I løpet av året 2020 inviterte Norske Billedkunstnere (NBK) til heldagsseminaret «Norske billedkunstnere i nytt landskap – samarbeid og utvikling i nye regionale strukturer» tre av de nye regionene i Norge. Etter planen vil seminaret holdes i ytterligere fem regioner når det er mulig å gjennomføre arrangementer med tilstrekkelig smittehvernhensyn. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Norske Kunstforeninger og Kunstsentrene i Norge (KiN).

Seminar i Trondheim. Foto: Trøndelag senter for samtidskunst.

Hvilke konsekvenser får regionreformen for kunstnere, kunstsentre og kunstforeninger?

Hvordan vil regionreformen påvirke kunstnernes virke rundt om i landet? Vil en omrokkering av ansvaret for kunst-og kulturoppgaver i det offentlige bidra til å styrke regional kunstnerpolitikk? Og hvordan kan de økonomiske rammene for utstilingsvirksomhet bedres?

Etter at regionreformen tiltrådte 1. januar 2020 har nitten fylkeskommuner blitt til elleve. En forflytning av ansvaret for kunst-og kulturoppgaver betyr også at større kommunale og fylkeskommunale enheter som skal forvalte det visuelle feltet trenger å få en oversikt over billedkunstneres behov. For kunstnerne er det nyttig å vite hvordan regionen vil arbeide med kunst- og kunstnerpolitikk. NBK vil gjennomføre åtte seminarer i ulike regioner, med mål om å styrke vårt felts regionale bransjeutvikling.

Programmet behandler temaene regionreform og utstillingsøkonomi.  Vi inviterer kunstnere, tillitsvalgte i våre grunnorganisasjoner, styrer og ansatte i kunstsentrene og kunstforeningene, fylkeskommune og kommune samt visningssteder til å delta. Vårt mål er at seminaret blir en møteplass for kompetanse- og erfaringsutveksling, slik at samarbeidet og forståelsen mellom de lokale aktørene i billedkunstfeltet rundt om i landet styrkes. Programmet vil tilpasses den enkelte region, og innholdet vil derfor variere noe. Blant de som vil holde innlegg finnes representanter fra NBK sentralt og NBKs distriktsorganisasjoner, Norske Kunstforeninger, KIN, samt billedkunstnere og politikere på både kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Vi setter også av tid til diskusjon.

Prosjektet er støttet av Kulturrådet, kreativ næring.

Trøndelag senter for samtidskunst, Trondheim
Mandag 10. februar 2020, kl. 10:00-16:00
Lunsj serveres kl. 12:00-12:30

– Påmelding HER (med forbehold om ledige plasser -alle påmeldte mottar bekreftelse pr epost)
– Facebook-event HER 
– Gratis deltagelse!


«Norske billedkunstnere i nytt landskap – samarbeid og utvikling i nye regionale strukturer»

DEL 1 – Regionreformen

Velkommen/ introduksjon
Gyrid Garshol, daglig leder Norske Billedkunstnere

Hvordan er bildet i den nye regionen? Konkrete endringer, muligheter og utfordringer for billedkunstnerne
Dennis (Kalle) Eriksson, styreleder Trøndelag Bildende Kunstner

Status regionreform på kulturområdet, og Balansekunst – kulturstrategien
Ingvill Dalseg, nestleder hovedutvalg for Kultur, Trøndelag Fylkeskommune

Om institusjonsnettverket Kunstsentrene i Norge (KiN)
Merete Hovdenak, daglig leder Kunstsentrene i Norge

Presentasjon av Norske Kunstforeninger
Anne-Grethe Thoresen, rådgiver Norske Kunstforeninger

Kunstforeningen i den «nye» regionen Trøndelag
Inger Marie Bakken, styremedlem Trondhjems Kunstforening

Storbykommunens utfordringer
Ola By Rise, direktør for kultur, næring og idrett, Trondheim Kommune

Praktiske konsekvenser knyttet til regionreformen og muligheter for å styrke regional kunstnerpolitikk
Ruben Steinum, styreleder i Norske Billedkunstnere

Diskusjon

DEL 2 – Utstillingsøkonomi

Innledning
Leiken Vik, billedkunstner

Økonomiske prioritering og tiltak hos oss som visningsrom
Randi Brockmann, daglig leder Trøndelag senter for samtidskunst

Hvordan kan kunstner og institusjon samarbeide rundt kommunikasjon og markedsføring?
Katrine Sviland, kommunikasjonsleder i Norske Billedkunstnere

Honorar og vederlag – avtaler og praksis i feltet
Kim Erik Dahlskås, juridisk rådgiver i Norske Billedkunstnere

Spørsmål, diskusjon

Moderator: Gyrid Garshol, daglig leder Norske Billedkunstnere

 

Telemark kunstsenter, Skien
Mandag 24. februar 2020, kl. 10:00-16:30
Lunsj serveres kl. ca 12:00/12:30

– Påmelding HER
– Med forbehold om ledige plasser.
– Gratis deltakelse!

«Norske billedkunstnere i nytt landskap – samarbeid og utvikling i nye regionale strukturer»

DEL 1 – Regionreformen (foreløpig program)

Velkommen/ introduksjon
Gyrid Garshol, daglig leder Norske Billedkunstnere

Hvordan er bildet i den nye regionen? Konkrete endringer, muligheter og utfordringer for billedkunstnerne
Siri Sandersen, styreleder Billedkunstnerne i Telemark og Hanne Marwold Clarke, styreleder Vestfold Bildende Kunstnere

Omorganisering av regionene i NK
NK-Sør

Kunstnerbyen Skien
Tom Erik Lønnerød, Skien Kommune

Presentasjon av Norske Kunstforeninger – utfordringer og muligheter i den nye regionen
Anne-Grethe Thoresen, rådgiver Norske Kunstforeninger

Om institusjonsnettverket Kunstsentrene i Norge
Merete Hovdenak, daglig leder Kunstsentrene i Norge

Presentasjon av Kunstsentrene i Vestfold Telemark
Tina Rigby Hanssen, daglig leder Vestfold Kunstsenter

Status regionreform på kulturområdet
Maja Foss Five, leder hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett, Vestfold Telemark

Innlegg
Else Blom,
direktør for kultur, regional identitet, idrett og frivillighet, Vestfold og Telemark fylkeskommue

Praktiske konsekvenser knyttet til Regionreformen og muligheter for å styrke regional kunstnerpolitikk
Ruben Steinum, styreleder i Norske Billedkunstnere

Diskusjon

DEL 2 – Utstillingsøkonomi (foreløpig program)

Kunstnerperspektivet
Verena Winkelmann, billedkunstner

Økonomiske prioritering og tiltak hos oss som visningsrom
Kari Berge, daglig leder Sandefjord Kunstforening

Hvordan kan kunstner og institusjon samarbeide rundt kommunikasjon og markedsføring
Katrine Sviland, kommunikasjonsrådgiver i Norske Billedkunstnere

Honorar og vederlag – avtaler og praksis i feltet
Kim Erik Dahlskås, juridisk rådgiver i Norske Billedkunstnere

Spørsmål, diskusjon

Moderator: Gyrid Garshol, daglig leder Norske Billedkunstnere

Bergen Kunsthall, Bergen
Tirsdag 8. september 2020, kl. 10:00 – 16:30
Lunsj serveres kl. ca 12:00 – 12:50

«Norske billedkunstnere i nytt landskap – samarbeid og utvikling i nye regionale strukturer»

DEL 1 – Regionreformen (kl. 10:00)

10:00
Registrering og kaffe

10:10
Velkommen/ introduksjon

Gyrid Garshol, daglig leder NBK

10:15
Situasjonen til billedkunstnerne i Vestland

Agnes Nedregård, styreleder Bildende Kunstneres forening Hordaland og Aud Marit Skarrebo Holmen, styreleder Biletkunstnarane i Sogn og Fjordane

Pause / kaffe

11:00
Presentasjon av Norske Kunstforeninger – utfordringer og muligheter i den nye regionen
Lena trydal, redaktør/kommunikasjonsrådgiver Norske Kunstforeninger

11:15
Om institusjonsnettverket Kunstsentrene i Norge

Merete Hovdenak, daglig leder Kunstsentrene i Norge

11:30
Status regionreform på Kulturområdet
Stian Jean Opedal Davies, leder av Hovedutval for kultur, idrett og integrering Vestland Fylkeskommune

Lunsj: ca. kl 12:00 – 12:50

12:50
Praktiske konsekvenser knyttet til Regionreformen og muligheter for å styrke regional kunstnerpolitikk

Ruben Steinum, styreleder i Norske Billedkunstnere

13:10
En Kulturkommunes ansvar og visjoner
Katrine Nødtvedt, Byråd for kultur, mangfold og likestilling Bergen kommune

13:30
Panelsamtale

Pause / kaffe

DEL 2 – Utstillingsøkonomi

14:30
Kunstnerskap med lokale ringvirkninger

Karina Siegmund, billedkunstner 

14:45
Innlegg fra et kunstnerperspektiv

John Audun Hauge, billedkunstner

15:00
Hvordan kan kunstner og institusjon samarbeide rundt kommunikasjon og markedsføring

Katrine Sviland, kommunikasjonsrådgiver i Norske Billedkunstnere

15:15
Honorar og vederlag – avtaler og praksis i feltet

Kim Erik Dahlskås, juridisk rådgiver i Norske Billedkunstnere

16:00
Spørsmål, diskusjon

16:30
Takk for i dag

Moderator: Gyrid Garshol, daglig leder Norske Billedkunstnere

Grunnet en stadig mer usikker utvikling knyttet til smittespredning av Covid-19, samt busstreik i store deler av landet, har Norske Billedkunstnere i samråd med Norske Kunstforeninger og Kunstsentrene i Norge, tatt en avgjørelse på at seminaret som skulle ha blitt arrangert på Rogaland Kunstsenter 07.10.20 blir avlyst.

Dette er på grunn av at det nå er knyttet såpass stor usikkerhet til avviklingen av denne typen fysiske arrangementer, og den reisingen på tvers av – og innad – i regionen, som seminaret ville ha medført. 

Vårt ønske er at seminarrekken skal være en god opplevelse som kjennes trygt for alle involverte, og ut i fra nåværende status har vi kommet fram til en samlet vurdering om at dette ikke er forsvarlig. Vi ønsker derfor heller å utsette arrangementene fram i tid, slik at de kan bli avviklet på en måte hvor det kjennes trygt at både innleggsholder og andre deltakere kan møtes på en god måte.

Grunnet en stadig mer usikker utvikling knyttet til smittespredning av Covid-19, samt busstreik i store deler av landet, har Norske Billedkunstnere i samråd med Norske Kunstforeninger og Kunstsentrene i Norge, tatt en avgjørelse på at seminaret som skulle ha blitt arrangert på Oppland Kunstsenter 19.10.20 blir avlyst.

Dette er på grunn av at det nå er knyttet såpass stor usikkerhet til avviklingen av denne typen fysiske arrangementer, og den reisingen på tvers av – og innad – i regionen, som seminaret ville ha medført. 

Vårt ønske er at seminarrekken skal være en god opplevelse som kjennes trygt for alle involverte, og ut i fra nåværende status har vi kommet fram til en samlet vurdering om at dette ikke er forsvarlig. Vi ønsker derfor heller å utsette arrangementene fram i tid, slik at de kan bli avviklet på en måte hvor det kjennes trygt at både innleggsholder og andre deltakere kan møtes på en god måte.

Informasjon kommer

Informasjon kommer

info kommer