Administrasjonen i Norske Billedkunstnere holder til i Akersgata 7 i Oslo. T: 23 25 60 30

Geir Egil Bergjord

Styreleder

22 34 33 17

Gyrid Garshol

Daglig leder

971 71 944

Gyrid har overordnet ansvar for personalet, daglig drift og organisasjonenes forvaltningsoppgaver. Hun driver økonomi- og virksomhetsstyring for organisasjonens fire avdelinger.

Hanne Gudrun Gulljord

Utstillingsleder for Høstutstillingen

23 00 50 00

Hanne Gudrun har ansvar for driften av Høstutstillingen og koordinerer utstillingsproduksjonen. Hun er rådgiver for Den Nasjonale Jury i deres faglige tillitsverv og arbeid med planlegging og utforming av utstillingen.

Katrine Sviland

Kommunikasjonsleder

938 83 600

Katrine er kommunikasjonsansvarlig, nettredaktør og pressekontakt for organisasjonen, inkludert Høstutstillingen.

Yngvild Solberg Greiner

Advokat | juridisk rådgiver

jus@norskebilledkunstnere.no

Yngvild kan tilby medlemmer juridisk bistand knyttet til kunstnerisk praksis.

Kim Erik Dahlskås

Advokat | juridisk rådgiver

jus@norskebilledkunstnere.no

Kim kan tilby medlemmer juridisk bistand knyttet til kunstnerisk praksis.

Kristin Gjerløw

Administrasjonskonsulent

23 25 60 30

Kristin er organisasjonens medlemskontakt, har ansvar for medlemsregister og ulike administrative oppgaver.

Hanne Paulsen Mandelid

Fagansvarlig for stipend og juryassistent for Høstutstillingen (i permisjon)

22 34 33 09

Hanne er ansvarlig for behandling av søknader om stipend. Halve året er hun tilknyttet Høstutstillingen.

Haakon Haraldsen Roen

Avdelingsleder stipend og prosjektstøtte

23 00 50 01

Haakon har det overordnede ansvaret for avdeling stipend og prosjektstøtte.

Maria Råkil

Formidlingsansvarlig for Høstutstillingen (vikar)

22 34 33 13

Emma C. Karlsen

Koordinator, komitésekretær og ansvarlig for kunstsalg

22 34 33 14

Emma er koordinator for Høstutstillingen, og ansvarlig for kunstsalg. Hun jobber også med søknadsbehandling for stipend.

Nora Fremmerlid

Formidlingsansvarlig for Høstutstillingen og komitésekretær (i permisjon)

23 00 50 01

Nora er formidlingsansvarlig for Høstutstillingen og komitesekretær for billedkunstnernes stipendkomité.

Mina S. Haufmann

Komitésekretær stipendavdelingen og jurysekretær for Høstutstillingen

23 34 33 19

Marius Bråthen

Koordinator stipend og prosjektstøtte

23 00 50 01

Marius jobber med søknadsbehandling for stipend og prosjektstøtte.

Kjetil Røed

Ansvarlig redaktør

22 12 02 17

Kjetil er ansvarlig redaktør for tidsskriftet Billedkunst. Han er også kunstanmelder og bokanmelder.

Tine Semb

Medredaktør

22 12 02 17

Tine har vært fast i redaksjonen for tidsskriftet Billedkunst siden 2013, og fungerer nå som medredaktør.