Valg av ny stipendkomité og jury: Valgportalen er åpen! 25.08.2023

Den Nasjonale Jury 2023. Fra venstre: Stacy Brafield, Marius Moldvær (leder), Åsil Bøthun, Maya Økland og Gelawesh Waledkhani. Foto: Jannik Abel.

Nå starter valget av Norske Billedkunstneres stipendkomité (SK) og Den Nasjonale Jury (DNJ) for perioden 2023–2025. Frist for å stemme er torsdag 7. september kl. 13:00.

Som NBK-medlem kan du enten stemme på nominasjonsutvalgets forslag, eller du kan stemme på enkeltkandidater fra listen med samtlige foreslåtte navn.

Følg lenke for å stemme