I løpet av året 2020 inviterte Norske Billedkunstnere (NBK) til heldagsseminaret «Norske billedkunstnere i nytt landskap – samarbeid og utvikling i nye regionale strukturer» tre av de nye regionene i Norge. Nå fortsetter seminarrekken med seminar i Stavanger og Lillehammer november 2021. Programmet er endret på grunn av pandemien og dens konsekvenser for kunstfeltet. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Norske Kunstforeninger og Kunstsentrene i Norge (KiN).

Seminar i Trondheim. Foto: Trøndelag senter for samtidskunst.

Hvilke konsekvenser har pandemien hatt for kunstnere, kunstsentre og kunstforeninger?

Hvordan har pandemien påvirket kunstnernes virke rundt om i landet? Hvordan kan regional kunstpolitikk bidra til gjenoppbygging og utvikling av feltet? Og hvordan kan de økonomiske rammene for utstilingsvirksomhet bedres?

Etter at regionreformen tiltrådte 1. januar 2020 har nitten fylkeskommuner blitt til elleve. Etterfulgt av halvannet år med pandemi og nedstenginger, har det skapt mange endringer i kunstfeltet i hele landet. En forflytning av ansvaret for kunst-og kulturoppgaver betyr også at større kommunale og fylkeskommunale enheter som skal forvalte det visuelle feltet trenger å få en oversikt over billedkunstneres behov. For kunstnerne er det nyttig å vite hvordan regionen vil arbeide med kunst- og kunstnerpolitikk. NBK gjennomfører seminarer i ulike regioner, med mål om å styrke vårt felts regionale bransjeutvikling.

Programmet behandler temaene regional kunstpolitikk og utstillingsøkonomi etter pandemien.  Vi inviterer kunstnere, tillitsvalgte i våre grunnorganisasjoner, styrer og ansatte i kunstsentrene og kunstforeningene, fylkeskommune og kommune samt visningssteder til å delta. Vårt mål er at seminaret blir en møteplass for kompetanse- og erfaringsutveksling, slik at samarbeidet og forståelsen mellom de lokale aktørene i billedkunstfeltet rundt om i landet styrkes. Programmet vil tilpasses den enkelte region, og innholdet vil derfor variere noe. Blant de som vil holde innlegg finnes representanter fra NBK sentralt og NBKs distriktsorganisasjoner, Norske Kunstforeninger, KIN, samt billedkunstnere og politikere på både kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Vi setter også av tid til diskusjon.

Prosjektet er støttet av Kulturrådet, kreativ næring.

Trøndelag senter for samtidskunst, Trondheim
Mandag 10. februar 2020, kl. 10:00-16:00
Lunsj serveres kl. 12:00-12:30

– Påmelding HER (med forbehold om ledige plasser -alle påmeldte mottar bekreftelse pr epost)
– Facebook-event HER 
– Gratis deltagelse!


«Norske billedkunstnere i nytt landskap – samarbeid og utvikling i nye regionale strukturer»

DEL 1 – Regionreformen

Velkommen/ introduksjon
Gyrid Garshol, daglig leder Norske Billedkunstnere

Hvordan er bildet i den nye regionen? Konkrete endringer, muligheter og utfordringer for billedkunstnerne
Dennis (Kalle) Eriksson, styreleder Trøndelag Bildende Kunstner

Status regionreform på kulturområdet, og Balansekunst – kulturstrategien
Ingvill Dalseg, nestleder hovedutvalg for Kultur, Trøndelag Fylkeskommune

Om institusjonsnettverket Kunstsentrene i Norge (KiN)
Merete Hovdenak, daglig leder Kunstsentrene i Norge

Presentasjon av Norske Kunstforeninger
Anne-Grethe Thoresen, rådgiver Norske Kunstforeninger

Kunstforeningen i den «nye» regionen Trøndelag
Inger Marie Bakken, styremedlem Trondhjems Kunstforening

Storbykommunens utfordringer
Ola By Rise, direktør for kultur, næring og idrett, Trondheim Kommune

Praktiske konsekvenser knyttet til regionreformen og muligheter for å styrke regional kunstnerpolitikk
Ruben Steinum, styreleder i Norske Billedkunstnere

Diskusjon

DEL 2 – Utstillingsøkonomi

Innledning
Leiken Vik, billedkunstner

Økonomiske prioritering og tiltak hos oss som visningsrom
Randi Brockmann, daglig leder Trøndelag senter for samtidskunst

Hvordan kan kunstner og institusjon samarbeide rundt kommunikasjon og markedsføring?
Katrine Sviland, kommunikasjonsleder i Norske Billedkunstnere

Honorar og vederlag – avtaler og praksis i feltet
Kim Erik Dahlskås, juridisk rådgiver i Norske Billedkunstnere

Spørsmål, diskusjon

Moderator: Gyrid Garshol, daglig leder Norske Billedkunstnere

 

Telemark kunstsenter, Skien
Mandag 24. februar 2020, kl. 10:00-16:30
Lunsj serveres kl. ca 12:00/12:30

– Påmelding HER
– Med forbehold om ledige plasser.
– Gratis deltakelse!

«Norske billedkunstnere i nytt landskap – samarbeid og utvikling i nye regionale strukturer»

DEL 1 – Regionreformen (foreløpig program)

Velkommen/ introduksjon
Gyrid Garshol, daglig leder Norske Billedkunstnere

Hvordan er bildet i den nye regionen? Konkrete endringer, muligheter og utfordringer for billedkunstnerne
Siri Sandersen, styreleder Billedkunstnerne i Telemark og Hanne Marwold Clarke, styreleder Vestfold Bildende Kunstnere

Omorganisering av regionene i NK
NK-Sør

Kunstnerbyen Skien
Tom Erik Lønnerød, Skien Kommune

Presentasjon av Norske Kunstforeninger – utfordringer og muligheter i den nye regionen
Anne-Grethe Thoresen, rådgiver Norske Kunstforeninger

Om institusjonsnettverket Kunstsentrene i Norge
Merete Hovdenak, daglig leder Kunstsentrene i Norge

Presentasjon av Kunstsentrene i Vestfold Telemark
Tina Rigby Hanssen, daglig leder Vestfold Kunstsenter

Status regionreform på kulturområdet
Maja Foss Five, leder hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett, Vestfold Telemark

Innlegg
Else Blom,
direktør for kultur, regional identitet, idrett og frivillighet, Vestfold og Telemark fylkeskommue

Praktiske konsekvenser knyttet til Regionreformen og muligheter for å styrke regional kunstnerpolitikk
Ruben Steinum, styreleder i Norske Billedkunstnere

Diskusjon

DEL 2 – Utstillingsøkonomi (foreløpig program)

Kunstnerperspektivet
Verena Winkelmann, billedkunstner

Økonomiske prioritering og tiltak hos oss som visningsrom
Kari Berge, daglig leder Sandefjord Kunstforening

Hvordan kan kunstner og institusjon samarbeide rundt kommunikasjon og markedsføring
Katrine Sviland, kommunikasjonsrådgiver i Norske Billedkunstnere

Honorar og vederlag – avtaler og praksis i feltet
Kim Erik Dahlskås, juridisk rådgiver i Norske Billedkunstnere

Spørsmål, diskusjon

Moderator: Gyrid Garshol, daglig leder Norske Billedkunstnere

Bergen Kunsthall, Bergen
Tirsdag 8. september 2020, kl. 10:00 – 16:30
Lunsj serveres kl. ca 12:00 – 12:50

«Norske billedkunstnere i nytt landskap – samarbeid og utvikling i nye regionale strukturer»

DEL 1 – Regionreformen (kl. 10:00)

10:00
Registrering og kaffe

10:10
Velkommen/ introduksjon

Gyrid Garshol, daglig leder NBK

10:15
Situasjonen til billedkunstnerne i Vestland

Agnes Nedregård, styreleder Bildende Kunstneres forening Hordaland og Aud Marit Skarrebo Holmen, styreleder Biletkunstnarane i Sogn og Fjordane

Pause / kaffe

11:00
Presentasjon av Norske Kunstforeninger – utfordringer og muligheter i den nye regionen
Lena trydal, redaktør/kommunikasjonsrådgiver Norske Kunstforeninger

11:15
Om institusjonsnettverket Kunstsentrene i Norge

Merete Hovdenak, daglig leder Kunstsentrene i Norge

11:30
Status regionreform på Kulturområdet
Stian Jean Opedal Davies, leder av Hovedutval for kultur, idrett og integrering Vestland Fylkeskommune

Lunsj: ca. kl 12:00 – 12:50

12:50
Praktiske konsekvenser knyttet til Regionreformen og muligheter for å styrke regional kunstnerpolitikk

Ruben Steinum, styreleder i Norske Billedkunstnere

13:10
En Kulturkommunes ansvar og visjoner
Katrine Nødtvedt, Byråd for kultur, mangfold og likestilling Bergen kommune

13:30
Panelsamtale

Pause / kaffe

DEL 2 – Utstillingsøkonomi

14:30
Kunstnerskap med lokale ringvirkninger

Karina Siegmund, billedkunstner 

14:45
Innlegg fra et kunstnerperspektiv

John Audun Hauge, billedkunstner

15:00
Hvordan kan kunstner og institusjon samarbeide rundt kommunikasjon og markedsføring

Katrine Sviland, kommunikasjonsrådgiver i Norske Billedkunstnere

15:15
Honorar og vederlag – avtaler og praksis i feltet

Kim Erik Dahlskås, juridisk rådgiver i Norske Billedkunstnere

16:00
Spørsmål, diskusjon

16:30
Takk for i dag

Moderator: Gyrid Garshol, daglig leder Norske Billedkunstnere

Rogaland Kunstsenter, Stavanger
Mandag 1.november 2021, kl. 10:00 – 16:30
Lunsj serveres kl. ca 11:50 – 12:40

Påmelding HER

Regional kunst(ner) politikk: samarbeid og utvikling i nye regionale strukturer – erfaringer, utfordringer og muligheter etter pandemien. 

DEL 1 – REGIONAL KUNSTPOLITIKK

10:00
Registrering og kaffe

10:10
Velkommen/ introduksjon
Gyrid Garshol, daglig leder NBK

10:15
Situasjonen til billedkunstnerne i Rogaland
Hans Edward Hammond, styreleder i Bildende Kunstneres Forening Rogaland
20 min

10:35
Rogaland Kunstsenters fremtid i regionen
Jane Sverdrupsen – Rogaland Kunstsenter
15 min


Pause/ kaffe

11:00
Presentasjon av Norske Kunstforeninger – utfordringer og muligheter i regionen
Anne-Grethe Thoresen, Norske Kunstforeninger
15 min

11:15
Om institusjonsnettverket Kunstsentrene i Norge
Merete Hovdenak, daglig leder Kunstsentrene i Norge
15 min

11:30
Kulturkommunen Time – aktuelle kunstprosjekt

Trond Lie, Kultursjef Time kommune
20 min


Lunsj ca kl 11:50-12:40

12:40
Innlegg
Jon Inge Zazzera, Seksjonssjef Almenn Kultur Rogaland fylkeskommune
15 min


12:55
Innlegg
Kristina Ehrenberg Rasmussen –  Stavanger kommune
15 min

13:10
Innlegg
Bjarne Kvadsheim – leder i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog, Stavanger kommune
15 min

13:25
Konsekvenser for kunstpolitikk i lys av pandemien- muligheter for å styrke regional kunstnerpolitikk?
Ruben Steinum, styreleder i Norske Billedkunstnere
20 min

13:45
Innlegg
Jon Martin Müller, Haugesund Kunstforening
15 min

14:00
Panelsamtale/diskusjon
ca 40 min

Pause

DEL 2 – UTSTILLINGSØKONOMI

14:50
Innlegg
Ingeborg Kvame, billedkunstner
15 min

15:05
Honorar og vederlag – avtaler og praksis i feltet
Kim Erik Dahlskås, juridisk rådgiver i Norske Billedkunstnere
40 min

16:00
Spørsmål, diskusjon
15 min

16:30
TAKK FOR I DAG

Moderator: Gyrid Garshol, daglig leder Norske Billedkunstnere

Oppland Kunstsenter, Lillehammer
Mandag 22.november 2021, kl. 10:00 – 16:30
Lunsj serveres kl. ca 12:00 – 12:40

Påmelding HER

Regional kunst(ner) politikk: samarbeid og utvikling i nye regionale strukturer – erfaringer, utfordringer og muligheter etter pandemien. 

NB! Program er fortsatt under planlegging, dette er en foreløpig oversikt

DEL 1 – REGIONRAL KUNT(ner) POLITIKK


10:00
Registrering og kaffe

10:10
Velkommen/ introduksjon
Gyrid Garshol, daglig leder NBK

10:15
Innlegg
Tarald Wassvik -, styreleder for Billedkunstnerne i Oppland og Silje Øktner, leder for Bildende Kunstnere Hedmark

30 min


Pause/ kaffe

11:10

Innlegg
Ingunn Dalan Vik, leder utvalg for oppvekst, utdanning og kultur i Lillehammer kommune
20 min

 

11:30
Presentasjon av Norske Kunstforeninger – utfordringer og muligheter i den nye regionen
Sten Nilsen, seniorrådgiver, og Christian Alex Kiøsterud, kommunikasjons- og organisasjonsrådgiver  Norske Kunstforeninger
15 min

11:45
Om institusjonsnettverket Kunstsentrene i Norge
Merete Hovdenak, daglig leder Kunstsentrene i Norge
15 min

 

Lunsj ca kl 12:00-12:40

12:40

Kulturstrategi som åpnet for arbeidsplasser for profesjonelle kunstnere
Kyrre Dahl, seksjonssjef Kultur Oppland fylkeskommune 

20 min13:10
Praktiske konsekvenser knyttet til Regionreformen og muligheter for å styrke regional kunstnerpolitikk.

Ruben Steinum, styreleder i Norske Billedkunstnere
20 min


13:30

Innlegg
Kjerstin G. Lundgård, leder for utvalg kultur Innlandet

20 min

13:50
Diskusjon/panelsamtale
ca 30 min

Pause

DEL 2 – UTSTILLINGSØKONOMI

14:30
Innlegg
 Billedkunstner
15 min


14:45
Innlegg
Tone Gellein, styreleder i Land Kunstforening
15 min

15:15
Honorar og vederlag – avtaler og praksis i feltet.
Kim Erik Dahlskås, juridisk rådgiver i Norske Billedkunstnere
45 min

 

16:00
Spørsmål, diskusjon
15 min

16:30
TAKK FOR I DAG

Informasjon kommer

Informasjon kommer

info kommer