Norske Billedkunstneres (NBK) 16. ordinære landsmøte finner sted 3. – 4. juni 2021. På denne siden følger informasjon om hva som kan være nyttig å merke seg som som delegat, samt ytterligere vedlegg til saker og valg.

Viktige frister

  • 15. mars: I NBKs vedtekter § 6.2 Frister; heter det at «saker til landsmøtet fremmes til sentralstyret og må være innkommet innen 15. mars.» Fristen gjelder også forslag til kandidater til verv i NBKs organer. Saker og forslag innkommet etter denne dato kan ikke påregnes behandlet.

  • 3. mai: Vedtektene pålegger sentralstyret å sende ut endelig dagsorden og sakspapirer minst én måned før møtet. Utsending av sakspapirene vil derfor skje innen 3. mai.

  • 20. mai: Grunnorganisasjonene skal gi sentralstyret skriftlig melding (via haakon@norskebilledkunstnere.no) om valgte delegater og vara for delegatene, senest 14 dager før møtet.

Her finner du skjema, meldinger og relevant informasjon om landsmøtet