Stipendkomiteen om covid-19-stipendene: «Uheldig forskjellsbehandling av billedkunstnerne» 14.10.2020

Bilde fra Høstutstillingen 2020. Foto: Jannik Abel.

Tekst av Anders Eiebakke. På vegne av Norske Billedkunstneres (NBK) stipendkomité.

Norske Billedkunstneres (NBK) stipendkomité har behandlet 860 søknader til Norsk kulturråds ekstraordinære tildeling i forbindelse med covid-19. Det skulle tildeles 160 stipender á 100 000 kroner.

Vår oppgave som stipendkomité er ikke å foreta foreta fagpolitiske valg, men å følge retningslinjene for tildelingene. I dette tilfellet var det kun kunstnerisk kvalitet og omfang som skulle telle.

Kulturrådets tildelingspremisser var at alle søkere skulle behandles likt, uavhengig om de var mottakere av flerårige arbeidsstipender eller ikke hadde noe fra før. Samtidig ble innehavere av statlige arbeidsstipender utelukket fra denne støtteordningen. Konsekvensen ble at en mottaker av for eksempel Billedkunstnernes Vederlagsfonds treårige arbeidsstipend kunne søke, og etter Kulturrådets instruksjon motta, dette ekstraordinære stipendet. Mens en mottaker av statens ettårige arbeidsstipend ikke kunne søke stipendet.

Dette har naturlig nok vakt reaksjoner blant norske billedkunstnere. Sentralstyret i NBK forsøkte, uten hell, å påpeke dette i forkant av utlysningen.

Stipendkomiteen er et fagfellevalgt organ som skal foreta kunstneriske vurderinger. Vi er underlagt strenge regler for habilitet og er pliktige til å følge statuttene til giver, som i dette tilfellet er Kulturrådet. Vi har dermed ikke hatt anledning til å overprøve instruksjonene fra Kulturrådet, men kun foretatt faglige vurderinger i tråd med retningslinjene basert på det innsendte materialet.

Vi finner det likevel nødvendig å påpeke det urimelige i statens forskjellsbehandling av våre kollegaer. Et treårig arbeidsstipend fra Billedkunstnernes Vederlagsfond er omtrent tre ganger så verdifullt som et ettårig statlig stipend. Det er vanskelig å skjønne at sistnevnte var avskåret fra å søke, mens førstnevnte kunne søke.

Vi mener at det er positivt at Kulturrådet valgte å sette av ekstraordinære midler til norske billedkunstnere. Vi vil sterkt oppfordre Kulturrådet å lære av denne saken for å unngå urimelig forskjellsbehandling av norske billedkunstnere i fremtiden.

Som følge av koronasituasjonen lyste Kulturrådet i sommer ut 70 millioner kroner i stipender til kunstnere. Det kom inn nesten 3700 søknader til fristen 5. august. Til sammen tildeles 679 stipender. Se tildelingslisten på Kulturrådets nettsider.