Administrasjonen i Norske Billedkunstnere holder til i Akersgata 7 i Oslo. T: 23 25 60 30

Ruben Steinum

Styreleder

920 92 350

Gyrid Garshol

Daglig leder

971 71 944

Gyrid har overordnet ansvar for personalet, daglig drift og organisasjonenes forvaltningsoppgaver. Hun driver økonomi- og virksomhetsstyring for organisasjonens fire avdelinger.

Hanne Gudrun Gulljord

Utstillingsleder for Høstutstillingen

23 00 50 00

Hanne Gudrun har ansvar for driften av Høstutstillingen og koordinerer utstillingsproduksjonen. Hun er rådgiver for Den Nasjonale Jury i deres faglige tillitsverv og arbeid med planlegging og utforming av utstillingen.

Kajsa Sogn Balto

Avdelingsleder stipend og prosjektstøtte

23 00 50 01

Kajsa har det overordnede ansvaret for avdeling stipend og prosjektstøtte. Kajsa er for tiden i 50 % permisjon.

Kristin Gjerløw

Administrasjonskonsulent

23 25 60 30

Kristin er organisasjonens medlemskontakt, har ansvar for medlemsregister og ulike administrative oppgaver.

Yngvild Solberg Greiner

Juridisk rådgiver / advokatfullmektig

22 12 02 16, Telefontid: Tirsdag -torsdag , kl. 10-15

Yngvild kan tilby medlemmer juridisk bistand knyttet til kunstnerisk praksis.

Hanne Paulsen Mandelid

Fagansvarlig for stipend og juryassistent for Høstutstillingen

22 34 33 09

Hanne er ansvarlig for behandling av søknader om stipend. Halve året er hun tilknyttet Høstutstillingen.

Haakon Haraldsen Roen

Koordinator stipend og prosjektstøtte

23 00 50 01

Haakon utfører diverse administrative oppgaver i forbindelse med søknadsbehandling for stipend og prosjektstøtte, og kan kontaktes for veiledning i søkeprosessen.

Nora Fremmerlid

Formidlingsansvarlig for Høstutstillingen og komitésekretær

23 00 50 01

Nora er formidlingsansvarlig for Høstutstillingen og komitesekretær for billedkunstnernes stipendkomité.

Emma C. Karlsen

Koordinator, komitésekretær og ansvarlig for kunstsalg

22 34 33 14

Emma er koordinator for Høstutstillingen, og ansvarlig for kunstsalg. Hun jobber også med søknadsbehandling for stipend og prosjektstøtte.

Håvard Holmefjord

Kommunikasjonsleder (vikar)

410 03 475

Håvard er kommunikasjonsansvarlig, nettredaktør og pressekontakt for organisasjonen, inkludert Høstutstillingen.

Kjetil Røed

Ansvarlig redaktør

22 12 02 17

Kjetil er ansvarlig redaktør for tidsskriftet Billedkunst. Han er også kunstanmelder og bokanmelder.

Tine Semb

Medredaktør

22 12 02 17

Tine har vært fast i redaksjonen for tidsskriftet Billedkunst siden 2013, og fungerer nå som medredaktør.

Therese Ramstad Moen

Prosjektmedarbeider og bookingansvarlig for Høstutstillingen

23 00 50 00

Therese er prosjektmedarbeider og bookingansvarlig for Høstutstillingen fra august til oktober.

Katrine Sviland (i permisjon)

Kommunikasjonsleder

938 83 600

Katrine er kommunikasjonsansvarlig, nettredaktør og pressekontakt for organisasjonen, inkludert Høstutstillingen.

Kim Erik Dahlskås (i permisjon)

Juridisk rådgiver / advokat

Kim kan tilby medlemmer juridisk bistand knyttet til kunstnerisk praksis.