Norske Billedkunstnere (NBK) er en paraplyorganisasjon som samler 3 000 medlemmer fordelt på 14 distriktsorganisasjoner og fem fagspesifikke, landsdekkende fagorganisasjoner, samt Unge Kunstneres Samfund (UKS).

Medlemskontingent

Ordinær medlemskontingent for Norske Billedkunstnere er 1 700 kroner. Det er 50% rabatt for pensjonister over 67 år, og for nye medlemmer som er under 35 år, eller er i de to første årene etter endt utdanning.

Opptakskriterier

Medlemskap oppnås automatisk dersom du blir medlem av en av våre grunnorganisasjoner. Direkte medlemskap er altså ikke en mulighet. Fagorganisasjonene har ulike fagspesifikke vurderingskriterier for søkere. Kontakt din kunstneriske fagorganisasjon for en fullstendig oversikt over opptaksregler. Opptak til distriktsorganisasjonene skjer etter en samlet vurdering av søkerens kunstfaglige kompetanse.

Følgende tillegges vekt ved vurdering av opptak:

Søkere med mastergrad (MA) i billedkunst, kunst, kunstfag eller samtidskunst ved Universitetet i Bergen (UiB), Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet i Trondheim (NTNU) eller Universitetet i Tromsø (UiT), kvalifiserer til medlemskap. Søkere som har gjennomført studier i ordninger før innføring av kvalitetsreformen i høyere utdanning i 2002, det vil si hovedfag etter 4. og 5. studieår** eller diplom etter 4. studieår***, kvalifiserer også til medlemskap. Det samme gjelder for søkere med tilsvarende grad fra sammenlignbare institusjoner i utlandet*.

For søkere med bachelorgrad i kunst fra UiB, KHiO, NTNU og UiT, vurderes utdanningen i sammenheng med søkerens kunstneriske aktivitet, utsmykkingsoppdrag, innkjøp og stipendtildeling.

*Med sammenlignbare institusjoner menes utdanningsinstitusjoner som inngår i nettverk med UiB, KHiO, NTNU, UiT og skoler som gir rett til studielån fra Lånekassen.

** Hovedfag fra Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB), fagområde fotografi og grafikk, og hovedfag fra KHiO, fagområde farge og grafikk.

***Gjennomført fireårig studium ved KHiO, avdeling Statens Kunstakademi, gjennomført fireårig studium ved KHiB, avdeling Kunstakademiet, gjennomført fireårig studium ved NTNU, fakultet for arkitektur og billedkunst, Kunstakademiet i Trondheim.

Profesjonell kunstnerisk praksis gjennom dokumentert virksomhet ved nasjonale eller regionale visningsinstitusjoner driftet av stat, fylke eller kommune, kunstnerorganisasjonenes egne visningssteder og seriøse private museer og gallerier. Videre vurderes profesjonsnivået gjennom deltagelse på nasjonale og regionale utstillinger med åpen innsending, eller deltagelse på ulike regionale, nasjonale og internasjonale biennaler eller festivaler innenfor ulike kunstneriske felt.

Deltagelse på kunstmesser, gjennom gallerist og uavhengige eller selvorganiserte formidlingsarenaer tas også til vurdering – avhengig av visningsarenaenes prestisje og kvalitetsrenommé.

Andre formidlingskanaler utenfor det institusjonelle rommet, det være seg det museale, private, frivillige eller kunstnerstyrte, der kunstnerisk virksomhet benytter seg av performativ og/eller relasjonell strategi, vektlegges også i vurderingen.

Generelt må søkeren dokumentere kunstnerisk aktivitet på relevant vis – i form av omtale, anmeldelser, publikasjoner, egendokumentasjon med mer. Den enkelte grunnorganisasjonen angir selv hvilke analoge og digitale formater som kan sendes til vurdering.

Utsmykkingsoppdrag og premierte utkast til utsmykning nasjonalt og internasjonalt tillegges vekt i en vurdering av opptak. Oppdrag i regi av KORO (tidligere Utsmykkingsfondet) signaliserer kvalitet og profesjonalitet i det kunstneriske arbeidet. Innkjøp av løse arbeider regnes ikke som utsmykking i denne sammenhengen.

Søkeren må dokumentere aktiviteten på relevant vis – i form av omtale, anmeldelser, publikasjoner, egendokumentasjon med mer. Den enkelte grunnorganisasjonen angir selv hvilke analoge og digitale formater som kan sendes til vurdering.

Med innkjøp menes kjøp av billedkunst til faste samlinger – både offentlige og private –  i inn- og utland. Innkjøp i disse kategoriene indikerer et kunstnerskap av høy kvalitet. Søkeren må dokumentere innkjøpet.

Tildelt stipend enten regionalt, nasjonalt eller internasjonalt, indikerer kunstnerisk kvalitet på et profesjonelt nivå. Det bør fremkomme i søknad om stipendtildelingen er vurdert av fagfeller eller annen faglig kompetent jury.

Mottatte priser enten regionalt, nasjonalt eller internasjonalt, indikerer kunstnerisk kvalitet på et profesjonelt nivå. Det bør fremkomme om pristildelingen er vurdert av fagfeller eller annen faglig kompetent jury.

Hva får du som medlem i Norske Billedkunstnere?

Foruten et abonnement på Norges eldste nålevende kunstpublikasjon – fagbladet Billedkunst, får medlemmer tilgang til blant annet kunstneropphold og gunstige forsikringsordninger. Se fullstendig oversikt over medlemsfordeler under.

Norske Billedkunstnere tilbyr juridisk rådgivning til medlemmer. Juridisk bistand gjelder kun i saker som er knyttet til kunstnerisk praksis.

Kontakt våre juridiske rådgivere Kim Erik Dalskås og Yngvild Greiner Solberg:
E-post: jus@norskebilledkunstnere
Telefon: 22 55 20 20 (telefontid tirsdag–torsdag mellom 10.00–15.00)

 

Kunstnerforsikringen en egen forsikringsordning for medlemmer av en rekke kunstnerorganisasjoner. Organisasjonene har gått sammen om å innhente tilbud på medlemsforsikringer på vegne av en stor gruppe med medlemmer, og valgte forsikringsleverandøren Tryg Forsikring. For de opplistede private forsikringene og næringsforsikringene er det fremforhandlet egne vilkår og priser for organisasjonene som samarbeider om Kunstnerforsikringen. Som medlem kan du eksempelvis tegne personforsikringer som dekker ved død og uførhet – både for deg selv og for ektefelle/samboer – til langt lavere priser enn det man kan oppnå som privatperson uten medlemskap. For eksempel kan det for de fleste være fornuftig å tegne en dødsrisikoforsikring i Kunstnerforsikringen i stedet for en dyr gjeldsforsikring på boliglånet i banken, siden en gjeldsforsikring ofte vil koste det mangedobbelte. Sjekk selv i prislisten hva du kan spare.

I tillegg til de private forsikringene og næringsforsikringene med egne priser og vilkår for Kunstnerforsikringen, så kan du som medlem få rabatt på alle øvrige forsikringer ved å kontakte Tryg og vise til forsikringssamarbeidet din organisasjon har inngått. Du kan da få rabatt på Trygs forsikringer på bil, hus, båt, fritidsbolig m.m., og avhengig av hvor mange forsikringer du tegner vil du få en rabatt på mellom 17 og 27 prosent på Trygs ordinære priser.

Som kunstner har du kanskje også behov for næringsforsikringer, og Kunstnerforsikringen tilbyr egne medlemsbetingelser på blant annet yrkesskadeforsikring, kontorforsikring og sykeavbruddsforsikring. Se mer om disse under informasjonen om det enkelte produkt. Hvis du også har behov for andre næringsforsikringer – for eksempel atelierforsikring eller transportforsikring for kunst – kan du kontakte Tryg og få medlemsrabatt også på disse.

Norske Billedkunstnere samarbeider med følgende organisasjoner om Kunstnerforsikringen:

NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere

Norsk Komponistforening

Norsk Skuespillerforbund

Grafill

Norske Dansekunstnere

Forbundet Frie Fotografer

Norsk Filmforbund

Norske Kunsthåndverkere

 

Kontakt Kunstnerforsikringen på telefon: 23 11 33 16.

The International Association of Art (IAA) Europe er et nettverk med rundt 40 nasjonale medlemsorganisasjoner som representerer visuelle kunstnere. Norske Billedkunstnere er nettverkets norske medlemsorganisasjon – og dermed den eneste kunstnerorganisasjonen i Norge som kan tilby medlemmer IAA-kortet (International Identity Card for Professional Artists). På baksiden av ditt medlemskort finnes ditt IAA-kort.  

IAA Europe representerer en av fem kulturelle regioner i verden som utgjør International Association of Art (IAA) – den største internasjonale ikke-statlige organisasjonen for visuelle kunstnere, med over 100 medlemsorganisasjoner. IAA har vært tilknyttet UNESCO siden 1954, og samarbeider med andre organisasjoner som driver innenfor kunst og kultur. IAA distribuerer identitetskort for profesjonelle kunstnere, som gir nedsatt pris eller gratis adgang til  en rekke utstillinger og visningssteder i Norge og utlandet.

Se oversikt over visningssteder og utstillinger

I 1910 undertegnet blant andre Christian Krohg en kontrakt med Forsvarsdepartementet om å leiekommandantboligen på Citadelløya, til evig tid. Han og de andre representerte Bildende Kunstneres styre – forgjengeren til Norske Billedkunstnere (NBK).

Medlemmer av NBK har muligheten til å søke om rimelige opphold her i sommerhalvåret. Det leies ut seks rom med i alt 15 sengeplasser. Opphold skjer på ukesbasis i 8 uker om sommeren – fra mandag til søndag. Hele huset leies for 9 000 kroner per uke. Ateliermuligheter. Fiske- og bademuligheter.

Søknad med ønsket tidsperiode og antall voksne/barn, sendes på e-post til NBK. Opphold prioriteres til søkere som ikke tidligere har vært på øya, dernest søkere som ikke har vært der på lenge. Tildeling skjer i første halvdel av mars, så søknader må være inne til 1.mars.

Ny-Ålesund er verdens nordligste bosetning og befinner seg 79º nord. Dette bittelille stedet er opprinnelig et nedlagt gruvesamfunn, omgjort til et internasjonalt forskningssenter for klima og miljø. Befolkningen varierer fra rundt 30 personer om vinteren til 150 om sommeren, når forskerne invaderer det lille samfunnet. Gruveselskapet Kings Bay disponerer hytta i perioden 1. juni–20. august hvert år – ellers er den ledig for medlemmer av Norske Billedkunstnere (NBK). Det går fly to ganger i uken tur/retur mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund, og et opphold der er en mulighet til å oppleve de unike naturen og de ekstreme klimavariasjonene.

Opphold i Ny-Ålesund fås ved å sende søknad med prosjektbeskrivelse til NBK. Ved godkjenning kan kunstneren søke om økonomisk støtte på 20 000 kroner fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH). BKH vil ikke bevilge økonomisk støtte for nye søknader i 2021. Beslutningen kom i etterkant av koronautbruddet.

Alle måltider inntas på messa i forskningsstasjonen, og besøkende betaler for kost og losji til Kings Bay. På grunn av fare for isbjørn og de ekstreme værforholdene er det uforsvarlig å ferdes alene utenfor byområdet. Skal en bevege seg utenfor stasjonen, må en ha bestått skyteprøve – og bære våpen.

For mer informasjon og søknadsskjema, kontakt oss på e-post.

Rabatt oppnås ved fremvisning av medlemskort dersom intet annet er spesifisert.

  • Rammeverksteder

Artifix – Galleri & Innramming tilbyr 25 prosent rabatt på innramming av egne verk.

Mester Rammer tilbyr 20 prosent kunstnerrabatt ved innramming av egne verk.

Brodins tilbyr 15 prosent rabatt på innramming av egne verk.

Krane Galleri & Rammeverksted gir opptil 20 prosent rabatt på innramming.

  • Kunstmateriell

Thaugland giropp til 35 prosent rabatt på varer. I tillegg til å vise medlemskort oppgir du kode: 1242009 ved kjøp.

Minde Snekkeri tilbyr 15 prosent rabatt på heltre plank i ulike tresorter – xfiner, MDF og finert MDF. Medlemmer får 20 prosent rabatt ved kjøp av hele plater av xfiner og MDF 244 x 122 cm.

Christ Engebretsen & Søn gir 10 prosent rabatt på ordinære varer. Rabatten øker etter hvert som man kjøper materiell. Les mer om rabattvilkår på tegne.no.

Happy Homes Torshov gir 20 prosent rabatt på maling fra Gjøco, tape, maleverktøy og kunstprodukter.

Malepaletten Bergen gir 10 prosent rabatt på ordinære varer.

Torso Vulkan gir 10 prosent rabatt til NBKs medlemmer. (Tilbyr også gratis medlemskort som gir økt rabatt etterhvert som man gjør innkjøp)

Tudos tilbyr 15 prosent rabatt på alle produkter. Kontakt NBK på e-post for å få medlemskode: katrine@norskebilledkunstnere.no

  • Fakturatjeneste

Sendregning.no gir 30 prosent rabatt på alle tjenester. Rabatten oppnås ved først å registerere deg som bruker på nettsiden; deretter sender du en e-post til hjelp@sendregning.no, med navn, organisasjontilhørighet og medlemsnummer.

  • Hotell

Thon Hotell gir 12–15 prosent rabatt på hotellrom (15 prosent ved bestilling mer enn 12 dager i forveien). Kontakt Norske Billedkunstnere på e-post nbk@norskebilledkunstnere.no for å benytte deg av rabatten.

  • Regnskap

Fiken gir 15 prosent rabatt på sitt regnskapssystem. Dette er et enkelt online regnskapsprogram, et system som er rettet mot små selskaper (AS og enkeltpersonforetak) og som gjør det enklere å føre eget regnskap. Rabatten oppnås ved å opplyse om medlemskap ved bestilling.

Tripletex gir deg gratis etablering når du velger regnskapsprogrammet deres. Dette er et brukervennlig regnskapsprogram, laget for et sømløst samarbeid med regnskapsførere. Rabatten oppnås ved å ta kontakt med Frederik Mohn i Tripletex, på frederik.mohn@tripletex.no eller telefon +47 41 07 82 85

Om personvern

Behandlingsansvarlig

Som daglig leder er Gyrid Garshol på vegne av Norske Billedkunstnere (NBK) ansvarlig for organisasjonens behandling av personopplysninger. Administrasjonskonsulent har det daglige ansvaret for databehandling i medlemsregisteret, mens leder for stipendbehandling, redaktør for Billedkunst og leder for Høstutstillingen er ansvarlige for behandling av personopplysninger i sine respektive avdelinger. Kommunikasjonsrådgiver har ansvaret for behandlingen av personopplysninger ved utsending av nyhetsbrev fra Mynewsdesk, våre hjemmesider samt Facebook. Våre 20 grunnorganisasjoner har selv ansvaret for behandling av personopplysninger for egne medlemmer.

Personopplysninger som lagres

Dersom en søker opptak som medlem i NBK eller registrerer bruker i søkeportal for å søke Høstutstillingen, stipend eller prosjektstøtte, er en nødt til å oppgi personopplysninger. Hvilke personopplysninger som blir lagret avhenger av hvilket formål det skal brukes til.

Administrasjonen mottar personopplysninger fra våre 20 grunnorganisasjoner ved innmelding av medlemmer. Informasjon som lagres er: fullt navn, fødselsdato, e-postadresse, adresse, poststed, postnummer, telefonnummer og fylke.

For søkere av stipend eller prosjektstøtte  blir følgende oppgitte personopplysninger i søkeportalen lagret: fullt navn, adresse, postnummer, fylke, poststed, fødested, skattekommune, CV, fagfelt/disiplin, hjemmeside, dokumentert kunstnerisk arbeid, kontonummer, telefonnummer, e-postadresse, fødselsnummer, kjønn, opplysninger om søker er innehaver av stipend, og informasjon om søker er student.

For søkere til Høstutstillingen blir følgende personopplysninger lagret i søkeportalen: fullt navn, e-postadresse, telefonnummer, kjønn, adresse og passord. Administrasjonen for Høstutstillingen mottar personnummer fra  kunstnerne som kommer videre til andre juryering.

Formål med behandlingen

Formålet med behandlingen av personopplysningene er å kunne formidle informasjon til  våre medlemmer, kontakte kunstnere som skal stille ut ved Høstutstillingen, utbetale stipend og prosjektstøtte fra Billedkunstnernes Vederlagsfond samt sende tildelingsliste med kontaktinformasjon til Bildende Kunstneres Hjelpefond  –som selv sender ut tildelingsbrev og utbetaler sine stipender.

Formålet med å innhente personopplysninger til NBKs medlemsregister er for å kunne utstede faktura for betaling av medlemskontingent, holde historikk og statistikk av medlemsregisteret (til intern bruk til eksempelvis til landsmøter, ledermøter eller styrearbeid), sende ut fagtidsskriftet Billedkunst og nyhetsbrev med relevant informasjon knyttet til organisasjonsarbeid og fagpolitikk. Det er frivillig å motta nyhetsbrev fra NBK, og en kan enkelt velge å avregistrere seg gjennom en lenke i e-posten. Medlemsregisteret benyttes også når det foregår valg av Norske Billedkunstneres stipendkomité og Den Nasjonale Jury. Medlemmer har stemmerett, og blir kontaktet via e-postadresse, postadresse eller telefon for å avgi sin stemme. Ved utsending av fagtidsskriftet Billedkunst, eksporteres medlemsregisteret til en egen liste med kontaktinformasjon til trykkeriet Nilz og Otto for distribusjon.

Grunnlaget for behandlingen

Personopplysninger i medlemsregisteret benyttes for å oppfylle medlemsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å føre statistikk og historikk, gi deg informasjon og sende deg faktura for medlemskontingent i forbindelse med ditt medlemskap via din e-postadresse. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. Ønsker du ikke lenger å være medlem, må du varsle oss per e-post eller ringe (se kontaktinformasjon nederst på siden).  

Grunnlaget for å behandle personopplysninger i søkeportalen er for å kunne utføre behandling av søknader til Høstutstillingen, prosjektstøtte eller stipend. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å sende deg informasjon om Høstutstillingen, føre statistikk og historikk, sende deg tildelingsbrev, utbetale innvilget stipend eller prosjektstøtte. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst melde i fra om at du ønsker din brukerprofil slettet fra søkeportalen.

Innhenting av personopplysninger

Personopplysninger til medlemsregisteret innhentes fra grunnorganisasjonene, der våre medlemmer først registreres. I søkeportalen til stipend / prosjektstøtte og Høstutstillingen, fyller søkere selv inn personopplysninger. Dersom administrasjonen trenger tilleggsopplysninger, innhentes disse via e-post.

Utlevering av opplysninger

NBK utleverer ikke personopplysninger til tredjeparter andre enn til sine databehandlere. Norske Billedkunstnere vil ikke dele, selge, overføre eller på noen annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

NBK kan utlevere ikke-sensitive opplysninger til spørreundersøkelser, kartlegginger og forskningsformål dersom NBK anser at formålet er i tråd med organisasjonens og medlemmenes interesser. NBK skal da kreve en skriftlig forsikring om at undersøkelsesansvarlig følger personvernlovgivningen og at personopplysningene slettes når undersøkelsen er fullført.

Sletting av personopplysninger

Personopplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt medlemsskap, lagres i vårt aktive medlemsregister og blir del av vår historikk og statistikk. Ingenting slettes såfremt NBK ikke får beskjed om annet.

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med registrering av brukere i våre to søkeportaler, lagres så lenge søkeportalen er driftet og operativ i NBK. Ved ønske om sletting av bruker i søkeportal, må man sende en forespørsel om dette gjennom søkeportalen i egen fane som heter personvern. Søkerlister og tildelingslister blir automatisk grunnlag for historikk og statistikk.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil lagres i inntil fem år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vår IT-avdeling, CAP10, sørger for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. NBK har databehandleravtaler med alle sine databehandlere, der alle sikkerhetsrutiner er nøyaktig beskrevet. I databehandleravtalen mellom NBK og CAP10, plikter CAP10 å ha planlagte og systematiske tiltak som løpende skal sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet i tråd med kravene i personopplysningsloven og personopplysningsforskriften samt eventuelle andre spesifikke sikkerhetskrav som er skriftlig avtalt med NBK.

CAP10 har rutiner for logging av feil og avvik i systemet. Avviksmelding etter personopplysningsforskriftens § 2-6, skal skje ved at CAP10 melder avviket til NBK. NBK har deretter ansvaret for at avviksmeldingen sendes Datatilsynet. Det skal iverksettes tiltak for å minimalisere mulig skade.

CAP10 vil ikke levere ut identiteter til NBKs data uten at NBK ber om dette skriftlig. CAP10 sørger for sikkerhetskopier av systemet og data iht. gjeldende avtale.

I databehandleravtalen mellom NBK og Mediebruket som har utviklet og drifter søkeportalen, står det tydelig beskrevet hvordan begge søkeportaler sikrer informasjon ved at nettstedet blir overført med HTTPS. SSL-sertifikat (Secured Sockets Layer) som sikrer trygg kommunikasjon. Krypteringen sørger for konfidensialitet ved innsendelse av søknadsskjema og brukerregistrering.

I medlemsregisteret sikres informasjon ved egne sikkerhetsrutiner hos Hatteland Solutions, som drifter NBKs server.