Administrasjonen i Norske Billedkunstnere holder til i Akersgata 7 i Oslo. T: 23 25 60 30 (telefontid mandag–torsdag mellom 9.00–15.00. Stengt fredag).

Ruben Steinum

Styreleder

920 92 350

Gyrid Garshol

Daglig leder

971 71 944

Gyrid har overordnet ansvar for personalet, daglig drift og organisasjonenes forvaltningsoppgaver. Hun driver økonomi- og virksomhetsstyring for organisasjonens fire avdelinger.

Katrine Sviland

Kommunikasjonsrådgiver

938 83 600

Katrine er kommunikasjonsansvarlig, nettredaktør og pressekontakt for organisasjonen, inkludert Høstutstillingen.

Inger Haraldsen

Administrasjonssekretær

23 25 60 32

Inger tar imot generelle henvendelser fra medlemmer, og administrerer og vedlikeholder medlems- og abonnentlister.

Hilde Sjeggestad

Advokat

22 55 20 20

Hilde kan kontaktes for spørsmål av juridisk karakter, og kan gi medlemmer gratis juridisk bistand (innenfor tilgjengelig kapasitet) knyttet til kunstnerisk praksis.

Hanne Paulsen Mandelid

Leder for stipendbehandling (vikariat)

23 25 60 41

Hanne har det overordnede ansvaret for behandling av søknader om stipend og prosjektstøtte.

Tomas Bjerke Holen

Koordinator for stipendbehandling (vikariat)

23 25 60 35

Tomas utfører diverse administrative oppgaver i forbindelse med søknadsbehandling for stipend og prosjektstøtte, og kan kontaktes for veiledning i søkeprosessen.

Kajsa Sogn Balto

Koordinator for stipendbehandling

23 25 60 35

Kajsa koordinerer søknadsbehandling for stipend og prosjektstøtte, og kan kontaktes for veiledning i søkeprosessen. Hun utfører også diverse administrative oppgaver, blant annet i forbindelse med landsmøtet.

Charlotte Dølvik

Utstillingsleder for Høstutstillingen

23 25 60 37

Charlotte har det overordnede ansvaret for planlegging og drift av Høstutstillingen, inkludert økonomisk styring og personalansvar for prosjektansatte under utstillingsperioden.

Hanne Gudrun Gulljord

Koordinator for Høstutstillingen og sekretær for stipendbehandlingen

477 58 551

Hanne Gudrun bistår søkere til Høstustillingen og har ansvar for formidling. Hun utfører også diverse administrative oppgaver i forbindelse med søknadsbehandling for stipend.

Inger Fure Grøtting

Prosjektmedarbeider for Høstutstillingen

23 25 60 33

Inger er ansvarlig for utvikling og gjennomføring av formidlingsopplegg for skoleklasser, og utfører diverse oppgaver i forbindelse med Kunstkringkastingen. Hun er også sekretær for Den Nasjonale Jury.

Kjetil Røed

Redaktør

23 25 60 43

Kjetil er ansvarlig redaktør for tidsskriftet Billedkunst. Han er også kunstanmelder og bokanmelder.

Tine Semb

Redaksjonen

23 25 60 42

Tine har vært fast i redaksjonen for tidsskriftet Billedkunst siden 2013. Hun er også kunstanmelder, skribent og oversetter.

Hanne Benum Lorange

Leder for stipendbehandling (i permisjon)

23 25 60 41

Hanne har det overordnede ansvaret for behandling av søknader om stipend og prosjektstøtte.