Billedkunst utkommer i «bokform» fire ganger i 2021*, fylt med solide dybdeartikler, og ellers i året slippes et utvalg saker for nettpublisering. Lanseringer følger som regel utgivelsene. Billedkunst har et bekreftet opplag på ca. 3 775, og er det mediet i Norge som står tettest på kunstfeltet med sitt fokus på blant annet kunstnere, kunstproduksjon, fagpolitikk og rammebetingelser. Vi kan love et rikt og variert innhold også i 2021, med et særlig fokus på ytringsfrihet, ulike stemmer og mangfold – områder i stadig forandring og med økende grad av sårbarhet. Vi vil forsøke å fange problemstillinger som angår enhver – som et kritisk blikk på vår historieskriving, skeivhet, alder, by og land – men alltid med en forankring i kunstfeltet. * Grunnet COVID-19 vil det kunne forekomme enkelte justeringer i publiseringsplanen.

Annonsepriser

Papirversjonen

 • 1 side: 148 x 225 mm (stående)
  • kr 12 000 ,–
 • 1/2 side: 148 x 110,5 mm (liggende)
  • kr 8 000 ,–
 • 1/2 side: 72,00 x 225,00 mm (stående)
  • kr 8 000 ,–
 • 1/4 side: 72 x 110,5 mm (stående)
  • kr 5 500 ,–
 • 1/8 side: 72 x 53,25 mm (liggende)
  • kr 3 100,–

Nettvannonser

 • Stor: 1 920 × 1 080 piksler (16:9, liggende) / GIF eller JPEG
  Pris per utgave: kr 4 500,–
 • Medium: 960 x 540 piksler (16:9, liggende) / GIF eller JPEG
  Pris per utgave: kr 2 000,–

Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift, som kommer i tillegg. Det tilbys også årsavtaler, ta kontakt med annonseansvarlig. Alt annonsemateriell for trykk mottas som PDF (bruker du bilder i filen, husk at disse bør holde 300 dpi). Annonsene for trykk bør ikke være hvite siden de ikke er utfallende (hvis tilnærmet hvitt likevel er ønskelig, legges det inn 6 % svart) Vi kan være behjelpelig med å sette opp annonser mot et tillegg på kr 1 000,– kroner. Nettannonse forutsetter normalt annonse i papirutgaven.

For spørsmål og gode tilbud, kontakt annonseansvarlig Siri Hermansen (952 70 427).

Utgivelsesplan

2021

Nr. 2

 • Tema: Alder (detaljer kommer)
 • Materialfrist: 3. juni kl. 12:00
 • Utgivelse: 21. juni*
 • Lansering: Kommer

Nr. 3

 • Tema: Geografi; by og land / katalog Høstutstillingen (detaljer kommer)
 • Materialfrist: 24. august kl. 12:00
 • Utgivelse: 11. september*
 • Lansering: Kommer

Nr. 4

 • Tema: Kjønn; seksualitet (detaljer kommer)
 • Materialfrist: 12. november kl. 12:00
 • Utgivelse: 29. november*
 • Lansering: Kommer

* Abonnenter mottar magasinet fom. denne dato. I løssalg noe senere. Med forbehold om endringer.