Billedkunst er et fagblad og forum for sivilisert samtale om kunst og samfunn, og arbeider under redaktørplakaten. Norske Billedkunstnere har gitt ut Billedkunst siden 1975, noe som gjør Billedkunst til Norges eldste nålevende kunstpublikasjon. Billedkunst er medlem av Fagpressen og Norsk Tidsskriftforening, og distribueres i ca. 3 800 eksemplarer. Billedkunst utkommer med fire nummer i året (inkludert et dobbeltnummer med Høstutstillingen).

Billedkunst er det mediet i Norge som står tettest på kunstfeltet med sitt fokus på blant annet kunstnere, kunstproduksjon, fagpolitikk og rammebetingelser. Publikasjonens innhold viser billedkunstnernes arbeid, ståsted og muligheter i samfunnet, og speiler samtidskunsten nasjonalt og internasjonalt. Slik har Billedkunst bidratt – og bidrar – til å utvikle fagspråket rundt samtidskunsten, til å belyse feltets særegenhet, til å forklare og inkludere. Et knippe av artiklene legges her på nettsiden, resten kan du lese ved å abonnere på papirutgaven. Dersom du ikke er medlem i Norske Billedkunstnere, men ønsker å abonnere på Billedkunst, kontakt oss på e-post.

Ansvarlig redaktør:
Kjetil Røed

Medredaktør:
Tine Semb

© Kunstverk er beskyttet av opphavsrett. Samtlige gjengivninger i tidsskriftet i både papirutgaven og på nett er etter avtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Kunstverk kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller lisens fra rettighetshaver/BONO