Disse institusjonene er forpliktet av utstillingsvederlagsavtalen

Alle kunstnere som stiller ut ved visningssteder med varige driftsmidler fra staten har krav på utstillingsvederlag etter statens satser. Når du inngår avtale med ett av disse visningsstedene, er de forpliktet til å betale utstillingsvederlag. Utstillingsvederlaget skal utebetales senest en måned etter utstillingsslutt.

Her er en liste over de største institusjonene som er forpliktet i 2021:

 • Drammens museum for kunst og kulturhistorie
 • Haugalandmuseene
 • Haugesund billedgalleri
 • Tresnittfestival TRIENNALE
 • Haugar Vestfold Kunstmuseum (Vestfoldmuseene)
 • Henie Onstad kunstsenter
 • Nasjonalmuseet
 • Nasjonalmuseet Landsdekkende program (vandreutstillinger til gallerier/museer og DKS)
 • KODE Kunstmuseene i Bergen
 • Lillehammer Kunstmuseum (Lillehammer museum)
 • Preus museum
 • Pikene på broen
 • Punkt Ø — Galleri F15
 • Punkt Ø — Momentum
 • Blaafarveverket
 • Sørlandets Kunstmuseum
 • Stavanger kunstmuseum (Museum Stavanger)
 • Sogn og Fjordane Kunstmuseum (Musea i Sogn og Fjordane)
 • Kunstsenteret i Førde
 • Kulturkvartalet (Kunstmuseum KUBE, jugendstilsenteret)
 • Nordenfjeldske Kunstmuseum (Museene i Sør-Trøndelag)
 • Trondheim Kunstmuseum (Museene i Sør-Trøndelag) (Bispegata) & (Gråmølna)
 • Nordnorsk Kunstmuseum
 • Bergen Kunsthall
 • BEK – Bergen senter for elektronisk kunst
 • Bomuldsfabriken Kunsthall
 • Kunstnernes Hus
 • Norwegian Crafts
 • Office of Contemporary Art, Norway (OCA)
 • Høstutstillingen (Norske Billedkunstnere)
 • Vestfossen kunstlaboratorium
 • Atelier Nord
 • Bergen Assembly Triennale
 • Forbundet Frie Fotografer
 • Galleri FORMAT Oslo
 • KRAFT Bergen
 • Kristiansand kunsthall
 • Kunsthall Grenland
 • Kunsthall Oslo
 • Kunsthall Stavanger
 • Kunsthall Trondheim
 • Kunstnerforbundet
 • LNM – Landsforeningen Norske Malere
 • Nordic Light – International Festival of Photography
 • Nordnorsk kunstnersenter
 • Norsk Billedhoggerforening
 • Norske Grafikere
 • Norske Kunsthåndverkere formidling
 • Norske Tekstilkunstnere SOFT
 • Oslo Kunstforening
 • RAM Galleri
 • ROM for kunst og arkitektur
 • Se kunst i Nord-Norge – SKINN
 • Kunsthall 3, 14
 • Kunstmuseet NordTrøndelag (Museum Midt)
 • Bodø biennale
 • Stiftelsen Fotogalleriet
 • Tegnerforbundet
 • Trondheim Elektroniske Kunstsenter
 • Tromsø Kunstforening
 • Unge Kunstneres Samfund (UKS)

Det følger av utstillingsvederlagsavtalen at det også skal betales utstil­lings­vederlag ved andre kunstutstillinger der Staten yter dir­ekte til­skudd til den enkelte utstilling eller til arran­gørens gene­relle drift med utstil­lings­virk­som­het. Ovennevnte liste er dermed ikke å anse som uttømmende.