Tema: Skeives posisjon i samtidskunsten i Norge og Europa.

Hvor: 9. februar klokken 17:00–18.00 på Youngs (Youngstorget 3) i Oslo
Med: Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, Ruben Steinum, Stina Högkvist og redaksjonen i Billedkunst.

Ytringsfrihet baserer seg kanskje først og fremst på enighet om likeverd. Men rettigheter og frihet er ikke noe man oppnår og beholder sånn uten videre – man må fortsette å kjempe for sakene, og noen ganger kommer tilbakeslag. I europeisk kontekst ser vi at det det politiske klimaet de siste årene har dreid i en høyreradikal og reaksjonær retning som fører til polariserte samtaler og i enkelte land svekkede rettigheter for utsatte grupper.Hvor står kunsten i dette landskapet? I den siste utgaven av Billedkunst berørte vi blant annet situasjonen i Polen, der en gruppe kunstnere og aktivister rettsforfølges grunnet sine opprop mot såkalte LHBTIQ+-fri soner innført fra politisk hold. Debatten i kveld tar derfor utgangspunkt i ytringsfrihet, men med spesiell vekt på skeives posisjon i samtidskunsten.

Det vil ikke være nødvendig å bestille plass på forhånd, men ta kontakt om du ønsker en reservasjon.

Arrangementet strømmes og vil gjennomføres i tråd med gjeldende restriksjoner og smittevern.

Det vil være muligheter for servering.

Facebook-event finner du her.

Lanseringen vil bli oversatt til engelsk i etterkant.