Norske Billedkunstneres søknadsportal

I NBKs søknadsportal kan du søke

  • prosjektstøtte fra Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV) med frist to ganger i året (vår og høst)
  • stipend fra Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV) og Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) med frist medio oktober hvert år

Søknadene vurderes av NBKs stipendkomité som innstiller til prosjektstøtte og samtlige stipend. Stipendkomiteen velges av NBKs medlemmer for en periode på to år av gangen.

Du finner søknadsportalen her:

soknad.norskebilledkunstnere.no

Kontakt/ veiledning
Norske Billedkunstnere, avd. stipend og prosjektstøtte
23 25 60 35 / stipend@norskebilledkunstnere.no