Norske Billedkunstnere er en paraplyorganisasjon som samler 3 000 medlemmer fordelt på 14 distriktsorganisasjoner og fem fagspesifikke, landsdekkende fagorganisasjoner, samt Unge Kunstneres Samfund (UKS). Medlemmenes uttrykksformer omfatter de tradisjonelle – som maleri, skulptur, grafikk, tegning og tekstil, men også nyere former for billedkunst som eksempelvis performance, video, installasjon og lydkunst.

Fagorganisasjonene

LNM er en landsdekkende medlemsorganisasjon for profesjonelle kunstnere som arbeider med maleri, og ble etablert i 1968 for å fremme malernes interesser.

LNMs galleri ligger i Kongensgate 2, med inngang fra Bankplassen, sentralt i Kvadraturen. Årlig vises elleve utstillinger som avspeiler bredden i norsk samtidsmaleri. I tillegg har galleriet en salgsavdeling som formidler arbeider fra medlemmene uavhengig av de løpende utstillingene.

www.lnm.no

NBF ble etablert i 1946, og er en interesseorganisasjon for kunstnere som arbeider innenfor det tredimensjonale kunstfeltet. NBF driver et formidlings- og informasjonskontor og utstillingsprosjektet Skulpturarena öst. Formidlingen omfatter også offentlige og private utstillinger, konkurranser og ivaretakelse av faglige interesser i samfunnet forøvrig.

Skulpturarena öst fungerer som en arena for tredimensjonal kunst med skiftende utstillinger, prosjekter, seminarer og aktiviteter med bl.a Carl Berner t-banestasjon som visningssted. NBF arrangerer Norsk Skulpturbiennale, den største og viktigste ustillingen for tredimensjonal kunst som vises i Norge.

www.norskbilledhoggerforening.no

Tegnerforbundet (TF) er en kunstnerstyrt fagorganisasjon, et galleri med salgsavdeling og et senter for tegnekunst. TF ble stiftet i 1916, og er dermed Norges eldste billedkunstorganisasjon. 
Formålet med virksomheten er å vise bredden innen tegne- og illustrasjonskunst, samt å øke forståelsen for tegning som selvstendig kunstnerisk uttrykk. TF forholder seg til et utvidet tegnebegrep som går i dialog med, og utfordrer, den tradisjonelle streken. TF ligger sentralt til i Kvadraturen i Oslo, og viser utstillinger i eget galleri.
 
I tillegg til galleriet har TF en salgsavdeling og nettbutikk med profesjonell tegnekunst i alle prisklasser. I lokalene er det også et bibliotek med ca 4 000 illustrerte bøker fra 1800-tallet og frem til i dag. TF er arrangør for Tegnetriennalen; en arena for visning og formidling av kontemporær tegnekunst. TF er også utgiver av NUMER, et tidsskrift for tegning, illustrasjon og bokkunst, som utgis fire ganger i året. I 2018 ble NUMERs digitale plattform numermagasin.no lansert. 

Norske Grafikere er en landsdekkende forening for yrkesaktive grafikere, og et visningssted for samtidsgrafikk. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske interesser. Foreningen ble stiftet i lørdag 15. november 1919. Tilstede på stiftelsesmøtet var blant andre Edvard Munch, Erik Werenskiold og Harald Sohlberg. Hensikten var å gjøre grafikken kjent som egen kunstart og bedre kunstnernes situasjon.

Med Anne Breivik som styreleder etablerte Norske Grafikere det første kunstnerstyrte galleriet med statlig støtte i 1972. Her kan man oppleve mangfoldet av grafiske uttrykksformer, gjennom utstillinger og det store og varierte utvalget av grafiske arbeider fra foreningens medlemmer.

Norske Grafikere består av over 300 yrkesaktive grafikere. Med ca 5000 trykk i galleriet har foreningen landets største samling samtidsgrafikk og et stort utvalg unge nyutdannede grafikere. Opptakskriteriene i foreningen er strenge og derfor er det et kvalitetsstempel og en anerkjennelse å bli tatt opp som medlem.

www.norske-grafikere.no

Norske tekstilkunstnere ble etablert i 1977, og er en landsomfattende organisasjon for tekstilkunstnere. Organisasjonen jobber med å formidle norsk tekstilkunst nasjonalt og internasjonalt, samt øke bruken av tekstilkunstnernes arbeider og kompetanse. Videre formidler Norske tekstilkunstnere utstillinger og bistår i utsmykkingssaker, samt arbeider for å ivareta tekstilkunstnernes faglige og sosiale interesser.

Organisasjonen presenterer utstillinger i SOFT galleri, i Rådhusgaten 20 i Oslo.

www.tekstilkunst.org

Unge Kunstneres Samfund (UKS) er et visningssted for samtidskunst og en landsdekkende medlemsorganisasjon for kunstnere. Institusjonen ble stiftet av kunstnere for kunstnere i 1921, og har siden etablert seg som en av Norges viktigste utstillingsplasser og møtesteder for eksperimentelle kunstpraksiser. Som visningssted er UKS en pådriver for kritiske stemmer i samtidskunsten, og sikter mot å ha kunstnerisk og politisk betydning både i og utenfor Norge.

UKS holder til i St. Olavs gate 3 sentralt i Oslo. Utstillingslokalet er på ca. 150 m2.

www.uks.no

Distriktsorganisasjonene

​Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA) er en forening med formål om å ivareta kunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i Oslo og Akershus. I Oslo driver foreningen Galleri BOA i Rådhusgaten 19, og i Akershus har den verv ved Akershus Kunstsenter. ​

BOA er den største landsdelsorganisasjonen underlagt NBK, og representerer kunstnerne både i Oslo og Akershus. I denne delen av landet bor ca 67 prosent av alle kunstnerne i Norge, og her blir mesteparten av kunsten i Norge produsert og vist. Foreningens mål er å være en aktuell, engasjert og levende møteplass for kunstnere og kunstinteresserte på tvers av aldre og bakgrunn.

BOA oppnevner til verv i Oslo kommune, som Oslo kommunes kunstfond, RSU Oslo og tildelingsutvalg for kommunale atelierer. Siden 2008 har  BOA mottatt driftsstøtte fra Oslo Kommune for å drive sitt visningssted for kunst.

BOA ble etablert i 1976.

www.b-oa.no

BKFH ble stiftet i 1931 som BKF, Bildende Kunstneres Forening i Bergen – den første kunstnerorganisasjonen utenfor Oslo. Allerede på det første styremøtet tok man initiativ til en aksjon for å få flere malere valgt inn i innkjøpskomiteen til Bergen Billedgalleri. I 1947 begynner Studieatelieret, senere Vestlandske Kunstakademi, sin virksomhet på initiativ fra foreningens medlemmer. Året etter blir det opprettet bedriftsutstillinger på flere av byens store arbeidsplasser.

BKFH er en faglig sammenslutning av profesjonelle billedkunstnere i Hordaland tilsluttet Norske billedkunstnere (NBK).  De rundt 250 medlemmene har kompetanse på alle ulike ytringsformer innen bildende kunst i dag. I tillegg til å produsere kunst, er mange av medlemmene erfarne formidlere, kuratorer og produsenter for samtidskunst.

www.bkfh.no

BKFR ble dannet i 1932, opprinnelig som Bildende kunstneres forening i Stavanger, av en samling av kunstnere som ønsket å møte problemene med organiseringen av Vestlandsutstillingen. Her var valget av jury for utstillingen særlig aktuelt, samtidig som det sosiale var vesentlig, med mer eller mindre tilfeldige sammenkomster i ulike hjem.

Etter krigen, i 1947 ble foreningen reetablert i mer strukturerte former. Formålet skulle være: “et samlet talerør for kunstnerne i viktige avgjørelser”. Om det var Vestlandsutstillingen og Stavanger Kunstforening som hadde vært dominerende interesseområder, endret dette seg i en mer generell fagpolitisk retning. Målet for BKFR ble å ivareta medlemmenes felles kunstneriske og økonomiske interesser.

www.bkfr.no

Biletkunstnarane Sogn og Fjordane (BKSF) er ein fagorganisasjon for biletkunstnarar i Sogn og Fjordane, etablert i 1978.

Organisasjonen sine medlemmer er profesjonelle, yrkesaktive biletkunstnarar. Dei har gjennomført utdanning innanfor biletkunstområdet på mastergradsnivå, eller kan vise tilsvarande profesjonsnivå og kompetanse i sin kunstnariske praksis.

www.bksf.no

Biletkunstnarane i Møre og Romsdal (BKMR) er ein fagorganisasjon for profesjonelle biletkunstarar som anten er busett i, eller er nært knytt til Møre og Romsdal. BKMR sitt formål er å ivareta biletkunstnarane sine faglege, økonomiske og sosiale interesser i Møre og Romsdal.

BKMR vart etablert i 1931 og er i lag med tre andre distriktsorganisasjonar dei eldste under NBK. BKMR har ca 70 medlemmar og vert styrt av Styret med sine tre medlemmar.

www.bkmr.org

Billedkunstnerne i Telemark (BiT) er en faglig sammenslutning av yrkesaktive billedkunstnere i Telemark, som har som mål å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og ideelle interesser. Kunstnerisk råd, som består av tre medlemmer, velges av årsmøtet og har ansvaret for kunstneriske vurderinger i forbindelse med medlemsopptak og andre vurderinger av kunstnerisk art. Søknadsfrist for medlemskap i BiT er 1. april og 1. oktober. BiT ble etablert i 1971.

www.billedkunstnerneitelemark.com

Billedkunstnerne i Oppland (BKO) er en faglig sammenslutning av profesjonelle billedkunstnere i Oppland. BKO skal ivareta medlemmenes faglige, økonomiske , sosiale og ideelle interesser. BKO har ca 65 medlemmer i Oppland, de fleste bosatt i eller i nærheten av Lillehammer og Gjøvik. Kunstnerne tilknyttet BKO representerer et allsidig kunstuttrykk. Organisasjonen ble etablert i 1971, og driftes av kunstnere for kunstnere.

I 1986 inngikk BKO og Norske Kunsthåndverkere Øst-Norge (NK-ØST) samarbeid om å etablere Oppland Kunstsenter (OKS) som holder til i Kirkegata 68, 2609 Lillehammer. OKS inngår i det nasjonale nettverket ”Kunstsentrene i Norge” (KiN). Oppland Kunstsenter er et regionalt senter og visningssted for samtidskunst. OKS er også et kompetansesenter for offentlige kunstprosjekter, og kunstfaglige arrangementer og samtaler, og representerer og bidrar til utviklingen av samtidskunstfeltet både lokalt, regionalt og nasjonalt.

www.bkoppland.no

BBK er en fagforening for kunstnere i Buskerud. For å bli medlem kreves det at man gjennom utdannelse og kunstnerisk virksomhet er yrkesaktiv som billedkunstner på et profesjonelt nivå. BBK arbeider med fagpolitiske og kunstfaglige spørsmål.

BBK samarbeider med Kunstsenteret i Buskerud, som har lokaler på Union Scene i Drammen, sammen med Norske Kunsthåndverkere, Sørøst-Norge. I Kunstsenterets galleri vises det stadig skiftende utstillinger og senteret har til enhver tid et godt utvalg kunst for salg – laget av fylkets kunstnere. Styret i BBK ser på Novemberutstillingen som sitt viktigste enkeltarrangement. Her møter publikum fylkets profesjonelle kunstnere side om side med debutanter og andre som står på terskelen til en kunstnerisk løpebane.

www.bbkunst.no

Bildende Kunstnere Hedmark (BKH) er en faglig sammenslutning av profesjonelle og yrkesaktive billedkunstnere i Hedmark. BKHs medlemmer jobber blant annet innenfor teknikkene maleri, skulptur, grafikk, tegning, tekstil, glass, video, data, fotografi, lyd og installasjon. BKH skal ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og ideelle interesser.

BKH ble etablert i 1976.

www.bkhedmark.wordpress.com

Organisasjonen Nord-Norske Bildende Kunstnere (NNBK) er en faglig sammenslutning av yrkesaktive billedkunstnere i Nord-Norge; fra de tre nordligste fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Nord-Norske Bildende Kunstnere har til formål å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og ideelle interesser. NNBK ble stiftet 31.desember 1971. Sammen med Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge (NKNN) eier organisasjonen Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) – et kunstnerstyrt senter for visuell kunst som arbeider over hele Nord-Norge.

www.nnbkunst.no

Norske Billedkunstnere-Agder (NBK-A) er en lokal fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere i Agderfylkene. NBK-Agder har til formål å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale  interesser i Aust- og Vest-Agder. Norske Billedkunstnere Agder er en av 20 grunnorganisasjoner som er tilknyttet hovedorganisasjonen Norske Billedkunstnere (NBK) og er forpliktet av vedtekter og landsmøtevedtak i Norske Billedkunstnere. NBK-Agder behandler søknader to ganger i året. Søknadsfristen er 1. mars og 1. september hvert år. Organisasjonen ble etablert i 1972.

www.nbkagder.wordpress.com

Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) er en faglig sammenslutning av yrkesaktive billedkunstnere i regionen Midt-Norge som arbeider for å ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale rettigheter og interesser. Dette gjøres blant annet ved å sikre vederlag/honorar ved visning og annen bruk av billedkunst. Man arbeider kontinuerlig for å utvide rammene for stipendordningen og fremme forståelse for billedkunst. Videre arbeider fagorganisasjonen for at det skal være mulig å bo og arbeide med samtidskunst hvor man ønsker i landet. Blant annet ved å arbeide for et desentralisert mangfoldig kulturtilbud og sikre nok atelier/arbeidplasser for visuelle kunstnere. Videre forsvarer organisasjonen ytringsfriheten.

TBK har rundt 150 medlemmer som besitter bred kompetanse innenfor ulike former for samtidskunst i dag. Årsmøte er organisasjonens øverste organ. Her velges flere av medlemmene som representanter i verv, som representanter i juryer, og er dermed med på å vurdere kunstnerisk kvalitet, regionalt og nasjonalt. Videre deltar medlemmene som representanter i ulike råd og utvalg som gjelder samtidskunstfeltet.

Hvert år arrangerer TBK Trøndelagsutstillingen, en årlig mønstring for billedkunstnere som har tilknytning til trøndelagsfylkene. Utstillingen har fri innsendelse og  tar sikte på å presentere på bredest mulig måte, det som skjer innen visuell kunst hos kunstnere med tilknytning til regionen. Trøndelagsutstillingen administreres ved Trøndelag Senter for Samtidskunst.

TBK styrer og driver (gjennom valgte representanter) Trøndelag Senter for Samtidskunst (TSSK) i fellesskap med Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge. Institusjonen er ideell i sitt formål og har kunstfaglig evaluerings- og rådgivningsmyndighet til det offentlige hva gjelder utsmykking, innkjøp til offentlige samlinger og liknende.

Trøndelag Bildende Kunstnere ble dannet i 1949. Tre år tidligere, i 1946, hadde flere av billedkunstnerne i byen vært med å starte kunstskolen i Trondheim, i dag Kunstakademiet i Trondheim, NTNU.

www.trondelagbildendekunstnere.com

Vestfold Bildende Kunstnere (VBK) er en faglig sammenslutning av yrkesaktive billedkunstnere i Vestfold. VBK har rundt 100 medlemmer som jobber innenfor blant annet maleri, skulptur, tekstil, grafikk, tegning, video, data, fotografi, lyd, installasjon og andre teknikker. VBK har til formål å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og ideelle interesser.

Organisasjonen ble etablert i 1976.

www.vbk-art.no

Østfold Bildende Kunstnere (ØBK) er en faglig sammenslutning av profesjonelle og yrkesaktive billedkunstnere i Østfold. ØBK har cirka 100 medlemmer som blant annet jobber innenfor teknikkene maleri, skulptur, grafikk, tegning, video, data, fotografi, lyd og installasjon. ØBK skal ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og ideelle interesser. ØBK står bak Østfold Kunstsenter sammen med Norske Kunsthåndverkere (NK) i Østfold.

Organisasjonen ble etablert i 1977.

www.ostfoldbildendekunstnere.no