Administrasjonen i Norske Billedkunstnere holder til i Akersgata 7 i Oslo. T: 23 25 60 30 (åpent på hverdager mellom 9.00–15.00)

Gyrid Garshol

Daglig leder

971 71 944

Gyrid har overordnet ansvar for personalet, daglig drift og organisasjonenes forvaltningsoppgaver. Hun driver økonomi- og virksomhetsstyring for organisasjonens fire avdelinger.

Katrine Sviland

Kommunikasjonsrådgiver

938 83 600

Katrine er kommunikasjonsansvarlig, nettredaktør og pressekontakt for organisasjonen.

Inger Haraldsen

Administrasjonssekretær

23 25 60 32

Inger tar imot generelle henvendelser fra medlemmer, og administrerer og vedlikeholder medlems - og abonnentlister.

Hilde Sjeggestad

Advokat

22 55 20 20

Hilde kan kontaktes for spørsmål av juridisk karakter, og kan gi medlemmer gratis juridisk bistand (innenfor tilgjengelig kapasitet) knyttet til kunstnerisk praksis.

Hanne Benum Lorange

Leder for stipendbehandling

23 25 60 41

Hanne har det overordnede ansvaret for søknadsbehandlingen til ulike stipend- og støtteordninger for billedkunstnere.

Hanne Mandelid

Jurysekretær og stipendsekretær

23 25 60 33

Hanne er sekretær for Den Nasjonale Jury i perioden den er aktiv i forbindelse med Høstutstillingen. Hun utfører også diverse administrative oppgaver i forbindelse med søknadsbehandling for stipend og prosjektstøtte.

Kajsa Sogn Balto (i permisjon)

Koordinator for stipendbehandling

23 25 60 35

Kajsa utfører diverse administrative oppgaver i forbindelse med søknadsbehandling for stipend og prosjektstøtte, og kan kontaktes for veiledning i søkeprosessen.

Charlotte Dølvik

Utstillingsleder for Høstutstillingen

23 25 60 37

Charlotte har det overordnede ansvaret for planlegging og drift av Høstutstillingen, inkludert økonomisk styring og personalansvar for prosjektansatte under utstillingen.

Kjetil Røed

Redaktør

23 25 60 43

Kjetil er ansvarlig redaktør for fagbladet Billedkunst. Han er også kunstanmelder og bokanmelder i Vårt Land.

Tine Semb

Redaksjonssekretær

23 25 60 42

Tine er redaksjonssekretær for fagbladet Billedkunst. Hun er også kunstanmelder og skribent.