Valgresultatet er klart: Disse kunstnerne er valgt inn Norske Billedkunstneres stipendkomité og Den Nasjonale Jury 21.09.2023

Av 3166 stemmeberettigede, har 798 avgitt stemme i valget. Det gir en valgdeltakelse på cirka 25,2 prosent.

Den Nasjonale Jury (DNJ) 

Den Nasjonale Jury (DNJ) består av kunstnere som velges for en periode på to år gjennom av Billedkunstneres (NBK) medlemmer. Medlemskap i NBK er ikke et krav for juryens medlemmer. DNJ har juryeringen av Høstutstillingen, statens kunstutstilling som sitt viktigste arbeidsområde, og det kunstneriske ansvaret for utstillingen. Juryens kunstneriske avgjørelser må ikke begrunnes og kan ikke overprøves.

Ordinære medlemmer 2024/2025

 • Årikstad, Lasse (1983), Agder
 • Raddum, Fredrik (1973), Oslo
 • Lindahl, Ingeborg Annie (1981), Troms og Finnmark
 • Honerud, Hilde (1977), Viken
 • Benammar, Hanan (1989), Oslo
 • Roloff, Hanna (1985), Oslo

Vararepresentanter

 • Trydal, Lena (1994), Oslo
 • Heilevang, Sara Kollstrøm (1991), Vestland
 • Iversen, Thomas (1985), Oslo
 • Otzko, Ina (1972), Nordland
 • Sørlid, Henrik (1989), Troms og Finnmark
 • Mørck, Monika (1984), Trøndelag

 

Norske Billedkunstneres stipendkomité

Stipendkomiteen består av ti kunstnere som velges av NBKs medlemmer for to år av gangen. Kunstnerne som foreslås til vervet behøver ikke å være medlemmer av NBK eller andre fagorganisasjoner. Stipendkomiteen innstiller til Statens kunstnerstipend (Kulturdirektoratet), samt stipender fra Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV) og Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH). Stipendkomiteen er også ansvarlig for behandling av søknader om prosjektstøtte fra BKV (to ganger årlig), behandling av søknader om opphold ved Skandinavisk forening i Roma (en gang i året) samt nominering av kunstnere til Lorck Schive Kunstpris (annethvert år).

Ordinære medlemmer 2023–2025

 • Bjørneboe, Esther (1972), Oslo
 • Bring, Ebba (1958), Oslo
 • Yamamoto, Kiyoshi (1983), Vestland
 • Hasselknippe, Tiril (1984), Rogaland
 • Bergh, Sissel M (1974), Trøndelag
 • Høie, Johannes (1981), Oslo
 • Hagen, Else Marie (1963), Oslo
 • Løvgren, Åse (1975), Vestland
 • Nygård, Randi (1977), Oslo
 • Furunes, Anne-Karin (1961), Trøndelag

Vararepresentanter

 • Bø, Ole Martin Lund (1973), Oslo
 • Aasan, Øystein (1977), Agder/Berlin
 • Gullesen, Sverre (1980), Viken
 • Rasmussen, Hans Hamid (1963), Oslo
 • Baltzersen, Idun (1987), Stockholm
 • Pettersson, Jan Stefan (1956), Oslo
 • Busse, Tanya (1982), Tromsø
 • Tuleubek, Ayatgali (1985), Oslo
 • Kvendseth, Gabriel (1984), Vestland
 • Jorkjen, Finn Adrian (1990), Oslo