I verket og dataspillet ULTRAIDENTIFIKASJONSPAVILJONG går Steinar Haga Kristensen i dialog med det virtuelle ved å lage nye varianter og digitale utgaver av elementer fra sitt kunstnerskap.

Steinar Haga Kristensen, installasjonbilde fra «ULTRAIDENTIFIKAČNÍ PAVILON», vist ved Centre for Contemporary Art FUTURA i Praha, 7. desember 2021–16. januar 2022. Foto: Jan Kolský

Spillet fokuseres rundt avatariseringen av en humanoid figur som utgjør hovedmotivet i en serie intagliotrykk.

Steinar Haga Kristensen, installasjonbilde fra «ULTRAIDENTIFIKAČNÍ PAVILON», vist ved Centre for Contemporary Art FUTURA i Praha, 7. desember 2021–16. januar 2022. Foto: Jan Kolský.
Avataren er plassert i en virtuell totalverden konstruert ut ifra digitale reproduksjoner av de enkelte verkene i utstillingen: dyptrykk, oljemaleri, keramikk, fresko og sgraffito, glassmosaikk, heklede barneklær, lamper, møbler og andre objekter.
Disse opptrer som bestanddeler i denne verdenen hvor spilleren kan interagere med andre avatarer i et spill uten ende.
Steinar Haga Kristensen, installasjonbilde fra «ULTRAIDENTIFIKAČNÍ PAVILON», vist ved Centre for Contemporary Art FUTURA i Praha, 7. desember 2021–16. januar 2022. Foto: Jan Kolský.
Steinar Haga Kristensen, installasjonsbilde fra ULTRAIDENTIFIKASJONSPAVILJONG, «Lorck Schive Kunstpris 2021», vist ved Trondheim kunstmuseum, 20. mars–15. september 2021. Foto: Susann Jamtøy.
Steinar Haga Kristensen, installasjonsbilde fra ULTRAIDENTIFIKASJONSPAVILJONG, «Lorck Schive Kunstpris 2021», vist ved Trondheim kunstmuseum, 20. mars–15. september 2021. Foto: Susann Jamtøy
Steinar Haga Kristensen, ULTRAIDENTIFIKASJONS - PAVILJONG (2021). Interaktivt utviklet med forent kraft. Steinar Haga Kristensen (kunst og regi); Magnus Andreas Hagen Olsen (utvikling spilldesign); Lars Hemmingsen Nørgaard ved Midtjysk 3D Service (programutvikling); Thomas Bremerstent og Steinar Haga Kristensen (fotogrammetri). Lyd ved Morten Norbye Halvorsen og Steinar Haga Kristensen
Steinar Haga Kristensen, ULTRAIDENTIFIKASJONS - PAVILJONG (2021). Interaktivt utviklet med forent kraft. Steinar Haga Kristensen (kunst og regi); Magnus Andreas Hagen Olsen (utvikling spilldesign); Lars Hemmingsen Nørgaard ved Midtjysk 3D Service (programutvikling); Thomas Bremerstent og Steinar Haga Kristensen (fotogrammetri). Lyd ved Morten Norbye Halvorsen og Steinar Haga Kristensen