Oslo)
 105. Pedersen, Anne Siv Falkenberg (Oslo)
 106. Pettersen, Margrethe (Viken)
 107. Pohl, Lucila Mayol (Vestland)
 108. Popp, Sabine (Vestland)
 109. Poppe, Martine (Oslo)
 110. Rasmussen, Michael Rahbek (Oslo)
 111. Risåsen, Nina Katrine (Oslo)
 112. Rohde, Erling Stuart (Viken)
 113. Rolfsen, Anne (Oslo)
 114. Rolland, Yngvild (Oslo)
 115. Ruud, Jan Kåre (Oslo)
 116. Røe, Annelen (Oslo)
 117. Røise, Espen (Oslo)
 118. Rønnevik, Kristen (Rogaland)
 119. Rådlund, Christopher (Oslo)
 120. Samuelsen, Geir Harald (Oslo)
 121. Sanchez, Nathalie Fuica (Oslo)
 122. Sandbeck, Sten Are (Viken)
 123. Saxegaard, Erle (Oslo)
 124. Schønning, Janicke (Oslo)
 125. Skudal, Atle (Vestland)
 126. Skålnes, Inga (Trøndelag)
 127. Slåttnes, Daniel (Utlandet)
 128. Solberg, Aurora Lund (Vestland)
 129. Stoltz, Gerhard (Vestland)
 130. Stramrud, Marthe Elise (Oslo)
 131. Sæter, Yngvild (Utlandet)
 132. Sætre, Karoline (Oslo)
 133. Söderström, Johan (Oslo)
 134. Søreide, Inga S. (Vestlandet)
 135. Sørensen, Fredrik Wiig (Vestland)
 136. Taggart, Andrew (Vestland)
 137. Thoresen, Hege (Oslo)
 138. Thorkildsen, Hedvig Sønstabø (Vestland)
 139. Torgersen, Gunnhild (Oslo)
 140. Uchida-Khanna, Vikram (Oslo)
 141. Uhrn, Terje (Oslo)
 142. Utgarden, Gisle (Oslo)
 143. Vestenfor, Vilje Celin Kern (Oslo)
 144. Wenzel, Simon Daniel Tegnander (Oslo)
 145. Williams, Eleanor Clare (Vestland)
 146. Winther, Brynhild (Vestland)
 147. Öhman, Andreas (Oslo)
 148. Østbye, Thomas (Oslo)
 149. Aaser, Knut Ivar Huseby (Oslo)
 150. Åsnes, Frank (Rogaland)

Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV)
Kvote 2021: 150 à kr. 100 000,–

 1. Aguilera, Catalina (Utlandet)
 2. Alireza, Masoud (Nordland)
 3. Alveng, Dag (Vestfold og Telemark)
 4. Amundsen, Hedda Roterud (Oslo)
 5. Andersen, Kaja (Utlandet)
 6. Andersen, Roald (Agder)
 7. Andersen, Vibeke Frost (Oslo)
 8. Askeland, Marie (Viken)
 9. Aukrust, Gard (Trøndelag)
 10. Ballo, Eva Margrethe (Trøndelag)
 11. Ballo, Petter (Viken)
 12. Barrios, Javier (Oslo)
 13. Bawan, Kwestan Jamal (Vestland)
 14. Bergjord, Geir Egil (Rogaland)
 15. Biong, Hedvig (Viken) 
 16. Birkeland, Emilie (Oslo)
 17. Bjordam, Tone (Oslo)
 18. Borgan, Arne (Oslo)
 19. Borge, Liliana (Oslo)
 20. Brack, Emma (Oslo)
 21. Brafield, Stacy (Vestland)
 22. Brautaset, Inger-Johanne A. (Vestland)
 23. Bredesen, Marianne (Viken)
 24. Bugge, Adrian (Oslo)
 25. Bøhme, Brit (Vestland)
 26. Carlsson, Ulf Verner (Oslo)
 27. Carter, Robert (Vestland)
 28. Correia, Carlos Alberto da Fonseca (Trøndelag)
 29. Czapran, Barbara (Oslo)
 30. D’Haene, Stan (Oslo)
 31. Dahlstrøm, Øystein (Oslo)
 32. Danielsson, Christoffer (Oslo)
 33. Danielsson, Robin (Oslo)
 34. de Raadt, Noëlie (Vestland)
 35. Dean, Peter (Viken)
 36. Dolmen, Line Solberg (Oslo)
 37. Dragland, Kristine (Oslo)
 38. Dyb, Kristin (Vestland)
 39. Ebbing, Julie (Trøndelag) 
 40. Efrony, Mor (Oslo)
 41. Egseth, Jørn Tore (Innlandet)
 42. Elling, Lars (Oslo)
 43. Eltvedt, Per Ellef (Trøndelag) 
 44. Engeland, Jon Vogt (Oslo)
 45. Eriksen, Ingrid Skåland (Vestland)
 46. Eriksson, Karin (Oslo)
 47. Fjellheim, Vigdis (Oslo)
 48. Fonfara, Amalia (Trøndelag)
 49. Gahnström, Nicklas (Oslo)
 50. Gellein, Anette (Rogaland)
 51. Glomsås, Guttorm (Vestland) 
 52. Godtfredsen, Simen (Oslo)
 53. Gravningen, Christian Berg (Oslo)
 54. Green, Riri Klingenberg (Oslo)
 55. Grønstad, Ragna Misvær (Nordland)
 56. Guzman, Victor (Oslo)
 57. Hansen, Christine (Rogaland)
 58. Hansen, Daniel (Trøndelag)
 59. Hansen, Johannes Borchgrevink (Innlandet)
 60. Haugen, Trond Hugo (Viken)
 61. Haugsgjerd, Maja Pauline Bang (Oslo)
 62. Haukelidsæter, Ingrid (Rogaland)
 63. Hegardt, Bjørn (Oslo)
 64. Helland, Joseph (Oslo)
 65. Henriksen, Guri Guri (Viken)
 66. Hoel, Frithjof (Oslo)
 67. Holmen, Aud Marit Skarrebo (Vestland)
 68. Hougaard, Nanna K. (Trøndelag) 
 69. Husvik-Olaussen, Gunhild Mathea (Oslo)
 70. Hvistendahl, Robert Julian (Troms og Finnmark) 
 71. Høst, Katja (Oslo)
 72. Høyer, Gunnhilde (Agder)
 73. Jansen, Michiel (Oslo)
 74. Kazmi, Sarah (Oslo)
 75. Kitti, Melanie (Oslo)
 76. Knag-Danielsen, Andreas (Utlandet)
 77. Kommedal, Tove (Rogaland)
 78. Kongevold, Laila (Viken)
 79. Koppen, Henrik (Møre og Romsdal)
 80. Kvavik, Ove (Agder)
 81. Kvåle, Ane (Oslo)
 82. Lande, Kjersti (Oslo)
 83. Larsen, Sigrid Bendz (Viken)
 84. Larsen, Tarjei Bodin (Oslo)
 85. Lervik, Linn (Viken)
 86. Lie, Anne Cecilie Caroline Brunborg (Oslo)
 87. Liljekrantz, Anna (Trøndelag) 
 88. Lilleengen, Veslemøy (Trøndelag) 
 89. Loeb, Mia Van Veen (Oslo)
 90. Longva, Terese (Møre og Romsdal)
 91. Lybeck, Bjørn-Henrik (Vestland)
 92. Løvvik, Marianne (Rogaland)
 93. Mella, Heidi Rognskog (Oslo)
 94. Mitterer, Stefan (Viken)
 95. Mjølsnes, Hannah (Trøndelag) 
 96. Moe, Marius (Oslo)
 97. Mollestad, Vicente (Utlandet) 
 98. Morton, Anthony Charles (Vestland) 
 99. Nergaard, Yngvild (Oslo)
 100. Nogva, Karin Augusta (Møre og Romsdal)
 101. Olsen, Amalie Vestergaard (Oslo)
 102. Olsen, Arne (Troms og Finnmark)
 103. Olsen, Gunvor (Vestland)
 104. Ottesen, Hedda (Oslo)
 105. Pedersen, Tove (Oslo)
 106. Pedersen, Viktor (Oslo)
 107. Pettersen, Lisa Størseth (Trøndelag) 
 108. Porfyris, Lykourgos (Oslo)
 109. Rahm, Petra (Vestland)
 110. Reid, Pavana (Vestland)
 111. Rostad, Charlotte (Viken)
 112. Rustand, Anngjerd (Vestland)
 113. Rönnbäck, Sara (Oslo)
 114. Sandås, Lars (Oslo)
 115. Shebeta, Mekdes Weldhanna (Oslo)
 116. Sivertsen, Roald (Oslo)
 117. Skancke, Sindre Foss (Oslo)
 118. Skedsmo, Dag (Innlandet)
 119. Skjensvold, Jone (Vestland)
 120. Skøien, Kjetil (Oslo)
 121. Spira, Edith (Vestfold og Telemark) 
 122. Stavang, Bjørn Tore (Nordland)
 123. Stenberg, Simen (Oslo)
 124. Støen, Eirin (Vestfold og Telemark)
 125. Sweeney, Kaeto (Vestland)
 126. Terins, Love (Oslo)
 127. Thiis-Evensen, Charlotte (Oslo)
 128. Thomassen, Mirjam Raen (Agder)
 129. Tjensvold, Gunn (Rogaland)
 130. Torstensen, Ellen Grimm (Viken)
 131. Tørresen, Harald E. (Vestland)
 132. Vagle, Maria (Oslo)
 133. Vangsnes, Magne (Vestland)
 134. Varpe, Kenneth (Rogaland)
 135. Wara, Agatha (Oslo)
 136. Wettre, Mikkel (Vestland)
 137. White, Martin (Oslo)
 138. Wibe, Magnus (Vestland)
 139. Wyller, Ilija (Oslo)
 140. Xi, Leif Inge (Oslo)
 141. Zandian, Davood (Viken)
 142. Økland, Maya (Oslo)
 143. Øktner, Silje Eugenie Strande (Innlandet)
 144. Åmo, Linn Rebekka (Nordland) 
 145. Aamodt, Nicolay (Oslo)
 146. Aamodt, Tine (Oslo)
 147. Aanestad, Margrethe (Rogaland)
 148. Aanestad, Marit (Rogaland)
 149. Aarholt, Tore (Vestfold og Telemark) 
 150. Åsbakk, Fatou Madeleine (Oslo)

Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV)
Kvote 2021: 1 stipend á kr. 400.000,-

 1. Inghild Karlsen

Bildende Kuntstneres Hjelpefond (BKH)
Kvote 2021: 21 à kr. 276 000,–

 1. Bishnoi, Prerna (Trøndelag)
 2. Brekke, Lars Kolstad (Oslo)
 3. Bruland, Christina (Oslo)
 4. Dalmar, Line Anda (Trøndelag)
 5. Dalseng, Tora (Oslo)
 6. Dinh, Hai Nguyen (Vestfold og Telemark)
 7. Dyvi, Anne Marthe (Vestland)
 8. Giannakoudakis, Georg Oskar (Oslo)
 9. Glein, Christer (Oslo)
 10. Grude, Kalle (Oslo)
 11. Gulbransen, Wenche (Oslo)
 12. Kvello, Kim (Trøndelag)
 13. Kvålsvoll, Turid (Trøndelag) 
 14. Lidal, Karen Kviltu (Oslo)
 15. Lillestrøm, Kine (Viken)
 16. Ludvigsen, Klara Sofie (Vestland)
 17. Rohde, Setsuko Kurioka (Viken)
 18. Skarsbø, Nina (Oslo)
 19. Warboys, Jessica (Rogaland)
 20. Wien, Heidi Marie (Oslo)
 21. Aas, Sjur Eide (Agder)

Bildende Kuntstneres Hjelpefond (BKH)
Kvote 2021: 17 à kr. 125 000,–

 1. Drougge, Elin (Viken)
 2. Eiene, Snøfrid Hunsbedt (Rogaland)
 3. Gundersen, Ingvar (Viken)
 4. Krogstad, Bjørn Arne (Viken)
 5. Løkke, Ragnhild (Oslo)
 6. Mannsåker, Marianne (Innlandet)
 7. Monsen, Ragnhild (Oslo)
 8. Nilsen, Ulf (Viken)
 9. Nygren, Inger Johanne (Viken)
 10. Olsson, Tommy (Viken)
 11. Rahlff, Elsebet (Vestland)
 12. Roalkvam, Terje (Oslo)
 13. Selvikvåg, Andreas Soma (Rogaland)
 14. Sivertsen, Odd Marakatt (Viken)
 15. Wyller, Vera (Oslo)
 16. Yttri, Arild (Oslo)
 17. Øiseth, Heidi (Oslo)

NBKs stipendkomité behandler søknader om stipender fra Billedkunstnernes Vederlagsfond, Bildende Kunstneres Hjelpefond og Statens kunstnerstipend. Se oversikt over antall stipendsøknader og prosentvis tildeling fordelt på fylker:

Fylkesvis fordeling av stipender 2021

TILDELINGER 2020

Norske Billedkunstneres stipendkomité behandler søknader om stipender fra Billedkunstnernes Vederlagsfond, Bildende Kunstneres Hjelpefond og Statens kunstnerstipend. Se oversikt over antall stipendsøknader og prosentvis tildeling fordelt på fylker:

Fylkesvis fordeling av stipender 2020

TILDELINGER 2019

TILDELINGER 2018

Norske Billedkunstneres stipendkomité behandler søknader om stipender fra Billedkunstnernes Vederlagsfond, Bildende Kunstneres Hjelpefond og Statens kunstnerstipend. Se oversikt over antall stipendsøknader og prosentvis tildeling fordelt på fylker.

Norske Billedkunstneres stipendkomités tildelinger av stipender fra Billedkunstnerens Vederlagsfond, Bildende Kunstneres Hjelpefond og Statens kunstnerstipend

Søknader, tildelinger og tildelingsprosent for stipender fra Billedkunstnernes Vederlagsfond

Søknader, tildelinger og tildelingsprosent for stipender fra Bildende Kunstneres Hjelpefond

Geografisk oversikt over tildelinger fra Statens kunstnerstipend finnes på Kulturrådets nettsider.