Nettkurs: Skatt for billedkunstnere

07.05.2024 – 13:00
Digitalt
– Skattemessig behandling av billedkunstnerisk virksomhet
– Innlevering av skattemeldingen
Valg av organisasjonsform, skatterettslige særregler, tidfesting av inntekter og utgifter, kort om merverdiavgift

Kursansvarlig: Kim Erik Dahlskås.
Varighet: 1,5 timer.

Mer informasjon kommer.

(Kun for medlemmer)