Billedkunst utkommer i «bokform» fire ganger i 2024, fylt med solide dybdeartikler. Ellers i året slippes et utvalg saker for nettpublisering og Lanseringer følger som regel utgivelsene. I tillegg er vi i stadig større grad synlige i offentligheten gjennom nysatsingen Billedkunst Live – denne fortsetter vi med, og Billedkunst blir å treffe på ulike kanter av landet gjennom det nye året. Fagbladet har en regelmessig distribusjon på om lag. 4 000 eksemplarer og er det mediet i Norge som står tettest på kunstfeltet med sitt fokus på kunstnerisk virke, fagpolitikk og rammebetingelser. Vi kan love et rikt og variert innhold også i 2024, da med et særlig fokus på kunstnerisk virke og mental helse – på hvilke måter gjenspeiles dette i hvordan kunstnere jobber? Dessuten vil vi se nærmere på kunstnernes hverdag og produksjonsvilkår og hvordan disse berøres av fagpolitiske faktorer, for ikke å snakke om hvordan det å skape kunst i kontekst av det som skjer i verden rundt oss. Dette blir dessuten det fjerde året vi følger satsingen på å ytterligere fremme ulike stemmer og mangfold samt diskusjonsklimaet vi befinner oss i – områder i stadig forandring og med økende grad av sårbarhet. Vi vil forsøke å fange problemstillinger som angår enhver – et kritisk blikk på konsensus, vilkår for å uttrykke seg samt et gjennomgående sterkt fokus på fagpolitikk – og alltid med en forankring i kunstfeltet.

Annonsepriser

Papirversjonen

 • 1 side: 148,00 x 225,00 mm (stående)
  • kr 13 000,–
 • 1/2 side: 148,00 x 110,50 mm (liggende)
  • kr 8 500,–
 • 1/4 side: 72,00 x 110,50 mm (stående)
  • kr 5 700,–
 • 1/8 side: 72,00 x 53,25 mm (liggende)
  • kr 3 700,–

Nettannonser

 • Stor: 1 920 × 1 080 piksler (16:9, liggende) / GIF eller JPEG
  Pris per utgave: kr 5 500,–
 • Medium: 960 x 540 piksler (16:9, liggende) / GIF eller JPEG
  Pris per utgave: kr 3 000,–

Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift, som kommer i tillegg. Det tilbys også årsavtaler, ta kontakt med annonseansvarlig. Alt annonsemateriell for trykk mottas som PDF (bruker du bilder i filen, husk at disse bør holde 300 dpi) og legges i RGB. Annonsene for trykk bør ikke være hvite siden de ikke er utfallende (hvis tilnærmet hvitt likevel er ønskelig, legges det inn 6 % svart) Vi kan være behjelpelig med å sette opp annonser mot et tillegg på kr 1 500,– kroner. Nettannonse forutsetter normalt annonse i papirutgaven.

For spørsmål og gode tilbud, kontakt annonseansvarlig Siri Hermansen (952 70 427).

Utgivelsesplan

2024

Nr. 1

 • Materialfrist: Mandag 13. februar kl. 12:00
 • Utgivelse: 2. mars*
 • Lansering/arrangementer: 14. mars, Arctic [Un]limited i Tromsø og 25. mai ved Vitensenteret i Trondheim

Nr. 2

 • Materialfrist: Tirsdag 4. juni kl. 12:00
 • Utgivelse: 22. juni*
 • Lansering/arrangementer: Kommer

Nr. 3

 • Materialfrist: Tirsdag 20. august kl. 12:00
 • Utgivelse: 6. september*
 • Lansering/arrangementer: Det vil bli arrangementer ila. Høstutstillingens åpningstid i september og oktober

Nr. 4

 • Materialfrist: Onsdag 6. november kl. 12:00
 • Utgivelse: 30. november*
 • Lansering/arrangementer: Kommer

* Abonnenter/Høstutstillingen mottar magasinet f.o.m. denne dato. I løssalg noe senere. Med forbehold om endringer.