Ruben Steinum blir direktør i OCA 01.04.2022

NBKs avtroppende og påtroppende styreledere, Ruben Steinum og Geir Egil Bergjord. Foto: Jannik Abel/NBK

Office of Contemporary Art Norway annonserte i går at Ruben Steinum er ansatt som direktør fra og med 1. august 2022. Steinum vil fungere som styreleder i NBK ut juli, og overlater rollen til Geir Egil Bergjord.

Bergjord har siden februar 2021 har vært styrets nestleder, og vil lede organisasjonen frem til neste landsmøte i juni 2023.

Steinum har over ti år med tillitsverv i organisasjonen, hvorav de siste tre som styreleder. Han takker for alt han har lært i NBK, og kommer med lovord om sin etterfølger:

– Geir Egil har solid forståelse for fagpolitikken og kunstnernes behov etter mange års arbeid som profesjonell kunstner. Jeg er trygg på at både medlemmene og organisasjonen vil bli veldig godt ivaretatt.

Styret i Norske Billedkunstnere. Foto: Jannik Abel/NBK

Geir Egil Bergjord har sittet i NBKs styre siden 2017, og har lang erfaring med tillitsverv. Han har blant annet vært styreleder i Contemporary Art Stavanger (CAS), styremedlem i Bildende Kunstneres Forening Rogaland (BKFR) og fungert som BKFRs representant i Stavanger kommunes kunstutvalg.

– Jeg kjenner meg klar, og gleder meg til å gå inn i denne nye rollen, sier Bergjord.

– Fagfeltet vårt har mange utfordringer og dette er en stor oppgave. Men jeg har med meg et solid lag med kompetanse i styret og en rutinert administrasjonen. Etter flere års organisasjonsbygging og målrettet arbeid fra mine forgjengere er NBK godt rustet for denne typen overganger.

Han understreker i tillegg at det er et svært positivt signal at man ser til kunstnerorganisasjonene i viktige ansettelsesprosesser.

– Jeg ønsker å takke Ruben for hans fantastiske innsats for NBK, og gratulere ham med hans nye rolle. Det er utrolig bra at det rekrutteres folk med kunstnerbakgrunn til viktige posisjoner som denne. Det øker forståelsen for fagfeltet vårt. Ruben er en dyktig leder og han har gjort en betydelig innsats i synliggjøringen av NBK som organisasjon. OCA har all grunn til å være fornøyde med å få ham som ny direktør.

Styret i Norske Billedkunstnere –

Ruben Steinum (styreleder)
Geir Egil Bergjord (nestleder)
Marianne Hurum
Anna Ihle
Ina Otzko
Ida Madsen Følling
Elin Igland
Katrine Sviland (ansattevalgt)
Margrete Kolstad Brekke (vara)