Utdeling av Rune Brynestad minnestipend til Kristin Lindberg 22.10.2020

Kristin Lindberg på Søndre Green gård under utdelingen av Rune Brynestad minnestipend 2020. Foto: Kajsa Sogn Balto/NBK

Våren 2020 ble det kjent at Kristin Lindberg tildeles det høythengende Rune Brynestad Minnestipend pålydende kroner 400.000,- fra Billedkunstnernes Vederlagsfond. Stipendtildelingen markeres vanligvis med en liten seremoni med fokus på mottaker, Rune Brynestad og fondet, men i år måtte arrangementet naturlig nok gjennomføres på alternativt vis. Dermed inviterte stipendmottakeren selv til Søndre Green gård, hvor hun bor og arbeider i Krødsherad kommune.

Søndre Green ligger vakkert til ned mot Krøderfjorden ved foten av Norefjell. To store våningshus, stabbur, bryggerhus og låve omkranser et stort tun hvor hønsene vandrer fritt omkring. På dette levende gårdsbruket har Kristin Lindberg bygget opp et senter for kunst og kunstproduksjon. I 2016 ble det etablert et Artist in Residence (AIR) i samarbeid med Norske tekstilkunstnere, Krødsherad kommune og Buskerud fylke, med utstyrsstøtte fra Kulturrådet. 2018 ble foreningen AiR Green etablert og kunstneroppholdene ble utvidet fra 2019. På gården er det nå tre permanente atelier, samt et nyoppusset arbeidsrom i sommerfjøset. Den gamle høytørka i låven er bygget om til prosjekt/visningsrom og atelier.


Her samlet representanter fra billedkunstfeltet seg for å hedre stipendmottakeren 22. oktober 2020. I tillegg var ordfører for Krødsherad kommune Knut Martin Glesne og Hilde Eriksen fra Viken fylkeskommune tilstede.

Hege Nyborg, styreleder i Billedkunstnernes Vederlagsfond. Foto: NBK

– Det har vært og er en stor glede knyttet til dagens formelle overrekkelse av Rune Brynestads Minnestipend, og over å få lov til å være del av denne forsamlingen som representerer dine mange kunstnerkollegaer, NBKs styre og ansatte, stipendkomiteen og Billedkunstnernes Vederlagsfonds styre i en hyllest til en strålende kunstner, innledet Hege Nyborg, styreleder i Billedkunstnernes Vederlagsfond, i sin tale til stipendmottakeren. 

Siri Austeen, leder av Norske Billedkunstneres stipendkomité 2020. Foto: NBK

– Et sterkt sosialt og faglig engasjement, og høyt kunnskapsnivå er grunnleggende for Lindbergs kunstnerskap, leste Siri Austeen, lederen av Norske Billedkunstneres stipendkomité, fra komiteens begrunnelse.

 

– Lindbergs kunstnerskap er inkluderende og generøst, og hun deler av sine ulike kunnskapsområder på tvers av generasjoner, fagfelt og fagpolitiske sider.


Etter taler og bevertning, fikk de oppmøtte omvisning på gården, inkludert Høytørka prosjektrom hvor flere av Lindbergs kunstneriske arbeider var presentert, samt stipendmottakerens atelier, og Sommerfjøset som nylig har blitt renovert for å kunne brukes som atelier og bolig for besøkende kunstnere.

Fra omvisning på Søndre Green. Foto: NBK
Fra omvisning på Søndre Green. Foto: NBK
Søndre Green gård ved Krøderfjorden. Foto: NBK
  • Kristin Lindberg (f. 1950) er utdannet ved Statens Håndverks- og kunstindustriskole (1973). Lindbergs kunstneriske praksis er forankret i det tekstile som medium, selv om hun også arbeider med ulike kunstuttrykk som installasjon, video, foto eller billedvev og billedbroderi.
  • Rune Brynestads minnestipend regnes som Norges mest høythengende stipend for kunstnere, og deles hvert år ut til en som har utmerket seg med et eksepsjonelt kunstnerskap. Det er opprettet av Billedkunstnernes Vederlagsfond til minne om Rune Brynestads (1935–1983) innsats for å virkeliggjøre fondet, og innstilles av Norske Billedkunstneres stipendkomité. Stipendet utgjør kr. 400.000,– i 2020. 
  • Norske Billedkunstneres stipendkomité for 2020 bestod av Siri Austeen (komiteens leder), Gunvor Nervold Antonsen, Sverre Bjertnæs, Anders Eiebakke, Anna Marie Sigmond Gudmundsdottir, Kirsti van Hoegee, Sverre Malling, ​​Karolin Tampere, André Kamran Tehrani og Snorre Ytterstad.
  • Se liste over tidligere mottakere av Rune Brynestad Minnestipend her.

Les mer om Søndre Green og Air Green her.

Les NBKs intervju med Kristin Lindberg her

Les komiteen begrunnelse i sin helhet her