Europeiske kulturaktører står sammen i solidaritet med Ukraina 07.03.2022

En lang rekke Europeiske organisasjoner har signert det felles brevet.

Norske Billedkunstnere står sammen med våre søsterorganisasjoner i Europa i solidaritet med Ukraina, og fordømmer Russlands angrep og krigshandlinger i landet.

NBK har som medlem av IAA Europe signert et felles brev fra europeiske kulturorganisasjoner og nettverk. Brevet ytrer ønske om dialog, solidaritet, og beskyttelse av internasjonalt samarbeid. Det europeiske kulturfeltet står samlet, og vi vil gjøre det vi kan for å støtte våre Ukrainske kolleger, og fremme en fredelig løsning.

Brevet i sin helhet kan leses her!

IAA

International Association of Art Europe er et europeisk nettverk med rundt 40 tilknyttede organisasjoner, og er en del av verdens største ikke-statlige kunstnerorganisasjon, IAA.

Organisasjonen arbeider for økt internasjonalt samarbeid og kunstnerisk utveksling, uavhengig av politiske, økonomiske eller sosiale forhold. De arbeider også for kunstneres rettigheter, samt deres økonomiske og sosiale status.

Hvordan kan jeg hjelpe?

For alle som ønsker å hjelpe oppfordrer vi til å aktivt og direkte støtte organisasjoner som driver humanitært arbeid i Ukraina. Vi oppfordrer også til å støtte organisasjoner som jobber for menneskerettigheter og ytringsfrihet i Russland og Hviterussland.

Kunstnernettverket har i en tidligere uttalelse understreket viktigheten av å agere aktivt når kunstnere utsettes for sensur og trakassering, og har som mål at kunstnere i alle land skal kunne skape sin egen kunst uten frykt for trusler og forfølgelse. Vi har den siste tiden sett en voldsom oppsving i slike tilfeller.

Det vil arrangeres en nettbasert kunstauksjon hos auksjonshuset Blomqvist, hvor alle de innsamlede midlene går uavkortet til Røde Kors’ arbeid i Ukraina. Auksjonen er et felles initiativ og samarbeid mellom Blomqvist, VISP og et kunstnerinitiativ kalt “Kunstnere For Fred”.
Mer informasjon her.

Det finnes en lang rekke andre organisasjoner som driver humanitært arbeid i Ukraina:

Redd Barna

Røde Kors

Flyktninghjelpen

Caritas

Unicef