Årets overordnede tema for Billedkunst, og tredje utgave handler om by og land. Vi spør: Hvordan er det å jobbe med kunst på bygda? Hva er likheter og hva er forskjeller mellom å være kunstner i distriktene og i de store byene? Dette er en problemstilling som kan by på få entydige svar, men mange interessante perspektiver.

Sted: Kinoen, Kunstnernes Hus
Tid: 23. september kl. 19.00–20.00. Dørene åpner 18.30
Deltagere: Redaksjonen, Eivind Slettemeås, Siri Leira og Tarald Wassvik
Moderator: Monica Holmen

Arrangementet strømmes

Med oss for å lansere bladet har vi Eivind Slettemeås, daglig leder på Harpefoss hotell, samt Siri Leira og Tarald Wassvik, som driver Saksumdal Tempel. Både Harpefoss hotell og Saksumdal Tempel er sentrale utstillingssteder i innlandet, og har en lang rekke interessante utstillinger bak seg. Vi tar en prat om hvilke erfaringer Siri, Tarald og Eivind har gjort seg med sin kunstpraksis og utstillingsvirksomhet på bygda.
Med oss på laget har vi også fått kurator Monica Holmen, som til daglig er tilknyttet Nitja senter for samtidskunst i Lillestrøm.