– Jeg tar faktisk vare på en måseunge for tida, ei krykkje, og har derfor deltidsstilling som måsemamma.

Irene Kaltenborn forteller at krykkjer er en måseart som hekker ute på øyer i klippevegger, men som på grunn av klimaendringer trekker inn i byen om våren og nå hekker i boliger som minner om klipper.

– Det skal være bratt, høyt og de skal ha veldig smal plass, så da er vinduskarmer helt perfekt. Hvis ungen detter ut av reiret, tror mora at den er blitt voksen og ikke lenger trenger å mates, så derfor er den her hos meg. Den datt ut litt for tidlig, før den kunne fly. Det har vært en biolog på besøk som konkluderte med at den var tre uker gammel, og antagelig ikke flyvedyktig før om ytterligere to. Det vet vi ikke. I mellomtida skal jeg bare skjære sild og mate fugleungen med innvoller.

Under Høstutstillingen skal plakatene, som utgjør verket This is my home, plasseres rundt omkring på Kunstnernes Hus.

– Det er for å gjenta den aktivismen jeg gjorde i Tromsø i vinter, da jeg hang dem opp på steder der fuglene år etter år bygger redene sine.

Kaltenborn forteller at prosjektet med plakatene og teksten sprang ut av en debatt som pågikk i fjor sommer mellom måkene og menneskene i byrommene.

– Jeg leste en nyhetssak der en turist fra Bergen hadde blitt fratatt mat fra ei måse. Turisten stilte spørsmål ved om det var måsene eller menneskene som kontrollerte Tromsø. Det spørsmålet fikk meg for alvor til å bli engasjert i debatten. Den påfølgende sommeren observerte jeg hvordan fuglene tok bolig i byen, hvordan fugler lager hjem like utenfor våre. På vinteren var de borte, og da sto hjemmene tomme igjen etter dem. Jeg var opptatt av at de også skal ha rett til å bo her. Plakatene var en beskjed, en påminnelse om det; at vi alle sammen bor her, at vi alle deler det samme hjemmet, og at husene deres venter når de er tilbake fra trekk. Før var vi mennesker i større grad også nomader, som fuglene; vi gikk fra sted til sted, vi hadde mange hjem – alt etter sesongen. Det handler om det, at vi har lov til å ha mange hjem, eller steder vi har tilknytning til.

Kaltenborn forteller om å være redd for det vi ikke kjenner til, men at «alt handler om sameksistens». Jeg spør hva det er som fascinerer henne så sterkt med denne måsearten.

– Krykkjene er mestere av en kosmisk sfære. De kan fly, de er ikke bundet til gravitasjon slik vi er. Og det skaper kanskje frykt, at noe kan komme ovenfra og ned på deg. Måten krykkjene og deres medmåser blir beskrevet på, meninger som blir danna om dem, ligner meninger vi har om mennesker vi frykter. Nå er også fuglene klimaflyktninger, og jeg undrer om dette kommer til å være en del av framtida. Det kommer til å bli veldig mange som ikke lenger har et hjem. Og hva er et hjem, og hvem har retten til et?

Jeg leste en nyhetssak der en turist fra Bergen hadde blitt fratatt mat fra ei måse. Turisten stilte spørsmål ved om det var måsene eller menneskene som kontrollerte Tromsø. Det spørsmålet fikk meg for alvor til å bli engasjert i debatten
Irene Kaltenborn og krykkjeungen Asfalt. Foto: Tone Marit Helle.
– Krykkjene er mestere av en kosmisk sfære. De kan fly, de er ikke bundet til gravitasjon slik vi er. Og det skaper kanskje frykt, at noe kan komme ovenfra. og ned på deg.
Irene Kaltenborn og Asfalt.

Bånd til et sted

Nå har det blitt populært med fiendtlig arkitektur overfor fuglene. Bygninger i urbane rom har pigger på omtrent hvert eneste tak for at fugler ikke skal sette seg på dem. Som om de ikke er stressa nok fra før av, setter vi opp skulpturer av pigger, rovdyrimitasjoner og fiskesnører. Det er dog det eneste våpenet vi har for å forsøke å stenge dem ute.

– Jeg har sett mye på hvordan fuglene tar disse begrensningene og heller bruker dem til sin fordel. På takene bruker fuglene fiskesnørene og bygger reder oppå dem. Det er ingen mur som kan stenge dem ute, det går ikke an. Det synes jeg er interessant.

Hun forteller videre om hvordan Vilém Flusser, en tsjekkisk filosof, ble flyktning under andre verdenskrig.

– Han skreiv et veldig fint essay som heter Taking Up Residence in Homelessness (1987). Det handler om at selv nomaden er bundet til det som kalles hjem med mange usynlige tråder. Blir man revet fra hjemmet, blir disse trådene også kuttet og det rører ved det mest private i deg. Disse måsene vi prøver å jage bort; deres første instinkt er jo bare å bygge opp redet igjen. Verden rundt er et kaos, hjemmet er en trygg sone, det gir ro. Jeg tror en erkjennelse av et hjem er nødvendig for å være i verden. Hvis det nå i framtida kommer mange klimaflyktninger, lurer jeg på hvordan vi kommer til å behandle dem når vi ser hvordan vi behandler disse måsene.