«Høstutstillingsprisen går til det mest betydningsfulle arbeidet på årets utstilling»

Johannes Engelsen Espedal er årets vinner av Høstutstillingsprisen – og 150 000 kroner.

– Det er helt fantastisk, denne prisen kom helt ut av det blå, og på et tidspunkt der jeg prøver å ta det neste steget i karrieren, sier prisvinneren.

– En blir vant til å være kreativ i hvordan man overlever som kunstner, det er mange prosjekter en tenker på, får så å måtte slå fra seg. Jeg er veldig takknemlig nå som jeg plutselig får tid og mulighet til å jobbe videre med noe av det, sier han.

– Bak en installasjon som Hotel Occidental ligger en visjon om å antyde stemningsbilder gjennom rom og form, sier prisvinner Johannes Engelsen Espedal. Foto: Vegard Kleven

Visuelt slående

Ifølge juryen for Høstutstillingsprisen – Bildende Kunstneres Hjelpefonds kunstpris er Espedals verk Hotel Occidental «det mest betydningsfulle arbeidet på årets utstilling» og at det «evner å balansere mangfoldige motsetninger og referanser til ulike ideer og formale tradisjoner, det er visuelt slående og særdeles godt gjennomført». 

Hotel Occidental består av objekter fra kunstnerens nærområde på Kapp, Østre Toten. Mange av dem er fragmenter av dagligdagse ting, på vei til å bli kastet. Espedal bearbeider materialene, smelter dem sammen til en ny helhet.

«Arbeidet er laget av grundig bearbeidede, gjenvunne materialer og bærer preg av godt håndverk. Det har en rytmisk komposisjon som leder tankene til symmetriske altertavler og antikk arkitektur. Fargene er varsomt gradert i sjøgrønne toner og tussmørke blå. Den værbitte fargebruken får konstruksjonen til å ligne ruiner fra en undersjøisk by, mens den bølgende formen i skarpe vinkler antyder en futuristisk struktur. Tittelen på verket avslører likevel at det handler om et midlertidig oppholdssted hvor noen inviteres inn, mens andre holdes ute, som en grense mellom øst og vest», heter det i juryens begrunnelse.

Arbeidet er laget av grundig bearbeidede, gjenvunne materialer og bærer preg av godt håndverk.

En stormbølge innover landet

Noen temaer gjør seg gjeldende i årets høstutstilling, også i arbeidet som tildeles Høstutstillingsprisen. Juryen ordlegger seg slik: 

«Solen er på vei ned over Europa. Kontinentets demokratiske institusjoner knaker i sammenføyningene, flyktninger skylles opp på strendene, politikken polariseres og naturen banker med hevnlyst på dørene».

Og Espedals Hotel Occidental er slags dystopisk visjon.

–Til arbeidet jeg viser på Høstutstillingen har jeg sett for meg en stormbølge som har skylt innover landet og lagt det øde, hvorpå noe nytt har reist seg, bygget opp av restene fra det som lå igjen. Arbeidet er et resultat av mange tilfeldigheter og improvisasjon, i kontrast til de ofte håndfaste og konkrete objektene installasjonen består av, sier han til Billedkunst.

 

«Solen er på vei ned over Europa. Kontinentets demokratiske institusjoner knaker i sammenføyningene, flyktninger skylles opp på strendene, politikken polariseres og naturen banker med hevnlyst på dørene».

– Detaljene betyr mye. Samtidig ønsker jeg å etablere en helhet som kan gi betrakteren en fornemmelse av ro, et frossent øyeblikk på siden av tidens vanlige gang. Når komposisjonen sitter, håper jeg at tingene begynner å gi mening av seg sjøl, forklarer Espedal.

Høstutstillingsprisen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond finansieres av kunstavgift på salg av kunst i Norge, og prisvinneren utpekes av en jury av fagpersoner. Årets jury har bestått av Anders Kjellesvik, leder av Den Nasjonale Jury, Jorunn Steffensen, oppnevnt av Bildende Kunstneres Hjelpefond og Andreas Breivik, representant fra Kritikerlaget.

Johannes Engelsen Espedal født 1988 i Østre Toten, har masterutdanning i kunst fra Kunst- og Designhøgskolen i Bergen og har dessuten studert ved Burg Giebichenstein Hochschule für Kunst Halle, Germany. Han har også keramikkutdanning fra Kunst- og Designhøgskolen i Bergen.

Blant hans tidligere soloutstillinger er Hotel Occidental ved Bærum Kunsthall og New World 新世界  ved Harpefoss Hotell i 2017, Demringstilstand ved Oppland kunstsenter og Demringstilstand ved Akershus kunstsenter i 2016.