Administrasjonen i Norske Billedkunstnere holder til i Akersgata 7 i Oslo. T: 23 25 60 30 (telefontid mandag–torsdag mellom 9.00–15.00. Stengt fredag).

Ruben Steinum

Styreleder

920 92 350

Gyrid Garshol

Daglig leder

971 71 944

Gyrid har overordnet ansvar for personalet, daglig drift og organisasjonenes forvaltningsoppgaver. Hun driver økonomi- og virksomhetsstyring for organisasjonens fire avdelinger.

Katrine Sviland

Kommunikasjonsleder

938 83 600

Katrine er kommunikasjonsansvarlig, nettredaktør og pressekontakt for organisasjonen, inkludert Høstutstillingen.

Inger Haraldsen

Administrasjonssekretær

23 25 60 32

Inger tar imot generelle henvendelser fra medlemmer, og administrerer og vedlikeholder medlems- og abonnentlister.

Yngvild Solberg Greiner

Juridisk rådgiver

22 55 20 20

Yngvild kan tilby medlemmer juridisk bistand knyttet til kunstnerisk praksis.

Kim Erik Dahlskås

Juridisk rådgiver

22 55 20 20

Kim Erik kan tilby medlemmer juridisk bistand knyttet til kunstnerisk praksis.

Hilde Sjeggestad

Advokat

22 55 20 20

Hilde kan kontaktes for spørsmål av juridisk karakter, og kan gi medlemmer gratis juridisk bistand (innenfor tilgjengelig kapasitet) knyttet til kunstnerisk praksis.

Charlotte Dølvik

Utstillingsleder for Høstutstillingen

23 25 60 37

Charlotte har det overordnede ansvaret for planlegging og drift av Høstutstillingen, inkludert økonomisk styring og personalansvar for prosjektansatte under utstillingsperioden.

Hanne Gudrun Gulljord

Koordinator for Høstutstillingen og sekretær for stipendbehandlingen

477 58 551

Hanne Gudrun bistår søkere til Høstustillingen og har ansvar for formidling. Hun utfører også diverse administrative oppgaver i forbindelse med søknadsbehandling for stipend.

Inger Fure Grøtting

Prosjektmedarbeider for Høstutstillingen

23 25 60 33

Inger er ansvarlig for utvikling og gjennomføring av formidlingsopplegg for skoleklasser, og utfører diverse oppgaver i forbindelse med Kunstkringkastingen. Hun er også sekretær for Den Nasjonale Jury.

Kajsa Sogn Balto

Avdelingsleder stipend og prosjektstøtte

23 25 60 35

Kajsa har det overordnede ansvaret for avdeling stipend og prosjektstøtte.

Hanne Paulsen Mandelid

Fagansvarlig for stipend

23 25 60 41

Hanne er ansvarlig for behandling av søknader om stipend. Halve året er hun også tilknyttet Høstutstillingen.

Emma C. Karlsen

Koordinator stipend og prosjektstøtte (engasjement)

23 25 60 41

Emma utfører diverse administrative oppgaver i forbindelse med søknadsbehandling for stipend og prosjektstøtte, og kan kontaktes for veiledning i søkeprosessen.

Kjetil Røed

Ansvarlig redaktør

23 25 60 43

Kjetil er ansvarlig redaktør for tidsskriftet Billedkunst. Han er også kunstanmelder og bokanmelder.

Tine Semb

Medredaktør

23 25 60 42

Tine har vært fast i redaksjonen for tidsskriftet Billedkunst siden 2013, og fungerer nå som medredaktør.