Kabelvederlag

Vederlagsfondet mottar midler fra Norwaco, en opphavsrettorganisasjon som ble opprettet i 1983, og som inngår avtaler om sekundær utnyttelse av lyd og levende bilder, krever inn vederlag for bruken og fordeler dette videre til rettighetshavere. Norske Billedkunstnere er en av de 34 medlemsorganisasjonene i Norwaco. I 2012 mottok medlemsorganisasjonene 115,5 millioner kroner. Rundt 80 prosent av samlet vederlag kreves inn fra kabelselskaper (bruk av TV-signaler). I avtalen med kabelselskapene representerer Norwacos medlemsorganisasjoner alle rettighetshavere gjennom avtalelisensbestemmelsene. Billedkunstnerorganisasjonenes andel av denne ordningen er svært begrenset. På åtte år (1992–1999) mottok Norske Billedkunstnere og Grafill 778 000 kroner hver.

(Fra Billedkunstnernes Vederlagsfonds historie, 2014)