Billedkunst er et fagblad og forum for sivilisert samtale om kunst og samfunn, og arbeider under redaktørplakaten. Norske Billedkunstnere har gitt ut Billedkunst siden 1975, noe som gjør dette til Norges eldste nålevende kunstpublikasjon. Billedkunst er medlem av Fagpressen og Norsk Tidsskriftforening, og distribueres i ca. 4 100 eksemplarer (bekreftet opplag 3 658 per 1. januar 2023). Tidsskriftet utkommer med fire nummer i året (inkludert et dobbeltnummer med Høstutstillingen).

Billedkunst er det mediet i Norge som står tettest på kunstfeltet med sitt fokus på blant annet kunstnere, kunstproduksjon, fagpolitikk og rammebetingelser. Publikasjonens innhold viser billedkunstnernes arbeid, ståsted og muligheter i samfunnet, og speiler samtidskunsten nasjonalt og internasjonalt. Slik har Billedkunst bidratt – og bidrar – til å utvikle fagspråket rundt samtidskunsten, til å belyse feltets særegenhet, til å forklare og inkludere. Et knippe av artiklene legges her på nettsiden, resten kan du lese ved å abonnere på papirutgaven. Dersom du ikke er medlem i Norske Billedkunstnere, men ønsker å abonnere på Billedkunst, kontakt oss på e-post.

Ansvarlig redaktør:
Kjetil Røed

Medredaktør:
Tine Semb

Omslagsbilde: Zach Blas, Fag Face Mask – October 20, 2012, Los Angeles, CA, fra Facial Weaponization Suite (2012). Malt og vakuumformet resirkulert polyetylentereftalat. Merk: Bildet er redigert og manipulert for bruk på omslaget. Gjengitt med tillatelse fra kunstneren.

© Kunstverk er beskyttet av opphavsrett. Samtlige gjengivninger i tidsskriftet i både papirutgaven og på nett er etter avtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Kunstverk kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller lisens fra rettighetshaver/BONO