Statsbudsjettet 2022: «Det er på høy tid å satse på kunstnere i det visuelle kunstfeltet» 16.04.2021

I tillegg til reisestøtte trenger kunstnerne prosjektmidler for å realisere kunstverk av høy kvalitet og møte kravene på internasjonale kunstarenaer. En søkbar ordning for prosjektstøtte for arbeid med kunst som som skal vises i forbindelse med invitasjoner og samarbeid i utlandet, bør derfor opprettes, heter det i statsbudsjettinnspillet. Her fra Biennale Arte 2019: «May You Live In Interesting Times» The 58th International Art Exhibition. Lara Favaretto, Thinking Head (2018). Blandede teknikker, Giardini. Foto: Andrea Avezzù. Gjengitt med tillatelse fra La Biennale di Venezia. Fra Billedkunst #2 2019.

«Regjeringen har i flere år satset på viktig infrastruktur for visning av kunst, slik som det nye Nasjonalmuseet, Munchmuseet og Kunstsiloen i Kristiansand. Kunstnerorganisasjonene anser nybyggene som gode investeringer, og vi forventer nå den samme ambisiøse satsingsviljen overfor de som skaper innholdet i disse institusjonene – de mange kunstnerne i det visuelle feltet», skriver Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK), Forbundet Frie Fotografer (FFF) og Samisk Kunstnerforbund – Sámi Dáiddačehpiid Searvi (SDS) i et felles statsbudsjettinnspill for 2022.

Siden 2014 har de statlige driftsbevilgningene til institusjonene på det visuelle kunstfeltet mer enn doblet seg. Bevilgningene har økt med over 700 millioner i perioden, hvorav Nasjonalmuseet alene har hatt en økning på over 600 millioner. Dette står i sterk kontrast til de ni millionene som er bevilget for 2021 i utstillingshonorar til samtlige av de institusjonene som deltar i det som fortsatt betegnes som en pilotordning.

I et felles innspill til statsbudsjettet for 2022 ber NBK og de visuelle kunstnerorganisasjonene blant annet om en reform for utstillingsøkonomien: Kunstnere må sikres utstillingshonorar for jobben de gjør, utstillingsvederlag for visningen av kunsten og produksjonsmidler til å skape kunstverk til utstillinger. Disse tre bestanddelene utgjør til sammen en helhet i utstillingsøkonomien.

Les innspillet