Shwan Dler Qaradaki i samtale med Beate Petersen. Foto: Tine Semb.

I denne utgaven av Billedkunst live gis en fyldig presentasjon av kunstner Shwan Dler Qaradakis arbeider, fulgt av en samtale med kunstner og skribent Beate Petersen. Det ble også vist to filmer: Jeg er en Due (2023; 09:39 min), om en due som nettopp har blitt drept av kjemisk gass tilsatt lukt av eple. Besnærende dufter tilsettes nemlig ofte gass slik at menneskene den møter, trekker pusten dypere. Den andre filmen, The Color of Betrayal (2023; 8:14 min), tar utgangspunkt i betingelsene knyttet til Sveriges NATO-søknad, nemlig tvangsreturnering av kurdiske frihetshelter/terrorister, men der narrativet er en fiktiv monolog av en drept kurdisk kvinne på slagmarken.

Besnærende dufter tilsettes nemlig ofte gass slik at menneskene den møter, trekker pusten dypere.

Qaradakis verker berører store temaer som politisk undertrykkelse, traumer fra opplevelser som følge av disse. I denne volden står også språket sentralt: Maktovergrep innebærer i mange tilfeller – som her: det kurdiske språket – å undertrykke og frata mennesker sitt morsmål som et ledd i et større og vidstrakt overgrep. Men i bunn og grunn handler det om en kamp for eksistens.

Som Beate Petersen spurte innledningsvis: Hva er det kunsten kan gjøre, og hvor kommer den til kort? Qaradaki og Petersen går dypt inn i den språklige (kurdisk) og politiske undertrykkelsen, hva den innebærer og i hvilken grad kunsten er et egnet redskap for å si noe om brutaliteten i overgrepene som pågår. Og dilemmaet: Kan en kunstner som nå befinner seg i en trygg og privilegert situasjon ha noen påvirkning; er det et hykleri som finner sted? Og selv om tilværelsen blir tryggere – kan kroppen noen gang glemme?

Qaradaki tilbyr i denne samtalen et dypt sjenerøst innblikk i et kunstnerskap som befinner seg i en prosess – i dette tilfellet stipendiatarbeidet Babel Confusion – og om tvilen en kunstner kan møte på. Velkommen til et særs sterkt møte.

I denne volden står også språket sentralt: Maktovergrep innebærer i mange tilfeller – som her: det kurdiske språket – å undertrykke og frata mennesker sitt morsmål som et ledd i et større og vidstrakt overgrep. Men i bunn og grunn handler det om en kamp for eksistens.

Samtalen mellom Shwan Dler Qaradaki og Beate Petersen fant sted 5. oktober, kl. 18:00 på Vega Scene i Oslo. 

Språk: norsk. Varighet: 1 time og 18 minutter (filmene er ikke med).

Foto: Tine Semb.
  • Shwan Dler Qaradaki (f. 1977) er opprinnelig kurder, og kom til Norge som politisk flyktning i 1999. Hans kunstneriske prosjekter har ofte utspring i hans personlige historie samtidig som de inngår i en større virkelighet. Qaradaki har en mastergrad fra Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) og Kunstakademiet i Sulaimani. Han arbeider nå med sin doktorgrad Babel Confusion ved KHiO. Han har de siste årene hatt en rekke separatutstillinger, blant annet ved Kunstnerforbundet, Galleri LNM, Tegnerforbundet, Festspillene i Nord-Norge og Oslo Museum. Han har de siste årene mottatt en rekke priser, utmerkelser og stipender, blant annet Oslo bys kunstpris, Kulturrådets nykommerpris, Kistefos kunstpris (Høstutstillingsprisen), Hollywood International Moving Pictures Film Festival, Popular Jury Award ved Naples Human Rights Film Festival og São Paulo International Short Film Festival. 
  • Beate Petersen (f. 1962) er utdannet ved Statens kunstakademi i Oslo og Repin-akademiet for maleri, skulptur og arkitektur i St. Petersburg. Hun arbeider med tegning og dokumentarfilm og som skribent for diverse publikasjoner, herunder Billedkunst. Et fellestrekk for dokumentarfilmene hennes er hvordan politiske og kulturelle forhold bestemmer vår måte å tolke verden på. Spesielt har hun vært opptatt av de performative sidene ved russisk-ortodokse og sjiamuslimske praksiser. Hennes arbeider har blant annet vært vist ved MoMA i New York, Istanbul-biennalen, Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur i Oslo, samt på en rekke filmfestivaler.