Ruben Steinum er ny styreleder i Norske Billedkunstnere 27.05.2019

– Kunstnere bør være de første som får betalt. For å nå dette så må vi stille tydeligere krav. Det kan ikke være slik at det er kunstnerne som subsidierer det offentlige og private kunsttilbudet i hele Norge med sitt underbetalte og i mange tilfeller gratis arbeid, sa Ruben Steinum til landsmøtet.

Den nyvalgte styrelederen mener kjernen i kunstpolitikken alltid skal ta utgangspunkt i grunnlaget for all kunstnerisk produksjon og aktivitet: kunstnerne og deres kunst.

– Det er rimelig å forvente at et demokratisk land anerkjenner kunsten som en av samfunnets sentrale byggesteiner, og dermed anerkjenner kunstnernes bidrag, sier han.

Ruben Steinum kommer fra vervet som styreleder for en av Norske Billedkunstneres (NBK) grunnorganisasjoner, Unge Kunstneres Samfund (UKS), men har også to perioder som styremedlem i NBK bak seg, og en som varamedlem. Fredag ettermiddag ble han valgt som styreleder på NBKs 15. ordinære landsmøte.

Landsmøtet – som består av delegater fra NBKs 20 grunnorganisasjoner – besluttet blant annet å la bedring av kunstner- og utstillingsøkonomi være en prioritert del av organisasjonens fagpolitiske arbeid i neste periode.

Bredere og mer solid organisering

– Vi må stille makt bak kravene. Kunstnere har krav på vederlag og skal honoreres. For å nå dette målet må vi fokusere på likheten mellom kunstnerne på tvers av kunstneriske utrykk og sosiokulturelle variabler, og vi bør vurdere å organisere oss bredere og mer solid, sier Steinum.

Han har også gjort seg opp flere tanker om hvordan organisasjonen skal styrke sin påvirkningskraft.

– NBK er summen av vårt felles engasjement og vår felles solidaritet. NBK er vår samlede stemme, og som kunstnerne selv skal NBK være selvstendig og toneangivende. NBK skal utstråle stolthet over kunstnernes egenart og kunstens rettmessige plass i hele landet. Det å inneha verv i kunstnernes organisasjoner skal være ettertraktet og bidra til å bygge kompetanse, erfaring, evne og vilje til å fortsette å bidra for kunstnerne. For å oppnå det må vilkårene for å påta seg verv må styrkes, sier han.

Den kommende regionsreformen var også tema for landsmøtet, og det ble besluttet av NBK skal prioritere å bistå distriktsorganisasjonene i arbeidet med den fremover.

– De regionale grunnorganisasjonene i NBK må tilpasses de nye regionene i Norge, og på samme tid benytte muligheten til å innta en tydeligere posisjon. Det må utvikles sterkere kunstnerstyrte produksjons- og kompetansesentre i hele Norge, sier Steinum.

Steinum tar over etter Hilde Tørdal som har vært styreleder i seks år. Resten av Norske Billedkunstneres styre 2019–2021 består av: Anna Ihle, Erik Friis Reitan, Geir Egil Bergjord, Ina Otzko, Marianne Hurum, Anne Lise Stenseth og Katrine Sviland (ansattevalgt).