Fra venstre: Irene Snarby, Charis Gullicksom, Jeremie McGowan og Kjetil Røed.

Billedkunst handler i 2024 om kunstneres mental helse, som er et felt med utfordringer på mange plan. De mest iøyenfallende er kunstneres arbeidsvilkår og inntekt, men på makroplan er synlighet eller mangel på synlighet også utslagsgivende for mental og kunstnerisk sunnhet. Er det noen som ser det du gjør som kunstner? Er det noen som ser deg? På museer er det ofte underrepresentasjon av kvinner og minoriteter, noe det har blitt et økt fokus på de siste årene. Men på hvilke måter kan kunstinstitusjoner gjøre opp for manglende synlighet gjennom for eksempel utstillinger med bevissthet om nevnte usynliggjøring og justeringer i innkjøps– og samlingspolitikk idag? Dette er ikke de eneste gyldige metodene, naturligvis, men eksempel på tiltak. Har museene i nord et særskilt ansvar og, i så fall hvorfor?

Lytt til Billedkunst Live fra Tromsø 14. mars
I panelet: Henrik Sørlid, Irene Snarby, Charis Gullicksom, Jeremie McGowan og Kjetil Røed.
Billedkunst byr på et innholdsrikt panel for å diskutere disse spørsmålene. Utgangspunktet er utstillingene Gába – kvinnelig skaperkraft (som sto til 18. mars) og 28% (som ble tatt ned 11.februar).
I panelet
  • Irene Snarby (stipendiat på Universitetet i Tromsø (UiT), tidligere kurator på RiddoDuottarMuseat i Kárášjohka, og deltager i Worlding Northern Art (WONA), som forsker på Iver Jåks)
  • Charis Gullickson (kunsthistoriker og kurator ved Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM), stipendiat med vekt på nordområdene, institusjonskritikk, feminisme og dekolonialisme)
  • Henrik Sørlid (billedkunstner og skribent i Billedkunst)
  • Jérémie McGowan (kunstner og designer med doktorgrad i kunsthistorie og -teori fra University of Edinburgh, og tidligere direktør på NNKM).
  • Moderator er Kjetil Røed (ansvarlig redaktør i Billedkunst)

Eventet fant på Arctic (Un)limited i Tromsø, torsdag 14. mars, 14.00–15.00. Arctic (Un)limited Arctic er en konseptuell turistbutikk/kunststed/samlingssted som ble unnfanget og designet av Jérémie McGowan og Amund Sjølie Sveen.