Prosjektstøtte

Da Vederlagsfondets styre bestemte seg for å innføre sin prosjektstøtteordning i 1988, var det et forsøk på «å treffe et område mellom ordinære stipend og Kulturrådets støtteordninger som er mer rettet mot materialer og utstyr». Prosjekt ble definert ganske vidt, for eksempel var læring av kunstneriske teknikker og kunstteoretiske problemstillinger innenfor definisjonen. Et av argumentene fra fondsstyret for prosjektstøtten var at mange av de som den gang jobbet «utradisjonelt» ikke ble truffet av de gamle stipendordningene.

Prosjektstøtteordningen var til å begynne med innrettet slik at mottakerne først fikk et lån, som først når prosjektet ble avsluttet og rapport var innsendt, ble omgjort i støtte. Rapportene skulle brukes til å evaluere om ordningen hadde livets rett. Dersom prosjektet ikke ble forsøkt gjennomført overhodet, måtte prosjektstøtten tilbakebetales, het det i retningslinjene den gang. I dag er riset bak speilet for dem som er ferdig med prosjektet at «ny søknad om prosjektstøtte ikke blir behandlet før rapporten er innlevert.»

Beløpet som avsettes hvert år til prosjektstøtte tildeles av et underutvalg i Billedkunstnernes stipendkomité. Søknadsfrist to ganger i året.