Søk Høstutstillingen innen 1. mars kl. 13.00 31.01.2024

Anna Ihle, Pauser av spytt og melk, kropper av vann (2022). Ihle mottok Høstutstillingsprisen 2023 for verket. Foto: Vegard Kleven.

Høstutstillingen 2024, statens 137. kunstutstilling arrangeres på Kunstnernes Hus i perioden 7. september–13. oktober.  Søknadsportalen åpner 2. februar med søknadsfrist 1. mars kl. 13.00.

Alle kunstnere som bor i Norge og norske kunstnere bosatt i utlandet, samt kunstnere med annen tilknytning til Norge, kan søke Høstutstillingen.

Det er ikke et krav med kunstnerisk utdanning eller medlemskap i en kunstnerorganisasjon. Kunstnergrupper kan søke gjennom en representant. For avdøde kunstnere kan arvinger søke om deltakelse de to første årene etter kunstnerens død.

Hva kan man søke med?

Det er kun mulig å sende inn én søknad, med inntil tre verk/prosjekter. Søknader må inkludere digital dokumentasjon av verk.

Det oppfordres til å søke med nye verk, det vil si arbeider som er ferdigstilt i løpet av de siste to årene. Det er ønskelig at verkene ikke er innkjøpt av offentlige institusjoner. Høstutstillingen er en salgsutstilling, og verk som stilles ut skal i utgangspunktet være til salgs. Det er mulig å søke med verk som har blitt stilt ut andre steder tidligere.

Høstutstillingen baserer seg på ferdigproduserte arbeider. Det vil si at vi ikke kan bistå økonomisk til produksjon av enkeltverk. Deltakende kunstnere mottar utstillingsvederlag etter statens satser.

TIL SØKNADSPORTAL

Hvordan vurderes søknaden?

Alle søknader blir vurdert av Den Nasjonale Jury (DNJ). Juryen består av seks kunstnere som velges for en periode på to år av Norske Billedkunstneres (NBK) medlemmer. DNJ har juryeringen av Høstutstillingen som sitt viktigste arbeidsområde og har det kunstneriske ansvaret for utstillingen. Juryens kunstneriske avgjørelser må ikke begrunnes og kan ikke overprøves.

Det er innenfor DNJs mandat å beslutte hvilken informasjon de ønsker å ha tilgang til når de vurderer søknader. Det er imidlertid en sterk tradisjon for at juryen først vurderer alle søknadene anonymt, selv om dette ikke er en regel.

Juryen vurderer alle søknader digitalt. Vær oppmerksom på at du kan bli kontaktet under juryeringen i mars og april, dersom juryen har spørsmål om dine verk/prosjekter. Svar på søknaden kan forventes innen midten av mai. Legg gjerne post@hostutstillingen.no til som en av dine kontakter, for å forhindre at e-posten sorteres som søppelpost.

DNJ 2024: Lasse Årikstad, Fredrik Raddum, Ingeborg Annie Lindahl, Hilde Honerud, Hanan Benammar og Hanna Roloff.

Les mer