Stor takk til regissør Merethe Offerdal Tveit og skribent og kunstner Beate Petersen for fin samtale onsdag kveld. Takk også til tekniker Kristoffer Lislegaard som stod for knirkefri streaming, og til alle som fulgte den kombinerte lanseringen og Oslo-premieren på stedet og virtuelt. Til slutt: Takk til Kunstnernes Hus og kinoansvarlig Maria Fosheim Lund som huset oss, og Sarah Winge-Sørensen som var til stede fra filmens produksjonsselskap Stray Dog Productions.

Fra filmen Odelsgut og fantefølge og Fellesskapsprosjektet å Fortette Byens (FFB) arbeid i Kvam. Foto: Jannik Abel for Billedkunst / Norske Billedkunstnere.

Billedkunsts overordnede tema i 2020 er ytringsfrihet, og onsdagens samtale berørte flere tråder vi har vært og kommer til å være innom i løpet av året. Spørsmål omkring hvordan vi uttrykker oss i situasjoner som er preget av konflikt eller friksjon, bringer tankene til de grunnleggende betingelsene for kunstneriske ytringer. Selv om ytringsfriheten – ifølge mange – skal gjelde alltid og overalt, er det aldri i et nøytralt rom man ytrer seg. Det er både interesser og ulik maktbalanse inne i bildet. De forskjellige offentlige rom er dermed allerede definert av ulike og til dels motstridende interesser og meninger som setter oss på prøve når vi skal ytre oss. Hvordan skal vi eksempelvis forholde oss til en situasjon hvor kunsten havner på én side, som av noen oppfattes som et ekkokammer, mens «folk flest» synes låst i sine fordommer, på den andre? Hvordan skal slike motsetninger løses? Kan det hende at slike uenighetsrom i seg selv er av verdi?

Mens dette nummeret av Billedkunst kretset rundt Høstutstillingen, skal årets siste mer inngående ta for seg hvordan kunsten utspiller seg i offentligheten og noen ganger står i fare for å begrenses av ekkokamre eller selv å bli til et. Vi byr også på en artikkel om nettopp Fellesskapsprosjektet å Fortette Byens (FFB) verk i Kvam og Merethe Offerdal Tveits film med samme navn, Odelsgut og fantefølge. Også i 2021 skal vi dykke ned i disse temaene ved å undersøke forskjellige sider av ulikhet og hvordan de påvirker og blir påvirket av kunstfeltet, deriblant med vekt på dekolonisering og forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn, hudfarge, alder, seksuell legning og bosted (by eller land). Følg med!

Onsdagens samtale kan ses her, og filmen Odelsgut og fantefølge på denne linken. Bilder fra gårsdagen av Jannik Abel for Billedkunst / Norske Billedkunstnere.