Nettkurs: Innføring i styrearbeid

10.04.2024 – 13:00
Digitalt

NBK inviterer til digitalt møte 10. april kl. 13.00–14.30, der våre to jurister vil gi en innføring i styrearbeid. Invitasjonen gjelder alle medlemmer med styreverv i NBK. 

Yngvild Greiner og Kim Erik Dahlskås vil blant annet gå gjennom hva det innebærer å ha et tillitsverv helt generelt, og mer konkret knyttet til verv i fagorganisasjoner/grunnorganisasjoner. Det er en målsetning at deltakerne oppnår en større trygghet i utøvelsen av verv de innehar eller er i ferd med å påta seg. 

I løpet av møtet vil juristene gå gjennom disse punktene: 

–       Styrets rolle og funksjon

–       Styrets arbeidsoppgaver

–       Strategisk planlegging

–       Organisasjonsvirksomhet og vedtekter