La oss prate sammen

Kjetil Røed er ansvarlig redaktør i Billedkunst.

I årets Billedkunst er temaet ulikhet – i fire ulike fasetter. I dette nummeret har vi «alder» som peilepunkt for hvordan kunstnere forskjellsbehandles. Betyr det noe om du er gammel? Er det en for­del å være ung? Er det noen faser av livet hvor alder ikke er et tema for kunstnere? Vi i redaksjonen har ingen endelige svar, men for­ søker å kartlegge noen mulige perspektiver – gjennom artiklene. Vi har blitt litt klokere i prosessen og håper leserne også vil finne noe å gruble videre på.

Men la oss heve blikket litt først. Mange mener at det ikke bare er forskjeller og diskriminering som er problemet i dagens Norge, men økt polarisering og svekket kultur for å snakke sammen. Hvordan kommer man meddebattanter i møte uten å gi slipp på egne verdier og posisjoner? Vi trenger en større vilje til å lytte til menings­motstandere uten å gjøre narr, stigmatisere, piske opp stemningen eller skape stråmenn. Vi trenger raushet, rett og slett – fordi vi ikke kommer oss videre i samtalen uten. Skal vi holde hodet klart i disku­sjonen om ulikhet i dens mange former er det derfor viktig å være kritisk til formuleringer som motarbeider slik raushet i det offentlige ordskiftet, uansett hvilken ytterkant en måtte befinne seg i.

Når Hagen slår fast at begrepet mikroaggresjon, et ord jeg brukte i forrige leder, «er en nevrotisk fantasi som prøver å sidestille skuling med folkemord», slår han fast at ordet er tøys i stedet for å argumentere og reduserer umiddelbart rommet for dialog.

Her er en liten case study på sin plass: teksten «Wokeness har gått til hodet på redaktør Kjetil Røed», (publisert på nettstedet subjekt.no) ført i pennen av Pål­-Henrik Hagen. Når Hagen slår fast at begrepet mikroaggresjon, et ord jeg brukte i forrige leder, «er en nevrotisk fantasi som prøver å sidestille skuling med folkemord», slår han fast at ordet er tøys i stedet for å argumentere og reduserer umiddelbart rommet for dialog. Forfatteren har dessuten følgende forslag til dem som utsettes for mikroaggresjon – altså diskriminerende kommentarer i hverdagen: «Jeg kan foreslå ‘Hva faen er det du glor på?’ til å begynne med, fulgt opp av en kontraslengbemerkning. Mikroaggresjon er bare plagsomt hvis du går og grubler på det hele dagen, og hele livet, i stedet for å få utløp for din egen aggresjon der og da. Mann dere opp, da!»

Jeg undres om Hagen har tenkt over at om man daglig får «svarting», «bygdeknøl», «jævla homo», «krøpling» eller «gamling» slengt etter seg, kan man bli lei, sliten, trist, og kanskje til og med knekt, uansett om de som sier det, «ikke mente noe med det».
Mirage and Luminous Aureola. Wikipedia Commons.

Jeg undres om Hagen har tenkt over at om man daglig får «svarting», «bygdeknøl», «jævla homo», «krøpling» eller «gamling» slengt etter seg, kan man bli lei, sliten, trist, og kanskje til og med knekt, uansett om de som sier det, «ikke mente noe med det». Har han tenkt på at den type motsvar han foreslår også kan ha en svært høy pris? Det finnes fortsatt eksempler på at man møtes med vold eller en spyttklyse om man sier ifra om at noe ikke er greit.

Det handler også om å ikke være blind for fortiden og his­torien som går forut for slengbemerkningen, og ikke legge ansvaret på den som mottar de sårende ordene. Det er ikke slik at de store, historiske linjene lar seg spalte ut fra hverdagens miljøer her og nå som Hagen gir inntrykk av at man skal. Om noen kaller en mørk­hudet person for «svarting», er ikke dét direkte knyttet til slaveriets historie fordi vi lever i sosialdemokratiet Norge, men det ville være tankeløst å nekte å se utsagn og historikk i lys av hverandre. Man kan endog spørre seg om denne type kommentarer i det hele tatt ville vært mulig om det ikke var for hundrevis av år med slaveri og rasistisk dehumanisering.

 

Det er ikke slik at de store, historiske linjene lar seg spalte ut fra hverdagens miljøer her og nå som Hagen gir inntrykk av at man skal.

«La ingen overse at en idé om et samfunn uten ‘mikro­aggresjon’ er fullstendig totalitært», sier Hagen til slutt. Dette er lite fruktbare tanker. Billedkunst er enig i at slengbemerkinger og uheldige uttalelser ikke lar seg utrydde, men at en økt bevissthet rundt hvordan man bruker språket om grupper som allerede har fått sin del av kjipe kommentarer, fører til noe totalitært, er en feil­ slutning. Det handler tvert imot om anstendighet og at man er seg bevisst hvordan mennesker som er annerledes enn en selv, har det. Hvordan kan vi, gjennom noen små justeringer, forbedre hverandres hverdag? Noe som bringer oss til ordet «woke», et ord Hagen har et anstrengt forhold til, og som brukes av høyresiden (spesielt) for å sverte deres meningsmotstandere. Vi kunne kalle det «våkenhet» på norsk. Er det egentlig så ille, det dette ordet henviser til? At man er mer våken for hva slags språk man bruker om andre, kan da umulig være dårlig? Selv om det finnes en anerkjennelseskultur på venstre­ siden som noen ganger trekker dette litt langt, håper jeg vi kan enes om at en slik våkenhet i utgangspunktet er av det gode.

Hvordan kan vi, gjennom noen små justeringer, forbedre hverandres hverdag? Noe som bringer oss til ordet «woke», et ord Hagen har et anstrengt forhold til, og som brukes av høyresiden (spesielt) for å sverte deres meningsmotstandere.

Og da biter jeg meg i halen, og vender tilbake til Billedkunsts agenda i 2021. For alle typer ulikhet har en part som i en eller annen form er undertrykt, og de har sine motparter, som slenger med leppa eller det som verre er. Og kanskje mener at man skal «tåle en spøk», «manne seg opp» eller «slutte å gnåle». Så ja, Pål­-Henrik Hagen: Våkenheten for hvordan andre har det, har gått denne redaktøren til hodet. Jeg er til og med sikker på at jeg er for lite våken, for lite woke, og noen ganger feig når andre er kjipe med sine medmennesker. For eksempel når noen slenger dritt om noen på grunn av alder, legning, dialekt, hudfarge eller religion. Selv om det er skjær i sjøen, kan jeg ikke se noen grunn til at man ikke skal kartlegge ulikhet i alle dets fasetter og bevisst forsøke å gjøre noe med det.

Så hvordan kan man være kritisk uten å være sint eller unn­vikende? Generelt tenker vi at det som ofte mangler er et «sterkere fokus på det som forener, og ikke det som splitter», som Tine Semb, min medredaktør, sa i en samtale i redaksjonen nylig.

God lesning!

Leder i Billedkunst nummer 2 2021.