Statsbudsjettet for 2023 trist lesning for profesjonelle kunstnere: – Jeg er ikke skuffet, jeg er bare forbanna. 06.10.2022

– Budsjettet er kanskje ikke svart, men det er i alle fall mørkegrått.

Det sier styreleder i Norske Billedkunstnere, Geir Egil Bergjord, etter å ha lest gjennom regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2023. Her finnes det nemlig svært lite å glede seg over for det visuelle kunstfeltet. 

– Kultur- og likestillingsministeren har i år gjort en god jobb i å begrense forventningene. Slik svarer budsjettet til hva vi har blitt forespeilet – nå er vi rett og slett bare sinte.

Grunnen til det er enkel: I budsjettet finnes verken penger til utvidelse av ordningen for utstillingshonorar, flere nye stipender eller innkjøp av samtidskunst. Det mangler også konkrete regionale tiltak for det visuelle feltet. Med andre ord er ingen av NBKs forslag og innspill til statsbudsjettet tatt med.  

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen på talerstolen under Høstutstillingens åpningsarrangement.

Kunstnerne sakker akterut

Stipend, driftsstøtte, Kulturfondet og de aller fleste andre poster som angår det visuelle kunstfeltet er alle justert opp med 3% i årets budsjett. Til sammenligning var lønnsoppgjøret i Staten på 3,8, og det forventes en prisstigning på over 5%.  Dette medfører en realnedgang for aktører på kunstfeltet. 

En slik nedgang har for eksempel innvirkning på utviklingen av kunstnerstipendene, både på kort og lang sikt. Stipendene står i fare for å devalueres over tid hvis ikke den årlige justeringen av stipendene sikres.

– For å sikre forutsigbarhet i stipendpolitikken må det innføres en lønnsvekstnøkkel. Dette innebærer at forskriften endres slik at stipendene som et minimum reguleres med en indeks lik rammen for lønnsoppgjøret i staten, sier Bergjord.

Skryter av gamle tiltak

Under pressekonferansen i dag skryter Trettebergstuen blant annet av stipender som ble innført i fjor

– De 120 arbeidsstipendene ble jo lansert som faste hjemler i forrige budsjett, poengterer Bergjord.

I stedet bruker kulturministeren mye tid på å snakke om tiltak som vil komme i en lovet kunstnermelding.

– Å endre kunstnernes levekår krever konkrete tiltak. Det holder ikke å skyve dem foran seg med henvisning til en kunstnermelding vi ikke vet når kommer, sier styrelederen.