Sommerhilsen fra styreleder: «Det er vilkårene for den frie kunsten som er vårt anliggende. Med utgangspunkt i ytringsfriheten slik den er nedfelt i grunnloven, jobber NBK for å ivareta den kunstneriske friheten» 18.07.2021

Foto: Jannik Abel.

Kjære kunstnere,

Sommeren har ankommet og de mest inngripende koronarestriksjonene har blitt lettet på i hele landet. Koronapandemien har til tider vært svært krevende for mange kunstnere, men denne sommeren ser lysere ut.

Jeg hadde selv mitt første museumsbesøk på et halvt år for kun en uke siden. Det var en fantastisk erfaring som gav en mer enn solid bekreftelse på viktigheten av vårt arbeid for kunstnerne som skaper kunsten som fyller museene. Det er derfor også særdeles gledelig at regjeringen for kun noen dager siden annonserte at de vil videreføre stimuleringen av det visuelle kunstfeltet med nye 19 millioner til innkjøp av kunst til kunstmuseene i hele landet. Samlet så har det blitt bevilget 70 millioner til innkjøp av kunst det siste året, på bakgrunn av vårt innspill. Dette er et gjennomslag som både bidrar for kunstnerne og gir publikum nye kunsterfaringer.

Denne gode nyheten tar jeg med meg til inspirasjon for fremtidige gjennomslag for kunstnere. Nå skal batteriene lades, og vi skal forberede oss på en aktiv høst.

Den siste tiden har det også pågått flere debatter om ytringsfrihet og ytringskultur. Debattene spriker og det er flere forskjellige saker som kobles sammen på en måte som gjør at enkeltutspill blir tatt ut av kontekst og forstått på utilsiktede vis. NBK har stilt seg solidarisk med Norske Dansekunstnere sine medlemmer som har opplevd trakassering og trusler. Dette har feilaktig blitt tolket av enkelte kommentatorer som om det egentlige ønsket med støtteerklæringen er en sensurering av kritiske røster og boikott. Det har vi ikke tatt til orde for, og vi mener at det ikke er belegg for å påstå det på bakgrunn av vår støtteerklæring. Vi har vist vår solidaritet med utsatte kunstnere, for å styrke og utvide ytringsrommet for alle kunstnere.

Det er vilkårene for den frie kunsten som er vårt anliggende. Med utgangspunkt i ytringsfriheten slik den er nedfelt i grunnloven, jobber NBK for å ivareta den kunstneriske friheten. For å ivareta denne friheten, er det også nødvendig å bedre ytringsmulighetene, ytringsviljen og ytringsvilkårene. Dette er aspekter som jeg mener er relevant for Ytringsfrihetskommisjonen i deres vurdering av vilkårene for kunstneriske ytringer, samt tiltakene for å sikre og fremme kunstnerisk ytringsfrihet. Disse aspektene ble også fremholdt da jeg den 14. april stilte i innspillsmøte med Ytringsfrihetskommisjonen.

Jeg vil på tampen i denne hilsenen takke for tilliten jeg har blitt vist, ved å ha blitt valgt som styreleder for en ny periode. Jeg vil bruke all min tid og mitt engasjement for det felleskap som vi kunstnere har skapt slik at vi sammen får bedret kunstneres inntekt, arbeidsvilkår og sosiale rettigheter. Vi skal jobbe sammen for å skape en fremtid for alle kunstnere, og hvor kunsten preger hele samfunnet.

Framtiden!

Vennlig hilsen

Ruben

Fulgt ytringsfrihetsdebatten? Her er et utvalg saker og innlegg:

Oppropet satte fyr på Kultur-Norge. Slik svarer organisasjonene nå, Aftenposten

– Dette er ikke et opprop for scenenekt!, Norsk Shakespearetidsskrift

Faktafeil og antydninger fra Natasja Askelund om ytringsfrihet og kunstnere, Stavanger Aftenblad

Kritiserer egen bransje, Klassekampen

Kunst i intoleransens tid, Klassekampen

Mobbing og trakassering er uakseptabelt, Stavanger Aftenblad

Alle kunstnere har vår beskyttelse, Kort sagt, Aftenposten