Billedkunst live: I dialog med historien – Kjetil Røed i samtale med Tanja Thorjussen

24.06.2023 – 14:30
Arkelogisk museum i Stavanger

I den antropocene epoke er det viktig å reflektere over på hvilke måter skillet mellom kultur og natur forandrer seg. Er det interessant å snakke om slike distinksjoner lenger?

En mulig inngang finnes i dialog med historiske gjenstander fra tider lenge før det moderne samfunn, slik Tanja Thorjussen gjør i sin utstilling Eden and Everything After på Arkelogisk museum i Stavanger (som er en del av Universitetet i Stavanger). Hun plasserer enkle skulpturer av dyr i nye sammenhenger for å aktivere relasjonen mellom urtid og samtid, men arbeider seg også gjennom gjenstandene gjennom tegninger. Gjennom research i mytologi, historie, ritualer og astronomi oppstår møtepunkt mellom da og , men også spørsmål om det noen gang har eksistert en harmoni mellom natur og kultur – et eden. Ved å grave i fortiden, ved å jobbe med tingene som er gaver fra det forgangne, graver vi ikke også i oss selv, i hvem vi er og hvem vi kan bli?

Billedkunsts redaktør Kjetil Røed diskuterer disse spørsmålene videre med Thorjussen på Arkelogisk Museum kl. 14.30 lørdag 24. juni. Arrangementet er del av Billedkunst live, en serie arrangementer som tar sikte på å belyse kunst som faller utenfor den gjengse kunstdekningen i andre medier.

Eden and Everything After åpnet i januar 2023 og varer ut året. Utstillingen er et resultat av Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship prosjektet Prehistoric Paradigms of ‘Animalised’ Art from Modernist Visions of Utopia to Post-History ved Jean Marie Carey som er postdoktor i kunsthistorie og arkeologi arbeider ved Universitet i Stavanger.