Norske Billedkunstnere arrangerer Statens Kunstutstilling, Høstutstillingen – Norges viktigste scene for samtidskunst basert på fri innsendelse. Siden den åpnet dørene for første gang i 1882 har den vært en magnet for kunstnere, kritikere og publikum. Høstutstillingen 2019, statens 132. kunstutstilling står 7. september–13. oktober på Kunstnernes Hus.

I begynnelsen av 1880-årene vendte norske kunstnere hjem med et nytt kunstsyn og en ny innstilling til billedkunstnernes plass i samfunnet. Ideen fikk de fra Salon de Paris – en årlig utstilling i Paris, som skulle vise det siste innen samtidskunst. I motsetning til sine kolleger i Sverige og Danmark, som måtte kjempe mot etablerte institusjoner, vendte nordmennene hjem til jomfruelig mark; Norge var en ung nasjon uten kunstakademi og med få kunstinstitusjoner. I 1884 inngikk billedkunstnerne en avtale med staten som gjennom et årlig tilskudd skulle sikre økonomien. Fra da av ble kunstnernes egen utstilling en årlig nasjonal kunstmønstring. I dag er Høstutstillingen enestående i Europa.

Besøk Høstutstillingen