St. Olavs Orden til Synnøve Persen 08.10.2018

Fra venstre: Fylkesmann Ingvild Aleksandersen, Synnøve Persen og styremedlem i Norske Billedkunstnere Sigfrid Hernes.

Synnøve Persen ble utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden under en seremoni i Porsanger rådhus fredag ettermiddag.

– På vegne av Norske Billedkunstnere vil jeg takke for den store innsatsen i organisasjonslivet over mange år, både gjennom Samisk Kunstnerforbund og Nord-Norske Bildende Kunstnere. Synnøve Persen fortjener heder for sitt lange kunsteriske og politiske virke, og til å ha bidratt til å styrke samisk identitet og løfte samisk kunst i nasjonal og internasjonal sammenheng, sier styreleder Hilde Tørdal om tildelingen av den svært høythengende prisen. 

Fra Norske Billedkunstnere var styremedlem Sigfrid Hernes tilstede for å overrekke blomster til kunstneren som blant annet laget det første sameflagget i 1977 til bruk under Alta-aksjonene.