Som medlem i NBK har du tilgang på juridisk bistand i spørsmål knyttet til ditt kunstneriske virke.

Gratis juridisk hjelp

Medlemmer av NBK har normalt rett til inntil to timer gratis rådgivning per sak.

Juridisk bistand ytes i saker som angår din kunsteriske virksomhet. Vi bistår blant annet med kontrakter, erstatningssaker, pengekrav, atelierkontrakter, merverdiavgift på kunst, toll, opphavsrett, stipend, utstillingsøkonomi, selskapsdannelse, mindre skatte- og trygdespørsmål.

Retten til juridisk bistand forutsetter minimum en måneds medlemskap og er begrenset til tvister som er oppstått etter innmelding i grunnorganisasjonen.

Kontakt

Medlemmer som ønsker juridisk bistand kan henvende seg skriftlig til jus@billedkunst.no, eller ringe NBKs administrasjon på telefon 23 25 60 30 for å avtale et møte.

Gjelder henvendelsen spørsmål om trygd, henvises det til Navs veiledningstjenester. Ved spørsmål om opphavsrett henvises det til opphavsrettsorganisasjonen BONO.

NBKs jurister har taushetsplikt om forhold de blir kjent med. De kan likevel dele opplysninger med andre medarbeidere i NBK dersom det er nødvendig, med mindre noe annet er avtalt. Medarbeiderne er i så fall underlagt samme taushets- og fortrolighetsplikt.