Styrker kunstnerøkonomien i det nye statsbudsjettet: – Et lovende første skritt på veien mot en kunstnerøkonomireform, sier styreleder Ruben Steinum. 08.11.2021

Foto: Marte Thu.

Kultur-og likestilingsminister Anette Trettebergstuen gir 100 nye kunstnerstipender i budsjettet for 2022.

Den nye statsråden vil styrke kunstnerøkonomien, og øker med 59 millioner i neste års statsbudsjett. Av disse går 33,2 millioner til å finansiere 100 nye arbeidsstipender. 

– Jeg er glad for å kunne gi denne gruppa et etterlengtet løft. Pandemien har vist hvor små marginer kultursektoren har å gå på og hvor spesielt sårbare og utsatte kunstnere er som gruppe, uttaler Trettebergstuen i en pressemelding.

Ruben Steinum håper tilleggsbevilgningene er første skritt på veien for å gi kunstnerøkonomien et betydelig løft i årene som kommer.

– Det er lover godt at statsråden velger å lytte til kunstnerorganisasjonene, og tar et viktig første grep for å styrke kunstnerøkonomien. Dersom alle profesjonelle kunstnere skal få en reell mulighet til å leve av kunsten sin, må andelen stipendsøknader som innvilges økes fra dagens 10 prosent til 25 prosent, sier han. 

– Vi håper det går mot en ordentlig kunstnerøkonomireform, og en reforhandling og modernisering av utstillingsvederlagsavtalen. 2000 kunstnere fyller hvert år over 100 000 kvadratmeter med utstillinger til publikum i hele landet. Men kunstnernes andel av institusjonsøkonomien er på magre 1,6 prosent. De som skaper kunsten, får ikke betalt for jobben de gjør. Vi håper den nye kulturministeren også vil sørge for at kunstnere som stiller ut ved offentlige finansierte institusjoner skal få anstendig betalt.

 

De 59 millionene er planlagt fordelt slik 

  • 33,2 millioner kroner fordelt på 100 nye kunstnerstipend
  • 20 millioner kroner til Norsk kulturfond. 10 millioner går til ordningen for musikkfestivaler og 10 til ordning for turné- og virksomhetstilskudd for musikere, artister og band.
  • 4 millioner til etablerte scenekunstkompani
  • 1,8 millioner kroner til Fond for lyd og bilde