Norske Billedkunstnere (NBK) er en paraplyorganisasjon som samler 3 000 medlemmer fordelt på 14 distriktsorganisasjoner og fem fagspesifikke, landsdekkende fagorganisasjoner, samt Unge Kunstneres Samfund (UKS). Vi jobber for å ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale rettigheter og interesser. Som medlem støtter du vårt fagpolitiske arbeid for bedring av kunstnernes vilkår. Medlemskap oppnås gjennom grunnorganisasjonene. Ordinær medlemskontingent for Norske Billedkunstnere er 1 600 kroner. Medlemskontingent for nye medlemmer under 35 år er 875 kroner de to første årene ved medlemskap (fra 2018). For pensjonister er medlemskontingenten 875 kroner.

Opptakskriterier

Fagorganisasjonene har ulike fagspesifikke vurderingskriterier for søkere. Kontakt din kunstneriske fagorganisasjon for en fullstendig oversikt over opptaksregler. Opptak til distriktsorganisasjonene skjer etter en samlet vurdering av søkerens kunstfaglige kompetanse.

Følgende tillegges vekt ved vurdering av opptak:

Søkere med mastergrad (MA) i billedkunst, kunst, kunstfag eller samtidskunst ved Universitetet i Bergen (UiB), Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet i Trondheim (NTNU) eller Universitetet i Tromsø (UiT), kvalifiserer til medlemskap. Søkere som har gjennomført studier i ordninger før innføring av kvalitetsreformen i høyere utdanning i 2002, det vil si hovedfag etter 4. og 5. studieår** eller diplom etter 4. studieår***, kvalifiserer også til medlemskap. Det samme gjelder for søkere med tilsvarende grad fra sammenlignbare institusjoner i utlandet*.

For søkere med bachelorgrad i kunst fra UiB, KHiO, NTNU og UiT, vurderes utdanningen i sammenheng med søkerens kunstneriske aktivitet, utsmykkingsoppdrag, innkjøp og stipendtildeling.

*Med sammenlignbare institusjoner menes utdanningsinstitusjoner som inngår i nettverk med UiB, KHiO, NTNU, UiT og skoler som gir rett til studielån fra Lånekassen.

** Hovedfag fra Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB), fagområde fotografi og grafikk, og hovedfag fra KHiO, fagområde farge og grafikk.

***Gjennomført fireårig studium ved KHiO, avdeling Statens Kunstakademi, gjennomført fireårig studium ved KHiB, avdeling Kunstakademiet, gjennomført fireårig studium ved NTNU, fakultet for arkitektur og billedkunst, Kunstakademiet i Trondheim.

Profesjonell kunstnerisk praksis gjennom dokumentert virksomhet ved nasjonale eller regionale visningsinstitusjoner driftet av stat, fylke eller kommune, kunstnerorganisasjonenes egne visningssteder og seriøse private museer og gallerier. Videre vurderes profesjonsnivået gjennom deltagelse på nasjonale og regionale utstillinger med åpen innsending, eller deltagelse på ulike regionale, nasjonale og internasjonale biennaler eller festivaler innenfor ulike kunstneriske felt.

Deltagelse på kunstmesser, gjennom gallerist og uavhengige eller selvorganiserte formidlingsarenaer tas også til vurdering – avhengig av visningsarenaenes prestisje og kvalitetsrenommé.

Andre formidlingskanaler utenfor det institusjonelle rommet, det være seg det museale, private, frivillige eller kunstnerstyrte, der kunstnerisk virksomhet benytter seg av performativ og/eller relasjonell strategi, vektlegges også i vurderingen.

Generelt må søkeren dokumentere kunstnerisk aktivitet på relevant vis – i form av omtale, anmeldelser, publikasjoner, egendokumentasjon med mer. Den enkelte grunnorganisasjonen angir selv hvilke analoge og digitale formater som kan sendes til vurdering.

Utsmykkingsoppdrag og premierte utkast til utsmykning nasjonalt og internasjonalt tillegges vekt i en vurdering av opptak. Oppdrag i regi av KORO (tidligere Utsmykkingsfondet) signaliserer kvalitet og profesjonalitet i det kunstneriske arbeidet. Innkjøp av løse arbeider regnes ikke som utsmykking i denne sammenhengen.

Søkeren må dokumentere aktiviteten på relevant vis – i form av omtale, anmeldelser, publikasjoner, egendokumentasjon med mer. Den enkelte grunnorganisasjonen angir selv hvilke analoge og digitale formater som kan sendes til vurdering.

Med innkjøp menes kjøp av billedkunst til faste samlinger – både offentlige og private –  i inn- og utland. Innkjøp i disse kategoriene indikerer et kunstnerskap av høy kvalitet. Søkeren må dokumentere innkjøpet.

Tildelt stipend enten regionalt, nasjonalt eller internasjonalt, indikerer kunstnerisk kvalitet på et profesjonelt nivå. Det bør fremkomme i søknad om stipendtildelingen er vurdert av fagfeller eller annen faglig kompetent jury.

Mottatte priser enten regionalt, nasjonalt eller internasjonalt, indikerer kunstnerisk kvalitet på et profesjonelt nivå. Det bør fremkomme om pristildelingen er vurdert av fagfeller eller annen faglig kompetent jury.

Hva får du som medlem i Norske Billedkunstnere?

Foruten et abonnement på Norges lengste nålevende kunstpublikasjon – fagbladet Billedkunst – får medlemmer tilgang til blant annet kunstneropphold og gunstige forsikringsordninger. Se fullstendig oversikt over medlemsfordeler under.

Advokat Hilde Sjeggestad er fast ansatt i NBK, og har vært medlemmenes og organisasjonens juridiske rådgiver siden 1987. Innenfor tilgjengelig kapasitet er juridisk bistand gratis for medlemmer.

Kontakt Hilde på e-post eller på telefon 22 55 20 20.

Kunstnerforsikringen en egen forsikringsordning for medlemmer av en rekke kunstnerorganisasjoner. Organisasjonene har gått sammen om å innhente tilbud på medlemsforsikringer på vegne av en stor gruppe med medlemmer, og valgte forsikringsleverandøren Tryg Forsikring. For de opplistede private forsikringene og næringsforsikringene er det fremforhandlet egne vilkår og priser for organisasjonene som samarbeider om Kunstnerforsikringen. Som medlem kan du eksempelvis tegne personforsikringer som dekker ved død og uførhet – både for deg selv og for ektefelle/samboer – til langt lavere priser enn det man kan oppnå som privatperson uten medlemskap. For eksempel kan det for de fleste være fornuftig å tegne en dødsrisikoforsikring i Kunstnerforsikringen i stedet for en dyr gjeldsforsikring på boliglånet i banken, siden en gjeldsforsikring ofte vil koste det mangedobbelte. Sjekk selv i prislisten hva du kan spare.

I tillegg til de private forsikringene og næringsforsikringene med egne priser og vilkår for Kunstnerforsikringen, så kan du som medlem få rabatt på alle øvrige forsikringer ved å kontakte Tryg og vise til forsikringssamarbeidet din organisasjon har inngått. Du kan da få rabatt på Trygs forsikringer på bil, hus, båt, fritidsbolig m.m., og avhengig av hvor mange forsikringer du tegner vil du få en rabatt på mellom 17 og 27 prosent på Trygs ordinære priser.

Som kunstner har du kanskje også behov for næringsforsikringer, og Kunstnerforsikringen tilbyr egne medlemsbetingelser på blant annet yrkesskadeforsikring, kontorforsikring og sykeavbruddsforsikring. Se mer om disse under informasjonen om det enkelte produkt. Hvis du også har behov for andre næringsforsikringer – for eksempel atelierforsikring eller transportforsikring for kunst – kan du kontakte Tryg og få medlemsrabatt også på disse.

Norske Billedkunstnere samarbeider med følgende organisasjoner om Kunstnerforsikringen:

NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere

Norsk Komponistforening

Norsk Skuespillerforbund

Grafill

Norske Dansekunstnere

Forbundet Frie Fotografer

Norsk Filmforbund

Norske Kunsthåndverkere

De enkelte organisasjonene er forsikringstakere i de kollektive forsikringsavtalene. Medlemmene er forsikret/sikret.

Forsikringsrådgiver og megler for Kunstnerforsikringen og kunstnerorganisasjonene er Bafo Forsikringsmegling AS (org nr 971 189 452). Bafo driver også forsikringskontoret der medlemsrådgiverne sitter. For forsikringsformidlingen mottar Bafo en godtgjørelse fra organisasjonene og en andel av forsikringspremien som medlemmene betaler.

Kontakt Kunstnerforsikringen for et godt tilbud på kollektive forsikringer:

Telefon: 23 11 33 16

The International Association of Art (IAA) Europe er et nettverk med rundt 40 nasjonale medlemsorganisasjoner som representerer visuelle kunstnere. Norske Billedkunstnere er nettverkets norske medlemsorganisasjon – og dermed den eneste kunstnerorganisasjonen i Norge som kan tilby medlemmer IAA-kortet. På baksiden av ditt medlemskort finnes ditt IAA-kort (International Identity Card for Professional Artists).  

IAA Europe representerer en av fem kulturelle regioner i verden som utgjør International Association of Art (IAA) – den største internasjonale ikke-statlige organisasjonen for visuelle kunstnere, med over 100 medlemsorganisasjoner. IAA har vært tilknyttet UNESCO siden 1954, og samarbeider med andre organisasjoner som driver innenfor kunst og kultur. IAA distribuerer et identitetskort for profesjonelle kunstnere, som gir nedsatt pris eller gratis adgang til utstillinger og visningssteder i Norge og utlandet.

I 1910 undertegnet blant andre Christian Krohg en kontrakt med Forsvarsdepartementet om å leie kommandantboligen på Citadelløya, til evig tid. Han og de andre representerte Bildende Kunstneres styre – forgjengeren til Norske Billedkunstnere (NBK).

Medlemmer av NBK har muligheten til å søke om rimelige opphold her i sommerhalvåret. Det leies ut seks rom med i alt 15 sengeplasser. Opphold skjer på ukesbasis – fra mandag til søndag. Hele huset kan leies for 8 000 kroner per uke, ellers er priser henholdsvis 1 500 kroner for voksen og 750 kroner for barn. Ateliermuligheter. Fiske- og bademuligheter.

Søknad med ønsket tidsperiode og antall voksne/barn, sendes på e-post til nbk@billedkunst.no. Opphold prioriteres til søkere som ikke tidligere har vært på øya, dernest søkere som ikke har vært der på lenge. Tildeling skjer i februar/mars.

Ny-Ålesund er verdens nordligste bosetning og befinner seg 79º nord. Dette bittelille stedet er opprinnelig et nedlagt gruvesamfunn, omgjort til et internasjonalt forskningssenter for klima og miljø. Befolkningen varierer fra rundt 30 personer om vinteren til 150 om sommeren, når forskerne invaderer det lille samfunnet. Gruveselskapet Kings Bay disponerer hytta i perioden 1. juni–20. august hvert år – ellers er den ledig for medlemmer av Norske Billedkunstnere (NBK). Det går fly to ganger i uken tur/retur mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund, og et opphold der er en mulighet til å oppleve de unike naturen og de ekstreme klimavariasjonene.

Kunstnerhytta ligger midt i Ny-Ålesund og har ett soverom, bad og kombinert stue og kjøkken. Dersom det er ønskelig, og økonomien strekker til, er det plass til en liten familie i den rundt 60 kvadratmeter store hytta. Det er ikke tilknyttet atelier, men det er mulig å gjøre mindre arbeider inne.

Opphold i Ny-Ålesund fås ved å sende søknad med prosjektbeskrivelse til NBK. Ved godkjenning kan kunstneren søke om økonomisk støtte på 20 000 kroner fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH). Gjennom andre stipendordninger er det mulig å få dekket de resterende reise- og oppholdsutgiftene.

Alle måltider inntas på messa i forskningsstasjonen, og besøkende betaler for kost og losji til Kings Bay. På grunn av fare for isbjørn og de ekstreme værforholdene er det uforsvarlig å ferdes alene utenfor byområdet. Skal en bevege seg utenfor stasjonen, må en ha bestått skyteprøve – og bære våpen.

For mer informasjon og søknadsskjema, kontakt oss på e-post.

Mer informasjon kommer.