Velkommen til Høstutstillingens formidlingsseminar på Trekanten 5. juni 01.05.2024

Foto: Jannik Abel.

Frist for påmelding er 21. mai.

Høstutstillingens formidlingsseminar samler formidlere, kunstnere, lærere og andre fagpersoner som ønsker påfyll, verktøy og inspirasjon om hvordan vi kan jobbe med formidling av samtidskunst til barn og unge.

Seminaret er en del av Kunstkringkastingen, Høstutstillingens flerårige prosjekt rettet mot grunnskolen. Målet er å stimulere flere barn og unge til engasjement og nysgjerrighet rundt samtidskunst, styrke samarbeidet mellom kunstfeltet og skoleverket, og gi involverte elever
et langvarig forhold til kunst.

Dette seminaret presenterer ulike prosjekter som går over et lengre tidsspenn eller ulike aldersspenn. Programmet består av presentasjoner, felles lunsj med en kunstnerisk intervensjon og en oppsummering av dagen som avrunding.

Program

10:00: Kaffe og registrering

10:30: Velkomst og presentasjon av programmet


11:00: Kjersti Myrehagen, Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm om 10 år på Heidal 
skuleProsjektleder Kjersti Myrehagen presenterer kunstprosjektet 10 år på Heidal skule sammen med kunstnerne Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm. Gjennom dette prosjektet får 10 forskjellige kunstnere følge en skoleklasse i perioder gjennom alle ti årene på grunnskolen.12:00: soso brafield og Thea Haug om Imagined Futures

Kunstner og formidler soso brafield og formidler og kulturarbeider Thea Haug presenterer Imagined Futures, et intergenerasjonelt formidlingsprosjekt for barn og ungdom som brafield og Haug utviklet til Bergen Assembly 2019, Actually The Dead Are Not Dead.

13:00: Lunsj og kunstnerisk intervensjon av soso brafield

14:00: Marit Silsand og Sadia Hassan om PRAKSIS Teen Advisory Board
Prosjektleder Marit Silsand presenterer PRAKSIS Teen Advisory Board sammen med Sadia Hassan, en av ungdommene som tidligere har vært del av prosjektet. PTAB er et ettårig kunstprogram for ti samfunnsengasjerte unge mellom 16-21 år med ulik bakgrunn.

15:00: Oppsummering og avrunding ledet av Camilla von Køppen og Anette Skov


16:00: Takk for i dag!

For spørsmål om seminaret, kontakt Maria Råkil på maria@hostutstillingen.no.

Arrangeres med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB

Presentasjon av kunstprosjektet 10 år på Heidal skule, ved prosjektleder Kjersti Myrehagen. 10 år på Heidal skule er et unikt kunstprosjekt, der 10 forskjellige kunstnere følger en skoleklasse i perioder gjennom alle ti årene på grunnskolen. ​Prosjektet startet i 2018, og avsluttes når disse elevene går ut av 10.klasse i 2028. Myrehagen er utdannet billedkunstner og arbeider som lærer på Heidal skule.
Kunstnerne som følger elevene gjennom 6.klasse, er Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm. Kunstnerne forteller om sin innfallsvinkel til prosjektet og betraktninger om arbeidet. Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm har gjennom mange år arbeidet med spørsmål om hva kunst kan være, og i hvilke sammenhenger den kan inngå. De har en praktisk og sosial tilnærming i sine prosjekter, hvor de med en sterk fellesskapsorientering undersøker og synliggjør steder og kulturelle sammenhenger.
Marit Silsand er billedkunstner og kunstformidler med base i Oslo. Hun er utdannet ved Gerrit Rietveld Academie, San Francisco Art Institute og Fatamorgana Fotokunstskole i København. Silsand deltok hun på Høstutstillingen i fjor. Hun er medlem av Billedkunstnere Oslo (BO) og Norske Billedkunstnere (NBK), og har siden 2011 vært medlem av Bjørka atelierfellesskap og produksjonssted for profesjonelle fotokunstnere på Grønland i Oslo.
Sadia Hassan var medlem i PRAKSIS Teen Advisory Board i 2020-21. Hun skal fortelle om erfaringer fra tiden i PTAB, hennes møte med samtidskunsten og hvordan hun bruker kunnskap fra tiden i PTAB videre i livet. Hun er nyutdannet barnevernspedagog med et stort hjerte for barn. Hun jobber som Fagpedagog/ Økt pedagogisk tetthet i bydel Alna. Bydel Alna er en av seks bydeler som er tildelt nasjonalt tilskudd til økt pedagogtetthet i levekårsutsatte områder. Jobben hennes innbærer å se de barna som har det ekstra vanskelig allerede i barnehagealder, støtte dem i språkutvikling, sosiale ferdigheter og bistå familier som har behov for ekstra hjelp, og styrke det pedagogiske på avdelingen.
Camilla von Køppen har bakgrunn i kunstutdannelse med en MA i Bookarts fra Camberwell college of art/ London Institute. Hun har jobbet med formidling i over 20 år i barnehage, skole og ulike kunstinstitusjoner, blant annet som formidler på Høstutstillingen, formidlingsleder i Ekebergparken, utstillingsleder ved Fotogalleriet samt formidler, produsent og kurator for Hvitsten Salong. Er i dag leder for Pilotgalleriet ved Nitja senter for samtidskunst og ansvarlig for produksjoner som leveres til DKS. Jobber for tiden tett med prosjektet Young Curators på Nitja som mentor og veileder i formidling.
Annette Skov er billedkunstner og kunstformidler, født i Herning i Danmark og bosatt i Oslo. Medlem av Billedkunstnernes Forbund BKF og har stilt ut i Danmark, Island, Østerrike, Ungarn, Spania og Sverige. Utdannet cand.mag. i språk og litteratur og BA i kunsthistorie. Har fokus på å undersøke forholdet mellem steder, mennesker og historier.
soso brafield er kunstner, pedagog og forfatter med base i Bergen. Utdannet i MA Fine Arts ved Kunsthøgskolen i Bergen i 2014 og ved KMD, UiB i 2018. Brafield er medgründer av aerial, et kunstnerdrevet visningsrom i Bergen. Hun har nylig stilt ut og vært vertskap for prosjekter på Momemtum12 (Moss), Vestlandsutstillingen, Hordaland Kunstsenter, Bergen Assembly, Latitute28 (New Delhi), The Royal Standard (Liverpool) og Vulpes Vulpes (London). Hun var medlem av Den nasjonale jury 2022—2023 og er i dag styremedlem i UKS (Unge Kunstneres Samfund/Young Artists Society). Foto: Runa Halleraker.
Thea Haug er kulturarbeider med base i Bergen. Under Bergen Assembly 2019 deltok hun i prosjektet Imagined Futures. Hun har det siste tiåret jobbet i mange av Bergens kunstinstitusjoner, i ulike roller. Hun har også jobbet med barn i forskjellige organisasjoner og institusjoner.