Nettkurs: Skatt for billedkunstnere

07.05.2024 – 13:00
Digitalt
  • Skattemessig behandling av billedkunstnerisk virksomhet
  • Innlevering av skattemeldingen
  • Valg av organisasjonsform
  • skatterettslige særregler
  • tidfesting av inntekter og utgifter
  • kort om merverdiavgift

Kursansvarlig: Kim Erik Dahlskås.
Varighet: 1,5 timer.

MØTELENKE

(Kun for medlemmer)