To jurister, en utstillingsleder og en stipendkoordinator – møt våre nye ansatte 24.01.2020

Staben er styrket med to nye jurister som har kommet på plass i løpet av de siste månedene: juridisk rådgiver Kim Erik Dahlskås og juridisk rådgiver Yngvild Solberg Greiner. (Solberg Greiner er for tiden i permisjon).

Norske Billedkunstnere (NBK) har styrket staben med ytterligere en jurist, Høstutstillingen får ny utstillingsleder i 2020, og en ny koordinator er på plass med stipendkomiteen under årets første søknadsbehandling.

Kim Erik Dahlskås
 • Kim Erik Dahlskås (35)
  Juridisk rådgiver
  kim@norskebilledkunstnere.no

Kim Erik Dahlskås har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og kommer fra stillingen som advokatfullmektig i advokatfirmaet Rogstad der han jobbet innenfor flere privatrettslige områder. Han tiltrådte stillingen som juridisk rådgiver i NBK i november i fjor, og har i løpet av de siste månedene jobbet tett med mangeårige og avtroppende advokat Hilde Sjeggestad.

– Det er egen kunstinteresse som har ført meg til NBK, og jeg har allerede fått en god innføring i særskilte retts- og saksområder på billedkunstfeltet. Nå ser jeg frem til å gjøre mitt beste for å kunne bistå NBKs medlemmer med rådgivning i juridiske spørsmål de møter på som profesjonelle kunstnere. Målet er å gjøre det så enkelt som mulig for medlemmene å orientere seg om de viktige juridiske og økonomiske aspekter ved å virke som billedkunstner, sier han. 

Haakon Haraldsen Roen
 • Haakon Haraldsen Roen (26)
  Koordinator for stipend og prosjektstøtte
  haakon@norskebilledkunstnere.no

Haakon Haraldsen Roen kommer fra jobben som utstillingskoordinator hos Norske Grafikere – en av Norske Billedkunstneres grunnorganisasjoner. Han har også erfaring som vitenskapelig assistent for forskningsprosjektet FeLT (Futures of Living Technologies) ved OsloMet. Han har er allerede i gang som sekretær for stipendkomiteen.

– De første ukene har vært veldig intense og lærerike i og med at vi gikk rett i gang med komitéarbeid. Det har virkelig har vært en skikkelig pangstart, og gleder meg til å se hvordan det arter seg videre, sier han.

– Jeg gleder meg til å komme ordentlig inn i jobben, og tror at det å jobbe med stipendordninger og prosjektstøtte, gitt deres sentrale plass i norsk kunst- og kulturliv, gir grunnlag for givende og meningsfullt arbeid. Med utdanningsbakgrunn innen kunstformidling og samfunnsorientert kunst, kjenner jeg viktigheten av å være med å fasilitere og støtte opp om kunstnerisk produksjon og formidling, samt anerkjenne dens plass og funksjon i samfunnet.

Roen har en mastergrad i estetiske fag, studieretning kunst i samfunnet fra OsloMet.

 

Mattias Thronsen
 • Mattias Thronsen (45)
  Utstillingsleder for Høstutstillingen
  mattias@norskebilledkunstnere.no

Mattias Thronsen er ansatt som ny utstillingsleder for Høstutstillingen. Han tiltrådte stillingen 13. januar, og etterfølger Charlotte Dølvik. 

– Det er med jevnt fordelt ærefrykt og glede jeg takket ja til stillingen, sier den påtroppende utstillingslederen. 

Thronsen har bred erfaring fra det frie kunst- og kulturfeltet, både innen produksjon og ledelse. Han har blant annet erfaring som seniorrådgiver i Kulturdepartementet, daglig leder i Dagslys og rådgiver i seksjon for kunst og kultur i Bergen kommune. 

– Høstutstillingens historie henger tett sammen med nasjonsbyggingen og demokratiutviklingen i Norge. Både som kraft og motkraft. Dette ser jeg frem til å arbeide med. Jeg gleder meg også stort til å bli enda bedre kjent med bredden av norske kunstnerskap, sier han. 

Thronsen har en mastergrad i digital kultur fra Universitetet i Bergen.