Lansering av fjorårets siste utgave av Billedkunst. Ansvarlig redaktør Kjetil Røed i samtale med Petrine Vinje til om hennes doktorgradsprosjekt med arbeidstittel «On Interface / Questioning Memory, Matter and Meaning Through the Haptic».

Hva er forbindelsene mellom det digitale og det analoge?

Med vår tids økende digitalisering velger kunstner og doktorgradsstipendiat Petrine Vinje seg en original inngang til denne materien. Med utgangspunkt i en blyamulett med runeinskripsjoner fra tidlig middelalder reflekterer hun over hvordan kunnskap og tenkning har blitt aktivert og arkivert i ulike medier på ulike måter gjennom tidene – og i dag. Med denne innfallsvinkelen skaper Vinje perspektiver på likheter og forskjeller mellom den analoge amuletten som kunnskapsbærende overflate og samtidens digitale interfaces. Dette fokuset synliggjør også tankevekkende grensesnitt mellom historie og samtid, det sansbare og tenkningen rundt; intuisjon og rasjonalitet.

Lytt til samtalen mellom Kjetil Røed og Petrine Vinje, live fra Trekanten i Oslo 30. november 2022. 

Petrine Vinje, foto fra filminstallasjonen Unravelling a Radical, 2022. Foto: Eivind Lauritzen.
Petrine Vinje, stillbilde fra Unravelling a Radical, 2022. Foto: Carsten Aniksdal.
Petrine Vinje, fra utstillingen Surfacing Solids på Galleri F 15. Foto: Eivind Lauritzen.
Utstillingen Surfacing Solids på Galleri F 15 (22. oktober–22. januar) viste resultater fra Petrine Vinjes pågående kunstneriske forskningsarbeid som doktorgradsstipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Kunst og håndverk. I doktorgradsprosjektet utforsker hun hvordan kulturelle minner og skulpturelle arbeider skapes i relasjoner mellom menneske, teknologi og samfunn.
‘HSS2019-20’ 2019-21 (solid surface materiale), installasjonsbilde fra Akademirommet, Kunstnernes Hus, 2021. Foto: T.S. Ulstein
Detalj, ‘HSS202007’ 2020-21 (solid surface materiale) Foto: T.S. Ulstein