Medlemskveld om bruk av KI i billedkunst

Foto: Ansgar Valbø
16.11.2023 – 16:00
Øvre Slottsgate 2B

NBK og BONO inviterer til en spennende medlemskveld om bruk av kunstig intelligens i kunsten. Kvelden gir en mulighet til å utforske og diskutere hvordan ny teknologi kan tas i bruk for å skape kunst. Samtidig fører bruk av kunstig intelligens med seg en rekke etiske og rettslige utfordringer.

Vi starter kvelden med en introduksjon av temaet, for deretter å belyse opphavsrettslige problemstillinger. Etterpå åpner det for felles diskusjon om aktuelle spørsmål og etiske utfordringer knyttet til bruk av kunstig intelligens i kunsten.

Enten du allerede benytter deg av KI-modeller, vurderer å gjøre det, eller bare er interessert i temaet, håper vi at du vil delta og dele dine tanker og erfaringer om et svært aktuelt tema.

Program del 1:

16:00–16:30
Hva kan vi lære fra KI-generert kunst?
Ingeborg Stana, billedkunstner og professor i visuell kunst (OsloMet)

Ingeborg Stana er billedkunstner og professor i visuell kunst ved Institutt for estetiske fag, på OsloMet – Oslo Metropolitan University. Hun arbeider primært med maleri som billedkunstner, samtidig som hun forsker på kreativitet og estetiske læringsprosesser på tvers av tradisjonelle og samtidige medier. For å utforske effekten av KI-assistert undervisning i kunstfag har hun iverksatt et mini-eksperiment som avdekker noen av fordelene og ulempene ved bruk av dette nye verktøyet. På BONO/NBK sin medlemskveld kommer Stana for å dele noen av sine tanker, basert på den erfaringen hun har som billedkunstner og professor.

16:30–17:00
Billedkunst, KI og opphavsrett

Veronika Lundqvist er jurdidisk rådgiver i BONO.

Pause

 

Program del 2: 

17:15–18:00
Diskusjon/workshop

Ved Kim Erik Dahlskås og Yngvild Greiner, som begge er juridiske rådgivere i NBK.

Denne delen av kvelden åpner vi for diskutere hvordan kunstig intelligens påvirker profesjonelle billedkunstnere. Det er helt avgjørende at det ikke utvikler seg en praksis for fri bruk av verk. Hvordan skal man sikre at kunstneres rettigheter ivaretas?

Sted: BONOS lokaler i Øvre Slottsgate 2B
Tid: 16. november fra kl. 16:00–kl. 18:00.

Arrangementet er gratis, og det vil bli servert kaffe og snacks.


På grunn av begrenset antall plasser kreves påmelding. Første del av programmet strømmes. 

Meld deg på via denne lenken