Billedkunst utkommer i «bokform» med dybdeartikler fire ganger i 2023, og ellers i året slippes et utvalg saker for nettpublisering. Lanseringer følger som regel utgivelsene, og nytt for året er flere arrangementer også utenom disse. I tillegg utvides hyppigheten på nettpubliseringen. Billedkunst distribuerer per tid et opplag på ca. 3 800, og er det mediet i Norge som står tettest på kunstfeltet med sitt fokus på blant annet kunstnere, kunstproduksjon, fagpolitikk og rammebetingelser. Vi kan love et rikt og variert innhold også i 2023. Gjennom å se nærmere på ulike former for dialog, følger vi opp de siste årenes fokus på kunstnerisk frihet, ytringsklima, mangfold og hvem som blir sett og hørt – områder i stadig forandring og med økende grad av sårbarhet. Vi vil forsøke å fange problemstillinger som angår enhver – som et kritisk blikk på konsensus, vilkår for å uttrykke seg, samt et gjennomgående sterkt fokus på fagpolitikk – og alltid med en forankring i kunstfeltet.

Annonsepriser

Papirversjonen

 • 1 side: 148,00 x 225,00 mm (stående)
  • kr 13 000,–
 • 1/2 side: 148,00 x 110,50 mm (liggende)
  • kr 8 500,–
 • 1/4 side: 72,00 x 110,50 mm (stående)
  • kr 5 700,–
 • 1/8 side: 72,00 x 53,25 mm (liggende)
  • kr 3 500,–

Nettannonser

 • Stor: 1 920 × 1 080 piksler (16:9, liggende) / GIF eller JPEG
  Pris per utgave: kr 5 000,–
 • Medium: 960 x 540 piksler (16:9, liggende) / GIF eller JPEG
  Pris per utgave: kr 2 500,–

Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift, som kommer i tillegg. Det tilbys også årsavtaler, ta kontakt med annonseansvarlig. Alt annonsemateriell for trykk mottas som PDF (bruker du bilder i filen, husk at disse bør holde 300 dpi) og legges i RGB. Annonsene for trykk bør ikke være hvite siden de ikke er utfallende (hvis tilnærmet hvitt likevel er ønskelig, legges det inn 6 % svart) Vi kan være behjelpelig med å sette opp annonser mot et tillegg på kr 1 500,– kroner. Nettannonse forutsetter normalt annonse i papirutgaven.

For spørsmål og gode tilbud, kontakt annonseansvarlig Siri Hermansen (952 70 427).

Utgivelsesplan

2023

Nr. 1

 • Tema: Dialog 1; nye medier
 • Materialfrist: Mandag 13. februar kl. 12:00
 • Utgivelse: 10. mars*
 • Lansering/arrangementer: Kommer

Nr. 2

 • Tema: Dialog 2
 • Materialfrist: Mandag 5. juni kl. 12:00
 • Utgivelse: 21. juni*
 • Lansering/arrangementer: Kommer

Nr. 3

 • Tema: Dialog 3
 • Materialfrist: Mandag 21. august kl. 12:00
 • Utgivelse: 8. september*
 • Lansering/arrangementer: Det vil bli en serie arrangementer ila. Høstutstillingens åpningstid i september og oktober

Nr. 4

 • Tema: Dialog 4
 • Materialfrist: Mandag 13. november kl. 12:00
 • Utgivelse: 30. november*
 • Lansering/arrangementer: Kommer

* Abonnenter/Høstutstillingen mottar magasinet fom. denne dato. I løssalg noe senere. Med forbehold om endringer.