Datoer og tema er satt med forbehold om justeringer. Følg med på denne siden for oppdatert informasjon om frister samt temautgavene

 • Tema: Kristiansand og omegn
 • Bestillingsfrist 26. januar
 • Utkommer 14. februar

 • Tema: Terapi
 • Bestillingsfrist 28. mars
 • Utkommer 18. april

 • Tema: Familie
 • Bestillingsfrist 25. mai
 • Utkommer 20. juni

 • Tema: Folket
 • Høstutstillingen katalog
 • Bestillingsfrist 24. august
 • Utkommer 12. september

 • Tema: Boka
 • Bestillingsfrist 28. september
 • Utkommer 17. oktober

 • Tema: Ritualer
 • Bestillingsfrist 16. november
 • Utkommer 5. desember