Prosjektstøttesøknad

Informasjon om hva søknaden skal inneholde:

CV
CV må være vedlagt og skal inneholde oversikt over relevant utdanning, separatutstillinger, gruppe- og kollektivutstillinger, innkjøp, utsmykninger samt fullstendig liste over tildelte stipend og annet. Har du en lang CV, anbefaler vi at du lager et sammendrag der du trekker frem høydepunkter i karrieren din der de siste årene vektlegges spesielt. Den bør ikke overstige to A4-sider. Bruk gjerne en omvendt kronologisk rekkefølge, slik at de siste utstillingene eller den nyeste aktiviteten kommer øverst. Det vil ikke være anledning til å levere oppdatert versjon av CV etter søknadsfristen. Bruk av Æ, Ø, Å eller mellomrom er ikke tillatt i filnavnet. Legg alle CV-er i samme PDF ved søknad på vegne av gruppe.

Kort tekst om prosjektet
Skriv en kort og konkret tekst om hva du/dere søker midler for å gjennomføre. Maks 800 tegn inkludert mellomrom.

Utfyllende tekst om prosjektet
Prosjektbeskrivelse til søknaden som skal gi utdypende informasjon om bakgrunn, målsetting og gjennomføring av prosjektet. Teksten skrives/limes inn i en egen tekstboks, og kan ikke overstige 4000 tegn inkludert mellomrom.

Budsjett
Budsjettet skal inneholde forventede inntekter og kostnader, inkludert søknadssum og eventuelle andre finansieringskilder. Er prosjektet en del av et samarbeid med andre kunstarter, skal budsjettet for billedkunst-delen av prosjektet, spesifiseres særskilt. Budsjettet bør ikke overstige én (1) A4-side. Bruk av Æ, Ø, Å eller mellomrom er ikke tillatt i filnavnet.

Vedlegg: bilder og dokumentasjon
Antall bilde-, video- og lydvedlegg må begrenses til totalt syv (7) vedlegg per søknad. Materialet må ha relevans i forhold til søknaden. Bilder og video blir presentert for komiteen på en TV-skjerm under behandlingen. Skjermen viser bildene i 1920 x 1080 piksler. Dersom du har problemer med opplasting av bildemateriale, kan du sende dette til oss per post på minnepinne. Bilde- lyd- eller videovedlegg som leveres på minnepinne må være poststemplet senest 2. september.

 • Bilder
  Bildefiler lastes opp direkte i portalen. Godkjente filtyper: pdf, png, jpg. Én pdf bør ikke overstige to sider. Man kan for eksempel levere en PDF med to sider som viser ett bilde av verket når det er montert i rommet og ett bilde av selve verket. Levér gjerne pdf-er i liggende format dersom du har mulighet. Anbefalt størrelse på opplastet bildemateriale er 2MB som fungerer bra til visning på skjerm. Maks samlet filstørrelse: 20MB. Bruk av Æ, Ø, Å eller mellomrom er ikke tillatt i filnavnet.
 • Video og lyd
  Video og lyd kan ikke lastes opp som filer i portalen, men må legges ved som lenker lagret eksternt hos for eksempel Youtube, Vimeo eller SoundCloud. Lenker skal vise direkte til det aktuelle materialet. Dersom påloggingsinformasjon er påkrevd, må passord oppgis i tekstfeltet til hvert enkelt vedlegg. Husk at materialet må være tilgjengelig i minimum 3 måneder etter innsending av søknad.De som ønsker det kan laste opp et eget dokument med utfyllende informasjon om bilde- lyd- og/eller videovedleggene i søknaden (f.eks. opplysninger om teknikk, materiale eller annet), men dette er valgfritt. Maks én (1) A4-side.
 • Sende minnepinne i posten
  Dersom du har problemer med opplasting av bilder, video eller lyd, kan du sende dette til oss per post på minnepinne (USB-stick). Vi har ikke mulighet til å spille av CD/DVD. Vedlegg som leveres på minnepinne må være poststemplet senest 2. september. Legg ved returporto hvis du vil ha materialet i retur. Ikke avhentet materiale vil bli makulert. Skal du levere materialet personlig, må dette gjøres innen 2. september kl. 13.00 på NBKs kontor i Akersgata 7, 5. et.Postadresse:
  Norske Billedkunstnere, Akersgata 7, 0158 Oslo.
  Forsendelsen merkes med navn og “prosjektstøtte høst 2019”.

 

N    Kontakt/ veiledning
B    Norske Billedkunstnere, Avd. stipend og prosjektstøtte
K    23 25 60 35 / stipend@norskebilledkunstnere.no