Hvordan vil regionreformen påvirke kunstnernes virke rundt om i landet? Vil en omrokkering av ansvaret for kunst-og kulturoppgaver i det offentlige bidra til å styrke regional kunstnerpolitikk? Og hvordan kan de økonomiske rammene for utstilingsvirksomhet bedres? I løpet av våren og høsten 2020 inviterer Norske Billedkunstnere (NBK) til heldagsseminaret «Norske billedkunstnere i nytt landskap – samarbeid og utvikling i nye regionale strukturer» i åtte av de nye regionene i Norge. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Norske Kunstforeninger og Kunstsentrene i Norge (KiN).

Hvilke konsekvenser får regionreformen for kunstnere, kunstsentre og kunstforeninger?

Etter at regionreformen tiltrådte 1. januar 2020 har nitten fylkeskommuner blitt til elleve. En forflytning av ansvaret for kunst-og kulturoppgaver betyr også at større kommunale og fylkeskommunale enheter som skal forvalte det visuelle feltet trenger å få en oversikt over billedkunstneres behov. For kunstnerne er det nyttig å vite hvordan regionen vil arbeide med kunst- og kunstnerpolitikk. NBK vil i 2020 gjennomføre åtte seminarer i ulike regioner, med mål om å styrke vårt felts regionale bransjeutvikling.

Programmet behandler temaene regionreform og utstillingsøkonomi.  Vi inviterer kunstnere, tillitsvalgte i våre grunnorganisasjoner, styrer og ansatte i kunstsentrene og kunstforeningene, fylkeskommune og kommune samt visningssteder til å delta. Vårt mål er at seminaret blir en møteplass for kompetanse- og erfaringsutveksling, slik at samarbeidet og forståelsen mellom de lokale aktørene i billedkunstfeltet rundt om i landet styrkes. Programmet vil tilpasses den enkelte region, og innholdet vil derfor variere noe. Blant de som vil holde innlegg finnes representanter fra NBK sentralt og NBKs distriktsorganisasjoner, Norske Kunstforeninger, KIN, samt billedkunstnere og politikere på både kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Vi setter også av tid til diskusjon.

Prosjektet er støttet av Kulturrådet, kreativ næring.

Trøndelag senter for samtidskunst, Trondheim
Mandag 10. februar 2020, kl. 10:00-16:00
Lunsj serveres kl. 12:30

– Påmelding HER (med forbehold om ledige plasser -alle påmeldte mottar bekreftelse pr epost)
– Facebook-event HER 
– Gratis deltagelse!


«Norske billedkunstnere i nytt landskap – samarbeid og utvikling i nye regionale strukturer»

(Foreløpig program – rekkefølge og tidspunkt kommer)

DEL 1 – Regionreformen

Hvordan er bildet i den nye regionen? Konkrete endringer, muligheter og utfordringer for billedkunstnerne.
Dennis (Kalle) Eriksson, styreleder Trøndelag Bildende Kunstnere

Status regionreform på kulturområdet, og Balansekunst – kulturstrategien
Ingvill Dalseg, nestleder hovedutvalg for Kultur, Trøndelag Fylkeskommune

Presentasjon av Norske Kunstforeninger
Anne-Grethe Thoresen, rådgiver Norske Kunstforeninger

Kunstforeningen i den «nye» regionen Trøndelag

Elena Perez, daglig leder i Trondhjems Kunstforening

Om institusjonsnettverket Kunstsentrene i Norge (KiN)
Merete Hovdenak, daglig leder
Kunstsentrene i Norge

Storbykommunens utfordringer
Ola By Rise, direktør for kultur, næring og idrett, Trondheim Kommune

Praktiske konsekvenser knyttet til Regionreformen og muligheter for å styrke regional kunstnerpolitikk
Ruben Steinum, styreleder i Norske Billedkunstnere


Diskusjon

DEL 2 – Utstillingsøkonomi

Innledning
Leiken Vik, billedkunstner

Økonomiske prioritering og tiltak hos oss som visningsrom
Randi Brockmann, daglig leder Trøndelag senter for samtidskunst

Honorar og vederlag – avtaler og praksis i feltet
Kim Erik Dahlskås, juridisk rådgiver i Norske Billedkunstnere

Hvordan kan kunstner og institusjon samarbeide rundt kommunikasjon og markedsføring?
Katrine Sviland, kommunikasjonsleder i Norske Billedkunstnere

Spørsmål, diskusjon

 

Moderator: Gyrid Garshol, daglig leder Norske Billedkunstnere

 

Telemark kunstsenter, Skien
Mandag 24. februar 2020, kl. 10:00-16:00
Lunsj serveres kl. 12:30

– Påmelding HER
– Med forbehold om ledige plasser. Alle påmeldte mottar bekreftelse pr epost.
– Gratis deltakelse!

«Norske billedkunstnere i nytt landskap – samarbeid og utvikling i nye regionale strukturer»

Regionreform og utstillingsøkonomi

Info kommer

Rogaland kunstsenter, Stavanger
Torsdag 19. mars 2020, kl. 10:00-16:00
Lunsj serveres kl. 12:30

– Påmelding HER
– Med forbehold om ledige plasser. Alle påmeldte mottar bekreftelse pr epost.
– Gratis deltakelse!


«Norske billedkunstnere i nytt landskap – samarbeid og utvikling i nye regionale strukturer»

Regionreform og utstillingsøkonomi

Info kommer

info kommer

info kommer

info kommer

info kommer

info kommer