Prosjektstøttesøknad

Viktig informasjon om hva søknaden skal inneholde:

  • CV

CV må være vedlagt og skal inneholde oversikt over relevant utdanning, separatutstillinger, gruppe- og kollektivutstillinger, innkjøp, utsmykninger samt fullstendig liste over tildelte stipend og annet. Har du en lang CV, anbefaler vi at du lager et sammendrag der du trekker frem høydepunkter i karrieren din der de siste årene vektlegges spesielt. Den bør ikke overstige to A4-sider. Bruk gjerne en omvendt kronologisk rekkefølge, slik at de siste utstillingene eller den nyeste aktiviteten kommer øverst. Det vil ikke være anledning til å levere oppdatert versjon av CV etter søknadsfristen. Bruk av Æ, Ø, Å eller mellomrom er ikke tillatt i filnavnet. Legg alle CV-er i samme PDF ved søknad på vegne av gruppe.

  • Kort tekst om prosjektet

Skriv en kort og konkret tekst om hva du/dere søker midler for å gjennomføre. Maks 800 tegn inkludert mellomrom.

  • Utfyllende tekst om prosjektet

Prosjektbeskrivelse til søknaden som skal gi utdypende informasjon om bakgrunn, målsetting og gjennomføring av prosjektet. Teksten skrives/limes inn i en egen tekstboks, og kan ikke overstige 4000 tegn inkludert mellomrom.

  • Budsjett

Budsjettet skal inneholde forventede inntekter og kostnader, inkludert søknadssum og eventuelle andre finansieringskilder. Er prosjektet en del av et samarbeid med andre kunstarter, skal budsjettet for billedkunst-delen av prosjektet, spesifiseres særskilt. Budsjettet skal ikke overstige én (1) A4-side. Bruk av Æ, Ø, Å eller mellomrom er ikke tillatt i filnavnet.

  • Vedlegg: bilder og dokumentasjon

Antall bilde-, video- og lydvedlegg må begrenses til totalt syv (7) vedlegg per søknad. Materialet må ha relevans i forhold til søknaden. Bilder og video blir presentert for komiteen på en TV-skjerm under behandlingen. Skjermen viser bildene i 1920 x 1080 piksler. Dersom du har problemer med opplasting av bildemateriale, kan du sende dette til oss per post på minnepinne/CD. Bilde- lyd- eller videovedlegg som leveres på minnepinne/CD må være poststemplet senest 14. mars.

Bilder
Bildefiler lastes opp direkte i portalen. Godkjente filtyper: pdf, png, jpg. Én pdf bør ikke overstige to sider. Man kan for eksempel levere en PDF med to sider som viser ett bilde av verket når det er montert i rommet og ett bilde av selve verket. Levér gjerne pdf-er i liggende format dersom du har mulighet. Anbefalt størrelse på opplastet bildemateriale er 2MB som fungerer bra til visning på skjerm. Maks samlet filstørrelse: 20MB. Bruk av Æ, Ø, Å eller mellomrom er ikke tillatt i filnavnet.

Video og lyd
Video og lyd kan ikke lastes opp som filer i portalen, men må legges ved som lenker lagret eksternt hos for eksempel Youtube, Vimeo eller SoundCloud. Lenker skal vise direkte til det aktuelle materialet. Dersom påloggingsinformasjon er påkrevd, må passord oppgis i tekstfeltet til hvert enkelt vedlegg. Husk at materialet må være tilgjengelig i minimum 3 måneder etter innsending av søknad.

De som ønsker det kan laste opp et eget dokument med utfyllende informasjon om bilde- lyd- og/eller videovedleggene i søknaden (f.eks. opplysninger om teknikk, materiale eller annet), men dette er valgfritt. Maks én (1) A4-side.

Sende minnepinne/CD i posten
Dersom du har problemer med opplasting av video eller lyd, kan du sende dette til oss per post på minnepinne/CD. Bildevedlegg e.l. som leveres på minnepinne/CD må være poststemplet senest 14. mars. Legg ved returporto hvis du vil ha materialet i retur. Ikke avhentet materiale vil bli makulert. Skal du levere materialet personlig, må dette gjøres innen 14. mars kl. 13.00 på NBKs kontor i Akersgata 7, 5. et.

Postadresse:
Norske Billedkunstnere, Avd. stipend og prosjektstøtte, Akersgata 7, 0158 Oslo.
Forsendelsen merkes med navn og “prosjektstøttesøknad våren 2019”.