– Stipendbehandlingen i rute takket være formidabel innsats 04.01.2021

– Det er kanskje viktigere enn noensinne å unngå forsinkelser i stipendutbetalingene. Takket være en formidabel innsats både fra stipendkomiteen og sekretærene har vi kunnet kunne gjennomføre stipendbehandlingen etter planen, sier daglig leder i Norske Billedkunstnere (NBK), Gyrid Garshol.

Norske Billedkunstneres stipendkomité har i løpet av perioden 26. november –14. desember arbeidet i to tverrfaglige grupper, som har vurdert samtlige søknader uavhengig av hverandre. Vurderingen har – som så mye annet arbeid i året 2020 – foregått digitalt.

– Selve arbeidsprosessen er den samme egentlig og vi følger de samme rutinene som i fjor. Selv om stipendbehandlingen er og blir et maraton, har det vært en ekstra utfordring å flytte arbeidet til digitale plattformer med hjemmekontor for alle. Det blir intenst og noen av oss har nok savna fysiske møter og de felles lunsjene med mulighet for avreaksjon og smalltalks innimellom. Men det har gått over all forventing, flere i komiteen har nå erfaring fra årets prosjektstøttebehandlinger og NBKs sekretærer har erfaringene fra Høstutstillingen å lene seg på. Komiteen har jobbet med supergode sekretærer og organiseringen av arbeidet gikk fint takket være denne innsatsen fra sekretærer og komite, sier komiteleder Siri Austeen.

– I begynnelsen av arbeidet hadde vi en særlig oppmerksomhet rettet mot det å kommunisere på tvers av skjerm. Men det tok ikke lang tid før vi kom i flyt og til og med slutta å snakke i munnen på hverandre. De mest intense debattene har vi nok foran oss, i runde to, når vi går ytterligere i dybden på innhold og fordeling av midler, sier Austeen.

Alle søkere får to separate vurderinger. Simpelt flertall avgjør innstillingen i hver gruppe, og søknadene som blir positivt vurdert i minst en av gruppene tas opp til ny vurdering når komiteen møtes til andre vurderingsrunde i januar.

Isolasjon og kontemplasjon

Når det gjelder pandemiens påvirkning på kunsten mener Austeen at komiteen har sett noe av den – direkte og indirekte.

– Mange jobber med langsiktige undersøkelser som ikke endrer seg av en pandemi. Men vi ser også konsekvenser som eksempelvis at samarbeidsprosjekter havner på digitale plattformer, endrer karakter eller også utvider seg, nettopp fordi disse plattformene kan være inkluderende i sin natur. Isolasjon og kontemplasjon er forbundet og vi ser også at isolasjon har preget den kunstneriske refleksjonen og utførelsen hos enkelte.

Medlem i komiteens arbeidsutvalg Kirsti van Hoegee forklarer at komiteen hatt forståelse for at det har vært mindre aktivitet i 2020 enn ellers.

– I forrige runde så vi mye på aktiviteten det siste året, særlig der det var tildelt stipend året før. I denne runden kan vi ikke vektlegge denne aktiviteten på samme måte. Vi vet at pandemien har påvirket kunstnere på veldig forskjellig vis. Noen produserer mer, mens for andre er kanskje produksjonen forhindret av barn med hjemmeskole, bekymringer og avlysninger, sier hun.

Norske Biledkunstneres stipendkomite:
Siri Austeen (leder)
Kirsti van Hoegee
André Tehrani
Karolin Tampere
Gunvor Nervold Antonsen
Snorre Ytterstad
Stian Ådlandsvik
Katrine Giæver
Eamon O´Kane
Anders Eiebakke