Administrasjonen i Norske Billedkunstnere holder til i Akersgata 7 i Oslo. T: 23 25 60 30 (telefontid mandag–torsdag mellom 9.00–15.00. Stengt fredag).

Ruben Steinum

Styreleder

920 92 350

Gyrid Garshol

Daglig leder

971 71 944

Gyrid har overordnet ansvar for personalet, daglig drift og organisasjonenes forvaltningsoppgaver. Hun driver økonomi- og virksomhetsstyring for organisasjonens fire avdelinger.

Katrine Sviland

Kommunikasjonsleder

938 83 600

Katrine er kommunikasjonsansvarlig, nettredaktør og pressekontakt for organisasjonen, inkludert Høstutstillingen.

Inger Haraldsen

Administrasjonssekretær

23 25 60 32

Inger tar imot generelle henvendelser fra medlemmer, og administrerer og vedlikeholder medlems- og abonnentlister.

Yngvild Solberg Greiner

Juridisk rådgiver

Henvendelser av juridisk karakter sendes til jus@billedkunst.no. Telefon: 22 55 20 20 (telefontid tirsdag–torsdag fra 10.00–15.00)

Yngvild kan tilby medlemmer juridisk bistand knyttet til kunstnerisk praksis.

Kim Erik Dahlskås

Juridisk rådgiver

Henvendelser av juridisk karakter sendes til jus@billedkunst.no. Telefon: 22 55 20 20 (telefontid tirsdag–torsdag fra 10.00–15.00)

Kim kan tilby medlemmer juridisk bistand knyttet til kunstnerisk praksis.

Mattias Thronsen

Utstillingsleder for Høstutstillingen

23 25 60 37 / 934 55 057

Mattias har det overordnede ansvaret for planlegging og drift av Høstutstillingen, inkludert økonomisk styring og personalansvar for prosjektansatte under utstillingsperioden.

Hanne Gudrun Gulljord

Koordinator for Høstutstillingen og sekretær for stipendbehandlingen

477 58 551

Hanne Gudrun bistår søkere til Høstutstillingen og koordinerer utstillingsproduksjonen. Hun utfører også diverse administrative oppgaver i forbindelse med søknadsbehandling for stipend.

Inger Fure Grøtting

Formidlingsansvarlig for Høstutstillingen

23 25 60 33

Inger er formidlingsansvarlig for Høstutstillingen, og jobber særskilt rettet mot utdanningssektoren.

Kajsa Sogn Balto

Avdelingsleder stipend og prosjektstøtte

23 25 60 35

Kajsa har det overordnede ansvaret for avdeling stipend og prosjektstøtte. Kajsa er for tiden i 50% permisjon.

Hanne Paulsen Mandelid

Fagansvarlig for stipend

23 25 60 37

Hanne er ansvarlig for behandling av søknader om stipend. Halve året er hun tilknyttet Høstutstillingen.

Haakon Haraldsen Roen

Koordinator stipend og prosjektstøtte

23 25 60 41

Haakon utfører diverse administrative oppgaver i forbindelse med søknadsbehandling for stipend og prosjektstøtte, og kan kontaktes for veiledning i søkeprosessen.

Emma C. Karlsen

Prosjektmedarbeider

23 25 60 41

Emma er tilknyttet ulike prosjekter i administrasjonen. I tillegg arbeider hun med Høstutstillingen og søknadsbehandling for stipend og prosjektstøtte.

Kjetil Røed

Ansvarlig redaktør

23 25 60 43

Kjetil er ansvarlig redaktør for tidsskriftet Billedkunst. Han er også kunstanmelder og bokanmelder.

Tine Semb

Medredaktør

23 25 60 42

Tine har vært fast i redaksjonen for tidsskriftet Billedkunst siden 2013, og fungerer nå som medredaktør.