Shwan Dler Qaradaki fikk nye Kistefos kunstpris på Høstutstillingen: «Løfter opp et betent politisk tema til et komplekst og poetisk kunstverk» 02.11.2020 Høstutstillingen

Kistefos kunstpris pålydende 250 000 kroner ble tildelt under Høstutstillingens finissage 1. november på Kunstnernes Hus.

–  Det er en stor anerkjennelse. Prisen betyr uendelig mye for meg og det er en stor drivkraft til å kunne fokusere fullt på min kunstpraksis videre, sier Qaradaki.

Utgangspunktet for verket The Golden Wish er de såkalte smykkelovene vedtatt i flere europeiske land. Loven åpner for at myndighetene kan beslaglegge verdigjenstander fra asylsøkere ved ankomst til landet, for å finansiere utgifter i forbindelse med deres opphold fram til asylsøknaden er ferdig behandlet. Loven fikk oppmerksomhet i Norge etter at Danmark innførte den i 2016.

Komplekst og poetisk kunstverk

«I verket løfter kunstneren opp et betent politisk tema til et komplekst og poetisk kunstverk som treffer juryen i mange lag. Vi opplever at verket med sin tvetydige tittel danner det et sjeldent utgangspunkt for diskusjon, samtale og politisk handling», heter det i juryens begrunnelse.

Sommeren 2018 reiste Qaradaki tilbake til sin hjemby Suleimania, irakisk Kurdistan, der det er to store flyktningleirer. Den største har 25 000 beboere, de fleste syrere og yezidier. Levekårene i leirene er elendige. Her fant han ut at mange flyktninger solgte private eiendeler og verdisaker for å finansiere sin egen flukt. Qaradaki kjøpte gullsmykker som ringer, halskjeder og øredobber fra private og lokale forhandlere, som gullsmeder i Arbat og Suleimania, der de fleste flyktningene i landet holder til. Alt dette gullet, til sammen 320 gram i tolv karat gull, ble deretter smeltet om til en plate, som senere ble kuttet og sveiset til bokstaver som danner setningen «EVERYTHING WILL BE OK». Prosessen kan følges i videoverket.

Juryen fremhever verket som en tydelig samfunnskritisk stemme – både på individuelt og strukturelt nivå: «Materialet er personlig, men smeltes om til noe universelt som angår oss som samfunn, både i konkret og overført betydning. Symbolverdien er virkningsfull i både form og uttrykk, og understreker kunstens politisk sterke potensial».

Både Kistefos kunstpris og Høstutstillingens «Folkets pris» ble utdelt for første gang i år. Foto: Jannik Abel.
Prisvinnere: Shwan Dler Qaradaki med vinneren av Folkets pris. Sara Skogøys verk My dad went to syden and all I got was this lousy bead-top (2019) fikk flest publikumsstemmer i år. Foto: Jannik Abel.
Juryen for Kistefos kunstpris 2020 er Espen Dietrichson, Lotte Konow Lund og Stina Högkvist. Foto: Jannik Abel.

Insisterende forsøk på å fremme menneskeverd

Verkets forsøksvis beroligende ord henspiller direkte på hva en voksen kan si for å trøste et barn, særlig i en desperat situasjon der selve fremtiden står på spill. Setningen er montert slik at den er synlig allerede når man går opp trappen under Per Krohgs takmaleri i Kunstnernes Hus. Ordene i gull blir trøst til oss alle i et helt spesielt år. Først når vi når toppen av trappen, og ser videoen, får vi innsikt i hva gullet betyr i sammenhengen.

– For meg er prisen også nok en bekreftelse på at mitt insisterende forsøk på å fremme menneskeverd gjennom kunst vil vare evig. Jeg takker Kistefos og Høstutstillingen for opprettelsen av prisen, og ikke minst takker jeg juryen inderlig for tildelingen, sier Qaradaki.

Shwan Dler Qaradaki (f. 1977 i Suleimania, Kurdistan) er bosatt i Oslo. Qaradaki er utdannet ved Suleimani Institute of Fine Arts (Kurdistan, Irak), NISS (Oslo) og Statens kunstakademi (Oslo). Han har hatt separatutstillinger ved blant annet Interkulturelt Museum (Oslo), Akershus Kunstsenter (Lillestrøm), Festspillene i Nord-Norge (Harstad) og Kunstnerforbundet (Oslo). I 2020 ble han som én av åtte kunstnere invitert av Nasjonalmuseet til å respondere på den aktuelle I Can’t Breathe-kampanjen, hvor han bidro med filmen Sharp as a Knife. I 2021 er han del av den første gruppeutstillingen i det nye Nasjonalmuseet, og skal ha en separatutstilling på Kunstplass Contemporary Art [Oslo].

Kistefos kunstpris er på 250 000 kroner og deles ut for første gang i 2020. Prisen har til formål å løfte frem den frie kritiske samtidskunsten, og dermed fremheve Høstutstillingens grunntanke som nasjonal kunstnerjuryert gruppeutstilling basert på åpen innsendelse. Prisen går til en kunstner (eller kunstnergruppe) som deltar på Statens kunstutstilling, Høstutstillingen, med det verk som juryen anser som den viktigste stemme i årets utstilling.

Juryen for Kistefos kunstpris 2020 er Stina Högkvist, Espen Dietrichson og Lotte Konow Lund. Sistnevnte meldte seg inhabil i avgjørelsen.